کد خبر : 31744
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۱:۲۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 233 بازدید

عضوهيئت مديره خانه مطبوعات ايران:خانه رابايد ساخت!

    به گزارش میرملاس نیوز ؛ عضوهيئت مديره خانه مطبوعات لرستان ضمن تبريک سالروز گراميداشت مقام خبرنگار گفت:خبرنگاري خلاصه درسه عنصرعشق،سلامت و تخصص مي باشد. دکترمحمدجعفرايراني درادامه به خبرنگار میرملاس گفت:درکشورهاي پيشرفته براي اينکه اجتماعات همگن وصاحبان حرف وتخصص نتايج بهتري در بستر زمان کسب نمايندعنان وزمام امور را بدست نمايندگاني ازجنس خودمي سپارند […]

bayanlor-388

 

 

به گزارش میرملاس نیوز ؛ عضوهيئت مديره خانه مطبوعات لرستان ضمن تبريک سالروز گراميداشت مقام خبرنگار گفت:خبرنگاري خلاصه درسه عنصرعشق،سلامت و تخصص مي باشد. دکترمحمدجعفرايراني درادامه به خبرنگار میرملاس گفت:درکشورهاي پيشرفته براي اينکه اجتماعات همگن وصاحبان حرف وتخصص نتايج بهتري در بستر زمان کسب نمايندعنان وزمام امور را بدست نمايندگاني ازجنس خودمي سپارند تاباتعامل وتحمل!بجاي تمامي خانواده بينديشند وبکاربندند.مثلا متکديان برزيلي از طريق سنديکاي خود درپارلمان آن کشور نمايندگاني دارند تا مدافع حقوقشان باشند،روسپي هاي تايلندي بدليل نجات اقتصاد کشور موردتقدير دولت قرار مي گيرند،مستضعفين وقشر ضعيف اندونزي باتجميع سرمايه هاي اندک خود بزرگترين موسسه بانکي کشورشان را بانام “رعيت بانک”تاسيس مي کنند،چوب برهاي ايرلندي باتشکيل تعاوني بزرگترين سنديکاي صنفي ايرلند را بنا مي نهند و… درايران نيز برهمين اساس وبا توجه به ضرورتهاي هرصنف وقشري نهادي اصولا غيردولتي بوجود آمده است تا گره گشاي موانع ومشکلات مستحدثه باشد. عضوهيئت مديره خانه مطبوعات ايران افزود:تشکيل خانه مطبوعات درکشور واستان امري ميمون وبرگرفته زاين احساس نياز وحس مشترک هم صنفي وهم دردي است بااين تفاوت که خانه ما بنا شد برپايه اشخاص ونه آن نيازها و دردهاي مشترک. اين استادحقوق دانشگاه بااشاره به خلاء هاي قانوني وبرخي نارسائيها وبعضا سنگ اندازيهاي دولتيها دراين مسير اشاره کرد:نبودبسترهاي لازم فرهنگي خصوصا تکليف همگرائي وکارجمعي وتيم ورکينگ درکشور از ديگر موانع پيشرفت وخروجي مثبت دراين خانه استاي شده است. مديرمسول بيان لر افزود:وقتي انتخاباتي برگزار مي شود وبرخي ازنشريات حضورندارند وديگران نيز به محض عدم راهيابي به هيئت مديره خانه مطبوعات لرستان ،باجلسه وخانه خداحافظي مي کنند نبايد انتظار وتوقع تغييرويا شق القمر داشت و بازبان انتقادي صرف بدون همراهي وارائه طريق برخوردکرد. دکترايراني باانتقاد ازفضاي خانه مطبوعات استان گفت:متاسفانه دراولين جلسه پس ازتقسيم مسوليتها بين افراد بدليل نداشتن برنامه مدون وبعضا تفکر تک روي ويابرخي منيتها کمترين خروجي وکارتيمي راشاهدبوديم.انگارهدف از ورود به خانه تقسيم عناوين وبانگاهي غنيت گونه صورت گرفته بود. اين روزنامه نگار وفعال فرهنگي درپايان ضمن تبريک مجددبه صاحبان قلم درعرصه مطبوعات ايران وخصوصا لرستان بمناسبت مجاهدتهاي گذشته يادآورشد:اگربخواهيم خانه ائي قوي داشته باشيم بايد اول خانه ائي بسازيم وبعد بر طبل نقادي ويا خروجيهاي آن بکوبيم.پس ازتمامي اصحاب رسانه استان به عنوان عنصرکوچک وفرزندي خلف خواستار ورود ومساعدت و هدايتگري درخانه هستم.

 
 
 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :