کد خبر : 26253
تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 220 بازدید

شعر آزاد – علی اسدالهی

… به او گفتمجنگ!و بیرون زدم از پیراهنمبه او گفتمبا بوسه اگر می‌شد آدم کُشتصلح تراژدی بزرگی بودبه او گفتممرگ حرف‌های بزرگی برای گفتن داردبه او گفتمتفنگ‌ها به ترجمه مشغول‌انداو اما چارطاق دراز کشیده بودنه به تفنگ فکر می‌کردنه به بوسه‌ای عمیق…ما مرده بودیم !مندیر فهمیدم …                                                                                 علی اسدالهی

thث

به او گفتم
جنگ!
و بیرون زدم از پیراهنم
به او گفتم
با بوسه اگر می‌شد آدم کُشت
صلح تراژدی بزرگی بود
به او گفتم
مرگ حرف‌های بزرگی برای گفتن دارد
به او گفتم
تفنگ‌ها به ترجمه مشغول‌اند
او اما چارطاق دراز کشیده بود
نه به تفنگ فکر می‌کرد
نه به بوسه‌ای عمیق
.
.
.
ما مرده بودیم !
من
دیر فهمیدم


                                                                                 علی اسدالهی

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

سپاس

[پاسخ]

مهساازادبخت در گفته :

به اوگفتم………

بسیارزیباولطیف

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :