کد خبر : 40639
تاریخ انتشار : ۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,871 بازدید

نقدِ خویش

    علی محمد امرایی / میرملاس نیوز : نقدِخویش ای کاش زمانی که دست اندرکارانِ تدوین نحوه تقسیمات کشوری ، شرایط اجرایی کردنِ ارتقاء جایگاهِ مناطق مختلف را تنظیم و تصویب می کردند، بـه ایـن نکته کلیدی وتاثیـرگـذار توجه می‌ نمودند،که فقط کمییت وتعداد جمعییت را بـه تنهایی ملاک ومعیار ارتقاء جایگاه و مدیریت، […]

0101010 

 

علی محمد امرایی / میرملاس نیوز :

نقدِخویش

ای کاش زمانی که دست اندرکارانِ تدوین نحوه تقسیمات کشوری ، شرایط اجرایی کردنِ ارتقاء جایگاهِ مناطق مختلف را تنظیم و تصویب می کردند، بـه ایـن نکته کلیدی وتاثیـرگـذار توجه می‌ نمودند،که فقط کمییت وتعداد جمعییت را بـه تنهایی ملاک ومعیار ارتقاء جایگاه و مدیریت، مدِ نظر قرار ندهند، بلکه کیفییتِ سطحِ فرهنگ و ظرفییتِ مجموعـه و نهادی که می‌بایـد در فضای فرهنگی و اجتماعی جـدیدی بنام بخش یا شهر قرارگیرد را ، بررسی و بعد از اثبات اهلیتِ رفتاری و شخصیتی و دارا بودنِ ظرفیت‌های لازم، این امتیاز ارزشمند به آنها تفهیم و تقدیم می‌شد .
به اعتقاد نگارنده دولتها قبل از هرچیز حداقل در این زمینه که مورد نقد و بررسی است، می‌بایست شرایط واگذاری این امتیازها را بصورت مُـدوّن و مصوب برای قاطبه مردم تبیین و استانداردهای لازم را از لحاظِ فرهنگی و رفتارِ اجتماعی تهیه و به عنوان پیش‌نیاز وچشم اندازی شفاف و روشن فرا راهِ مردم قرار می‌دادند تا به محضِ حصولِ شرایط کمی، همزمـان از لحاظ کیفی زمینه برای واگذاری این امتیازاتِ ارزشمند فراهم وسرعت رشد کمی بـا رشد کیفی بطور همـاهنـگ تنظیم میگردید. برای مثال به کشور ترکیه اشاره می شود که به خاطـر موقعیت جغرافیایی ، یعنی اروپایی بودنش، چندیـن سال متوالی است که برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی شده است اما این تقاضا بعلت عدم تطابق شرایطِ فرهنگی و اجتماعیِ این کشور با استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا، همچنان معطل و معلق مانده است.
جالب است بدانیم که یکی از دلائل عدم موافقت اتحادیه اروپا باعضویت ترکیه ، نداشتن سیستم وبرنامه تفکیک زباله در این کشور ذکرشده است .{توخود حدیث مُفصل بخوان ازاین مُجمَل}! آنچه مسلم است ، فراهم نبودن بسترهای لازم برای ارتقاء جایگاه کشور ترکیه ، عامل مخالفت اتحادیه اروپا بوده و لذا کشور ترکیه مجبور است برای جلب نظر اروپا و بدست آوردن این امتیاز ، بسترهای لازم را فراهم و در جهت رفع معایب، نهایت تلاشش را بکار ببندد. مثالی ظریف تر اینکه، درخیلی از موسسات آموزش عالیِ کشورهای پیشرفته ، قبل از تایید وامضای پایان نامه دانشجویان در مقاطع مختلف ، شخصیت واهلیت اجتماعی آنها بطور خاص مورد توجه وارزیابی قرار گرفته و حتی نحوة خوردن غذا ، سبک رانندگی و سایر رفتارهای اجتماعیِ دانشجویان در اظهار نظرِ نهاییِ اساتید تاثیر بسزایی دارد. و لذا فقط رشد کمی مد نظر نبوده، بلکه کیفیت شخصیت اجتماعی ، از محوریت ویژه برخوردار است. حال اگر ما خود را معرضِ نقدِ صادقانه قرار دهیم قضاوتمان در مورد رفتارهای اجتماعی و وضعییت فرهنگی چگونه خواهد بود؟آیا براحتی تن به قواعد اجتماعی میدهیم؟ صادقانه تر بگویم آیا اصولاً معیارها و اصول آداب اجتماعی را برسمیت میشناسیم ؟ در بی انضباطی اجتماعی، درآلودگی صوتی، درتخریب مراتع و قلع و قمع درختان ، در حیف و میل اموال عمومی ، درآلودگی هوا ،در درگیریهای متعصبانه، در عدم رعایت حقوق دیگران، در سد معابر وصدها مُعضل و ناهنجاری دیگر، نقش ومسئولیتمان را چگونه توجیه می کنیم؟؟؟ متأسفانه محصول نِگـرِش طایفه‌ای، قومیتی و بکارگیری تعصبات غیرمنطقی و بدور از شئونات اجتماعـی که به نوعی گریبان جامعه را گرفته، چیزی جز بی ‌انضباطی،شرارت،حیف و میل بیت‌المال، عدم نظارت دقیق دراجرای مهندسی اجتماعی، حاشیه‌نشینی بی‌قواره، رانت‌خواری، هرج ومرج و صدها تراژدی دیگر نخواهد بود.
طبیعی است که با این نگرش از استانداردهای اجتماعی و فرهنگی فاصله گرفته، و به دلیل عدم استفاده از سرمایه‌هایِ انسانیِ موثرِ در توسعه شهری ، از پیشرفت وتوسعه محروم ومسئولیت همه ناهنجاریها ونابسامانی‌ها را خـود باید بدوش بکشیم. درعجبم که با وجود این همه جمعیت تحصیل کرده ، چرا اوضاع اجتماعی و فرهنگی این چنین نابسامان واکثراً برای ایجاد بی‌نظمی ازهم سبقت می‌گیریم. ناگفته پیداست، تحصیل که خـــود امـری میمون ومبارک است به تنهایی نمی‌تواند ملاک برتری افراد جامعه از یکدیگر باشد بلـکه پیشینه اجتماعــی و فرهنگی که تلفیقی از اصالت و هنر و دانش است می‌تواند درتشخیص هویت ارزشی افـراد به مـــا کمک کنـد. اگر ارزشهای اجتماعی وفرهنگی ملاک ارزیابی برای سنجش اهلیت افراد درجهت سپردن مدیریت و مسئولیت به آنها، مد نظر قرار گیرد، قطعاً توسعه همـه‌ جــانبه با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.کسانی‌که در مسیر زندگی تن به قواعــد اجتماعی داده وآداب نوشته و نـانــوشته جامعه را با جان و دل می‌پذیرند و در جهت کسب اهلیت زندگی اجتماعی مطابق با استانداردهای انسانـی و عقلانی گام برمی‌دارند ، مفیــد بـه حـال جامعه بـوده و الـگویی مناسب برای تنظیم رفتارهای اجتماعـی و فرهنگی محسوب می‌شوند در پایان باید عرض کنم که باکمال تأسف، وضعیت اجتماعی چه از لحاظ رفتاری و فرهنگــی و چـه از لحاظ مهندسی شهری حکایت‌های غمناکی را برای کسانیکه حداقل درک مختصری از مدنیت و عقلانیت دارند،ب یان می‌کند.
ای‌کاش چشم بینا وگوش شنوایی می‌بود و این همه ناهنجاری‌ها را می‌دید ومی‌شنید وعزمش را برای رفع این همه نابسامانی جزم کرده وچاره‌ای می‌اندیشید، و ای کاش بجای این همه برنامه های من درآوردی و غیر استاندارد که جامعه را به میدانی برای آزمون وخطا مُبَدل کرده است ، یک الگوی رفتاری استاندارد وت عریف شده و مطابق با شئونات انسانی تدوین و آن را بعنوان یک نقشه راه واستراتژیِ زندگیِ اجتماعی ، فرا روی همه قرار می دادند تا همگان برای کسب وتنظیم شخصیت اجتماعی، رفتار خود را با آن منطبق نموده و خویشتن را ملزم به اجرای آن بدانیم.

فضل وفــرهنگ و ادب پیشه کنیم                راه و چــاره بــا هـم انــدیشه کنیم 

  ایـن همه آثـارِ نــاهنجــار و زشت                 می توان صدهـا ورق زانها نِـوشت

       نقد خویش اَر میکنم دانـم سزاست                 نــا بهنجــاری ستـودن نــارواست       

 عَندلیب و قُمری و دیگـر وُحُــوش               نسلشان از جــور مـاهـا شد خَموش

       سبزه و نَهــر و درخت و چشمه سار                لطمه هــا خـوردنـد از مــا بیشمار    

     اینکه گفتم این همه زشت و دُرُشت                 یک نمونـه بـاشد از خـروار ، مُشت

       بــی تفاوت در کناری گــر نشست                 همچنان فرهنگمان خواهـد شکست    

      آرزویـم را چنین خــواهم نـوشت                   شهر مـن روزی شود همچون بهشت

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

بنیاد شهمرادی در گفته :

بــی تفاوت در کناری گــر نشست همچنان فرهنگمان خواهـد شکست
آرزویـم را چنین خــواهم نـوشت شهر مـن روزی شود همچون بهشت!.

دست مریزاد استاد ادب. بسیار بسیار خوشحالم که حضور اینترنتی شما را می بینم . چرا که جای شما و آثار ارزشمندتان خالی بود. باز هم سپاس و خیر مقدم برادر!

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۰۲:۰۳:

ازلطف ومحبت شما استاد ارجمندم صمیمانه سپاسگزارم

آنچه باشد ایده ام دراین خبر هدیه دارم ازشما اهل نظر

[پاسخ]

هادی قبادی در گفته :

آقای امرایی عزیز
بنده هم ورود شما را به فضای مجازی تبریک می گویم به امید آنکه شرائطی فراهم گردد که شاهد حضور امثال شما عزیزان در فضای حقیقی باشیم .
ای کاش سیاست گزاران امور به این حقیقت توجه بیشتری می کردند که ارزشمندترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن است .
متأسفانه ما در سرمایه سوزی بی بدیلیم .

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۰۲:۰۵:

برگ سبزیست تحفة درویش .ازاینکه قابل دانستید سپاسگزارم

[پاسخ]

حسنی تبار در گفته :

درود بر جناب امرایی عزیز ،جالب بود

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۰۲:۱۲:

درود خدا برشما دوست عزیز از لطف شما ممنونم

[پاسخ]

محمد آزادبخت در گفته :

بسیار وزین و پرمحتوا بود امیداست مورد امعان نظرقرار گیردودررفع ناهنجاریها وکسب معیارها همه تلاش کنیم

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۰۲:۱۸:

دست در دستان هم یاری کنیم/این دیار ازفعل بد عاری کنیم

ازشما استاد عزیز صمیمانه سپاسگزارم

[پاسخ]

نورمحمدی در گفته :

درودبراستاداخلاق جناب امرایی عزیز
بسیارجذاب ومفیدوزیبا بود،استفاده کردیم ایام عزت مستدام

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۲۷:

دوست عزیز وارجمندم سلام،ازاینکه این برادر کوچک خود را مورد لطف وعنایت قرار داده اید صمیمانه سپاسگزارم برای شما آرزوی سلامتی میکنم موفق باشید

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۴۸:

از اظهار لطف ومحبت جنابعالی نهایت سپاسگزاری را دارم خداوند به شما دوست عزیز و بزرگوار توفیق روز افزون عنایت بفرماید

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند در گفته :

ازکجا آمده ام و آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم و آخر ننمایی وطنم. جناب آقای امرا یی، خسته نباشید و دست مر یزاد، به میمنت ورودتان به فضای مجازی، ازمیرملاس تا هو میان را گلباران می کنیم.

[پاسخ]

123 پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۳۸:

باپوزش
ازکجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم.
صحیح است

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۴۹:

از راهنمایی وتذکرتا ن ممنون و سپاسگز ا رم.

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۹ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۴۴:

لطف وعنایت جنابعالی موجب دلگرمیست انشاا… موفق وسربلند باشید

[پاسخ]

امرایی در گفته :

بسیار زیبا وپرمحتوا بود… استاد به وجودتان افتخار میکنیم پایدار باشید

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۲۱:۲۳:

شما لطف دارید ،ازتوجه و عنایت شما ممنونم

[پاسخ]

درویشی - شیراز در گفته :

با سلام ، درود بر جناب آقای امرایی ، بهره مند شدیم ؛ از جنابعالی سپاسگزارم . انشاءالله مطالب خوبتان تداوم یابد .

