نماینده پلدختر : اجازه نمی دهم با احداث سد معشوره کشاورزی مردم پلدختر تعطیل شود

نماینده پلدختر : اجازه نمی دهم با احداث سد معشوره کشاورزی مردم پلدختر تعطیل شود

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو باگفتارما، با اشاره به موضوع رودخانه کشکان و اینکه شغل اکثر مردم حوزه انتخابیه ام کشاورزی از طریق این رودخانه است گفت: بنده بعنوان خدمتگذار مردم شریف پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اجازه برداشت حتی یک قطره از آب این رودخانه حیاتی را […]