اسرا و رحلت امام خمینی (ره)

اسرا و رحلت امام خمینی (ره)

علی موحدی / میرملاس :  یکی ازامیدها و دل خوشی های اسرا دراسارت امام خمینی (ره) بودند. آرزویمان دیدن امام بود،هر وقت به فکر آزادی از اسارت می افتادیم بلا فاصله ملاقات با امام برایمان تداعی می شد. برایمان آرزو شده بود امام (ره) را ملاقات کنیم، رهنمودها و سخنان تسکین دهنده اش را از […]