ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت «بنام شهدای» دانشجو مزّین شد

ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت «بنام شهدای» دانشجو مزّین شد

به گزارش میرملاس در روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه در طی مراسمی ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت بنام شهدای دانشجو مزین شد. در این مراسم کتابخانه باز ایثار و شهادت و گنجینه وصیت نامه شهدا واحد کوهدشت با حضور امام جمعه کوهدشت، دکتر ططری ریاست دانشگاه پیام نور لرستان، روشنی مدیر کل بنیاد و […]