مشروح جلسه اعضای انجمن اسلامی معلمان مناطق و شهرستان های استان لرستان با «خجسته پور»

مشروح جلسه اعضای انجمن اسلامی معلمان مناطق و شهرستان های استان لرستان با «خجسته پور»

به گزارش میرملاس روز دوشنبه مورخ ۲۷ دی ماه ساعت چهار عصر جلسه رئیس و دبیران انجمن های اسلامی شهرستان های استان لرستان با دکتر خجسته پور معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان برگزار شد. در این جلسه مسئولین انجمن اسلامی شهرستان و مناطق و دبیران با بیان مشکلات اجتماعی و سیاسی و راهکارهای حل آنها […]