تصاویر حضور استاندار و معاون سیاسی در ساعت اولیه اخذ رای در شعبه مسجد علوی خرم آباد

تصاویر حضور استاندار و معاون سیاسی در ساعت اولیه اخذ رای در شعبه مسجد علوی خرم آباد