گزارش تصویری دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی-اجتماعیِ خرم آباد با فرماندارِ جدید این شهر

گزارش تصویری دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی-اجتماعیِ خرم آباد با فرماندارِ جدید این شهر

به گزارش میرملاس اسد عبدالهی فرماندار جدید خرم آباد در جلسه با جمعی از جوانان فعال فرهنگی-اجتماعی این شهر گفت: آرامش، تدبیر و طی کردن مسیر قانونی راه برون رفت از مشکلات نهادینه شده است. در ادامه تصاویری از این جلسه ارائه می شود.