علی چراغیان : با 36 برنامه و سرفصل به میدان آمده‌ام

علی چراغیان : با 36 برنامه و سرفصل به میدان آمده‌ام

به گزارش میرملاس نیوز ؛ علی چراغیان کاندیدای مجلس نهم در سلسله و دلفان گفت: با 30برنامه و شش سر فصل برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده‌ام و به میدان آمده‌ام.
چراغیان افزود: انتخابات پیش‌رو از این حیث که می‌تواند با رقم زدن یک مشارکت حداکثری آثار فتنه را از بین برده و امید دشمن به فشار از داخل را به یأس و ناامیدی تبدیل کند، اهمیت زیادی دارد، طبعاً انتخابات حماسی…