کد خبر : 40639
تاریخ انتشار : ۶ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,863 بازدید

نقدِ خویش

    علی محمد امرایی / میرملاس نیوز : نقدِخویش ای کاش زمانی که دست اندرکارانِ تدوین نحوه تقسیمات کشوری ، شرایط اجرایی کردنِ ارتقاء جایگاهِ مناطق مختلف را تنظیم و تصویب می کردند، بـه ایـن نکته کلیدی وتاثیـرگـذار توجه می‌ نمودند،که فقط کمییت وتعداد جمعییت را بـه تنهایی ملاک ومعیار ارتقاء جایگاه و مدیریت، […]

0101010 

 

علی محمد امرایی / میرملاس نیوز :

نقدِخویش

ای کاش زمانی که دست اندرکارانِ تدوین نحوه تقسیمات کشوری ، شرایط اجرایی کردنِ ارتقاء جایگاهِ مناطق مختلف را تنظیم و تصویب می کردند، بـه ایـن نکته کلیدی وتاثیـرگـذار توجه می‌ نمودند،که فقط کمییت وتعداد جمعییت را بـه تنهایی ملاک ومعیار ارتقاء جایگاه و مدیریت، مدِ نظر قرار ندهند، بلکه کیفییتِ سطحِ فرهنگ و ظرفییتِ مجموعـه و نهادی که می‌بایـد در فضای فرهنگی و اجتماعی جـدیدی بنام بخش یا شهر قرارگیرد را ، بررسی و بعد از اثبات اهلیتِ رفتاری و شخصیتی و دارا بودنِ ظرفیت‌های لازم، این امتیاز ارزشمند به آنها تفهیم و تقدیم می‌شد .
به اعتقاد نگارنده دولتها قبل از هرچیز حداقل در این زمینه که مورد نقد و بررسی است، می‌بایست شرایط واگذاری این امتیازها را بصورت مُـدوّن و مصوب برای قاطبه مردم تبیین و استانداردهای لازم را از لحاظِ فرهنگی و رفتارِ اجتماعی تهیه و به عنوان پیش‌نیاز وچشم اندازی شفاف و روشن فرا راهِ مردم قرار می‌دادند تا به محضِ حصولِ شرایط کمی، همزمـان از لحاظ کیفی زمینه برای واگذاری این امتیازاتِ ارزشمند فراهم وسرعت رشد کمی بـا رشد کیفی بطور همـاهنـگ تنظیم میگردید. برای مثال به کشور ترکیه اشاره می شود که به خاطـر موقعیت جغرافیایی ، یعنی اروپایی بودنش، چندیـن سال متوالی است که برای عضویت در اتحادیه اروپا متقاضی شده است اما این تقاضا بعلت عدم تطابق شرایطِ فرهنگی و اجتماعیِ این کشور با استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا، همچنان معطل و معلق مانده است.
جالب است بدانیم که یکی از دلائل عدم موافقت اتحادیه اروپا باعضویت ترکیه ، نداشتن سیستم وبرنامه تفکیک زباله در این کشور ذکرشده است .{توخود حدیث مُفصل بخوان ازاین مُجمَل}! آنچه مسلم است ، فراهم نبودن بسترهای لازم برای ارتقاء جایگاه کشور ترکیه ، عامل مخالفت اتحادیه اروپا بوده و لذا کشور ترکیه مجبور است برای جلب نظر اروپا و بدست آوردن این امتیاز ، بسترهای لازم را فراهم و در جهت رفع معایب، نهایت تلاشش را بکار ببندد. مثالی ظریف تر اینکه، درخیلی از موسسات آموزش عالیِ کشورهای پیشرفته ، قبل از تایید وامضای پایان نامه دانشجویان در مقاطع مختلف ، شخصیت واهلیت اجتماعی آنها بطور خاص مورد توجه وارزیابی قرار گرفته و حتی نحوه خوردن غذا ، سبک رانندگی و سایر رفتارهای اجتماعیِ دانشجویان در اظهار نظرِ نهاییِ اساتید تاثیر بسزایی دارد. و لذا فقط رشد کمی مد نظر نبوده، بلکه کیفیت شخصیت اجتماعی ، از محوریت ویژه برخوردار است. حال اگر ما خود را معرضِ نقدِ صادقانه قرار دهیم قضاوتمان در مورد رفتارهای اجتماعی و وضعییت فرهنگی چگونه خواهد بود؟آیا براحتی تن به قواعد اجتماعی میدهیم؟ صادقانه تر بگویم آیا اصولاً معیارها و اصول آداب اجتماعی را برسمیت میشناسیم ؟ در بی انضباطی اجتماعی، درآلودگی صوتی، درتخریب مراتع و قلع و قمع درختان ، در حیف و میل اموال عمومی ، درآلودگی هوا ،در درگیریهای متعصبانه، در عدم رعایت حقوق دیگران، در سد معابر وصدها مُعضل و ناهنجاری دیگر، نقش ومسئولیتمان را چگونه توجیه می کنیم؟؟؟ متأسفانه محصول نِگـرِش طایفه‌ای، قومیتی و بکارگیری تعصبات غیرمنطقی و بدور از شئونات اجتماعـی که به نوعی گریبان جامعه را گرفته، چیزی جز بی ‌انضباطی،شرارت،حیف و میل بیت‌المال، عدم نظارت دقیق دراجرای مهندسی اجتماعی، حاشیه‌نشینی بی‌قواره، رانت‌خواری، هرج ومرج و صدها تراژدی دیگر نخواهد بود.
طبیعی است که با این نگرش از استانداردهای اجتماعی و فرهنگی فاصله گرفته، و به دلیل عدم استفاده از سرمایه‌هایِ انسانیِ موثرِ در توسعه شهری ، از پیشرفت وتوسعه محروم ومسئولیت همه ناهنجاریها ونابسامانی‌ها را خـود باید بدوش بکشیم. درعجبم که با وجود این همه جمعیت تحصیل کرده ، چرا اوضاع اجتماعی و فرهنگی این چنین نابسامان واکثراً برای ایجاد بی‌نظمی ازهم سبقت می‌گیریم. ناگفته پیداست، تحصیل که خـــود امـری میمون ومبارک است به تنهایی نمی‌تواند ملاک برتری افراد جامعه از یکدیگر باشد بلـکه پیشینه اجتماعــی و فرهنگی که تلفیقی از اصالت و هنر و دانش است می‌تواند درتشخیص هویت ارزشی افـراد به مـــا کمک کنـد. اگر ارزشهای اجتماعی وفرهنگی ملاک ارزیابی برای سنجش اهلیت افراد درجهت سپردن مدیریت و مسئولیت به آنها، مد نظر قرار گیرد، قطعاً توسعه همـه‌ جــانبه با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.کسانی‌که در مسیر زندگی تن به قواعــد اجتماعی داده وآداب نوشته و نـانــوشته جامعه را با جان و دل می‌پذیرند و در جهت کسب اهلیت زندگی اجتماعی مطابق با استانداردهای انسانـی و عقلانی گام برمی‌دارند ، مفیــد بـه حـال جامعه بـوده و الـگویی مناسب برای تنظیم رفتارهای اجتماعـی و فرهنگی محسوب می‌شوند در پایان باید عرض کنم که باکمال تأسف، وضعیت اجتماعی چه از لحاظ رفتاری و فرهنگــی و چـه از لحاظ مهندسی شهری حکایت‌های غمناکی را برای کسانیکه حداقل درک مختصری از مدنیت و عقلانیت دارند،ب یان می‌کند.
ای‌کاش چشم بینا وگوش شنوایی می‌بود و این همه ناهنجاری‌ها را می‌دید ومی‌شنید وعزمش را برای رفع این همه نابسامانی جزم کرده وچاره‌ای می‌اندیشید، و ای کاش بجای این همه برنامه های من درآوردی و غیر استاندارد که جامعه را به میدانی برای آزمون وخطا مُبَدل کرده است ، یک الگوی رفتاری استاندارد وت عریف شده و مطابق با شئونات انسانی تدوین و آن را بعنوان یک نقشه راه واستراتژیِ زندگیِ اجتماعی ، فرا روی همه قرار می دادند تا همگان برای کسب وتنظیم شخصیت اجتماعی، رفتار خود را با آن منطبق نموده و خویشتن را ملزم به اجرای آن بدانیم.

