آمار نهایی اعلام شده ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان

آمار نهایی اعلام شده ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان

  @mirmalasiha از مجموع ۱۲۹۳۶۵ رای ماخوذه شهرستان های کوهدشت و رومشکان : الهیار ملکشاهی با اخذ ۵۴۹۳۸ محمد آزادبخت ۴۶۵۸۹ رای علی امامی راد رای۱۷۶۸۱ میترا تیموری ۲۸۴۱ رای محمد فهیم معروف به شهریار عباسی گراوند ۱۹۶۲ رای بهرام باقری معروف به حسن ۱۳۸۲ رای بهزاد خسروی ۱۰۶۲ رای مجتبی صفایی نژاد ۹۵۳ رای […]