کد خبر : 43238
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۷:۴۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 2,004 بازدید

  نـانِ عـزَّت

    علی محمد امرایی / میرملاس نیوز :    نـانِ عـزَّت      همت خَلقی همه نــان است و بـا / غایتِ جمعی دِگــر میـز است و جا   ایـن خـورَد تـا گُنده گــردد گــردنَش / وانــدِگــر شاد از تَصاحب کَـــردَنَـش   هــر خـوراکی کـه خـورَد نـوعِ بشر / خُـلق وخـویَش گـردد و دیـــدِ […]

 0101010

 

علی محمد امرایی / میرملاس نیوز : 

  نـانِ عـزَّت

    

همت خَلقی همه نــان است و بـا / غایتِ جمعی دِگــر میـز است و جا

 

ایـن خـورَد تـا گُنده گــردد گــردنَش / وانــدِگــر شاد از تَصاحب کَـــردَنَـش

 

هــر خـوراکی کـه خـورَد نـوعِ بشر / خُـلق وخـویَش گـردد و دیـــدِ بَــصـَر

 

ایـن همه سُـفره فِتاده گـونه گـون / تــا کــه بــاشَد آدمــی را آزمــــــون

 

آزمــونــی سخت چــون بـارِ گــران / شـیـرِ بـیـشه بـا یـَدش ایـن امتحـان

 

حیفِ دنــدان رویِ هــر نـانـی رَوَد / اُف بــر آنکـه نـانِ هـر خــوانـی جَــوَد

 

نانِ عـزَّت نــانِ پـاکست و عــزیــز / نــانِ ذِلَّـت نــانِ عَـبــد است و کَـنـیـز

ـ

همتــی جــانــا که در دُنیـای دون / خــانـۀ بــی همَّـتان گـــردد نـگــــون

 

هِـمَّـت عـالــیِّ مــــردان بـــزرگ / بـَر کَـنَـد از ریـشه کـوههای سـتُـرگ

 

لطف حـق هر دَم نمایانست و ما / غافلیم از مِـهـر و از جـــو دِ خُـــــدا

 

عبـرَت ار عَـهـد نـیـاکان بَـر گرفت / آنـکـه دارد فـِکـرَت و عـقلی شِگفت

 

پـایـمـردی کـارِ مـردانِ خــداست / طیفِ ایشان از تبهـکــاران جـــداست

 

ای کـه اَرجِ خـویـش زیـرِ پـا نَـهی / راست قـامت بـاش چون سَروِ سَهی

 

نـانِ خِبث و خِـفَّـت  و خواری مَـخور / حَـبـلِ ایمـان خـــود از بـــاری مَــبُــرّ

 

ایـن تَـفَـضُـلها کـه رو کـرده به ما / بـَـر نمـی آیــد زِ کَس جُــز از خـــــدا

 

آتـشِ قَـهـرِ خــدا زیـبَـنـده است / بـَر وجـودی کَـز خــدا دل کَـنـده است

 

آنـچـه دارم مــن امـیـدم را به او / رحـمتی بـاشـد که می جـوشَد زِ هو

 

(با = آش ) (خوان = سُفره )

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :