کد خبر : 30817
تاریخ انتشار : ۵ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۳
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 299 بازدید

توانمند سازی ومدیریت مشارکتی (بخش نخست)

مجید آدینه فر(الواری) / میرملاس نیوز :

ص اول

مجید آدینه فر(الواری) / میرملاس نیوز :

 

چکیده:

توانا سازی، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است . در این فرایند به افراد کمک می کنیم تا حس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس نا توانی و درماندگی خویش چیره شوند توانا سازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی افراد منجر می شود. توانمند سازی با واگذاری اختیارات رسمی به کارکنان همراه است به طوریکه کارکنان مسئولیت اجرایی کامل تولید ( کالا یا خدمات ) را از ابتدا تا انتها به صور ت گروههای خود گردان بعهده دارند . اگر اهداف به تنهایی از جانب مدیران تعیین شوند،زیر دستان کمتر به آنان تعهد داشته وتلاش کمتری رابرای دستیابی به آن مصروف خواهند داشت .به همین دلیل ، بسیاری از سازمانها در تلاش اند تا به موازات حرکت در جهت تصمیم گیری مشارکتی از مشارکت دادن کارکنان در تعیین اهداف سازمان نیز بهره مند گردنددر مقاله حاضر ، سخن از توانمند سازی کارکنان و مدیریت مشارکتی است . کلمات کلیدی: توانمند سازی، مدیریت مشارکتی مقدمه توانمند سازی – افراد به واسطه دانش و انگیزه شان صاحب قدرت هستند . توانا سازی عبارت است از آزاد کردن این قدرت .فرایند کیفی انتقال و واگذاری اختیار به کارکنان همراه با پاسخگویی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی است . در این تعریف چند نکته اساسی وجود دارد : 1 ) توانمند سازی یک فرایند نسبتاً طولانی و ارزشی است و از مدیریت عالی تا پایین ترین سطح سازمانی اقتدار دارد . 2 ) فرایند توانمند سازی کیفی است یعنی با فراگیری دانش و مهارت زمینه ای فراهم می شود که کارکنان بتوانند با ارباب رجوع و مشتری ارتباط برقرار کرده و این ارتباط با اعتماد و همدلی طرفین همراه باشد. 3 ) 4 ) کارکنان در مقابل اختیارات واگذار شده از آزادی عمل برخوردارند و مسئولیت انجام کار برای دستیابی به اهداف سازمانی و پاسخگویی را بعهده دارند.(سهرابي،100،101:1383) تعاریف در دیکشنری وبستر توانمند سازی به سه جزء تقسیم شده است که em: در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل ، عازم کاری شدن ،رفتن در داخل وpower : به افراد اجازه می دهد که دیگران راقانع کنند تا فعالیت ها ویا موارد بحث راطبق انتظار تغییر دهند وبه دارندگان قدرت فرصت می دهدتا دیگران راقبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل آگاه کرده یابازداردوment : موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاصی مثل شروع کردن ،تکامل دادن ،گسترش دادن وتوانمند کردن است دراین فرهنگ لغت از توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار با اعطای قدرت قانونی به سایرین تعبیر شده است. توانمندسازی واژه مصطلح جدیدی است که ازآن به عنوان حلال مشکلات محیط یادمی شود هر گونه استراتژی یا تکنیک مدیریتی که منجر به افزایش حق تعیین سرنوشت و یا کفایت نفس کارکنان گردد توانمندسازی آنها را در پی خواهد داشت برعکس ، هر استراتژی که برخورداری از حق سرنوشت و یا کفایت نفس کارکنان را تضعیف کند باعث تقویت احساس “عدم داشتن قدرت” در آنها شده و عدم توانمندی را در پی خواهد داشت . (محمدي:51:1388) توانا سازی یعنی فرایندی که از راه آن مدیران به کارکنان اجازه می دهند تا قدرت به دست آورند و در داخل سازمان نفوذ یابد .(ايران ن‍‍ژاد،پاريزي،459:1381) توانا سازی به معنی قدرت بخشیدن است. بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و نیز بر احساس ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند ، همچنین بدین معنی است که در افراد شور و شوق کار و فعالیت ایجاد کنیم و نیز بدین معنی است که انگیزه درونی را برای ایجاد یک وظیفه بسیج کنیم( وتن وکمرون ، 1381 ) تواناسازی تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیم هایی که بر فعالیت های آنان تأثیر گذاراست. از این طریق می توانیم فرصت هایی رابرای افراد فراهم آوریم تا نشان دهند که می توانند ایده های خوبی آفریده وبه آن جامعه عمل بپوشانند پوسیانت نیز تواناسازی راشامل تقویت مهارت کارکنان وایجاد اعتماد به نفس درآنها نسبت به خودشان وتلاش در جهت اثر بخشی فعالیتهای سازمان می داند(محمدي:52:1388) بابررسی تحقیقات مدیریتی وسازمان تعاریف توانمندسازی درسه دسته طبقه بندی می شود: الف – توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار، ب- توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش، ج- توانمندسازی براساس دو رویکرد مکانیکی وارگانیکی، فوکس باتوجه به دورویکرد مکانیکی وارگانیکی به تعریف این واژه پرداخته است ازنظر رویکرد مکانیکی توانمندسازی عبارت است از تفویض مسوولیت ها وحسابگری برای اخذ نتایج امادر رویکرد ارگانیکی توانمندسازی به معنی گفتگو از ریسک ها ، رشد ،تغییر،فهم نیازهای کارکنان ،شیوه توانمندرفتار کردن نسبت به کارکنان ،تیم سازی به منظور تشویق رفتارهای مبتی برهمکاری،تشویق به ریسک پذیری هوشمندانه واعتماد به عملکرد کارکنان است. به اعتقاد وی آنچه مسلم است بهترین رویکرد ترکیبی از هردو در سازمان است (نادري ،3،1387) هدف توانمندسازی: هدف از تواناسازی نیروی انسانی استفاده از ظرفیتهای بالقوه انسانها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی ،تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانیها و درماندگیهای خودبه عبارت دیگر ، هدف از توانا سازی ، ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از عملکرد سازمان است(ايران نژاد،پاريزي،1381) بلانچارد ، آماده ساختن شرایط جهت عرضه بهترین منابع فکری در هر زمینه از عملکرد سازمان را به توانمند سازی مربوط می داند . به نظر وی هدف از توانا سازی این است که ذیصلاح ترین کارکنان بیشترین نفوذ رابا مناسب ترین شیوه ها اعمال کنند(ايران نژاد،پاريزي،87،1378) هدف توانمندسازی این است که مغزهای افراد را همانند بازوانشان به کار بیندازید.توانمندسازی اشاره به یک حس درونی دارد که باعث می شود آنان به طور مستقل تصمیماتی را در فرآیند کارخویش اتخاذ نمایند.(محمدي :56،1388) انواع توانمند سازی 1- توانمندسازی فردی: در این مدل کارکنان با کسب مهارت هاقادرند بدون نیاز به حضورمستقیم سرپرست فعالیت کنند.در این مرحله ،قدرت تجزیه وتحلیل کارکنان رشد یافته ومی توانند برای سوالها ومشکلات خود پاسخ وراه حل مناسب پیدا کنند.همچنین شخص قادر است در شرایط جدید رفتارش راتنظیم کرده ودر مقابل عملکرد وتصمیماتش مسئول وپاسخگو باشد. 2- توانمندسازی عالی: در این سطح که ویژه مدیران است آنان قادرند برنامه های کلی سازمان را تدوین کنند.آنها تصمیم می گیرند چه کارهایی توسط چه کسانی وچطور انجام گیرد. مدیران به وظایفشان آگاه بوده وکماکان هدایت کارکنان راعهده دارند.دراین مرحله مهارتهای رهبری را می توان به کارکنانی که توانمند سازی مرحله فردی رابا موفقیت گذرانده اند آموزش داد(آقايار،87،1384)