فضل وفــرهنگ و ادب پیشه کنیم                راه و چــاره بــا هـم انــدیشه کنیم 

  ایـن همه آثـارِ نــاهنجــار و زشت                 می توان صدهـا ورق زانها نِـوشت

       نقد خویش اَر میکنم دانـم سزاست                 نــا بهنجــاری ستـودن نــارواست       

 عَندلیب و قُمری و دیگـر وُحُــوش               نسلشان از جــور مـاهـا شد خَموش

       سبزه و نَهــر و درخت و چشمه سار                لطمه هــا خـوردنـد از مــا بیشمار    

     اینکه گفتم این همه زشت و دُرُشت                 یک نمونـه بـاشد از خـروار ، مُشت

       بــی تفاوت در کناری گــر نشست                 همچنان فرهنگمان خواهـد شکست    

      آرزویـم را چنین خــواهم نـوشت                   شهر مـن روزی شود همچون بهشت

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

بنیاد شهمرادی در گفته :

بــی تفاوت در کناری گــر نشست همچنان فرهنگمان خواهـد شکست
آرزویـم را چنین خــواهم نـوشت شهر مـن روزی شود همچون بهشت!.

دست مریزاد استاد ادب. بسیار بسیار خوشحالم که حضور اینترنتی شما را می بینم . چرا که جای شما و آثار ارزشمندتان خالی بود. باز هم سپاس و خیر مقدم برادر!

علی محمد امرایی در گفته :

ازلطف ومحبت شما استاد ارجمندم صمیمانه سپاسگزارم

آنچه باشد ایده ام دراین خبر هدیه دارم ازشما اهل نظر

هادی قبادی در گفته :

آقای امرایی عزیز
بنده هم ورود شما را به فضای مجازی تبریک می گویم به امید آنکه شرائطی فراهم گردد که شاهد حضور امثال شما عزیزان در فضای حقیقی باشیم .
ای کاش سیاست گزاران امور به این حقیقت توجه بیشتری می کردند که ارزشمندترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن است .
متأسفانه ما در سرمایه سوزی بی بدیلیم .

علی محمد امرایی در گفته :

برگ سبزیست تحفه درویش .ازاینکه قابل دانستید سپاسگزارم

حسنی تبار در گفته :

درود بر جناب امرایی عزیز ،جالب بود

علی محمد امرایی در گفته :

درود خدا برشما دوست عزیز از لطف شما ممنونم

محمد آزادبخت در گفته :

بسیار وزین و پرمحتوا بود امیداست مورد امعان نظرقرار گیردودررفع ناهنجاریها وکسب معیارها همه تلاش کنیم

علی محمد امرایی در گفته :

دست در دستان هم یاری کنیم/این دیار ازفعل بد عاری کنیم

ازشما استاد عزیز صمیمانه سپاسگزارم

نورمحمدی در گفته :

درودبراستاداخلاق جناب امرایی عزیز
بسیارجذاب ومفیدوزیبا بود،استفاده کردیم ایام عزت مستدام

علی محمد امرایی در گفته :

دوست عزیز وارجمندم سلام،ازاینکه این برادر کوچک خود را مورد لطف وعنایت قرار داده اید صمیمانه سپاسگزارم برای شما آرزوی سلامتی میکنم موفق باشید

علی محمد امرایی در گفته :

از اظهار لطف ومحبت جنابعالی نهایت سپاسگزاری را دارم خداوند به شما دوست عزیز و بزرگوار توفیق روز افزون عنایت بفرماید

حاجی علی شیراوند در گفته :

ازکجا آمده ام و آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم و آخر ننمایی وطنم. جناب آقای امرا یی، خسته نباشید و دست مر یزاد، به میمنت ورودتان به فضای مجازی، ازمیرملاس تا هو میان را گلباران می کنیم.

123 در گفته :

باپوزش
ازکجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم.
صحیح است

حاجی علی شیراوند در گفته :

از راهنمایی وتذکرتا ن ممنون و سپاسگز ا رم.

