یک خرم آبادی معاون استاندار خراسان شمالی شد

یک خرم آبادی معاون استاندار خراسان شمالی شد

    در حکمی از سوی وزیر کشور “محمدتقی ایرانی” فرماندار کرج، به‌عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی استاندار خراسان شمالی منصوب شد. به گزارش میرملاس ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمدتقی ایرانی را بنا به پیشنهاد استاندار خراسان شمالی به‌عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استاندار منصوب کرد. قرار است هفته […]