معاون جدید سازمان جهاد کشاورزی ابقا می شود/ دو معاون وزارت جهاد کشاورزی در تماس تلفنی با بنده تقاضای پذیرش عذرخواهی «بازدار» را داشتند

معاون جدید سازمان جهاد کشاورزی ابقا می شود/ دو معاون وزارت جهاد کشاورزی در تماس تلفنی با بنده تقاضای پذیرش عذرخواهی «بازدار» را داشتند

به گزارش میرملاس اواخر هفته گذشته برخی اتفاقات در سازمان جهاد کشاورزی لرستان رخ داد که تا حدودی فضای مدیریتی استان را تحت تاثیر قرار داد تا جایی که ممنوع الورود شدن رئیس این سازمان به استانداری در رسانه های مختلف منتشر شد. استاندار لرستان روز سه شنبه در این خصوص در گفت و گویی […]