ع م امرایی در گفته :

لطف وعنایت جنابعالی موجب دلگرمیست انشاا… موفق وسربلند باشید

امرایی در گفته :

بسیار زیبا وپرمحتوا بود… استاد به وجودتان افتخار میکنیم پایدار باشید

علی محمد امرایی در گفته :

شما لطف دارید ،ازتوجه و عنایت شما ممنونم

درویشی - شیراز در گفته :

با سلام ، درود بر جناب آقای امرایی ، بهره مند شدیم ؛ از جنابعالی سپاسگزارم . انشاءالله مطالب خوبتان تداوم یابد .

ناشناس در گفته :

نظر لطف شماست. خوشا شیراز و وضع بی مثالش/ خداوندا نگهدار از زوالش ————- خدا یار ونگهدارشمادوست عزیز

عدالت در گفته :

با سلام و درود فراوان براقای امرایی .خیلی پرمحتوا بود اما ا قای امرایی کو گوش شنوا؟

علی محمد امرایی در گفته :

بی تفاوت در کناری گر نشست/همچنان فرهنگمان خواهد شکست

انشاا… با همت وهمکاری همه دوستان خیلی از مشکلات ومعضلات به مرور برطرف خواهندشد ،از حسن نظرتان صمیمانه سپاسگزارم

علی محمد امرایی در گفته :

ازلطف ومحبت شما سپاسگزارم،سربلند وموفق باشید

علی اکبر دارابی در گفته :

با سلام خدمت استاد ارجمند که آمایش سرزمین را بخوبی بیان کردند

امرایی در گفته :

خدمت شما دوست عزیزم سلام عرض می کنم ازبیان نظرتان سپاسگزارم

کوهدشتی مقیم مرکز در گفته :

جناب امرایی عزیز سلام و درود ما را از صدها کیلومتر دورتر ولی با قلبی بسیار نزدیک به خودتان پذیرا باشید. من قلم شما را از دهه پنجاه و از مسجد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی شریف و دهه شصت در سپاه کوهدشت میشناسم. امیدوارم ورودتان موجب استمرار حضور و بهره رسانی بیشتر به جامعه باشد. از شما غیر از این توقع نداشتم. امیدوارم این قلم پیوسته و مستدام باد. از راهی دور دستتان را بگرمی میفشارم. درود بر شما و پدر مرحومتان.

ع م امرایی در گفته :

باعرض سلام ، از اینکه نسبت به این حقیر اظهار لطف نموده اید صمیمانه سپاسگزارم انشاا… موفق باشید

سعید بالنگ / دبیر سرویس شهدا ( دلاوران لرستان ) در گفته :

سلام آقای امرایی
درود بر قلم شیوا و گیرایتان
ممنون میشم اگر به بخش شهدای سایت هم سر بزنید
با تشکر

علی محمد امرایی در گفته :

درود خالصانه به روح پر فتوح همه شهیدان والا مقام ، از لطف شما ممنونم موفق باشید

پرويز گراوند در گفته :

آقای امرایی! سلام
حدودِ شش هفت سال پیش بود میخواستم از دکه ی میدان امام (در کوهدشت) هفته نامه ی سیمره بخرم، همانجا با شخصی برخورد کردم که هم را نمی شناختیم، اتفاقی سرِ بحث باز شد، ظاهراً این انگیزه در هر دوی ما بود که بیش از نیم ساعت در مورد مردم سالاری و دین و روشنفکری و روشنفکریِ دینی و حکومت و حکومت دینی به طور شتابان بحث کردیم. من گاهی عادت دارم وقتی اولین بار با کسی که بوی مطالعه و سخن و اندیشه از او می آید برخورد میکنم، بحثهای مختلف مطرح کرده و به او می سپارم (یا او را با سوالات پلکانی مواجه میکنم) و بیشتر گوش میکنم تا ببینم دیدگاهش چیست و در چه سطحی از دغدغه و شناخت قرار دارد؛ همین برخورد را با آن غریبه داشتم. البته قیافه اش برای من که سالها دور از کوهدشت بودم غریبه بود نه نامش. خیلی سریع تر از آنچه انتظار داشتم، نگاهِ باز و حجم مطالعه و کنکاشِ او هویدا شد. میخواستم بدانم او کیست؟ اما سخت بود بگویم: «ببخشید شما؟». عاقبت متوجه شد که میخواهم بدانم کیست، گفت: «علی محمد امرایی». گفتم : علی محمد امرایی!؟ … من هم گفتم: «پرویز گراوند».
خیلی گویا و دقیق و عمیق سخن میگفت ولی با حُجب. گفتم شما که این همه اطلاعات و مطالعه داری، چرا در مطبوعات و در همین سیمره مقاله نمی نویسی؟ در ادامه بحث چنین استنباط کردم که ظاهراً میگوید روی «نوشتن» کار نکرده ام. من هم چیزی به این مضمون گفتم که «کسی مثل شما که اهل مطالعه است و اطلاعات خوبی دارد و دقیق و ظریف حرف میزند، حتما استعداد خوبی برای نوشتن دارد گرچه خوش خبر نداشته باشد». ولی گویا معذوریت دیگری داشت که بیان نکرد. چند بار دیگر گفتم حیفه که ننویسی، بنویبس. ولی تا جایی به یاد دارم چیزی در جواب نگفت. بعد هم بدون اینکه تلفنی از هم یادداشت کنیم خداحافظی کردیم. روز بعد، از یکی از دوستان پرسیدم علیمحمد امرایی چه جور قیافه ای دارد؟ نشانی هایی که داد، ظاهراًخودش بود. الان هم عکسش را میبینم، آره قرین به یقین خودش بود.
باور دارم مسیری که برای کنجکاوی برگزیده بود و در کلامش منعکس بود، مسیری رو به جلو بود و لاجرم تا کنون خوشه های روشن بیشتری از کشتزارِ آزادیِ اندیشه چیده است.
بالاخره خوشحالم که می بینم آخرالامر شروع به نوشتن کرده؛ آن هم با نوشتاری که جای تامل دارد و گزاره هایش تکراری و باری به هر جهت نیست.

ع .م امرایی در گفته :

باعرض سلام وادب واحترام باید اعتراف کنم که: کمال همنشین در من اثر کرد وگر نه من همان خاکم که هستم. از این همه لطف و کرامت سپاسگزارم

حاجی علی شیراوند در گفته :

ازاینکه برای اولین بار می بینم جناب گرواند کسی را به نوشتن تشویق می کند خیلی خوشحال و امیدوار شدم!

عباداله گراوند در گفته :

درود بر جناب آقای امرایی که بسیار بادقت به مسائل پرداخته اند .امیدوارم بیشتر بنویسند.

ع م امرایی در گفته :

درود بر شما دوست عزیز سپاسگزارم

م ج ازادبخت در گفته :

احسنت امیدوارم مثل همیشه درراه خیرقدم بردارید

علی محمد امرایی در گفته :

از خیر خواهی شما ممنونم موفق باشید

اسدمراد شیراوند در گفته :

جناب اقای امرایی از مطالبتان استفاد بردیم وانشااله که همیشه موفق باشید برادر ارزشی وانقلابی

علی محمد امرایی در گفته :

سپاسگزارم ، شما لطف دارید ازعنایت وبزرگواری شما ممنونم

محمد قنبری در گفته :

با سلام و درود فراوان خدمت آقای امرایی ؛ برادر بزرگورار ، استاد اخلاق و ادب
خیلی خرسندم از درج مطلب پر از حقیقت و نگارش شیوا و زیبای شما برادر بزرگوار
انشاءالله روزگاری شاهد تحقق همه ایده های خوب برای رسیدن به جامعه ای در خور و شایسته ایران پر از
اساتید متفکر و هنرمند در تمامی زمینه ها باشیم /
عندالیبانیم چه کنیم خارستان *** به گلستان شویم انشاءالله
۳۰ دسامبر ۲۰۱۳ – قزاقستان

علی محمد امرایی در گفته :

ازتوجه کریمانه جنابعالی نهایت سپاسگزاری را دارم بهترینها را برایتان آرزو می کنم خدا یار و نگهدارتان باد

ياسر امرايي در گفته :

با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای امرایی دست مریزاد خیلی جالب بود وبه شما افتخار میکنیم

علی محمد امرایی در گفته :

شمالطف دارید برایتان آرزوی موفقیت میکنم

فیروز زارعی نژاد در گفته :

سردار دوران جنگ ادیب ارجمند جناب اقای امرایی
ورود جنابعالی به فضای مجازی خوش امد میگویم از نگارش نقد خویش نهایت استفاده رابردیم گرچه اینجانب یک بار نقد شما را تکثیر کردم ومورد استقبال دوستان درشهرستان رومشگان قرار گرفت اما زیبایی کلام وعمل به گفتار حضرتعالی وسهل کردن راه دسترسی به مطالب باز هم مورد استقبال قرار گرفت به امید تداوم نگارشهای جدید
موفق بشید

ع م امرایی در گفته :

از بذل توجه جنابعالی به این چکیده ناقابل نهایت امتنان را دارم سربلند و فیروز باشید

موسم زرد خزان سر می شود آخر کار / گر کویر زندگانی چون چنمزار کنیم

ملکشاهی در گفته :

ای مرد پاکزاد برجان پاک تو ازمن درودباد…آقای امرایی ورود شمارو به فضای مجازی تبریک میگم امیدوارم شاهددرج مطالب های بعدی شما در میرملاس باشیم.
روزگاری خاک ما آباد بود ازهمه نیرنگ هاآزادبود

علی محمد امرایی در گفته :

شما لطف دارید از عنایت وبزرگواری شما ممنونم

پرچم نیرنگ و تزویر و ریا / بر دریم و بر کشیمش زیر پا

ناشناس در گفته :

امرایی رزمنده

علی محمد امرایی در گفته :

بسیجی بی بدیل و جان نثار است / بسیجی همچو همت ماندگار است.
بسیجی سیرتش مردم پسند است / بسیجی همتش بالا بلند است.
بسیجی یادگار عهد جنگ است / بسیجی رسته از تیر وتفنگ است………….

عبد در گفته :

آقای امرایی من یک پیشنهاد دارم . تا کنون دوبار آن را کامنت نوشته و ارسال کرده ام که هردو بار میرملاس سانسور کرده
یک کلام : خاطراتتان را بنویسید
میرملاس ! چرا سانسور می کنی؟

میرزایی در گفته :

با سلام وخسته نباشید خدمت برادر بسیجی و محجوب و رئوف از بیات مطالب زیبا و جذاب حضرتعالی ممنون و متشکریم

ع م امرایی در گفته :

سلام بر شما دوست عزیز از اظهار محبت شما سپاسگزارم

سلام با تشکر از آقای امرایی به خاطر مطالب بسیار جالبی که نوشته بودید

علی محمد امرایی در گفته :

سلام به شما دوست عزیز از لطفتون ممنونم

سهراب دوستی در گفته :

باسلام بسیار وزین وقابل تقدیر است.ورود تان به فضای مجازی خیر مقدم.دست مریزاد

علی محمد امرایی در گفته :

سپاسگزارم ،لطف فرمودید

محمدباقرحسین زاده در گفته :

ازمطالعه یادداشت زیبا ،متین ،پرمحتوا و ارزشمند جناب آقای امرایی خوشحال شدم . کامنتها ذیل یادداشت نشان استقبال فوق العاده از حضور جناب امرایی در فضای مجازی است به ایشان تبریک و خوش آمد می گویم . امیدوارم موفق وسربلند باشید.

علی محمد امرایی در گفته :

از اینکه نوشته ناقابل اینجانب را مطالعه وبه آن بذل توجه نموده اید صمیمانه سپاسگزارم

غزل بلورانی نجدم در گفته :

موافقم

علی محمد امرایی در گفته :

ممنون وسپاسگزارم

خسرو پرویز پور در گفته :

جناب آقای امراییٰ؛
با سلام و تحیت
نگرش محتوایی به ضرورتهای اجتماعی و در سطحی وسیعتر ،نگرانی فردی به سکون ضریب رشد و توسعه اجتماعی همواره از مواردمطلوب و مشترک در جوامع مختلف بوده است.
گفتار حضرتعالی سرشار از دغدغه مقدسی است که به پویایی اجتماعی نیل دارد
جناب آقای امرایی؛
ظرفیتهای احصاءشده قانونی تهی از هرگونه خلاء و نارسایی است هر چند که قوانین محصول نیازهای اجتماعی است و تتمیم آن منافاتی با تدوین نخستین ندارد ؛ چنانچه در مسیر نظریه لاپلاس ،ریاضیدان معروف فرانسوی که می گوید:”اگر فردی در بیابان پشت به خورشید حرکت کند همواره سایه خود را در مقابل خود خواهد داشت مگر اینکه مسیر حرکتش را عوض کند.” بنابر این اگر پشت به قانون عمل نکنیم به ایده آل های واقعی و نیز سطح استاندارد رشد وتوسعه اجتماعی خواهیم رسید.
با این آرزو از خدای بزرگ برای جنابعالی عزت وسربلندی مسئلت دارم.

