حکم تخریب اماکن تنگه ی شیرز اجرا شد

حکم تخریب اماکن تنگه ی شیرز اجرا شد

به گزارش میرملاس، با پیگیری های منابع طبیعی شهرستان کوهدشت ساختمان ورودی دره رویایی شیرز که بخش عمده ای از این جاذبه طبیعی را اشغال کرده بود به دستور دادستان محترم شهرستان و با حضور پرسنل منابع طبیعی نماینده دادستان و نیروهای انتظامی تخریب ورودی دره شیرز اجرا شد. گفتنی است طی روزهای گذشته رئیس منابع […]