5 دی ماه سالروز زلزله بم/ شعری که در روز «زلزله بم» سروده شده است

5 دی ماه سالروز زلزله بم/ شعری که در روز «زلزله بم» سروده شده است

5 دی ماه سالگرد زلزله بم است. زلزله ای که ده ها هزار نفر از هموطنان مان را به کام مرگ کشید و ایران را سیاه پوش کرد. شعر زیر در روز زلزله بم سروده شده است که توسط یکی از هم استانی های عزیز جهت درج به تحریریه میرملاس ارسال شده است. به بام بم چو خورشیدش نظر […]