پ گ در گفته :

خسروخان؛ نه ببخشید، خسرو جان!
ـ معمای هشت مجهوله ی درجه سومِ سیمپلکس طرح میکنی!
ـ بند آخر پیام تان معلوله معنی اش چیه. منظورم اینه که گویا است نه اینکه حقیقت دارد. فرم و ظاهر این بند به پیام غایی اش میگوید بابا برو کشکتو بساب!
ـ اما بند اول پیام تان کلافِ واژه هاست که بایستی با اسطرلاب جایگزینی مجدد و برخی شان نیز از زحمتِ حضور در این جمله معاف شوند.
ـ بند وسط (عبارت نیم خطی) هم که روشن است اما قرار نیست همه چیز را مقدس ببینیم.
ـ در ُکل، من میدانم شما شخصاً برای آقای امرایی احترام قائلید چون قبلا در این مورد با هم صحبت کرده ایم. اصلا اولین بار من نام آقای امرایی را از شما شنیدم. برایم جالب بود که در کوهدشت یک نفر از یک جناح یک نفر از جناح مقابل را دوست داشته باشد.
ما هم شما را از جناح مقابل دوست داریم.

خسرو پرویز پور در گفته :

پ .گ.عزیز
با سلام وتحیت
اخلاق رسانه ای تکلیف میکند “سنگ زیرین آسیاب باشی”ایرادات حضرتعالی را به نرمی طبیعت دلگشای مخمل کوه مجاورتان و به بهانه” تألیف قلوب “میپذیرم و اذعان میدارم لطافت جریان اصولگرا و محبت این جناح آنقدر وسعت دارد که هرگز میلی به تخریب و تکذیب و حذف و نفی رقیبان در این میدان معنوی و ارزشمند مشاهده نمی شود.

علی محمد امرایی در گفته :

باسلام وتشکر، باید عرض کنم مشکل با تصویب ویا تتمیم قانون حل نمی شود مگر ما قانون نوشته وتصویب شده کم داریم ، اصل بحث این است که با وجود این همه ظرفیتهای احصاء شده چرا فرآیند عمل به قانون کند وناقص است ؟ برای مثال یکی از قوانین دقیق وظریف که همه باید به آن پایبند باشیم آیین نامه راهنمایی ورانندگیست ،سوال اینست چند درصد از تحصیلکردگان حوزه ودانشگاه به آن عمل میکنند؟ چند درصد از رانند گان در حین رانندگی قانون منع استفاده از تلفن همراه را رعایت میکنیم؟اچند نفر از ما درحین راننگی از کمربند ا یمنی استفاده میکنیم؟ چرا اکثرا به معنی ومفهوم این همه تابلو راهنمایی ورانندگی که بدون مصرف چهره از رخشان پریده است توجه نمی کنیم ؟ و……………..؟ (اگر به قانون راهنمایی ورانندگی اشاره کردم دلیلش اینست که در جوامع پیشرفته نحوه رانندگی در ارزیابی شخصیت افراد نقش اساسی دارد) ولذا باید عرض کنم چون پشت به توسعه حرکت کرده ایم حتی سایه توسعه را هم ندیده ایم

یوسف ازادبخت در گفته :

بسیارزیباوپرمحتوابود پاسدار رزمنده کوهدشتی

علی محمد امرایی در گفته :

نظر لطف شماست ، ممنونم

ج نظریان در گفته :

سلام ودرودبرانسانی آزاده وخوش فکردوست ارجمندم جناب آقای امرایی عزیز،مطالب تان ازسردردبودبسترتوسعه هرکشوری سرمایه ونیروی انسانی خلاق می باشدواین مسئولیت خطیربرعهده آموزش وپرورش است که این هم دغدغه نظام نیست

علی محمد امرایی در گفته :

باعرض سلام وآرزوی توفیق ،از جابعالی بخاطر مطالعه متن فوق و اظهار نظرتون ممنونم

علی امرایی.صداوسیما در گفته :

دوست کودکیهاوهمکلاس دوران ابتداییم جناب اقای علی محمد اامرایی عزیزباورکن.امروز روبادیدن وخواندن مطلب زیبای شمابه یادیروزکودکیهامون خوب درحالیکه سردرد گرسنگی ام ازم

مدرس ارتباطات در گفته :

سلام
من به جای تعریف وتمجید از صاحب نوشته ضمن احترام به ایشان میخواهم چند نکته بگویم و توصیه کنم که فضای وب سایت که یک فضای عمومی است را تبدیل به تبریک و آشتی وقهری و خوش وبش شخصی نکنید. اول این کار را تمرین کنیم که در این زمینه نقد جدی وارد است.بعد هم چند نکته در نقد این نوشته، توجه داشته باشید نقد با رد متفاوت است.
نکته اول:کیفیت بر بستر کمیت شکل می گیرد اگر کمیت مقبول نباشد کیفیت مطلوب حاصل نمی شود.
نکته دوم:علت مخالفت اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه بر خلاف نظر نویسنده در دو چیز است ۱- مسلمان بودن ترکیه که اروپاییان علیرغم تلاش دولتهای ترکیه هنوز اعتماد لازم را حد اقل به مردم مسلمان ترکیه ندارند۲- اروپا نمی خواهد مرزهایش هم جوار کشورهای عراق و سوریه باشد، این را سارکوزی رییس جمهور سابق فرانسه با صراحت گفته بود.
نکته سوم:از مسئولیت نخبگی نباید در فرایند توسعه غافل بود ، باید دید نخبگان ما در دعواهای قبیله ای کوهدشت چقدر حاضرند فداکاری کنند زیرا کم ندییده ایم نخبگانی را د دعواهای قومی خود اسلحه به دست گرفته اند،چه اندازه از قید تعصبات سیاسی و قومی رها هستند وآزاد اندیشی می کنند. وبالاخره فراموش نکنیم مسئولیت نخبه بودن را در جوامع عقب افتاده و یا در حال توسعه.

