درخشش بانوان دانشجویان پیام نور استان در مسابقات مختلف کشوری در مازندران

درخشش بانوان دانشجویان پیام نور استان در مسابقات مختلف کشوری در مازندران

به گزارش میرملاس ، کاروان ورزشی دانشگاه پیام نور استان لرستان با مدیریت تربیت بدنی اقای سیروس جعفری در مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سراسر کشور با حضور ۱۵۰۰ ورزشکار در استان مازندران شهرستان ساری که با درخشش ورزشکاران دختر دانشجویان دانشگاه  پیام نور استان لرستان دررشته ووشو ، شنا ، کاراته و […]