گزارش تصویری/کاروان “راهیان نور ” شهرستان کوهدشت در مناطق عملیاتی جنوب

گزارش تصویری/کاروان “راهیان نور ” شهرستان کوهدشت در مناطق عملیاتی جنوب

اولین کاروان راهیان نور کوهدشت در سالجاری به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.