کد خبر : 26028
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۷
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 48 بازدید

دکتر ایرانی : مدیریت شهری باید یکپارچه گردد

  به گزارش میرملاس ؛ محمدجعفرایرانی درجمع تعدادی از دانشجویان دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری را ازمهمترین اهداف وبرنامه های شورای اسلامی آتی شهر تهران برشمرد. ایرانی که درجمع حامیان خویش شرکت نموده بود ضمن تاکیدبرحضورومشارکت حداکثری همه مردم درسال حماسه سیاسی واقتصادی باالهام ازرهنمودهای مقام معظم رهبری گفت:شورای شهر چهارم تهران بایدمتشکل ازتمام ظرفیتها […]

 

به گزارش میرملاس ؛ محمدجعفرایرانی درجمع تعدادی از دانشجویان دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری را ازمهمترین اهداف وبرنامه های شورای اسلامی آتی شهر تهران برشمرد.
ایرانی که درجمع حامیان خویش شرکت نموده بود ضمن تاکیدبرحضورومشارکت حداکثری همه مردم درسال حماسه سیاسی واقتصادی باالهام ازرهنمودهای مقام معظم رهبری گفت:شورای شهر چهارم تهران بایدمتشکل ازتمام ظرفیتها واستعدادهای بالقوه انسانی این کلانشهرباشد.
این حقوقدان افزود:این که درطول سال حتی یک گزارش جامع ومبسوطی راجهت تنویرافکارموکلین درحوزه شهری شورائیان ارائه ندهند بی توجهی به اصول مترقی قانون وروح قانون شوراهاست.
ایرانی گفت:عدم وجودبرنامه چندساله برای شورای شهر ونداشتن اهداف کلان برای این مجموعه قانونگذاری توانمندی آنرا تقلیل داده است.
استادحقوق دانشگاههای تهران گفت:شورای شهریک نهادمردمی وقانونگذار است که اگردرهمین مسیرحرکت کندموفق ومثمرثمرخواهد بود درغیراینصورت تبدیل به شورای شهرداری خواهدشد.
وی افزود:شورای شهرحکم مجمع عمومی را درشرکتهای تجارتی داشته وشهردار به مثابه مدیرعامل این شرکت تلقی می شود.یعنی اینکه شهردار ابزار اجرائی مصوبات شورا ونهادقانونگذار شوراها موتورمحرکه وتدوین کننده نقشه راه شهردار وشهرداری می باشد.
ایرانی درپایان به پرسشهای حاضرین درجلسه پاسخ داد.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :