الوحده امارات ۲ – پرسپولیس ۳؛ طارمی فرشته زندگی!

الوحده امارات ۲ – پرسپولیس ۳؛ طارمی فرشته زندگی!

پرسپولیس در یک بازگشت فوق العاده توانست شکست را در دقایق پایانی به یک برد شیرین خارج از خانه تبدیل کند. به گزارش میرملاس ، پرسپولیس موفق شد در دیدار خارج از خانه خود برابر نماینده امارات نیمه دوم پراسترسی برای هوادارانش شکل دهد. آنها با یک بازی منطقی در نیمه اول با تک گل […]