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ شنبه ۷ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۴۰:

نظر لطف شماست. خوشا شیراز و وضع بی مثالش/ خداوندا نگهدار از زوالش ————- خدا یار ونگهدارشمادوست عزیز

[پاسخ]

عدالت در گفته :

با سلام و درود فراوان براقای امرایی .خیلی پرمحتوا بود اما ا قای امرایی کو گوش شنوا؟

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۶ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۲۷:

بی تفاوت در کناری گر نشست/همچنان فرهنگمان خواهد شکست

انشاا… با همت وهمکاری همه دوستان خیلی از مشکلات ومعضلات به مرور برطرف خواهندشد ،از حسن نظرتان صمیمانه سپاسگزارم

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

ازلطف ومحبت شما سپاسگزارم،سربلند وموفق باشید

[پاسخ]

علی اکبر دارابی در گفته :

با سلام خدمت استاد ارجمند که آمایش سرزمین را بخوبی بیان کردند

[پاسخ]

امرایی پاسخ در تاريخ شنبه ۷ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۳۳:

خدمت شما دوست عزیزم سلام عرض می کنم ازبیان نظرتان سپاسگزارم

[پاسخ]

کوهدشتی مقیم مرکز در گفته :

جناب امرایی عزیز سلام و درود ما را از صدها کیلومتر دورتر ولی با قلبی بسیار نزدیک به خودتان پذیرا باشید. من قلم شما را از دهه پنجاه و از مسجد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی شریف و دهه شصت در سپاه کوهدشت میشناسم. امیدوارم ورودتان موجب استمرار حضور و بهره رسانی بیشتر به جامعه باشد. از شما غیر از این توقع نداشتم. امیدوارم این قلم پیوسته و مستدام باد. از راهی دور دستتان را بگرمی میفشارم. درود بر شما و پدر مرحومتان.

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۹ دی , ۱۳۹۲ ۱۳:۳۴:

باعرض سلام ، از اینکه نسبت به این حقیر اظهار لطف نموده اید صمیمانه سپاسگزارم انشاا… موفق باشید

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس شهدا ( دلاوران لرستان ) در گفته :

سلام آقای امرایی
درود بر قلم شیوا و گیرایتان
ممنون میشم اگر به بخش شهدای سایت هم سر بزنید
با تشکر

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۳۷:

درود خالصانه به روح پر فتوح همه شهیدان والا مقام ، از لطف شما ممنونم موفق باشید

[پاسخ]

پرويز گراوند در گفته :

آقاي امرايي! سلام
حدودِ شش هفت سال پيش بود ميخواستم از دكه ي ميدان امام (در كوهدشت) هفته نامه ي سيمره بخرم، همانجا با شخصي برخورد كردم كه هم را نمي شناختيم، اتفاقي سرِ بحث باز شد، ظاهراً اين انگيزه در هر دوي ما بود كه بيش از نيم ساعت در مورد مردم سالاري و دين و روشنفكري و روشنفكريِ ديني و حكومت و حكومت ديني به طور شتابان بحث كرديم. من گاهي عادت دارم وقتي اولين بار با كسي كه بوي مطالعه و سخن و انديشه از او مي آيد برخورد ميكنم، بحثهاي مختلف مطرح كرده و به او مي سپارم (يا او را با سوالات پلكاني مواجه ميكنم) و بيشتر گوش ميكنم تا ببينم ديدگاهش چيست و در چه سطحي از دغدغه و شناخت قرار دارد؛ همين برخورد را با آن غريبه داشتم. البته قيافه اش براي من كه سالها دور از كوهدشت بودم غريبه بود نه نامش. خيلي سريع تر از آنچه انتظار داشتم، نگاهِ باز و حجم مطالعه و كنكاشِ او هويدا شد. ميخواستم بدانم او كيست؟ اما سخت بود بگويم: «ببخشيد شما؟». عاقبت متوجه شد كه ميخواهم بدانم كيست، گفت: «علي محمد امرايي». گفتم : علي محمد امرايي!؟ … من هم گفتم: «پرويز گراوند».
خيلي گويا و دقيق و عميق سخن ميگفت ولي با حُجب. گفتم شما كه اين همه اطلاعات و مطالعه داري، چرا در مطبوعات و در همين سيمره مقاله نمي نويسي؟ در ادامه بحث چنين استنباط كردم كه ظاهراً ميگويد روي «نوشتن» كار نكرده ام. من هم چيزي به اين مضمون گفتم كه «كسي مثل شما كه اهل مطالعه است و اطلاعات خوبي دارد و دقيق و ظريف حرف ميزند، حتما استعداد خوبي براي نوشتن دارد گرچه خوش خبر نداشته باشد». ولي گويا معذوريت ديگري داشت كه بيان نكرد. چند بار ديگر گفتم حيفه كه ننويسي، بنويبس. ولي تا جايي به ياد دارم چيزي در جواب نگفت. بعد هم بدون اينكه تلفني از هم يادداشت كنيم خداحافظي كرديم. روز بعد، از يكي از دوستان پرسيدم عليمحمد امرايي چه جور قيافه اي دارد؟ نشاني هايي كه داد، ظاهراًخودش بود. الان هم عكسش را ميبينم، آره قرين به يقين خودش بود.
باور دارم مسيري كه براي كنجكاوي برگزيده بود و در كلامش منعكس بود، مسيري رو به جلو بود و لاجرم تا كنون خوشه هاي روشن بيشتري از كشتزارِ آزاديِ انديشه چيده است.
بالاخره خوشحالم كه مي بينم آخرالامر شروع به نوشتن كرده؛ آن هم با نوشتاري كه جاي تامل دارد و گزاره هايش تكراري و باري به هر جهت نيست.

[پاسخ]

ع .م امرایی پاسخ در تاريخ شنبه ۷ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۳۰:

باعرض سلام وادب واحترام باید اعتراف کنم که: کمال همنشین در من اثر کرد وگر نه من همان خاکم که هستم. از این همه لطف و کرامت سپاسگزارم

[پاسخ]

حاجی علی شیراوند پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۷ دی , ۱۳۹۲ ۱۸:۴۸:

ازاینکه برای اولین بار می بینم جناب گرواند کسی را به نوشتن تشویق می کند خیلی خوشحال و امیدوار شدم!

[پاسخ]

عباداله گراوند در گفته :

درود بر جناب آقای امرایی که بسیار بادقت به مسائل پرداخته اند .امیدوارم بیشتر بنویسند.