ع م امرایی در گفته :

سلام، آرزو می کنم کسانی که میتوانند در فرآیند اجتماعی شدن موثر واقع شوند، نقش ممتاز خود را بدرستی ایفا کنند

مهدی آزادگان در گفته :

با سلام و تشکر از آقای امرایی، به امید مقالات بیشتر و بهتر از جنابعالی

ع م امرایی در گفته :

سپاسگزارم ،موفق باشید

کمیر در گفته :

با سلام به آقای امرایی

جناب محترم بحث ضروری را باز نموده ای بسیار بسیار زیبا و قشنگ هم توضیح فرمود ه اید.اگر درست برداشت کرده باشم در برخی از جملات شما مردم را ذاتآ قانون گریز و غیر اجتماعی معرفی کردید که اگر چنین باشد دیگر حتی این بحث قشنگ شما هم منجر به نتیجه نمی شود .آیا شما شرایط اقتصادی مردم را بی تاثیر می دانید .

ع م امرایی در گفته :

با سلام وتشکر از اظهار نظر شما دوست عزیز ، نگفته ام که مردم ذاتا قانون گریزند بلکه معتقدم فرایند موجود برای اجتماعی شدن ناقص است زیرا اگر بین عنصر مادی فرهنگ با عنصر معنوی فرهنگ هماهنگی وتناسب وجود نداشته باشد جامعه دچار واپسماندگی فر هنگی میشود

ع م امرایی در گفته :

ومعتقدم شرایط اقتصادی میتواند مزید برعلت باشد

کمیر در گفته :

با سلام آقای امرایی نجیب
از اینکه نوشته بنده را پاسخ فرمودی خوشحال و ممنونم
در سلسله مراتب نیازها اساس پیشرفت و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه از رفع نیازهای اولیه انسانی شروع و به نهایت اوج ایدال مراتب انسانی می رسد. بنا براین اساس رشد و توسعه فرهنگی از عناصر مادی بسوی معنویات حقیقی پیش می رود . بی شک پیامبر اسلام که یک نمونه کامل پیشرفته بشری هستند بدون داشتن یک اقتصاد خوب توانایی ایجاد مکتب بزرگ و راه روش جدید زندگی به مردم را نداشتند .در نتیجه در ابتدای راه رشد و ترقی این دوه جنبه مادی و معنوی انسان هماهنگ و متناسب نیستند .حرف آخر بنده اینکه تا اقتصاد جامعه رو به رشد نباشد صحبت کردن از معنویات و مدینه فاضله بی نتیجه است خیلی ساده عرض کنم عقل و اندیشه سالم در بدن سالم است .

فریبرز قلندری و عاطفه امرایی در گفته :

استاد فرهیخته و برادر ارجمند با سلام
از اینکه شیرمرد عرصه ی سال های سخت حماسه ، سلاح قلم بر دست در آوردگاه معرفت نیز کمر همت به روشنگری بسته است خرسند و خوشحالیم ، همدلانه حضور اندیشمند و پر مهرتان را در عرصه ی رسانه مجازی ارج می نهیم.

علی محمد امرایی در گفته :

باسلام وعرض ادب واحترام از لطف ومحبت شما صمیمانه سپاسگزارم،از درگاه خداوند متعال برایتان آرزوی موفقیت وخوشبختی میکنم.

میرسد روزی که می آید بدست / آنچه خودخواهی حریمش راشکست

غضنفری در گفته :

باسلام خدمت برادر ارجمندم آقای امرایی مطلب پرمحتوایی بود

رهگذر در گفته :

سلام از اینکه هر یک با برداشت خود مطلبی را درج نموده اید تا به نوعی یک اعلام حضور باشد پسندیده است اما من هم به ایشان علاقه دارم ولی اگر بیشتر دقت ویا مطالعه عمیق داشته باشید چیز تازه ای در ان نبود این مطالب حقیقتا دمده است اقایان مثلا روشنفکر به خدا دلم برای روشنفکری می سوزد که چقدر بی در وپیکر شده .به هر حال با معلوماتتان خوش باشید

علی محمد امرایی در گفته :

باسلام وتشکرازاظهار نظر شما دوست عزیز. من هیچگاه به خود اجازه این گستاخی را نمی دهم که در حریم ثقیل ومقدس روشنفکران گرانقدر که معتقدم تعدادشان در کشور به انگشتان دست هم نمی رسد وارد شوم
من خیلی کوچکتر از آنم که ادعای روشنفکری داشته باشم

علی محمد امرایی در گفته :

من فقط برداشت خود را از وضعیت موجود بیان کرده ام البته نه برای خودستایی وبه به چه چه بلکه از سر درد و احساس مسئولیت،اگر تکراری است بخاطر اینست که ناهنجاریها ونابسامانیها همچنان بابرجایند وباید آنقدر تکرار کنیم تا معضلات اجتماعی از مــــــد بیوفتند انشاا….

عزیز جمالی دلفان از کرمانشاه در گفته :

از جناب اقای امرایی عزیز از مطا لب خوبتان تشکر می کنم

علی محمد امرایی در گفته :

از لطفتون ممنونم

جامانده ی از غافله های شهدا در گفته :

