فرماندار پلدختر:برای ماندن و ادامه فعالیت از هیچ احدی خواهش نخواهم کرد

فرماندار پلدختر:برای ماندن و ادامه فعالیت از هیچ احدی خواهش نخواهم کرد

    فرماندار پلدخترگفت: برای ماندن و ادامه فعالیت از هیچ احدی هیچ خواهش نخواهم کرد و تا مادامی که وظیفه به ما محول شود بر اساس اختیارات وظایف خود را انجام خواهیم داد نورالدین درمنان روز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر افزود: این شهرستان در انتخابات هفتم اسفند ماه جاری به عنوان […]