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۰ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۳۹:

درود بر شما دوست عزیز سپاسگزارم

[پاسخ]

م ج ازادبخت در گفته :

احسنت امیدوارم مثل همیشه درراه خیرقدم بردارید

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۵۵:

از خیر خواهی شما ممنونم موفق باشید

[پاسخ]

اسدمراد شیراوند در گفته :

جناب اقای امرایی از مطالبتان استفاد بردیم وانشااله که همیشه موفق باشید برادر ارزشی وانقلابی

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۳۹:

سپاسگزارم ، شما لطف دارید ازعنایت وبزرگواری شما ممنونم

[پاسخ]

محمد قنبری در گفته :

با سلام و درود فراوان خدمت آقای امرایی ؛ برادر بزرگورار ، استاد اخلاق و ادب
خیلی خرسندم از درج مطلب پر از حقیقت و نگارش شیوا و زیبای شما برادر بزرگوار
انشاءالله روزگاری شاهد تحقق همه ایده های خوب برای رسیدن به جامعه ای در خور و شایسته ایران پر از
اساتید متفکر و هنرمند در تمامی زمینه ها باشیم /
عندالیبانیم چه کنیم خارستان *** به گلستان شویم انشاءالله
30 دسامبر 2013 – قزاقستان

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۹ دی , ۱۳۹۲ ۱۸:۴۳:

ازتوجه کریمانه جنابعالی نهایت سپاسگزاری را دارم بهترینها را برایتان آرزو می کنم خدا یار و نگهدارتان باد

[پاسخ]

ياسر امرايي در گفته :

با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای امرایي دست مريزاد خيلي جالب بود وبه شما افتخار ميكنيم

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۵۳:

شمالطف دارید برایتان آرزوی موفقیت میکنم

[پاسخ]

فیروز زارعی نژاد در گفته :

سردار دوران جنگ ادیب ارجمند جناب اقای امرایی
ورود جنابعالی به فضای مجازی خوش امد میگویم از نگارش نقد خویش نهایت استفاده رابردیم گرچه اینجانب یک بار نقد شما را تکثیر کردم ومورد استقبال دوستان درشهرستان رومشگان قرار گرفت اما زیبایی کلام وعمل به گفتار حضرتعالی وسهل کردن راه دسترسی به مطالب باز هم مورد استقبال قرار گرفت به امید تداوم نگارشهای جدید
موفق بشید

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۰ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۳۶:

از بذل توجه جنابعالی به این چکیده ناقابل نهایت امتنان را دارم سربلند و فیروز باشید

موسم زرد خزان سر می شود آخر کار / گر کویر زندگانی چون چنمزار کنیم

[پاسخ]

ملکشاهی در گفته :

ای مرد پاکزاد برجان پاک تو ازمن درودباد…آقای امرایی ورود شمارو به فضای مجازی تبریک میگم امیدوارم شاهددرج مطالب های بعدی شما در میرملاس باشیم.
روزگاری خاک ما آباد بود ازهمه نیرنگ هاآزادبود

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۰ دی , ۱۳۹۲ ۲۱:۵۴:

شما لطف دارید از عنایت وبزرگواری شما ممنونم

پرچم نیرنگ و تزویر و ریا / بر دریم و بر کشیمش زیر پا

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

امرايي رزمنده

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۲ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۵۷:

بسیجی بی بدیل و جان نثار است / بسیجی همچو همت ماندگار است.
بسیجی سیرتش مردم پسند است / بسیجی همتش بالا بلند است.
بسیجی یادگار عهد جنگ است / بسیجی رسته از تیر وتفنگ است………….

[پاسخ]

عبد در گفته :

آقاي امرايي من يك پيشنهاد دارم . تا كنون دوبار آن را كامنت نوشته و ارسال كرده ام كه هردو بار ميرملاس سانسور كرده
يك كلام : خاطراتتان را بنويسيد
ميرملاس ! چرا سانسور مي كني؟

[پاسخ]

میرزایی در گفته :

با سلام وخسته نباشید خدمت برادر بسیجی و محجوب و رئوف از بیات مطالب زیبا و جذاب حضرتعالی ممنون و متشکریم

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۱ دی , ۱۳۹۲ ۱۲:۲۰:

سلام بر شما دوست عزیز از اظهار محبت شما سپاسگزارم

[پاسخ]

سلام با تشکر از آقای امرایی به خاطر مطالب بسیار جالبی که نوشته بودید

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۵۰:

سلام به شما دوست عزیز از لطفتون ممنونم

[پاسخ]

سهراب دوستی در گفته :

باسلام بسیار وزین وقابل تقدیر است.ورود تان به فضای مجازی خیر مقدم.دست مریزاد

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۰۱:۵۲:

سپاسگزارم ،لطف فرمودید

[پاسخ]

محمدباقرحسین زاده در گفته :

ازمطالعه یادداشت زیبا ،متین ،پرمحتوا و ارزشمند جناب آقای امرایی خوشحال شدم . کامنتها ذیل یادداشت نشان استقبال فوق العاده از حضور جناب امرایی در فضای مجازی است به ایشان تبریک و خوش آمد می گویم . امیدوارم موفق وسربلند باشید.

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۱۳ دی , ۱۳۹۲ ۱۷:۵۸:

از اینکه نوشته ناقابل اینجانب را مطالعه وبه آن بذل توجه نموده اید صمیمانه سپاسگزارم

[پاسخ]

غزل بلورانی نجدم در گفته :

موافقم

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

ممنون وسپاسگزارم

[پاسخ]

خسرو پرویز پور در گفته :

جناب آقای امراییٰ؛
با سلام و تحیت
نگرش محتوایی به ضرورتهای اجتماعی و در سطحی وسیعتر ،نگرانی فردی به سکون ضریب رشد و توسعه اجتماعی همواره از مواردمطلوب و مشترک در جوامع مختلف بوده است.
گفتار حضرتعالی سرشار از دغدغه مقدسی است که به پویایی اجتماعی نیل دارد
جناب آقای امرایی؛
ظرفیتهای احصاءشده قانونی تهی از هرگونه خلاء و نارسایی است هر چند که قوانین محصول نیازهای اجتماعی است و تتمیم آن منافاتی با تدوین نخستین ندارد ؛ چنانچه در مسیر نظریه لاپلاس ،ریاضیدان معروف فرانسوی که می گوید:”اگر فردی در بیابان پشت به خورشید حرکت کند همواره سایه خود را در مقابل خود خواهد داشت مگر اینکه مسیر حرکتش را عوض کند.” بنابر این اگر پشت به قانون عمل نکنیم به ايده آل هاي واقعی و نیز سطح استاندارد رشد وتوسعه اجتماعی خواهیم رسید.
با این آرزو از خدای بزرگ برای جنابعالی عزت وسربلندی مسئلت دارم.

