کد خبر : 41749
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۸
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 186 بازدید

خواب شما نشانه شخصيت شماست

    میرملاس نیوز/ سرویس سلامت: نتايج تحقيقي گسترده در مورد تفاوت ميان خوابيدن روي سمت چپ يا راست بدن در اين حالت، نشان مي‌دهد هنگامي که شخص روي سمت راست خوابيده باشد، عبور غذا در معده به سوي لوله گوارش حدود 5/2 تا 5/4 ساعت طول مي‌کشد اما هنگام خوابيدن روي سمت چپ، بين […]

 سثقبصثق

 

میرملاس نیوز/ سرویس سلامت:

نتايج تحقيقي گسترده در مورد تفاوت ميان خوابيدن روي سمت چپ يا راست بدن در اين حالت، نشان مي‌دهد هنگامي که شخص روي سمت راست خوابيده باشد، عبور غذا در معده به سوي لوله گوارش حدود 5/2 تا 5/4 ساعت طول مي‌کشد اما هنگام خوابيدن روي سمت چپ، بين 5 تا 8 ساعت طول خواهد کشيد بنابراين خوابيدن روي سمت چپ از لحاظ هضم غذا غيرقابل‌قبول است…

علاوه بر اين، قلب در طرف چپ بدن قرار دارد و خوابيدن روي سمت چپ باعث مي‌شود ريه راست بر قلب فشار بياورد و فعاليت آن را کاهش دهد. مخصوصا كه علم تشريح نشان مي‌دهد ريه راست بزرگ‌تر از ريه چپ است. علاوه بر اين، کبد که سنگين‌ترين عضو احشاء است، هنگام خوابيدن روي سمت چپ، به حالت معلق قرار مي‌گيرد. خوابيدن روي سمت راست، وضعيتي صحيح است زيرا ريه چپ کوچک‌تر از ريه راست است بنابراين قلب راحت‌تر عمل مي‌کند. کبد نيز معلق نخواهدشد و در حالت ثابتي قرار مي‌گيرد.

آنچه گفته شد، نظريه‌هاي دانشمند مشهور فرانسوي «دکتر ساموئل دنکل» است.

 1- خوابيدن جنيني شکل

اين وضعيت عبارت است از جمع كردن پاها و نزديک كردن زانوها به شکم و جمع‌کردن دست‌ها و نزديک كردن آنها به سر يا قرار‌دادن دست‌ها در اطراف زانوها. شخصي که اينگونه مي‌خوابد، زانو‌ها را با دست‌هايش محاصره مي‌كند يا بالش را در آغوش مي‌گيرد، وضعيتي شبيه به وضعيت جنين در رحم مي‌يابد. اين روش خوابيدن نشان مي‌دهد مزاج فرد ناآرام است، جرات رويارويي با سختي‌هاي زندگي را ندارد و نمي‌تواند بدون تکيه بر ديگران به خواسته‌هاي خود برسد. علاوه بر اين، فردي اجتماعي نيست و تمايل دارد به کسي که داراي نفوذي نسبي در خانواده است و او را ياري مي‌دهد، پناه ببرد تا نيازهاي او را برآورده كند.

2- خوابيدن ساندويچي شکل

در اين حالت، دوپا روي هم و 2 دست نيز روي يکديگر قرار داده مي‌شود به‌طوري که بدن شبيه نان ساندويچ به نظر مي‌رسد. اين حالت نشان‌دهنده آرامش رواني و به‌طورکلي اطمينان است. شخصي که به اين شکل خوابيدن عادت دارد، مايل است كارهاي خود را به‌صورت متعادل و در حد موردقبول انجام دهد. چنين شخصي كه از زمان کودکي با اين شيوه خوابيدن خو گرفته است، تلاش مي‌کند از مشکلات دوري كند، زندگي خود را نظم و ترتيب دهد، محبت ديگران را به‌دست آورد و با صلح و آرامش به آسودگي‌خاطر برسد.

 3- خوابيدن به‌شکل سجود

اين شكل خوابيدن، بيشتر در کودکان ديده مي‌شود و به حالت سجود در نماز بسيار شبيه است ولي جزيي از زندگي بسياري از بزرگسالاني كه از زمان کودکي به آن عادت كرده‌اند، مي‌شود. نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد افرادي که به اين شکل مي‌خوابند، از خستگي‌هاي رواني يا جسمي در زندگي رنج مي‌برند. گويي آنها براي فرار از سختي‌ها و ناراحتي‌هايي که ممکن است هجوم آورد يا با آنها روبرو شوند، آماده ايستادن و پريدن هستند. چنين اشخاصي گاهي به ضعف اعصاب، عدم تحمل و اضطراب شناخته مي‌شوند و گاهي ديگران در حضور آنها احساس راحتي نمي‌کنند.

