کد خبر : 44030
تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 684 بازدید

نگاه محوری به “زیرساخت توسعه ی لرستان”

  حمزه فیضی پور / میرملاس نیوز : ” یک نظریه ” و نگاه محوری به “زیرساخت توسعه ی لرستان” توسعه ازجمله واژه هایی است که درترکیب با کلماتی چون فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد و اجتماع مفهوم ومعانی پردامنه پیدا می کند. یکی از این معانی ” هر گونه دگرگونی اساسی درساخت های نهادی […]

feizi.jpg_2

 

حمزه فیضی پور / میرملاس نیوز :

” یک نظریه ” و نگاه محوری به “زیرساخت توسعه ی لرستان”

توسعه ازجمله واژه هایی است که درترکیب با کلماتی چون فرهنگ ، سیاست ، اقتصاد و اجتماع مفهوم ومعانی پردامنه پیدا می کند. یکی از این معانی ” هر گونه دگرگونی اساسی درساخت های نهادی ،فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ،اداری وهم چنین باورها و وجهه نظرهای عموم مردم می باشد”۱ که یادداشت پیش رو با استفاده از یک نظریه ی فرهنگی به دنبال بیان اهمیت ونقش زیر ساخت توسعه ی لرستان یعنی” فرهنگ” است . خلقت انسان و زندگی اجتماعی او با “فرهنگ ” و ” مجموعه های فرهنگی ” آراسته شده است.این انسان فرهنگی، انسانی نو آور و خلاق بوده که در گذر زمان امر تغییر وتحول را می پذیرد وبا آن” خو” می گیرد .فرهنگ به عنوان یک کل که در برگیرنده ی پنج عنصر مهم (تکنولوژی ، ایدئو لوژی ، سازمان ها ،ایستارها و احساسات ، زبان )وبه عبارتی مجموعه ای از عناصر مادی مانند تکنولوژی که بخش سخت افزاری آن است وعناصر معنوی (مانند عقاید و افکار که بخش نرم افزاری فرهنگ می باشد) ، درتمامیت خود به هم پیوسته اند که اگر در بخشی از آن تغییر حاصل شود این تغییر موجبات فشار بر دیگر بخش ها را فراهم می کند تا در این دگرگونی، آنها هم همراه شوند. اگر دگرگونی ها در عناصر مادی و معنوی فرهنگ، “همگام وهمراه هم” صورت نگیرد از آن به عنوان ” پس افتادگی فرهنگی یا تآخر فرهنگی ” یاد می شود (آگ برن ) که به دنبال آن نوعی ناهماهنگی رفتار ی ، عملکردی و ساختاری در حیات فرهنگی جامعه شکل می گیرد و بازتاب آن را باید در صحنه های مختلف زندگی به نظاره نشست .از آنجا که مبانی توسعه ی فرهنگی ،” انسان ” و محوری ترین نقطه ی مطلوب در این توسعه ” کمال انسانها ” ست ، پس لازمه ی رسیدن به این کمال ” تغییر زمینه های فکری ، فرهنگی وسنتی ” و حرکت به سمت باور داشت های مطلوب تر در راستای توسعه ی سخت افزاری فرهنگ (عناصر مادی ) است. در لرستان با وجود استعداد های زیاد وبستر های فراوان برای توسعه یافتگی متوازن وهمپای بادیگر استانهای کشورمان ایران ، متاسفانه با نوعی “دیرعملکرد” در توسعه ی فرهنگ که پایه واساس دیگرابعاد توسعه است رو به رو هستیم که درگذر زمان همچنان برای مردمان این دیارتاریخی ومتمدن ، «این عدم همراهی و هماهنگی دگرگونی ها درعرصه ی فرهنگ» پیامدهایی چون”ضعف خودباوری وچشمداشت ازدیگران” ،”یأس ونا امیدی ازهمدیگر درانجام وپذیرش مسوولیت های اجتماعی”،”مقاومت های کاذب دربرابر تغییرات”،”بی تفاوتی نسلها وبی انگیزگی کنشگران نقش آفرین درایفای وظایف محول”،”چشم هم چشمی های منفی ( نوعی ستیزه جویی )”،”قوم گرایی وتقویت تعصبات مخرب طایفه ایی”،”بدبینی مطلق نسبت به تکنولویهای نوین”،”قانون گریزی “،”بی تفاوتی اجتماعی نسبت به مسائل پیرامونی “،”سطحی نگری و رفع تکلیف «باری به هرجهت »”،”به هم ریختگی کارکرد نظام ها وخرده نظام های اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی”،” جا به جا شدن نقشها به لحاظ کارکردی” ، “سردرگمی وابهام درایفای نقش ها” وبه حاشیه رفتن واحساس تنهایی صاحبان ایده ونظر را به دنبال داشته واین پسآمدهای ناشی ازمقوله ی “تاخر فرهنگی” امر توسعه یافتگی پایدار لرستان (باوربه قانون وقانون گرایی درعمل واجرا ، مسوولیت پذیری همگانی , شوق به مشارکت داوطلبانه ی درسازندگی محیط زندگی , سازگاری با لوازم و پیامدهای توسعه یافتگی ،رواج فرهنگ پرسشگری ازصاحب منصبان, اعتماد اجتماعی و….) را کند کرده است. با کمک نظریه ی فوق،می توان برای سوالاتی که ممکن است درذهن ما مطرح شوند با تحلیل نظری پاسخ هایی درخور پیدا کرد. ازجمله :
– آیا با افزایش سطح تحصیلات افراد ، کنش ها و پذیرندگی های فرهنگی آنها هم مورد پذیرش اطرافیان قرار می گیرد؟ واین نسل جدید تحصیلکرده و آگاه که اتفاقآ بیشتر با فضای جدید خو گرفته اند ودارای ایده های جدیدترند تا چه حد در تصمیم گیریهای جمعی ومشارکنهای اجتماعی،سیاسی وفرهنگی به عنوان “الگو وپیشرو” سهیم اند و انتظاراتشون ازفرادستان ونمایند گان ومنتخبینشان با چه مبنا وکیفیتی شکل می گیرد؟ (نقش عنصرایستارها و عنصر باورمندی ها) به عبارت دیگر تاچه حد بزرگتران وریش سفیدان ،نظرات البته صواب و معقول این نسل جدید را می پذیرندو تا چه حد در این زمینه مقاومت سرسختانه وجود دارد؟(نقش عنصر سازمانها ونهادها مانند خانواده)
– آیا درمیان اکثر خانواده ها بحث “سازگاری ” با قدرت تاثیر گذار فناوری های جدید ارتباطی(اینترنت ، موبایل و…) در شکل دادن به ذهنیت و رفتار افراد و نیز وسایل حمل ونقل توان پذیرش فرهنگ رفتاری جدید والبته درچهارچوب ارزش های اعتقادی را افزایش داده است یانه ؟ (نقش عنصرتکنولوژیها_ مثلا وسایل نقلیه وفرهنگ استفاده از آنها و رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی)

ودر نهایت ابن سوال که تاچه حد باور داشت های سنتی طایفه ای (به عنوان عنصرمعنوی فرهنگ ما ) خود را با دگرگونی های عناصر مادی فرهنگ مانند : تکنولوژی ها و سازمان های جدید همراه می سازند؟. با پاسخ به این سوالات که درمجموع بیانگر رابطه ی میان “تاخرفرهنگی و دیرتوسعه یافتگی” است، بایدباور داشته باشیم که پیشرفت لرستان مانند دیگراستانهای برخوردار بدون توجه به زیر ساخت توسعه یعنی فرهنگ (هم عناصر مادی وهم عناصر معنوی و هم پذیرش دگرگونی در هردوعنصر) وحل مشکل عدم همگرایی میان نسل ها در پذیرش دگرگونی ها (مثلا توسط نسل پیشین سرسختانه پذیرفته می شود که نسل جدید “درس خوانده” مدعی ابراز وجود ومشتاق ارائه ی ایده وفکروباور جدید مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی می باشندواین باورمندی خود معلول تحولات تکنولوژیکی وشرایط زیست جامعه ی جدید است ) اگرنگویم شدنی نیست اما با موانع فراوان وسختی های دیرگذرمواجه خواهد شد.
(۱و۲: جهت مطالعه ی بیشترموضوع نظری به کتابهای “مقدمه ای برجامعه شناسی توسعه یافتگی روستایی ازدکترمصطفی ازکیا” و “مبانی جامعه شناسی منصور وثوقی وعلی اکبر نیک خلق”و”درآمدی به مبانی جامعه شناسی بروس کوئن، ترجمه ی محسن ثلاثی ارجاع داده می شود)

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

اقای فیضی کسی نیست که اگه کاری انجام دهد ان را به رخ مردمش بکشاند بلکه ان را وظیفه می داند . امیدوارم مسولین شهرستان و استان هم چشم دیدن فعالیتهای این شورای شهر بی مدعا را داشته باشند (((که کار را به کاردان بلکه کارشناس بسپارند)))

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۰ بهمن , ۱۳۹۲ ۲۱:۳۱:

http://www.yaaliseyedali.blogfa.com

[پاسخ]

معدل :16.5،،بهمن 91 در گفته :

باسلام
آقای فیضی پور استاد بنده بوده اند خدا یش از لحاظ سواد حرف ندارن ،تواضع ، ادب وفروتنی ایشان نیزمثال زدنی است.
امیداست که مسئولین استانی از ایشان در جهت توسعه استان به نحواحسنتی استفاده نمایند…

[پاسخ]

مصطفی جمشیدی در گفته :

ضمن تشکرازجناب فیضی
به تلخی باید بگویم: تمام نظریات توسعه در این عصر به بنبست رسیده اند!! با اینکه نظام سرمایه وسرمایه داری، اگزوز دودی و آلوده سازی توسعه خود را در کشورهای جهان سوم فعلا روشن نگه داشته است اما خود نیز از تخریب محیط زیست گرفته تا لگدکوب کردن ارزش های انسانی و اجتماعی در امان نمانده است!!!
سیر تاریخی خواستگاه توسعه:از تئوری رشد اقتصادی تا توسعه اقتصادی تا توسعه انسانی همگان در چنگال و تسلط نظام سرمایه داریست!! همه اینها در خدمت یک چیز است: افزایش سود و انباشتگی سرمایه و مصرف و مصرف و مصرف!!!!! آنهم برای تداوم و پویایی نظام سرمایه داری!!! پیامد ونتیجه امروز توسعه نه آزادی نه آگاهی ونه دموکراسی!!!بلکه استبداد نامریی و فریب آگاهیست!!!!
امروز نظام سرمایه!! فرهنگ- مصرف و حتی اندیشدن را شکل و هدایت میدهد!!!
امروز دیگر معنی ومفهوم توسعه را نه در رشد و توسعه و دموکراسی وآزادی های دروغین وجعلی بلکه باید در چگونگی رهایی انسانها از این همه غل و زنجیر نظام سرمایه داری جستجو کرد . موفق باشید.