[پاسخ]

پ گ پاسخ در تاريخ شنبه ۱۴ دی , ۱۳۹۲ ۰۸:۴۴:

خسروخان؛ نه ببخشيد، خسرو جان!
ـ معماي هشت مجهوله ي درجه سومِ سيمپلكس طرح ميكني!
ـ بند آخر پيام تان معلوله معني اش چيه. منظورم اينه كه گويا است نه اينكه حقيقت دارد. فرم و ظاهر اين بند به پيام غايي اش ميگويد بابا برو كشكتو بساب!
ـ اما بند اول پيام تان كلافِ واژه هاست كه بايستي با اسطرلاب جايگزيني مجدد و برخي شان نيز از زحمتِ حضور در اين جمله معاف شوند.
ـ بند وسط (عبارت نيم خطي) هم كه روشن است اما قرار نيست همه چيز را مقدس ببينيم.
ـ در ُكل، من ميدانم شما شخصاً براي آقاي امرايي احترام قائليد چون قبلا در اين مورد با هم صحبت كرده ايم. اصلا اولين بار من نام آقاي امرايي را از شما شنيدم. برايم جالب بود كه در كوهدشت يك نفر از يك جناح يك نفر از جناح مقابل را دوست داشته باشد.
ما هم شما را از جناح مقابل دوست داريم.

[پاسخ]

خسرو پرویز پور پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۵ دی , ۱۳۹۲ ۲۰:۳۷:

پ .گ.عزیز
با سلام وتحیت
اخلاق رسانه ای تکلیف میکند “سنگ زیرین آسیاب باشی”ایرادات حضرتعالی را به نرمی طبیعت دلگشای مخمل کوه مجاورتان و به بهانه” تألیف قلوب “میپذیرم و اذعان میدارم لطافت جریان اصولگرا و محبت این جناح آنقدر وسعت دارد که هرگز میلی به تخریب و تکذیب و حذف و نفی رقیبان در این میدان معنوی و ارزشمند مشاهده نمی شود.

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۶ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۰۸:

باسلام وتشکر، باید عرض کنم مشکل با تصویب ویا تتمیم قانون حل نمی شود مگر ما قانون نوشته وتصویب شده کم داریم ، اصل بحث این است که با وجود این همه ظرفیتهای احصاء شده چرا فرآیند عمل به قانون کند وناقص است ؟ برای مثال یکی از قوانین دقیق وظریف که همه باید به آن پایبند باشیم آیین نامه راهنمایی ورانندگیست ،سوال اینست چند درصد از تحصیلکردگان حوزه ودانشگاه به آن عمل میکنند؟ چند درصد از رانند گان در حین رانندگی قانون منع استفاده از تلفن همراه را رعایت میکنیم؟اچند نفر از ما درحین راننگی از کمربند ا یمنی استفاده میکنیم؟ چرا اکثرا به معنی ومفهوم این همه تابلو راهنمایی ورانندگی که بدون مصرف چهره از رخشان پریده است توجه نمی کنیم ؟ و……………..؟ (اگر به قانون راهنمایی ورانندگی اشاره کردم دلیلش اینست که در جوامع پیشرفته نحوه رانندگی در ارزیابی شخصیت افراد نقش اساسی دارد) ولذا باید عرض کنم چون پشت به توسعه حرکت کرده ایم حتی سایة توسعه را هم ندیده ایم

[پاسخ]

یوسف ازادبخت در گفته :

بسیارزیباوپرمحتوابود پاسدار رزمنده کوهدشتی

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۵۴:

نظر لطف شماست ، ممنونم

[پاسخ]

ج نظریان در گفته :

سلام ودرودبرانسانی آزاده وخوش فکردوست ارجمندم جناب آقای امرایی عزیز،مطالب تان ازسردردبودبسترتوسعه هرکشوری سرمایه ونیروی انسانی خلاق می باشدواین مسئولیت خطیربرعهده آموزش وپرورش است که این هم دغدغه نظام نیست

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۷ دی , ۱۳۹۲ ۰۰:۳۸:

باعرض سلام وآرزوی توفیق ،از جابعالی بخاطر مطالعه متن فوق و اظهار نظرتون ممنونم

[پاسخ]

علی امرایی.صداوسیما در گفته :

دوست کودکیهاوهمکلاس دوران ابتداییم جناب اقای علی محمد اامرایی عزیزباورکن.امروز روبادیدن وخواندن مطلب زیبای شمابه یادیروزکودکیهامون خوب درحالیکه سردرد گرسنگی ام ازم

[پاسخ]

مدرس ارتباطات در گفته :

سلام
من به جاي تعريف وتمجيد از صاحب نوشته ضمن احترام به ايشان ميخواهم چند نكته بگويم و توصيه كنم كه فضاي وب سايت كه يك فضاي عمومي است را تبديل به تبريك و آشتي وقهري و خوش وبش شخصي نكنيد. اول اين كار را تمرين كنيم كه در اين زمينه نقد جدي وارد است.بعد هم چند نكته در نقد اين نوشته، توجه داشته باشيد نقد با رد متفاوت است.
نكته اول:كيفيت بر بستر كميت شكل مي گيرد اگر كميت مقبول نباشد كيفيت مطلوب حاصل نمي شود.
نكته دوم:علت مخالفت اتحاديه اروپا با عضويت تركيه بر خلاف نظر نويسنده در دو چيز است 1- مسلمان بودن تركيه كه اروپاييان عليرغم تلاش دولتهاي تركيه هنوز اعتماد لازم را حد اقل به مردم مسلمان تركيه ندارند2- اروپا نمي خواهد مرزهايش هم جوار كشورهاي عراق و سوريه باشد، اين را ساركوزي رييس جمهور سابق فرانسه با صراحت گفته بود.
نكته سوم:از مسئوليت نخبگي نبايد در فرايند توسعه غافل بود ، بايد ديد نخبگان ما در دعواهاي قبيله اي كوهدشت چقدر حاضرند فداكاري كنند زيرا كم ندييده ايم نخبگاني را د دعواهاي قومي خود اسلحه به دست گرفته اند،چه اندازه از قيد تعصبات سياسي و قومي رها هستند وآزاد انديشي مي كنند. وبالاخره فراموش نكنيم مسئوليت نخبه بودن را در جوامع عقب افتاده و يا در حال توسعه.

