رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد

رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد

    طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، عبدالرضا بازدار به سمت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد. بازدار از اسفند ۱۳۹۰ تا کنون و به مدت ۴ سال ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام را به عهده داشت. گفتنی است ؛ پیش از این مهرداد غضنفری‌ معاون فعلی امور […]