معضلات زیست محیطی نخاله ها و دور ریزهای ساختمانی شهرستان کوهدشت/ به قلم اکبر امرایی

معضلات زیست محیطی نخاله ها و دور ریزهای ساختمانی شهرستان کوهدشت/ به قلم اکبر امرایی

اکبر امرایی/ میرملاس: امروزه ساخت و سازهای عمرانی و تخریب و مرمت بافت قدیمی بناها بویژه در فصول بهار و تابستان موجبات افزایش بی رویه پسماندها ی ساختمانی و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی و مناظر زشت فضاهای شهری را فراهم آورده است . بهداشت محیط و کنترل علل و عواملی که به گونه […]