- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

گزارش تصویری از کوهنوردی رئیس جمهور

 

منبع مهر/عکس:حجت سپهوند