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۱ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۵:۴۴:

باتشکراز جناب جمشیدی ، ضمن احترام برای نظرتون وپذیرش اهمیت نقش نظام سرمایه ،نباید به راحتی گفت که نظریات توسعه به بنبست رسیده اند کافی است مالزی زمان نخست وزیری “مهاتیر محمد” که پزشک بود ومطبش را تا اطلاع ثانوی تعطیل کردرا مرور کنیم که چگونه در وادی توسعه یافتگی پانهاد

[پاسخ]

sifayekohdasht.blogfa.com در گفته :

سلام . ممنون جناب فيضي پور .
بحث شما بجا و تامل برانگيز بود .
اما بنظر بنده مهمترين عاملي كه الان براي استان لرستان و شهرستان كوهدشت نياز است آموزش است .
بايد ببينيم فرهنگ در شهر ما و بين همشهريانمان چطور تعريف شده كه در بسياري نقاط بويي از آن به مشام نمي رسد .
بايد بدانيم فرهنگ بعنوان مهمترين عامل توسعه چه جايگاهي مي تواند در زندگي ما و در اجتماع ما داشته باشد و بكوشيم تا تعريف درست و عملي فرهنگ رو بعنوان سرمشق براي همه معرفي كنيم .
بايد يادآوري كنيم كه يكي از مهمترين عوامل براي انتقال فرهنگ مي تواند كردار و منش كساني باشد كه متولي مقوله ي فرهنگ هستند و در غير اينصورت هيچ بودجه و ساختمان و امكاناتي نمي تواند از سرايت فرهنگ غلط جلوگيري كند.
با داشتن برنامه براي سالهاي آينده است كه مي توانيم شاهد رشد شهرستان و شكوفا شدن بذرهايي باشيم كه در گذشته كاشته ايم .
اين غلط است كه فكر كنيم توسعه و پيشرفت جرياني سريع و تند است كه قرار است با برداشتن چند گام به آن برسيم . بايد بدانيم و ديگران را نيز آگاه كنيم كه اين استان هم بتواند بعدها داعيه داشتن فرهنگ درست و مردم متمدن را داشته باشد .
اشكال ما اينجاست كه فرهنگ را از داخل خانواده و درون خود شروع نميكنيم

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ دوشنبه ۲۱ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۵:۳۱:

برشماهم درود باد فرهنگ هم مانند دیگر مقوله ها ازسوی مردم شناسان وجامعه شناسان دارای تعاریف متعدد می باشد اما قدر مشترک همه ی آنها باورها وارزشهایی است که شکل دهنده ی کردارهای اجتماعی ما هستند،به درستی هم اشاره نمودید که اساس جامعه پذیری وفرهنگ پذیری ازواحد خانواده شروع می شود وآنگاه دیگرگروههای ثانوی این پروسه را ادامه می دهند

[پاسخ]

اندیشه پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۲ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۶:۰۴:

به عنوان کسی که یادداشتهای فیضی رو خوانده ام
ازشما برادر سیفایی می خواهم نوشته ی ایشان را دربهمن ماه با عنوان حلقه های فرهنگ ساز مطالعه کنید که راهکارههای پذیرش فرهنگ را بیان کرده است

[پاسخ]

سلام استاد تشکر از مطالب جالب وخواندنی

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ شنبه ۲۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۶:۱۸:

سلام بر شما، انشاالله بیش از یکصدوسی وسه سال عمر مفید داشته باشید ،سپاس وبدرود

[پاسخ]

اندیشه در گفته :

سلام ودرود برکسانی که به فکر آبادانی این آب وخاک هستند وبا قلم زیبای خود قدمی در این راه بر میدارند

[پاسخ]

سعیدگراوند.کلسرخی در گفته :

با سلام محضر استاد عزیز و دوستداشتنی ام
استفاده کردم عالی بود
حق نگه دارت

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۲۳ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۲:۵۶:

بردوست اهل شعروشعورم سعید عزیزدرودباد. هرجا هستید موفق باشید

[پاسخ]

کونانی در گفته :

ضمن تشکر از آقای آزادبخت مدیریت محترم و زحمت کش سایت وزین وپربینند ه ای میرملاس عرض خسته نباشید ودست مریزادی دارم خدمت آقای فیضی پور ،بابت نگاشتن مقالات کاربردیشان که سرشار از نکات آموزنده می باشد.
درموردنکته ای که کاربرمحترم آقا یا خانم” اندیشه “آن را ایراد نمودند، بنده هم به عنوان یکی از علاقه مندان به یاداشت های آقای فیضی پور ضمن تاکید برآن ، به کاربران محترم پیشنهاد میکنم که مقالا ت آقای فیضی پور را به صورت مرتبط با هم مطالعه نمایند چرا که مقالات ایشان به صورت زنجیره ای با هم درارتباط می باشند .برای مثال مقاله حاضر می تواند جوابیه ای باشد به آن دسته از کاربرانی که در مقاله قبلی ایشان در روند حرکت به سمت “توسعه ” در تقدم “توسعه ی عوامل فرهنگی ” نسبت به ” توسعه عوا مل اقتصادی ” دچار شک شبه ای بوده اند.

[پاسخ]

بادرودبرآقای فیضی پور به خاطر نوشتن این مطالب امیدوارم به این نوشتن ادامه دهید شایدگامی درجهت بهترشدن فرهنگ این منطقه برداشته شود

[پاسخ]

هنارس در گفته :

سلام آقای فیضی پور عزیز
مطالبتان بسیار آموزنده و با تفکر و ایدئولوژی نو است

واقعاً لباس خدمت به مردم برازنده چهره ی معصوم شماست
پیشنهاد:جناب آقای فیضی اگر میشه عکس به روز و میان سالی را در سایت قرار دهید. چون سیمای نورانی شما باموی سر جو گندمی و محاسن نیمه سفید که کوتاه می نمایید قشنگتر از عکس دوران جوانی است
اگر جسارت نمیشه بار دیگر اگر خدا خواست مقاله ای در سایت محبوب میرملاس بگذارید خواهشاً عکس بالا را عوض وعکسی که در سال جاری گرفته ای برای سایت فوق ارسال نمایید
ارادتمند و هنارس شما

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ شنبه ۲۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۰:۰۲:

سلام بر هنارس عزيز از حسن نظرتون سپاسگزارم، عكس مربوط به سال جاري در اختيار مديريت محترم سايت ميرملاس هست، و در يادداشتهاي قبلي از آن استفاده شده ….. موفق باشيد

[پاسخ]

هنارس پاسخ در تاريخ شنبه ۲۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۱:۵۲:

درود بر استاد فرزانه جناب آقای حمزه فیضی پور
ممنونم از لطف بیکرانت
تا جان در بدن دارم با شمایم واز ایده ها ی حضرت عالی حمایت خواهم کرد ان شا اله تعالی
حمزه جان دودمان محمد خانی دور میدان روبه روی درمانگاه سابق و اورزانس حال که به همت و تلاشهای مجدانه شما تحقق پیدا نمود شما را خیلی دوست دارند.

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۵۷:

هنارس عزيز هركاري در كوهناني انجام شود حاصل كار گروهي است نه يك فرد از همه كساني كه دل براي كوهناني مي سوزانند بايد تشكر كنيم

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

آنكس كه

در حال سقوط مي چرخد

باژگونه فرياد مي زند

هميشه
ورزشكاري قهرمان نيست

آن كس كه در حال سقوطي مرگ بار

بي اختيار

مي چرخد
تحليل قوانين جاذبه

برايش جذابيتي ندارد.

[پاسخ]

کونانی ازاصفهان پاسخ در تاريخ شنبه ۲۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۲:۵۱:

عرض ادب و احترام دارم خدمت استا د فیضی پور بزرگ و وتمامی دست اندر کاران زحمت کش سایت میرملاس نیوز

همانطور که می دانیم قریب به اتفاق كشورهاي جهان سوم در نيل به اهداف توسعه اقتصادي ناكام بوده اند. در بررسي علل ناكامي اين كشورها نظرات متفاوتي ارائه شده و اكنون يك اجماع نظر نسبي وجود دارد و آن اينكه «توسعه اقتصادي بدون توجه به فرهنگ ممكن نيست». در واقع مي توان گفت كه اين انسان است كه در توسعه اقتصادي محور است و توسعه اقتصادي نيز انسان خاص خود را مي خواهد. خاص بودن اين انسان، به بعد فرهنگي او مربوط مي شود و اينجاست كه فرهنگ و توسعه اقتصادي به هم مربوط مي شوند.

[پاسخ]

ناشناس ناشناس پاسخ در تاريخ شنبه ۲۶ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۹:۰۲:

خطاب به ناشناس
شادابي شاخ وشكوفه درباغ هنگام گل ازسعي باغبان است
دل را زچه رو شوره زار كردي خارش بكن اي دوست بوستان است
آري سمن ولاله رويد از خاك تا ابر بهاري گهر فشان است

[پاسخ]

زلال که باشـــــــــی سنگهای کف رودخانه ات را میبینند

بر میدارنــــــــــــــد و نشانه میرونـــــــــــــــد

درست به ســــــــــــــوی خودت … !

این است رسم دنیـــــــــــــــــای مـــــــا … !

پس بی خیال !!!

[پاسخ]

فتحی در گفته :

سلام آقای فیضی بازم مثل همیشه پرمحتوا.:'( جهان سوم جاییست که درآمددعانویسان ازبرنامه نویسان بیشتراست…..

[پاسخ]

فتحی در گفته :

سلام آقای فیضی ممنون ازنوشتتون بازهم مثل همیشه پرمحتوا.جهان سوم جاییست که درآمددعانویسان ازبرنامه نویسان بیشتراسن

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۵۴:

وعليكم السلام فتحي عزيز، شما لطف داريد. موفق باشيد

[پاسخ]

سلام و خسته نباشی خدمت تمامی کسانی که در جهت بهتر شدن وضعیت فرهنگی و اقتصادی این اب و خاک قلم میزنند و قدمی در جهت تغییر این اوضاع بر میدارند

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۵۳:

سپاسگزارم رها جان

[پاسخ]

مهدی سبزی در گفته :

استاد فیضی ما علاقه زیادی به شما داریم واز اخلاق و مننشتون درس میگیریم امیدوارم موفق باشی

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۵۲:

مهدي جان سلام انشاالله درسايه ي عنايت حق موفق باشيد

[پاسخ]

هنارس در گفته :

