گزارش تصویری / همایش بزرگ ستاد استانی جوانان دکتر روحانی در خرم آباد

گزارش تصویری / همایش بزرگ ستاد استانی جوانان دکتر روحانی در خرم آباد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عکاس : امین آزادبخت / میرملاس