دعوت فوتسالیست لرستانی به اردوی تیم ملی امید

دعوت فوتسالیست لرستانی به اردوی تیم ملی امید

کادر فنی تیم ملی امیدکشورمان،فوتسالیست لرستانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.