تصاویر بازدید استاندار و نماینده خرم آباد از پروژه های راه آهن و آزادراه خرم آباد – اراک

تصاویر بازدید استاندار و نماینده خرم آباد از پروژه های راه آهن و آزادراه خرم آباد – اراک

  عکاس : امین آزادبخت / میرملاس