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۵ دی , ۱۳۹۲ ۲۳:۲۵:

سلام، آرزو می کنم کسانی که میتوانند در فرآیند اجتماعی شدن موثر واقع شوند، نقش ممتاز خود را بدرستی ایفا کنند

[پاسخ]

مهدی آزادگان در گفته :

با سلام و تشکر از آقای امرایی، به امید مقالات بیشتر و بهتر از جنابعالی

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۵ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۳۲:

سپاسگزارم ،موفق باشید

[پاسخ]

کمیر در گفته :

با سلام به آقای امرایی

جناب محترم بحث ضروری را باز نموده ای بسیار بسیار زیبا و قشنگ هم توضیح فرمود ه اید.اگر درست برداشت کرده باشم در برخی از جملات شما مردم را ذاتآ قانون گریز و غیر اجتماعی معرفی کردید که اگر چنین باشد دیگر حتی این بحث قشنگ شما هم منجر به نتیجه نمی شود .آیا شما شرایط اقتصادی مردم را بی تاثیر می دانید .

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۵ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۳۰:

با سلام وتشکر از اظهار نظر شما دوست عزیز ، نگفته ام که مردم ذاتا قانون گریزند بلکه معتقدم فرایند موجود برای اجتماعی شدن ناقص است زیرا اگر بین عنصر مادی فرهنگ با عنصر معنوی فرهنگ هماهنگی وتناسب وجود نداشته باشد جامعه دچار واپسماندگی فر هنگی میشود

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۵ دی , ۱۳۹۲ ۱۹:۴۵:

ومعتقدم شرایط اقتصادی میتواند مزید برعلت باشد

[پاسخ]

کمیر پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۶ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۴۹:

با سلام آقای امرایی نجیب
از اینکه نوشته بنده را پاسخ فرمودی خوشحال و ممنونم
در سلسله مراتب نیازها اساس پیشرفت و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه از رفع نیازهای اولیه انسانی شروع و به نهایت اوج ایدال مراتب انسانی می رسد. بنا براین اساس رشد و توسعه فرهنگی از عناصر مادی بسوی معنویات حقیقی پیش می رود . بی شک پیامبر اسلام که یک نمونه کامل پیشرفته بشری هستند بدون داشتن یک اقتصاد خوب توانایی ایجاد مکتب بزرگ و راه روش جدید زندگی به مردم را نداشتند .در نتیجه در ابتدای راه رشد و ترقی این دوه جنبه مادی و معنوی انسان هماهنگ و متناسب نیستند .حرف آخر بنده اینکه تا اقتصاد جامعه رو به رشد نباشد صحبت کردن از معنویات و مدینه فاضله بی نتیجه است خیلی ساده عرض کنم عقل و اندیشه سالم در بدن سالم است .

[پاسخ]

فریبرز قلندری و عاطفه امرایی در گفته :

استاد فرهیخته و برادر ارجمند با سلام
از اینکه شیرمرد عرصه ی سال های سخت حماسه ، سلاح قلم بر دست در آوردگاه معرفت نیز کمر همت به روشنگری بسته است خرسند و خوشحالیم ، همدلانه حضور اندیشمند و پر مهرتان را در عرصه ی رسانه مجازی ارج می نهیم.

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۰۹:۳۸:

باسلام وعرض ادب واحترام از لطف ومحبت شما صمیمانه سپاسگزارم،از درگاه خداوند متعال برایتان آرزوی موفقیت وخوشبختی میکنم.

میرسد روزی که می آید بدست / آنچه خودخواهی حریمش راشکست

[پاسخ]

غضنفری در گفته :

باسلام خدمت برادر ارجمندم آقای امرایی مطلب پرمحتوایی بود

[پاسخ]

رهگذر در گفته :

سلام از اينكه هر يك با برداشت خود مطلبي را درج نموده ايد تا به نوعي يك اعلام حضور باشد پسنديده است اما من هم به ايشان علاقه دارم ولي اگر بيشتر دقت ويا مطالعه عميق داشته باشيد چيز تازه اي در ان نبود اين مطالب حقيقتا دمده است اقايان مثلا روشنفكر به خدا دلم براي روشنفكري مي سوزد كه چقدر بي در وپيكر شده .به هر حال با معلوماتتان خوش باشيد

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۰۹:۵۶:

باسلام وتشکرازاظهار نظر شما دوست عزیز. من هیچگاه به خود اجازه این گستاخی را نمی دهم که در حریم ثقیل ومقدس روشنفکران گرانقدر که معتقدم تعدادشان در کشور به انگشتان دست هم نمی رسد وارد شوم
من خیلی کوچکتر از آنم که ادعای روشنفکری داشته باشم

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۱۰:۰۲:

من فقط برداشت خود را از وضعیت موجود بیان کرده ام البته نه برای خودستایی وبه به چه چه بلکه از سر درد و احساس مسئولیت،اگر تکراری است بخاطر اینست که ناهنجاریها ونابسامانیها همچنان بابرجایند وباید آنقدر تکرار کنیم تا معضلات اجتماعی از مــــــد بیوفتند انشاا….

[پاسخ]

عزیز جمالی دلفان از کرمانشاه در گفته :

از جناب اقای امرایی عزیز از مطا لب خوبتان تشکر می کنم

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۸ دی , ۱۳۹۲ ۲۲:۵۰:

از لطفتون ممنونم

[پاسخ]

جامانده ی از غافله های شهدا در گفته :