ادامه دارد…

 

 

درج شده توسط : سرویس خبر و رسانه " میرملاس "

دیدگاه ها

حمیدازادبخت در گفته :

خسته نباش دوست گرامی جناب ادینه

[پاسخ]

آدینه فر پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ مرداد , ۱۳۹۲ ۰۱:۴۵:

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوست گرامی، از الطافتون متشکرم

[پاسخ]

نوری نظری طبا در گفته :

تحلیل بسیارجالب و زیبایی بود
موفق و موئد باشید

[پاسخ]

آدینه فر پاسخ در تاريخ یکشنبه ۶ مرداد , ۱۳۹۲ ۲۲:۲۹:

جناب اقای نظری طبا از عنایت شما متشکرم.سربلند باشید

[پاسخ]

حسین نجفی در گفته :

آقای آدینه فردرپناه خدا همیشه موفق وسربلند وسلامت باشی .

[پاسخ]

آدینه فر پاسخ در تاريخ شنبه ۱۲ مرداد , ۱۳۹۲ ۰۰:۴۷:

با سلام و عرض ادب.بنده نیز برای شما آرزوی سرافرازی را دارم،موفق باشید.

[پاسخ]

میرزایی منش در گفته :

با سلام وخسته نباشید خوب بود

[پاسخ]

آدینه فر پاسخ در تاريخ شنبه ۱۲ مرداد , ۱۳۹۲ ۰۰:۵۵:

با سلام و ارادت. از توجه حضرتعالی سپاسگزارم.

[پاسخ]

عباس کرمی در گفته :

باسلام وارزوی قبولی طاعات وعبادات .امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق و پیروز باشید

[پاسخ]

آدینه فر پاسخ در تاريخ شنبه ۱۲ مرداد , ۱۳۹۲ ۰۰:۵۶:

با سلام ،ان شااله که طاعات و عبادات شما نیز مورد قبول درگاه ایزد یکتا باشد.سربلند و پیروز باشید.

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :