دکتر عباسی فرد “رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام “شد

دکتر عباسی فرد “رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام “شد

به گزارش اختصاصی میرملاس ؛ حسب نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص و دکتر محسن رضایی دبیر آن مجمع دکتر محمدرضا عباسی فرد به عنوان ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب گردید. گفتنی است ؛ آیت الله دکتر محمد رضا عباسی فرد متولد ۱۳۲۸ در کوهدشت لرستان ، نماینده دوره های اول ودوم مجلس […]