4- خوابيدن روي طرف راست بدن و قسمتي از سينه و بازگذاشتن پاها

اين شکل از راحت‌ترين شيوه‌هاي خوابيدن محسوب مي‌شود و پزشکان آن را به بيماراني که از لغزش فقرات و درد کمر شکايت دارند، توصيه مي‌کنند زيرا خوابيدن به اين شکل، استراحت جسم را تضمين مي‌كند، چيزي که فرد در بيداري کمتر احساس مي‌کند. به عبارتي، اشخاصي كه اينگونه مي‌خوابند، آنچنان که در خواب به آسايش و راحتي جسم دست مي‌يابند، در زندگي عملي به آرامش و راحتي رواني دست نمي‌يابند و از اينجا آشکار مي‌شود که عامل مهم در زندگي انسان، طبيعت و حالت رواني و اميالي است که رفتارهاي انسان را هدايت مي‌کنند.

 5- روش استراحت کامل

در اين مدل، شخص کاملا دراز مي‌کشد بدون آنکه قسمتي از بدن خود را جمع کند و دست‌هايش را زير سر قرار مي‌دهد، به‌طوري که سر روي 2 کف دست تکيه مي‌کند و يک پا روي پاي ديگر و در امتداد آن قرار مي‌گيرد. کسي که به اين شکل مي‌خوابد، منطقي است و هر چيز را در جاي خود مي‌شناسد و هرگاه چيزي از حد و مرز منطق و واقعيت خارج شود، براي او غيرقابل‌قبول است. چنين شخصي از خيال‌ها و حدس و گمان‌ها و احساسات غيرمنطقي به دور است و در نظر او هر آنچه عقل آن را نپذيرد، در زندگي واقعي نبايد وجود داشته باشد.

 6- خوابيدن روي شکم

کسي که به اين شکل مي‌خوابد، علاقه‌مند است بر امور تسلط داشته باشد و در ميان مردم شاخص باشد. چنين شخصي تمايل دارد سلطه خود را بر ديگران تحميل كند بنابراين دوست دارد در ميان مردم زندگي کند و به‌طورکلي طاقت دوري از مردم را ندارد. او تلاش مي‌کند در زندگي جايگاه و قابليت و توانايي داشته باشد تا بتواند با سختي‌ها و مشکلات روبرو شود. او در عين حال گاهي دچار خشم و عصبانيت مي‌شود و خطاي ديگران را نمي‌بخشد. همچنين در کارهايش دقيق و مراقب قول‌ها و وعده‌هاي خود است و با وجود آنکه به‌سرعت خشمگين يا به‌شدت متاثر مي‌شود، زندگي او، زندگي نظم يافته و والايي به شمار مي‌آيد.

 7- خوابيدن به شيوه فرمانروايان

در اين شيوه شخص بر پشت مي‌خوابد و دست‌ها را از دوطرف بازمي‌گذارد. بعضي از کساني که به اين طريق مي‌خوابند، گاهي خود را همانند بزرگان و فرمانروايان يا کساني که در ميان مردم داراي مقام و شهرت هستند، تصور مي‌كنند. مي‌توان اين خصوصيات را در زندگي و در روش رفتار آنها با ديگران به‌صورت آشکارا مشاهده كرد و آنها را افرادي قابل‌احترام يافت. اين افراد داراي نوعي قدرت و توانايي هستند که مي‌توانند با سختي‌ها و مشکلات مبارزه و به اندازه توانايي‌شان، نيازهاي مردم را برآورده ‌كنند. علاوه بر اين، تا حد توان براي ديگران فداکاري مي‌كنند.

 8- خوابيدن به طريقه نيمه‌جنيني

آمار نشان مي‌دهد اين شيوه، شايع‌ترين شيوه خوابيدن است. در اين حالت، شخص روي يکي از پهلوها مي‌خوابد، زانوها را از هم نيمه‌باز مي‌گذارد، يکي از دست‌ها را زير سر قرار مي‌دهد و دست ديگر را به‌صورت آزاد و کشيده رها مي‌کند. خوابيدن به اين طريق، راحتي بدن را بدون آنکه راه تنفس بسته شود، تضمين مي‌كند و اکسيژن به اندازه نياز طبيعي به ريه‌ها مي‌رسد بنابراين بهترين شيوه خوابيدن به شمار مي‌آيد. براساس آمار، کساني که چپ دست هستند، روي دست چپ مي‌خوابند و برعكس آنها، کساني هستند که از دست راست استفاده مي‌كنند و روي دست راست مي‌خوابند يک تحقيق روان‌شناسي نشان مي‌دهد مرد يا زني كه به اين شکل مي‌خوابد، توانايي سازش با شرايط مختلف زندگي را دارد و از موهبت عقل و خوش‌رفتاري به يک اندازه برخوردار است. چنين شخصي تمام مشکلات زندگي را به راحتي مي‌پذيرد و بر آنها غلبه مي‌كند و بسيار کم اتفاق مي‌افتد که در رويارويي با مشکلات شکست بخورد يا موفق نشود.

منبع: کتاب پرتوهايي علمي از قرآن، تحقيق و تاليف دکتر محمد صابر

 

 

 

درج شده توسط : سرویس خبر و رسانه " میرملاس "

دیدگاه ها

جالب بود وقتی این نوشته ها رو با اطرافیانم مقایسه میکنم میبینم که تا حدودی حقیقت دارن.

[پاسخ]

مسلم در گفته :

جالب بود !

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :