کد خبر : 31744
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۱:۲۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 229 بازدید

عضوهیئت مدیره خانه مطبوعات ایران:خانه راباید ساخت!

    به گزارش میرملاس نیوز ؛ عضوهیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان ضمن تبریک سالروز گرامیداشت مقام خبرنگار گفت:خبرنگاری خلاصه درسه عنصرعشق،سلامت و تخصص می باشد. دکترمحمدجعفرایرانی درادامه به خبرنگار میرملاس گفت:درکشورهای پیشرفته برای اینکه اجتماعات همگن وصاحبان حرف وتخصص نتایج بهتری در بستر زمان کسب نمایندعنان وزمام امور را بدست نمایندگانی ازجنس خودمی سپارند […]

bayanlor-388

 

 

به گزارش میرملاس نیوز ؛ عضوهیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان ضمن تبریک سالروز گرامیداشت مقام خبرنگار گفت:خبرنگاری خلاصه درسه عنصرعشق،سلامت و تخصص می باشد. دکترمحمدجعفرایرانی درادامه به خبرنگار میرملاس گفت:درکشورهای پیشرفته برای اینکه اجتماعات همگن وصاحبان حرف وتخصص نتایج بهتری در بستر زمان کسب نمایندعنان وزمام امور را بدست نمایندگانی ازجنس خودمی سپارند تاباتعامل وتحمل!بجای تمامی خانواده بیندیشند وبکاربندند.مثلا متکدیان برزیلی از طریق سندیکای خود درپارلمان آن کشور نمایندگانی دارند تا مدافع حقوقشان باشند،روسپی های تایلندی بدلیل نجات اقتصاد کشور موردتقدیر دولت قرار می گیرند،مستضعفین وقشر ضعیف اندونزی باتجمیع سرمایه های اندک خود بزرگترین موسسه بانکی کشورشان را بانام “رعیت بانک”تاسیس می کنند،چوب برهای ایرلندی باتشکیل تعاونی بزرگترین سندیکای صنفی ایرلند را بنا می نهند و… درایران نیز برهمین اساس وبا توجه به ضرورتهای هرصنف وقشری نهادی اصولا غیردولتی بوجود آمده است تا گره گشای موانع ومشکلات مستحدثه باشد. عضوهیئت مدیره خانه مطبوعات ایران افزود:تشکیل خانه مطبوعات درکشور واستان امری میمون وبرگرفته زاین احساس نیاز وحس مشترک هم صنفی وهم دردی است بااین تفاوت که خانه ما بنا شد برپایه اشخاص ونه آن نیازها و دردهای مشترک. این استادحقوق دانشگاه بااشاره به خلاء های قانونی وبرخی نارسائیها وبعضا سنگ اندازیهای دولتیها دراین مسیر اشاره کرد:نبودبسترهای لازم فرهنگی خصوصا تکلیف همگرائی وکارجمعی وتیم ورکینگ درکشور از دیگر موانع پیشرفت وخروجی مثبت دراین خانه استای شده است. مدیرمسول بیان لر افزود:وقتی انتخاباتی برگزار می شود وبرخی ازنشریات حضورندارند ودیگران نیز به محض عدم راهیابی به هیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان ،باجلسه وخانه خداحافظی می کنند نباید انتظار وتوقع تغییرویا شق القمر داشت و بازبان انتقادی صرف بدون همراهی وارائه طریق برخوردکرد. دکترایرانی باانتقاد ازفضای خانه مطبوعات استان گفت:متاسفانه دراولین جلسه پس ازتقسیم مسولیتها بین افراد بدلیل نداشتن برنامه مدون وبعضا تفکر تک روی ویابرخی منیتها کمترین خروجی وکارتیمی راشاهدبودیم.انگارهدف از ورود به خانه تقسیم عناوین وبانگاهی غنیت گونه صورت گرفته بود. این روزنامه نگار وفعال فرهنگی درپایان ضمن تبریک مجددبه صاحبان قلم درعرصه مطبوعات ایران وخصوصا لرستان بمناسبت مجاهدتهای گذشته یادآورشد:اگربخواهیم خانه ائی قوی داشته باشیم باید اول خانه ائی بسازیم وبعد بر طبل نقادی ویا خروجیهای آن بکوبیم.پس ازتمامی اصحاب رسانه استان به عنوان عنصرکوچک وفرزندی خلف خواستار ورود ومساعدت و هدایتگری درخانه هستم.

 
 
 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :