گزارش تصویری بازدید استاندار لرستان از پروژه های عمرانی شهرستان های کوهدشت و رومشکان

گزارش تصویری بازدید استاندار لرستان از پروژه های عمرانی شهرستان های کوهدشت و رومشکان

به گزارش میرملاس استاندار لرستان به اتفاق هیئتی متشکل از معاونین استاندار و برخی مدیران کل در سفری یک روزه به بازدید از پروژهای عمرانی شهرستان های کوهدشت و رومشکان پرداختند و وضعیت این پروژه ها را برررسی کردند. در ادامه گزارش تصویری این بازدید ارائه می شود.                 […]