دوست عزیز و برادر گرامی
سپاس فراوان از گفتار پرنغز و معنی ات
فقر فرهنگی و ضعف تمدنی که مردمان نجیب و اصیل این سرزمین مقدس را به دامان جهل مرکب کشانده است و بیماری های اخلاقی که نقاب خوب بودن را به چهره ی اکثریتمان زده است حرف و حدیث فراوان دارد وبحثی طویل و طولانی را در بر میگیرد که با نوشتن چند سطر حل و فصل نخواهد شد و همچنان غریبانه باقی میماند.
بیان معایب نه تنها کار حسنه ای است بلکه نقد سازنده ،وظیفه است برای همه ی ما مردمان چه خاص و چه عام ، اما یادمان باشد در نقد سازنده قشنگ حرف زدن ملاک نیست درست حرف زدن اصل و ملاک است .حجت عزیز را که همه یادمان است باب میل کسی حرف نمی زد اما درست و صادقانه میگفت و عمل می کرد همین رفتار و کردار درستش دوست او را دشمن و دشمن او را دشمن تر ساخت و چقدر غریبانه از بین ما پر کشید اگر چه حقیقت تلخ است اما به تدریج اثر خود را میگذارد حرف و عمل حجت و امثال حجت ها گر چه دور و دیر به ما رسید اما رسید و یادش جاودانه باد…
چسبیده ایم به جناح ها و غافل شده ایم از اینکه چقدر خون ریخته شده تا یادمان نرود کلام الله را ،که میزان و ملاک تقواست .
اروپا و امریکا و ژاپن الگو نیست . الگو دین ماست و مردان دین ما (محمد و علی و فرزندان مطهرش ) ما هم گناهکاریم چرا که به ولایت فقیه ظلم میکنیم ، یا دور رهبری خط کشیده ایم برای همیشه یا وقتی پای مان گیر باشد و به نفع خودمان ،ولایت خط قرمز ماست… از حرف تا عمل فاصله بسیار است بیایید به خودمان و عمل هایمان بیاندیشیم باجناح بازی هایمان خدا را ول کرده ایم و چسبیده ایم به بنده ی خدا ،ژاپن خودکفایی را آغاز کرد اما با اخلاق بدون داشتن دین کامل و اما ایران هم خود کفایی را از زمان انقلاب آغاز کرد وبا داشتن الگو ی دینی کامل و بدون عمل به اخلاق های الگویی حالا ببینید ژاپن کجاست و ایران کجاست ؟
مقدساتمان را بت کرده ایم به نفع خودمان به اسم حسین شراب هم دستمان بدهند می خوریم از قوم بنی اسراییل هم بدتر شده ایم به ولله ….
شعار پشت شعار برای پشت میز ریاست نشستن خرمان که از پل گذشت یادمان میرود قول قرارهایمان را ،
مثال بارزش شعار های درشت و دهن پر کن نماینده های محترم انتخاباتی برای اینکه به جایگاه دلخواهشان برسند دریغ از این که غافلند قول بدهی و عمل نکنی یعنی دروغ گفتنی و دروغ گفتن یعنی گناه کبیره و عاقبتش آتش دوزخ و هیزمش هم دروغ گوینده است باخود می اندیشیم ما آدمها چه قدر زود به زود رنگ عوض می کنیم و غرور جایگاهی چقدر مالیخویایی ست که شخصیتمان را به سرعت عوض می کند .
نمی دانم چه ما را به اینجا کشانده است که یادمان رفته شهید زنده است و روزیش نزد خداست ما غافلیم که یادشان نمیکنیم ( سیروس لرستانی و آن بسیجیان گمنام )
دوستان عزیز ، جناب آقای امرایی و جناب آقای پرویز پور کلامتان گویای این است که همگی ما دغدغه داریم … به امید آنروزی که همچون قدیم و گذشته با پاکی دفاع از دین و آیینمان سرباز آقایمان مهدی (عج) شویم
یاد همه ی شهدا و بازماندگان بسیج و پاسدار گرامی باد.

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

باسلام وعرض ادب،احساس عمیق عزیز وپاک شما را می ستایم ودر مقابل عظمت شهیدان سر تعظیم فرود می آورم درود خدا ورسول خدا به ارواح پاک شهیدان که حقیقتا فرد ضعیف وذلیلی چون من در مقابل روح بلندشان شرمنده است. من خاک پای امثال سیروس لرستانیم من که باشم که در مقابل شهیدان حرفی برای گفتن داشته باشم

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

جوابیه برای برادر پرویز پور که تقریبا رنگ وبوی سیاسی دارد من ننوشته ام در واقع یک شوخی رسانه ای است
که دوست عزیز آقای پ – گ به اقای پرویز پور نوشته است .اینجا جا دارد از شهید سعید ووالا مقام مرد عمل واخلاق پرویز پرویز پور یادی بکنیم وبه روح پاکش درود بفرستیم هیچگاه سجده های طولانیش را فراموش نخواهم کرد یادش گرامی باد

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

من هم قبول دارم که مقدساتمان را بت کرده ایم اگر چنین نبود این همه غارت و اختلاس و دزدی که کشور را در تنگنا قرار داده است صورت نمی گرفت.

همت خلقی همه نان است و باه / غایت جمعی دگر میز است و جاه
این خورَد تا گُنده گردد گــــــردنش / واند گــر شاد از تصاحب کـــردنش
این همه سفره فتاده گونه گــــون / تا که باشد آدمــــــی را آ زمــــون
آزمونی سخت چــون بــار گــــران / شیر بیشه بایدش ایــــن امتحــان
حیف دندان روی هـر نــانــی رود / اف بر آنکه نان هر خــوانـی جـَــوَد
……………….

[پاسخ]

علوی در گفته :

السابقون السابقون اولئک المقربون .متن وزین اقای امرایی جای خود دارد انچه اینجانب در ارتباط با ایشان یشتربه ان می اندیشم تداعی خاطرات اغاز انقلاب یعنی 35 سال پیش است .دقیقا به یاد می اورم چهر ه اخلاقی مصمم وجدی ایشان را درسنین نوجوانی وجوانی دربرخوردهای منطقی ومعقولشان با دگراندیشان ودفاع جانانه اشان از حریم اندیشه وایدئولوژی اسلامی .خدا ایشان را حفظ کند

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

باعرض سلام و ادب واحترام، از اینکه از لطف وعنایت وبزرگواری شما بهره مند شده ام خدا را شاکرم،در پناه خداوند متعال سلامت و سربلندو موفق باشید

[پاسخ]

حبیب گراوند در گفته :

استاد ارجمند جناب آقای امرایی
دغدغه ها و نگاه شما به فرهنگ و سیاست واخلاق و قانون و دین از روح حقیقت طلب و جان تشنه معنویت شما سرچشمه گرفته است.هر کس با شما قرین است جز ادب و خیرخواهی و اخلاق چیز دیگری نمی بیند .از نوشته بسیار وزین و زیبای شما سپاسگزارم.

[پاسخ]

ع م امرایی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۶ دی , ۱۳۹۲ ۰۳:۲۴:

سرور ارجمندم جناب آقای گراوند با سلام وعرض ادب ، بسیار خرسندم که همیشه از روشنگریها ی تاثیر گذار جنابعالی بهره مند بوده وهستم ازاینکه بزرگوارانه این حقیررا مورد لطف و عنایت خود قرار داده اید صمیمانه ممنون وسپاسگزارم

[پاسخ]

محمد رضا حاتمی در گفته :

دوست و سرور گرامی : جناب آقای امرایی

باز هم مثل همیشه به فیض رسیدیم از نقدو بررسی عمیق شما و در ادامه ای کاش که اول فرمودیت پایان را اینچنین ختم می نمودیت که:

اینجا سرزمین واژهای وارونه است ،

جایی که: ” گنج ” ، ” جنگ ” میشود! و ” درمان ” ” نامرد ” ، ” قهقهه ” به ” هق هق ” اما ” دزد ” همان ” دزد ”

است ” گرگ ” همان ” گرگ ” است !!!

آری سرزمین واژه های وارونه ، سرزمینی که ” من ” ” نم ” زده است!

” راه ” گویی ” هارد” شده و ” روز ” به ” زور ” می گذرد.

” آشنا “را جز در ” انشا ” نمی بینی و چه ” سرد ” است این ” درس ” زندگی!!!!

اینجاست که ” مرگ ” برایم ” گرم ” میشود….. چرا که ” درد” همان ” درد ” است!!!

با سپاس فراوان از دغدغه های موشکافانه تان.اما یادمان باشد اینجا واژها …………..

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

برادر ارجمندم جناب آقای حاتمی: ازاینکه برای مطالعه مطلب ناچیز اینجانب وقت گذاشتید بسیار ممنون وسپاسگزلرم.
بله همینطوره که فرمودید، چکارش میشه کرد اینجا واژه ها ………..برایتان آرزوی مووفقیت میکنم

[پاسخ]

رحیم جعفری در گفته :

سلام،مطلب را خوانده بودم کردم عرض ادب کردم.تحقیقا یکی از گامهای رشد وترقی خود نقدی است که منشائ بیداری وهوشیاری و نهایتا تحول ودگرگونی است .بسیار بجا و دلسوزانه بود.موفق باشید

[پاسخ]

سعید کشکولی در گفته :

عزیز برادر سلام
با تشکر از متن زیبا ، سه نکته را یادآور میشوم :
1 ) عکس ، جعلی ست … چون متعلق به دوران جوانیست…از پیری ترسیدی؟ ( مـــزاح ! )
2 ) از اینکه سلاح را به قلم تبدیل نموده ای یعنی هنوز در سنگر دفاع مقدسی .
3 ) نظم و انضباط ، احترام به حقوق دیگران ، احترام به طبیعت و …. ، برخواسته و تاکید دین مبین اسلام است. ای کاش در بیان ناهنجاری ها به این نکته ی مهم اشاره میفرمودید که ما مسلمانان موظف به رعایت حقوق ذکر شده هستیم .
یا علی

[پاسخ]

علی محمد امرایی در گفته :

سلام وعرض ادب،ازلطف جناب عالی وهمچنین از اظهار نظرتون ممنونم
1در مورد عکس درست میفرمایید، سایت ازم عکس میخواستند عکس روز نداشتم ولذا از این عکس که متعلق به چند سال پیشه استفاده کردم حتما اصلاح میکنم
2شمالطف دارید ،قلم هیچگاه تعطیل بردار نبوده ونیست ولذا چرا ازچیزی که خدا به آن قسم یاد کرده استفاده نکنیم
3دراین شکی وجود ندارد دین مبین اسلام حتی برای کوچکترین رفتار فردی واجتماعی دستورالعمل دارد وبرای عمل به آنها اجر اخروی درنظر گرفته است که متاسفانه در جوامع اسلامی ومخصوصا در جامعه خودمان کمتر به آن عمل میشود درست است که درمتون اسلامی به مصداقهای امروزی نظم مثل قوانین راهنمایی ورانندگی وسایر آداب اجتماعی اشاره نشده ولی کلیات نظم وانظباط مورد تاکید دین وبزرگان دینی است وقتی مصلح بزرگ دینی درسفر به اروپا میگوید درغرب ومشخصا در اروپا من اسلام رادیدم اما مسلمان را ندیدم دلالت بر این دارد نظمی که ما دم از آن میزنیم وخودمان به آن عمل نمیکنیم آ،نها در قدم اول توسعه سرلوحه کار خود قرار داده اند که به اینجا رسیده اند شما ببینید در صدا وسیمای ج .ا انقدر که برای تبلیغ چی توز نمکی ورژودرم و……….. وقت میگذارند !!! به نظم اجتماعی نمیپردازند !در غرب خیلی از حیوانات را به رعایت نظم عادت داده وبارها مشاهده شده همراه انسانها در پشت چراغ قرمز مربوط به عابرین پیاده توقف نموده وبرای عبور منتظر سبز شدن چراغ راهنمایی میمانند و ………. آیا در پایتخت ایران مردم برای عبور پیاده اعتنایی به چراغ راهنمایی میگذارند و………. ما بایدجامعه مدنی را برسمیت بشناسیم وبه عمل کنیم. همین و لاغیر!!!

[پاسخ]

قبادي در گفته :

اقاي امرايي از دوستان ارزشي كوهدشت هستند كه سال هاي زيادي است افتخار همسايگي واشنايي ودوستي با ايشان را داريم .جناب اقاي امرايي مطالب بسيار ارزشمند و بامحتواي جنابعالي را براي فهم واستفاده بيشتر چند بار مطالعه كردم بسيار عالي بود دست مريزاد .شعر نان عزت راهم مطالعه كردم ان هم بسيار عالي وبجا بود .قطعا هر بار كه مير ملاس را باز مي كنم اول سراغ مطالب جنابعالي را مي گيرم

[پاسخ]

علی محمد امرایی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۲۰:۲۸:

ازتوجه ولطف جنابعالی سپاسگزارم

[پاسخ]

محمدجواددوستي در گفته :

مطلب بسيار زيباي بود
متاسفانه باتوجه به اينكه ميدانم امروز بايد درشرايط موجود كيفيت روبايد مد نظر داشت ودرراستاي اعتلاي فرهنگ گام برداشت اما ماهمچنان به دنبال كميت هستيم البته عواقب كاهش جمعيت بسيار مهم وحياتي ست اما اي كاش همراه با كميت كيفيت راهم اعتلا دهيم
توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل
مانا باشيد

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :