استاندار همدان :  اعتنا به مسائل حقوقي موجب روند رو به سلامت و امنيت دستگاه ها است

استاندار همدان : اعتنا به مسائل حقوقي موجب روند رو به سلامت و امنيت دستگاه ها است

به گزارش میرملاس نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ كرم رضا پيريايي استاندار همدان در شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي همدان گفت: جايگاه امور حقوقي در دامنه پر پهنايي خدمت مي كند و امكان ايجاد معاونت حقوقي در استانداري ها وجود داشت و همچين وضعيتي ضرورت دارد. وي با تقدير […]