با سلام و عرض ادب خدمت برادر نستوه و مجاهد و عضو ارشد شورا ی اسلامی شهر کوهنانی
بی زحمت یک نگاه محوری به “زیرساخت توسعه ی کوهنانی” هم در نظر داشته باشید.
بعنوان مثال: شهر شهید پرور و عالم پرور کوهنانی چه گناهی کرده که برای دریافت سبد کالای دولت بایدبه طرهان گراب یاکوهدشت مراجعه کنند.بیشتر مردم شریف کوهنانی از قشر محروم هستند.به قول حضرت امام خمینی(ره) فقرا ولی نعمتان ما می باشند.یک درخواست برادر عزیز جناب آقای فیضی پور عزیز حضرت عالی و مجموعه شما و مسئولان شهر کونانی پیگیر مشکلات این امر خیر باشید بخاطر رضای خدا مجوز طرح سبد کالا مشمولین را به فروشگاه های بزرگ کوهنانی بدهید.تا مشکلات عدیده شهر کوهنانی کمتر شود. در شان مردم کوهنانی نیست برای یک شانه تخم مرغ و 2عدد مرغ و 2عدد پنیر و روغن به گراب و… مراجعه کنند.
لطفااگر مقدور نیست مثل شهرهای بزرگ به فروشگاها میدان خدمت به مردم بدهید پس یک نهاد دولتی مثل کمیته امداد بخش کونانی نه گراب یا سپاه یا جهاد یا هرچه اعضای محترم شورا شهر صلاح می دانند مسئولیت این امر را به عهده آن قرار دهند.یادمان باشد «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».

مسئولیت مخصوص رهبر نیست ؛ مخصوص روحانیون نیست ؛ مخصوص روشنفکران نیست ؛ هر فردی در این جمع مسئولیت رهبری همه ی جمع را دارد .
هر فردی انتخابی که می کند ، دوست دارد همه مردم مثل او انتخاب کنند . در انتخابش قانونی برای همه بشریت وضع می کند و از اینجاست که مسئولیت هر فرد و انسانی به اندازه مسئولیت به عهده گرفتن سرنوشت همه انسانها دلهره آور و سنگین است .
در تشیع و اسلام یک عالم بی عمل ( دانشمندی که مسئولیت ندارد ، احساس مسئولیت در زمان نسبت به سرنوشت توده مردم ، نسبت به سرنوشت مردم و انسانها نمی کند ) این انسان غیر مسئول و دانشمند غیر مسئول است .
در باره دانشمند غیر مسئول است که در قرآن آنچه ما نزاکت ادبی می خوانیم ترک می کند و می گوید ” مثلهم کمثل حمار ؛ کمثل کلب . ”
بزررگترین مسئولیت در عین حال که هر انسانی امانتدار خداوند است . چون فرزند بنی آدم است و مسئول . این اندازه مسئولیت نه در برابر فقط و فقط یک گروه ، یک خانواده و یک نژاد ؛ که مسئول است در برابر تمام وجود و اراده حاکم بر همه کائنات .این مسئولیت انسان در دینش است .
اما اختصاصا بزرکترین مسئولیت را متوجه علم می کند در اسلام . ( یک نهضتی که تازه در عربستان بوجود آمده و ؛ با بت پرستی ؛ با کفار ؛ با دشمنها و قدرتهای مهاجم در گیر است ، به مجاهد احتیاج دارد ؛ در اون جامعه بی سواد که هنوز خط درش نیست . مع ذالک سخنی رو می گوید که هنوز بشریت در دوره نبوغ و فرهنگ و دانش چنین تعبیری را ندارد .
« مداد العلماء افضل من دماءالشهداء »
مرکّب دانشمند از خون شهید برتر است .
از این معنا آیا استنباط نمی شود که اولا خون و مرکب مسئولیتی مشابه دارند و ثانیا مسئولیت مرکّب از مسئولیت خون حساس تر و سنگین تر است و برای همین است که قرآن در جامعه ی بی سواد و بی نوشته که اینقدر بی سوادی عمومی است ؛ به مرکب به قلم و به آنچه می نویسد سو گند می خورد . قلم مسئول و مرکّب همزاد و خویشاوند خون است …
حق یارتان خادمان مردم

[پاسخ]

فيضي پور در گفته :

رها عزيز درخصوص سبد كالا بايد عرض كنم كه با مسوول محترم كميته امداد گراب ،فرماندار،اداره بازرگاني و سرپرست بخشداري كوهناني دراين زمينه صحبت كرديم بنا براين بوده كه مكاني را در شهر كوهناني براي براي دريافت كالاها وارايه به مردم تهيه كنند

[پاسخ]

هنارس پاسخ در تاريخ سه شنبه ۲۹ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۲:۳۸:

حمزه جان سلام انشاالله درسایه ی عنایت باری تعالی سرافراز باشید
ممنونم از لطف بیکرانت
اگر مکان توزیع سبد کالا را در سه نقطه بین مردم عزیز پخش کنند بهتر است
۱-عرضه سبد کالا به شهروندان منطقه حیدرخانی و حومه
۲-عرضه سبد کالا به شهروندان منطقه بساطبیگی و حومه
۳-عرضه سبد کالا به شهروندان مرکز شهرو حومه

حمزه جان در یک مکان جز آزار و اذیت مردم خدمتی نکردیم باید عاملین پخش بیشتر شود تا رضایت خدا و مردم را در پیش داشته باشد.

