تصاویر جلسه مجمع نمایندگان استان لرستان با استاندار در تهران

تصاویر جلسه مجمع نمایندگان استان لرستان با استاندار در تهران

. . . . . . . . . . . عکاس : ایمان بیرانوند / میرملاس  .