تصاویر آیین روز درختکاری در دانشگاه لرستان

تصاویر آیین روز درختکاری در دانشگاه لرستان

به گزارش میرملاس روز ۱۵ اسفندماه به عنوان روز درختکاری نامگذاری شده است. در زیر تصاویر آیین روز درختکاری در دانشگاه لرستان ارائه می شود.   عکاس: امین آزادبخت