کوهدشت مرکز کمانچه‌، موسیقی و هنر است

کوهدشت مرکز کمانچه‌، موسیقی و هنر است

نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی در حالی برگزار شد که «داود رضایی» کمانچه نواز اهل کوهدشت از سوی هیات داوران جشنواره عنوان بهترین تکنواز کمانچه‌، به خاطر قطعه «سرور» را به خود اختصاص داد و مورد تقدیر قرار گرفت. به بهانه این انتخاب پای صحبت‌های این نوازنده ۲۶ ساله کوهدشتی نشستیم…