دوست عزیز و برادر گرامی
سپاس فراوان از گفتار پرنغز و معنی ات
فقر فرهنگی و ضعف تمدنی که مردمان نجیب و اصیل این سرزمین مقدس را به دامان جهل مرکب کشانده است و بیماری های اخلاقی که نقاب خوب بودن را به چهره ی اکثریتمان زده است حرف و حدیث فراوان دارد وبحثی طویل و طولانی را در بر میگیرد که با نوشتن چند سطر حل و فصل نخواهد شد و همچنان غریبانه باقی میماند.
بیان معایب نه تنها کار حسنه ای است بلکه نقد سازنده ،وظیفه است برای همه ی ما مردمان چه خاص و چه عام ، اما یادمان باشد در نقد سازنده قشنگ حرف زدن ملاک نیست درست حرف زدن اصل و ملاک است .حجت عزیز را که همه یادمان است باب میل کسی حرف نمی زد اما درست و صادقانه میگفت و عمل می کرد همین رفتار و کردار درستش دوست او را دشمن و دشمن او را دشمن تر ساخت و چقدر غریبانه از بین ما پر کشید اگر چه حقیقت تلخ است اما به تدریج اثر خود را میگذارد حرف و عمل حجت و امثال حجت ها گر چه دور و دیر به ما رسید اما رسید و یادش جاودانه باد…
چسبیده ایم به جناح ها و غافل شده ایم از اینکه چقدر خون ریخته شده تا یادمان نرود کلام الله را ،که میزان و ملاک تقواست .
اروپا و امریکا و ژاپن الگو نیست . الگو دین ماست و مردان دین ما (محمد و علی و فرزندان مطهرش ) ما هم گناهکاریم چرا که به ولایت فقیه ظلم میکنیم ، یا دور رهبری خط کشیده ایم برای همیشه یا وقتی پای مان گیر باشد و به نفع خودمان ،ولایت خط قرمز ماست… از حرف تا عمل فاصله بسیار است بیایید به خودمان و عمل هایمان بیاندیشیم باجناح بازی هایمان خدا را ول کرده ایم و چسبیده ایم به بنده ی خدا ،ژاپن خودکفایی را آغاز کرد اما با اخلاق بدون داشتن دین کامل و اما ایران هم خود کفایی را از زمان انقلاب آغاز کرد وبا داشتن الگو ی دینی کامل و بدون عمل به اخلاق های الگویی حالا ببینید ژاپن کجاست و ایران کجاست ؟
مقدساتمان را بت کرده ایم به نفع خودمان به اسم حسین شراب هم دستمان بدهند می خوریم از قوم بنی اسراییل هم بدتر شده ایم به ولله ….
شعار پشت شعار برای پشت میز ریاست نشستن خرمان که از پل گذشت یادمان میرود قول قرارهایمان را ،
مثال بارزش شعار های درشت و دهن پر کن نماینده های محترم انتخاباتی برای اینکه به جایگاه دلخواهشان برسند دریغ از این که غافلند قول بدهی و عمل نکنی یعنی دروغ گفتنی و دروغ گفتن یعنی گناه کبیره و عاقبتش آتش دوزخ و هیزمش هم دروغ گوینده است باخود می اندیشیم ما آدمها چه قدر زود به زود رنگ عوض می کنیم و غرور جایگاهی چقدر مالیخویایی ست که شخصیتمان را به سرعت عوض می کند .
نمی دانم چه ما را به اینجا کشانده است که یادمان رفته شهید زنده است و روزیش نزد خداست ما غافلیم که یادشان نمیکنیم ( سیروس لرستانی و آن بسیجیان گمنام )
دوستان عزیز ، جناب آقای امرایی و جناب آقای پرویز پور کلامتان گویای این است که همگی ما دغدغه داریم … به امید آنروزی که همچون قدیم و گذشته با پاکی دفاع از دین و آیینمان سرباز آقایمان مهدی (عج) شویم
یاد همه ی شهدا و بازماندگان بسیج و پاسدار گرامی باد.

علی محمد امرایی در گفته :

باسلام وعرض ادب،احساس عمیق عزیز وپاک شما را می ستایم ودر مقابل عظمت شهیدان سر تعظیم فرود می آورم درود خدا ورسول خدا به ارواح پاک شهیدان که حقیقتا فرد ضعیف وذلیلی چون من در مقابل روح بلندشان شرمنده است. من خاک پای امثال سیروس لرستانیم من که باشم که در مقابل شهیدان حرفی برای گفتن داشته باشم

علی محمد امرایی در گفته :

جوابیه برای برادر پرویز پور که تقریبا رنگ وبوی سیاسی دارد من ننوشته ام در واقع یک شوخی رسانه ای است
که دوست عزیز آقای پ – گ به اقای پرویز پور نوشته است .اینجا جا دارد از شهید سعید ووالا مقام مرد عمل واخلاق پرویز پرویز پور یادی بکنیم وبه روح پاکش درود بفرستیم هیچگاه سجده های طولانیش را فراموش نخواهم کرد یادش گرامی باد

علی محمد امرایی در گفته :

من هم قبول دارم که مقدساتمان را بت کرده ایم اگر چنین نبود این همه غارت و اختلاس و دزدی که کشور را در تنگنا قرار داده است صورت نمی گرفت.

همت خلقی همه نان است و باه / غایت جمعی دگر میز است و جاه
این خورَد تا گُنده گردد گــــــردنش / واند گــر شاد از تصاحب کـــردنش
این همه سفره فتاده گونه گــــون / تا که باشد آدمــــــی را آ زمــــون
آزمونی سخت چــون بــار گــــران / شیر بیشه بایدش ایــــن امتحــان
حیف دندان روی هـر نــانــی رود / اف بر آنکه نان هر خــوانـی جـَــوَد
……………….

علوی در گفته :

السابقون السابقون اولئک المقربون .متن وزین اقای امرایی جای خود دارد انچه اینجانب در ارتباط با ایشان یشتربه ان می اندیشم تداعی خاطرات اغاز انقلاب یعنی ۳۵ سال پیش است .دقیقا به یاد می اورم چهر ه اخلاقی مصمم وجدی ایشان را درسنین نوجوانی وجوانی دربرخوردهای منطقی ومعقولشان با دگراندیشان ودفاع جانانه اشان از حریم اندیشه وایدئولوژی اسلامی .خدا ایشان را حفظ کند

علی محمد امرایی در گفته :

باعرض سلام و ادب واحترام، از اینکه از لطف وعنایت وبزرگواری شما بهره مند شده ام خدا را شاکرم،در پناه خداوند متعال سلامت و سربلندو موفق باشید

حبیب گراوند در گفته :

استاد ارجمند جناب آقای امرایی
دغدغه ها و نگاه شما به فرهنگ و سیاست واخلاق و قانون و دین از روح حقیقت طلب و جان تشنه معنویت شما سرچشمه گرفته است.هر کس با شما قرین است جز ادب و خیرخواهی و اخلاق چیز دیگری نمی بیند .از نوشته بسیار وزین و زیبای شما سپاسگزارم.

ع م امرایی در گفته :

سرور ارجمندم جناب آقای گراوند با سلام وعرض ادب ، بسیار خرسندم که همیشه از روشنگریها ی تاثیر گذار جنابعالی بهره مند بوده وهستم ازاینکه بزرگوارانه این حقیررا مورد لطف و عنایت خود قرار داده اید صمیمانه ممنون وسپاسگزارم

محمد رضا حاتمی در گفته :

دوست و سرور گرامی : جناب آقای امرایی

باز هم مثل همیشه به فیض رسیدیم از نقدو بررسی عمیق شما و در ادامه ای کاش که اول فرمودیت پایان را اینچنین ختم می نمودیت که:

اینجا سرزمین واژهای وارونه است ،

جایی که: ” گنج ” ، ” جنگ ” میشود! و ” درمان ” ” نامرد ” ، ” قهقهه ” به ” هق هق ” اما ” دزد ” همان ” دزد ”

است ” گرگ ” همان ” گرگ ” است !!!

آری سرزمین واژه های وارونه ، سرزمینی که ” من ” ” نم ” زده است!

” راه ” گویی ” هارد” شده و ” روز ” به ” زور ” می گذرد.

” آشنا “را جز در ” انشا ” نمی بینی و چه ” سرد ” است این ” درس ” زندگی!!!!

اینجاست که ” مرگ ” برایم ” گرم ” میشود….. چرا که ” درد” همان ” درد ” است!!!

با سپاس فراوان از دغدغه های موشکافانه تان.اما یادمان باشد اینجا واژها …………..

علی محمد امرایی در گفته :

برادر ارجمندم جناب آقای حاتمی: ازاینکه برای مطالعه مطلب ناچیز اینجانب وقت گذاشتید بسیار ممنون وسپاسگزلرم.
بله همینطوره که فرمودید، چکارش میشه کرد اینجا واژه ها ………..برایتان آرزوی مووفقیت میکنم

رحیم جعفری در گفته :

سلام،مطلب را خوانده بودم کردم عرض ادب کردم.تحقیقا یکی از گامهای رشد وترقی خود نقدی است که منشائ بیداری وهوشیاری و نهایتا تحول ودگرگونی است .بسیار بجا و دلسوزانه بود.موفق باشید

سعید کشکولی در گفته :

عزیز برادر سلام
با تشکر از متن زیبا ، سه نکته را یادآور میشوم :
۱ ) عکس ، جعلی ست … چون متعلق به دوران جوانیست…از پیری ترسیدی؟ ( مـــزاح ! )
۲ ) از اینکه سلاح را به قلم تبدیل نموده ای یعنی هنوز در سنگر دفاع مقدسی .
۳ ) نظم و انضباط ، احترام به حقوق دیگران ، احترام به طبیعت و …. ، برخواسته و تاکید دین مبین اسلام است. ای کاش در بیان ناهنجاری ها به این نکته ی مهم اشاره میفرمودید که ما مسلمانان موظف به رعایت حقوق ذکر شده هستیم .
یا علی

علی محمد امرایی در گفته :

سلام وعرض ادب،ازلطف جناب عالی وهمچنین از اظهار نظرتون ممنونم
۱در مورد عکس درست میفرمایید، سایت ازم عکس میخواستند عکس روز نداشتم ولذا از این عکس که متعلق به چند سال پیشه استفاده کردم حتما اصلاح میکنم
۲شمالطف دارید ،قلم هیچگاه تعطیل بردار نبوده ونیست ولذا چرا ازچیزی که خدا به آن قسم یاد کرده استفاده نکنیم
۳دراین شکی وجود ندارد دین مبین اسلام حتی برای کوچکترین رفتار فردی واجتماعی دستورالعمل دارد وبرای عمل به آنها اجر اخروی درنظر گرفته است که متاسفانه در جوامع اسلامی ومخصوصا در جامعه خودمان کمتر به آن عمل میشود درست است که درمتون اسلامی به مصداقهای امروزی نظم مثل قوانین راهنمایی ورانندگی وسایر آداب اجتماعی اشاره نشده ولی کلیات نظم وانظباط مورد تاکید دین وبزرگان دینی است وقتی مصلح بزرگ دینی درسفر به اروپا میگوید درغرب ومشخصا در اروپا من اسلام رادیدم اما مسلمان را ندیدم دلالت بر این دارد نظمی که ما دم از آن میزنیم وخودمان به آن عمل نمیکنیم آ،نها در قدم اول توسعه سرلوحه کار خود قرار داده اند که به اینجا رسیده اند شما ببینید در صدا وسیمای ج .ا انقدر که برای تبلیغ چی توز نمکی ورژودرم و……….. وقت میگذارند !!! به نظم اجتماعی نمیپردازند !در غرب خیلی از حیوانات را به رعایت نظم عادت داده وبارها مشاهده شده همراه انسانها در پشت چراغ قرمز مربوط به عابرین پیاده توقف نموده وبرای عبور منتظر سبز شدن چراغ راهنمایی میمانند و ………. آیا در پایتخت ایران مردم برای عبور پیاده اعتنایی به چراغ راهنمایی میگذارند و………. ما بایدجامعه مدنی را برسمیت بشناسیم وبه عمل کنیم. همین و لاغیر!!!

قبادي در گفته :

اقای امرایی از دوستان ارزشی کوهدشت هستند که سال های زیادی است افتخار همسایگی واشنایی ودوستی با ایشان را داریم .جناب اقای امرایی مطالب بسیار ارزشمند و بامحتوای جنابعالی را برای فهم واستفاده بیشتر چند بار مطالعه کردم بسیار عالی بود دست مریزاد .شعر نان عزت راهم مطالعه کردم ان هم بسیار عالی وبجا بود .قطعا هر بار که میر ملاس را باز می کنم اول سراغ مطالب جنابعالی را می گیرم

علی محمد امرایی در گفته :

ازتوجه ولطف جنابعالی سپاسگزارم

محمدجواددوستي در گفته :

مطلب بسیار زیبای بود
متاسفانه باتوجه به اینکه میدانم امروز باید درشرایط موجود کیفیت روباید مد نظر داشت ودرراستای اعتلای فرهنگ گام برداشت اما ماهمچنان به دنبال کمیت هستیم البته عواقب کاهش جمعیت بسیار مهم وحیاتی ست اما ای کاش همراه با کمیت کیفیت راهم اعتلا دهیم
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
مانا باشید

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :