ملکشاهی: امکان توقف معاهده چندجانبه برجام با تصمیم یک‌طرفه آمریکا وجودندارد

ملکشاهی: امکان توقف معاهده چندجانبه برجام با تصمیم یک‌طرفه آمریکا وجودندارد

    رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است تعاملات بین‌المللی قائل به قوانینی است که تغییر رئیس جمهور یک کشور نمی‌تواند باعث تغییر یا توقف معاهدات و توافقنامه ها از جمله برجام شود. الهیار ملکشاهی در گفت و گو با خانه ملت درباره اظهارات نامزد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا مبنی بر توقف برجام […]