صحبت کردی؟ پس چرا اینقدر دیر -مکان های توزیع سبد کالا شهر کوهنانی نامشخص است؟
لطفا زمان توزیع سبد کالارا در شهر کوهنانی به اطلاع عموم برسانید؟
یا یک کلام بفرمایید نمی دانم

[پاسخ]

هنارس در گفته :

حمزه جان سلام انشاالله درسایه ی عنایت باری تعالی سرافراز باشید
ممنونم از لطف بیکرانت
اگر مکان توزیع سبد کالا را در سه نقطه بین مردم عزیز پخش کنند بهتر است
1-عرضه سبد کالا به شهروندان منطقه حیدرخانی و حومه
2-عرضه سبد کالا به شهروندان منطقه بساطبیگی و حومه
3-عرضه سبد کالا به شهروندان مرکز شهرو حومه

حمزه جان در یک مکان جز آزار و اذیت مردم خدمتی نکردیم باید عاملین پخش بیشتر شود تا رضایت خدا و مردم را در پیش داشته باشد.

صحبت کردی؟ پس چرا اینقدر دیر -مکان های توزیع سبد کالا شهر کوهنانی نامشخص است؟
لطفا زمان توزیع سبد کالارا در شهر کوهنانی به اطلاع عموم برسانید؟
یا یک کلام بفرمایید نمی دانم

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۰ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۴۴:

با بخشدار جديد هم صحبت شده منتظر عملي شدن كارهستيم هرچند دير اقدام شد

[پاسخ]

هنارس پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۰ بهمن , ۱۳۹۲ ۱۰:۵۵:

درود بر همه ی کسانی که دل برای کوهنانی می سوزانند و کار گروهی انجام می دهند
تشکر تشکر تشکر

از پاسخگویی و درستی و پاکی و صداقت و … حضرت عالی لذت می برم
سرافراز باشی مرد خدا

حامی و طرفدار دیدگاهای نوین و تازه مرد عمل و خداجو هستم هرچند در کوهنانی زندگی نمی کنم

ما آمده ایم زندگی کتیم تا قیمت پیدا کنیم
نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی؛
زندگی ما حکایت مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی ؟
گفت : نه ، ولی تمام شد!

گفتاری از آیت الله بهجت (ره)

[پاسخ]

محسن هاشمی کیا در گفته :

با سپاس فراوان از اقای فیضی پور که برای ابادانی شهر عزیزمان کوهنانی تلاشهای بسیاری انجام می دهد

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۰ بهمن , ۱۳۹۲ ۰۷:۴۱:

سپاس محسن جان ، هركاري پي گيري شود انجام وظيفه وامانتداري است

[پاسخ]

چگونه حرف بزنیم تا شخصیت جذابی داشته باشیم ؟

بیشتر اوقات زندگی روزمره ما به مراوده و گفتگو و تعامل با دیگران میگذرد. در منزل، محل کار، خیابان، تاکسی، مغازه، کلاس درس و … در این میان همیشه عده‏ای انگشت شمار از افراد در میان دیگران برتر بوده و نامشان زبانزد دیگران است. همچنین همیشه باعث جذب سایرین شده و در کل افرادی پرنفوذ و تاثیرگذار هستند. البته جذابیت شخصیتی با جذابیت زیبا بودن فرق دارد. جذابیت و گیرایی شخصیتی کاملا اکتسابی است و آگاهانه و یا ناآگاهانه کسب میشود. اینگونه افراد هیچ فرقی با دیگران ندارند؛ مثلا ستاره داشته و یا اینکه جادوگری بدانند بلکه به صورت دانسته و یا ناخودآگاه یک سری قوانین را همیشه رعایت می‏نمایند که همین قوانین عامل برتری و جذب دیگران و عامل نفوذ در اذهان است. ما نیز می‏توانیم اینطور باشیم. در اینجا به بعضی از این عوامل اشاره‏ای مختصر می‏نمایم :

1- کمتر حرف بزنیم : این بدان معنا نیست که حرف نزنیم و یا سرمان در لاک خودمان باشد. بلکه هرجا نیاز به صحبت کردن بود خود را نشان داده و نظر خود را ایراد کنیم. متاسفانه بعضی افراد اینطور برداشت می‏نمایند که کم گویی یعنی هیچ‏گویی و همین امر باعث منزوی شدن و دور شدن از اجتماع می‏گردد.

2- قبل از شروع صحبت حداقل ۳۰ ثانیه فکر کنیم : فکر کردن قبل از شروع صحبت هر چند کم و کوتاه باعث گزیده‏گویی شده و از هرگونه گاف زدن و همچنین بیهوده گویی و با عجله صحبت کردن جلوگیری می‏کند. حتما دیده‏اید افرادی که پس از شنیدن حرفی یا سوالی مدت زمانی کوتاه آنرا حلاجی نموده و سپس بیان می‏نمایند و اکثر اوقات جواب آنها بسیار متین و درست است و هیچ جای ایراد نیست. اما امان از افرادی که آنچه به ذهنشان می‏آید را بیان می‏نمایند، بدون اینکه حتی لحظه‏ای در مورد آن فکر کنند. به اصطلاح با صدای بلند فکر ‏می‏کنند و اکثر اوقات حرفهایی می‏زنند که باعث پشیمانیشان می‏گردد. فکر کردن آسان است. تمرین کنیم.

3- با صدای بلند نخندیم : خنده با صدای بلند شخصیت انسان را زیر سوال می‏برد. هیچ انسان گرانمایه‏ای را نخواهید دید که با صدای بلند خندیده و یا قهقهه بزند. از بازیگران معروف سینما (در زندگی شخصی) گرفته تا بزرگان و دانشمندان. با صدای بلند خندیدن باعث جلب توجه دیگران شده و با توجه به اینکه دیگران نمی‏دانند مطلب شما چقدر خنده‏دار است، باعث سوء برداشت آنها می‏شود.

4- لبخند بزنیم : یک لبخند کوچک باعث جذب می‏شود. هر انسان دارای کودک درونی است که آن کودک درون به آنچه که خود بخواهد جذب می‏شود چه بخواهیم و چه نخواهیم. اخلاق کودک درون دقیقا مانند کودکان است و به چیزهای زیبا عکس العمل مثبت نشان می‏دهد. پس همانطور که یک کودک جذب یک لبخند می‏شود، ما نیز جذب چهره‏های بشاش و خنده‏رو می‏شویم. همچنین لبخند باعث زیباشدن چهره می‏شود.

5- در امور دیگران دخالت نکنیم : برایتان چقدر پیش آمده که با تلفن همراه یا شخصی دیگر صحبت می‏کرده ‏اید که دقیقا پس از پایان صحبت، یک نفر دیگر آمده وگفته “چی شده؟”؟ حتما برایتان پیش آمده است که این قضیه کمی باعث تنفر شما شده است. امور دیگران به ما ربطی ندارد زیرا اگر ربط داشت، با ما نیز در میان گذاشته می‎‏شد. دخالت در امور دیگران باعث دفع آنها شده و نوعی دورشدن را ایجاد می‏نماید. زیرا با توجه به شناختی که افراد از شخص فضول دارند، از رفت و آمد و حتی صحبت مقابل وی خودداری می‏کنند.

6- شوخ طبع باشیم ولی بسیار بسیار کم شوخی کنیم : شوخی هرقدر هم کوچک می‏تواند باعث رنجش شود مگر اینکه این شوخی با فکر قبلی و بررسی بیان شده و یا انجام شود. مثلا شوخی‏هایی که با شخصیت افراد رابطه دارد باعث قتل شخصیت می‏شود. شوخی اگر در حد یک لبخند کوچک و ملیح باشد، بسیار شیرین است و نه بیشتر. شوخی فراوان انرژی ذهنی را کاسته و جذابیت را از بین می برد. چراکه شوخی بتدریج پرده های حرمت را پاره کرده و کم کم موجب بی احترامی می شود. با این حال تبسم به چهره جذابیتی عمیق می بخشد. در تبسم سنگینی و متانت موج می زند ولی در خنده زیادی و شوخی سبکی و کاهش جذابیت نهفته است.

7- آنچه هستیم باشیم : از بیان حرفهای بیخودی و دروغ و بزرگ کردن خود بپرهیزیم. آنچه که هستیم باشیم به این معنا که خود را بزرگتر از آنچه هستیم جلوه ندهیم و سعی نکنیم خود را به زور در دل مردم جای دهیم.

8- به وضع ظاهری خود برسیم : یکی از عواملی که باعث تاثیرگذاری در بین سایرین می‏شود، خوش لباسی، خوشبویی و خوش صورتی است. مطمئنا هیچ کس دوست ندارد با شخصی که دهان او بوی بد می‏دهد و یا لباسش پاره است دمخور شود. ضمن اینکه هماهنگی و پاکیزگی ناخودآگاه باعث جذب مردم می شود. البته باید دقت شود که لباس های عجیب و غریب باعث جذب نمی شود. تمیزی و اطوی لباس، موهای مرتب، دهان خوشبو مجذوب کننده است. اما آراستگی ظاهری فقط به پوشش داخل و خارج خلاصه نمی شود بلکه حرفهای زیبا، جملات مثبت، اعمال درست نیز باعث جذب است.

9- سکوت را تمرین کنیم : بعضی افراد می پندارند که هر چه شلوغتر و پر صداتر باشند بیشتر جذب می شوند ولی اینطور نیست. سکوت تاثیری ذهنی در افراد می گذارد. هنگام سکوت، در اطراف خود ایجاد خلاء می نماییم و این خود باعث جاذبه است. ضمن اینکه سکوت انسان را عاقلتر و با تجربه تر نشان می دهد، زمینه ای مناسب برای صمیمیت است. البته سکوت ناشی از ترس و عدم اعتماد بنفس، باعث کاهش جذابیت است. همچنین نرم و با ملایمت صحبت کنیم چراکه جیغ، داد و هوار، بلند صحبت کردن و خشن و عصبی بودن باعث قطع اعتماد مردم می شود.

10- فرد محترمی باشیم : به خود و دیگران احترام بگذاریم. بی ادبی در کلام و گفتار و رفتار از جذابیت بسیار می کاهد. باید در ظاهر آراسته و در باطن وارسته بود. شخص مودب و متین و محترم بی تردید جذاب تر از بی ادبان است. هتاکی و ناسزا گفتن حتی به افراد بدصفت و بی شخصیت و همچنین تحقیر و تمسخر و غیبت و بدگویی مخالف با احترام است.

11- در رفتار و کلام قاطعیت داشته باشیم : سست عنصر نبودن و پای تصمیمات و تعهدات ماندن موجب جذابیت است. افرادی که شخصیتی قاطع دارند هدفهای مشخص و ارزشهای معینی و برنامه های مدونی دارند و بلااستثنا جذابند. قدرت “نه” گفتن به درخواست های بی ارزش دیگران موجب رویش جذابیت است. بعضی افراد خود را فدای این و آن می کنند و هرکار مثبت یا منفی را قبول میکنند و اینطور می خواهد در دل دیگران رخنه کنند که نمی شود. جذابیت یعنی مصمم بودن و قاطعیت در رفتار و گفتار.
جناب آقای فیضی پور چه کنیم در اجتماع و محل کار گفتاری نرم با ارباب رجوع داشته باشیم دیدگاه جامعه شناسان در این رابطه چیست؟ لطفا توضیح دهید؟ با تشکر

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۷:۲۹:

رهاعزیز نکات قابل تاملی رامطرح کردید،این توجه شما ستودنی است ،درحوزه کنش ورفتاراجتماعی فصل ممشترکی میان جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی درباره این موضوع وجود دارد. بایدبحثهای نظری مورد توجه دیدگاههایی چون کنش متقابل نمادین که جامعه شناسی چون هربرت مید ان رامطرح کرده است مورد مطالعه قرار گیرد. اما برای اینکه سوال شما بی جواب نماند به طور مجمل بگویم که که لازمه ی این کار شناخت محیط اجتماعی/توسعه یافتگی شخصیت /سعه ی صدر/ داشتن علم واگاهی ازروان شناسی رفتار/ کلمه شنای یا واژه شناسی به منظور تاثیر گذاری برروی مخاطب وگاه سکوت به قول کلیم کاشانی : به تکلم ٬به خموشی، به تبسم، به نگاه می توان برد به هرشیوه دل اسان از من . ونهایت این که هیچ چیز به اندازه مخاطب شناسی وتفکر وصبر هم قبل ازرفتار وگفتار وهم بعد از رویارویی با اشخاص دراین زمینه تاثیرگذار نیست
به قول شاعر صدهزاران کیمیا حق افرید کیمیایی همچو صبر ادم ندید، …ٔ……….ٔ……….

[پاسخ]

هنارس پاسخ در تاريخ شنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۱۱:

درود بر حمزه جان
همچون حمره عموی پیامبر (ص) شجاع هستی
لقب شیر خدا مستحق شماست
دوستان داریم چون به همه ی مردم احترام می گذارید.
مخلص شما

[پاسخ]

کوه یخ در گفته :

مانا باشید جناب فیضی

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ جمعه ۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۵۵:

سلام برکوه یخ ،انشاالله موفق باشید وپایدار

[پاسخ]

آقای فیض پور باورکن یکی از آرزوهام اینه که پیشونیتون ببوسم انصافا از چهره ای معصوم ودوست داشتنی برخوردار هستید

[پاسخ]

محمدجعفرمیرزایی در گفته :

مث همیشه استفاده کردیم بیشتر بنویسید ممنون میشیم

[پاسخ]

فيضي پور پاسخ در تاريخ شنبه ۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۵:۳۵:

ازحسن نگاه تون سپاس جناب ميرزايي

[پاسخ]

ن سبزی در گفته :

جناب دکتر فیضی از خداوند منان برایتان طول عمر با عزت وبرکت خواستاریم از اینکه با نیت خیرخواهانه تان به فکر آبادانی این منطقه هستید بر هیچ کس پوشیده نیست امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید.

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ دوشنبه ۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۰:۱۴:

سبزی جان سلام ،ازلطفتون سپاس، اما حقیر دکتر ا ندارم .موفق باشید

[پاسخ]

سلام جناب آقای فیضی پور ودیگر اعضای شورای شهر ،از شما به عنوان اعضا فعال شورای شهر تقاضا مندیم پیگیر چند درخواست بجا مردم باشید
1-سامان گرفتن وضعیت کمیته امداد (کارمند کمیته امداد فقط یک نفر است اون هم معمولاًیک روز درهفته فقط دوساعت حضور دارد )
2-وضعیت پارک جنگلی ورودی شهر
3- جاده ورودی شهر که پیچ های خطرناک بسیاری را دارد
4-ثبت احوال
5-دادگستری
6-وضعیت درمانگاه خالی از امکانات
7-پیگیری خدمات خط واحد وترمینال که نیاز ضروری منطقه می باشد
8-غسال خانه منطقه
9-درختکاری قبرستانها بخش
10-انتظاراتی که دور از دسترس نیست وفقط مشارکت مردم با مسئولیت را میطلبد

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۰:۴۹:

این انتظارات را از نماینده محبوبتان جناب آقای ملکشاهی طلب کنید 125 مهربان

[پاسخ]

محمود مهکی در گفته :

سلام بر همدل فیضی
توسعه!! بله همان کمال جویی،فردی یا اجتماعی ؛مطلوب هر فرد واجتماعی است،دور می نماید ولی ناممکن نیست،عده ای آن را مدرنیته میدانند،ولی دست یافتگان مدرن دارند برمی گردند،به اصطلاح پست مدرن شده اند
از دود دم وآلوگی صوتی ونوری وموجی به تنگ آمده اند وآرزوی روزهای بی غل وغش گذشته را دارند،پس توسعه مدل غربی نه!پس چه توسعه ای که مرضی خدا وبندگانش باشد وپشیمانی هم بار نیاورد؟؟؟؟؟؟؟؟
جواب:برنامه ای بر اساس مکتب وآگاهی،متعادل ومتوازن،ممکن ومعقول،به صرفه وعادلانه،مبتنی برخرد جمعی
اجرا شده در نمونه های آماری ،چکش کاری شده با افکار صاحبنظران،متناسب با شرائط بومی،قابل انعطاف،قابل اندازه گیری،همه جانبه و……واین مهم در صورتی محقق میشودکه:فرهنگ توسعه داشته باشیم،با شاخص حرکت کنیم،منابع تامین شود،سرعت مطمئنه را در پیمودن راه رعایت کنیم و…..

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :