کد خبر : 45427
تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۱
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 2,065 بازدید

خاطره ی حاج بهزاد باقری از سردار شهید داریوش مرادی

خاطره ی حاج بهزاد باقری از سردار شهید داریوش مرادی ( خرم آباد )   سردار شهید داریوش مرادی فرمانده اطلاعات وعملیات لشگر 57 حضرت ابوالفضل(ع)   روزهای پایانی فصل پاییز بود. آرام آرام زمستان داشت خود نمایی میکرد و ما همچنان در منطقه دربندیخان عراق به سر می بردیم سنگری داشتیم بزرگ و سوله […]

خاطره ی حاج بهزاد باقری از سردار شهید داریوش مرادی ( خرم آباد )

 

34226851473685172943

سردار شهید داریوش مرادی فرمانده اطلاعات وعملیات لشگر 57 حضرت ابوالفضل(ع)

 

روزهای پایانی فصل پاییز بود. آرام آرام زمستان داشت خود نمایی میکرد و ما همچنان در منطقه دربندیخان عراق به سر می بردیم سنگری داشتیم بزرگ و سوله ای مانند بود. وسط سنگر هم یک بخاری هیزمی گذاشته بودیم بعضی اوقات از روزها که کاری نداشتیم کنار این بخاری هیزمی استراحت کردن  بسیار لذت بخش بود .این سنگری که ما داشتیم کنار سنگر فرماندهی بود به واسطه اینکه  سریع تر ماموریت ها را انجام دهیم . یک روز وقتی از ماموریت برگشته بودم وارد سنگر شدم بدون اطلاع به دیگر دوستان رفتم داخل سنگر و بخاری هیزمی را روشن کردم از خستگی شدید خوابم برد. بعد از چند ساعتی که گذشته بود. دو نفر وارد سنگر ما شدند . علیمردان آزادبخت و حمید آزادی بسیار از دیدن این دوستان خوشحال شدم و چون قرار بود که به شناسای برویم از آنها خدا حافظی کردم و خودم را به خط پیش بچه های اطلاعات عملیات که سنگری در شاخ شمیران داشتند رساندم. شب را در سنگر استراحت کردیم . بعد از نماز صبح حدوداٌ 6 نفربرای شناسایی منطقه دربندیخان حرکت کردیم . از خط خودمان که رد شدیم تمام بسیجی هایی که میدانستند برای چه کاری داریم از خط خارج میشویم برایمان دعا می کردند. مخصوصاٌ آنهایی که سنشان بیشتر بود. برادران حمید قبادی, داریوش مرادی ,توکل مصطفی زاده, توکل حسنوند و یک نفر دیگر که او را علی صدا میزدیم و آخرش هم فامیلی او را یاد نگرفتم . به طرف خطوط عراقی ها برای شناسایی حرکت کردیم. نزدیکی های ظهر بود که به یک محلی پر از درختان بلوط رسیدیم منطقه دربند یخان پوشیده از درختان بلوط بود .بعضی از مواقع که فرصتی داشتیم یا به ماهیگیری می رفتیم یا اینکه بلوط روی آتش می گذاشتیم و بلوط آنجا بسیار خوشمزه بود . در آن محلی که ایستادیم چشمه ای  هم بود برای خوردن و وضو گرفتن. همگی آماده شدیم برای خواندن نماز هر کاری کردیم که حمید قبادی جلو بایستد قبول نکرد. مصطفی زاده با آن لحن زیبایش گفت اگه در حال نماز دورمان را گرفتند چه کنیم بروید هرکه برای خودش نمازش را بخواند. که خیلی گرسنه هستیم. نماز را خواندیم وهر کدام از میان کوله های خود کنسروی بیرون آوردن برای خوردن و ناهار که تمام شد منتظر ماندیم که هوا تاریک شود تا بتوانیم به حرکت خودمان ادامه دهیم. در این مدت هم تقسیم شدیم هم اینکه هر کس برای خودش کاری انجام می داد توکل مطصفی زاده که  محاسن بلندی داشت در حال شستن سر و صورت خود بود بنده چون چند روز قبل ماموریت رفته بودم یک شانه چوبی خریده بودم به محض اینکه شانه را در آوردم که سر و ریشم را شانه بزنم توکل گفت که بیاورش این برای من است نه تو که نه موی داری نه ریشی و آن شانه چوبی را به ایشان تقدیم کردم و سه گروه تقسیم شدیم حمید با علی ..من با داریوش..و دو توکل هم باهم افتادند. مسیرهایمان هم کاملاٌ مشخص شد . هوا که داشت کم کم تاریک می شد ماندیم تا نماز مغرب و عشا را بخوانیم .بعد از نماز با هم دیگر رو بوسی کردیم و تمام قرارها را گذاشتیم. من و داریوش هم با دیگر دوستان خداحافظی کردیم به طرف هدف خودمان حرکت کردیم. مدت شاید 3 یا 4 ساعت باز هم حرکت کردیم. هر دوتایمان دوربین دید در شب که تازه برایمان آورده بودند همراه خود داشتیم. داریوش گفت که تا زمانی که نزدیک نیروهای عراقی نشده ایم از دوربین استفاده نکن. چون که باطری آن تمام می شود. به نزدیکترین منطقه به دشمن رسیدیم من و داریوش داخل یک شیار خودمان را پنهان کردیم و داریوش که سابقه بیشتری داشت گفت که تمام منطقه را من برآورد خواهم کرد شما فقط مواظب باش که عراقی ها ما را نبینند. من هم کلاش را روی رگبار قرار دادم و دوربین را روشن کردم . مرتب تمام منطقه را زیر نظر داشتم صدای حرف زدن عراقی ها  کاملاٌ به گوش می رسید هرزگاهی به داریوش نگاه می کردم ببینم چه می کند. آرامش عجیبی در این آدم وجود داشت. بعد از حدود یک ساعت از شناسایی ما گذشته بود که صدای پای چند نفر مرا کنجکاو کرد. به قسمت جلو که عراقی ها بودند نگاه کردم چهار نفر را دیدم که به طرفمان می آیند. به داریوش گفتم که شناسایی را زودتر تمام کن فکر کنم که دورمان را گرفته اند . داریوش هم نگاهی به اطراف خودش با دوربین انداخت بعد به شوخی دستانش را بلند کرد و بر سر گذاشت گفت که تمام شد بدبخت شدیم. حالا ما را به جرم فرمانده تیپ بودن تکه پاره می کنند. من یک لحظه فکر کردم که داریوش این حرف ها را جدی می زند. بعد از جایش بلند شد گفت که تو آماده باش ولی تا می توانی از تیراندازی خوداری کن چون فاصله مان با نیروهای خودی بسیار دور است شاید بتوانیم از کمینشان در برویم . داریوش به من گفت که سر جایت بمان من بر می گردم بعد رفت چند متر جلوتر و یک سنگ برداشت به طرفی پرتاب کرد و سریع برگشت من او را دقیقاٌ با دوربین دید در شب می دیدم .  البته نیروهای عراقی هم ما را کاملاٌ زیر نظر داشتتد ولی نمی دانم می خواستد که ما کار اشتباهی بکنیم یا اینکه مابقی نیروهای ما را هم پیدا کنند . تا همگی را دستگیر نمایید در این بین بود که دیدم چند نفر دیگر دارند به طرف ما می آیند و چند نفر به طرف جایی که داریوش سنگ پرتاب کرد می رفتند داریوش یک لحظه گفت که باید فرار کنیم فقط دوربین را روشن کن و پشت سر من با سرعت بیا من هم با سرعت تمام دنبال داریوش دویدم. در مسیر راه که می دویدیم یک شیار صخره ای جلویمان بود که داریوش  گفت بیا دا خل شیار، من خودم را به داریوش رساندم . آرام بدون هیچگونه حرکتی فقط کلاشهایمان روی رگبار بود.عراقی ها هم به سرعت ما را تعقیب می کردند بعد از چند دقیقه عراقی ها آمدند از کنار آن صخره رد شدند داریوش گفت باید بی حرکت بمانیم تا اینکه دوباره برگردند تا بتوانیم خودمان را به نیروهای خودی برسانیم. حدود یک ساعت یا بیشتر بدون حرکت بین آن صخره ماندیم هو آنقدر سرد بود که تمام انگشتانم بی حس شده بودند. به داریوش گفتم که اگر عراقی ها دیر برگردند فکر نکنم از سرما بتوانم تیراندازی کنم. در این بین صدای پای آنان دو باره به گوشمان رسید باز هم بی حرکت و آرام ماندیم تا عراقی ها از کنار ما رد شدند. بعداز اینکه صدای پای آنان قطع شد داریوش گفت زود باش ما که کارمان تمام شده باید با تمام سرعت به طرف نیروهای خودی برویم. در میان سنگلاخ ها و در ختان بلوط چه کار سختی است دویدن. هم باید یک چشممان به عقب باشد نکند عراقی ها برگردند. هم اینکه جلوی پایمان سنگی نباشد که آسیب ببینیم. خلاصه با درایت و تیز بینی این شیرمرد لر توانستیم از دست نیروهای عراقی خلاصی یابیم. بعد از اینکه به نیروهای خودمان رسیدیم من فکر کردم که جریان شناسایی ما دو نفر از همه خطرناک تر بوده ولی تعریفی که مصطفی زاده برایم کرد من احساس کردم که شناسایی ما در کمال آرامش انجام شده . همین را بگویم که توکل گفت وقتی که به  منطقه عراقی ها رسیدیم تیر بارچی آنان در خواب بود و من چون زیاد سردم شده بود پتوی که کنار سنگر او افتاده بود برداشتم و به خودم پیچیدم (یاد باد آن روزگاران یاد باد)

علی آقایی که آقای باقری ذکر فرمودن ” علی گلمیرزایی ” بودن

 

 

52(1)

ایستاده از راست نفرات دوم و سوم سرداران شهید توکل حسنوند و حاج رحیم دلفان- نفر چهارم حاج بهزاد باقری- نفر پنجم علی گلمیرزایی- نفر ششم سردار زنده یاد حاج حمید قبادی

نشسته از راست سرداران شهید داریوش مرادی و توکل مصطفی زاده

 

 

*  از آقای علی مرادی هم بابت ارسال تصویر متشکریم  *

 

 

درج شده توسط : بهزاد باقری / دبیر سرویس شهدا و منتظران " میرملاس نیوز "bagheri1348@yahoo.com

دیدگاه ها

سید محمدصادق محمدی وفایی در گفته :

امام على عليه السلام :

اَلتَّوَكُلُّ عَلَى اللّه نَجاةً مِنْ كُلِّ سوءٍ وَحِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ؛

توكل بر خداوند، مايه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

بحارالأنوار، ج78، ص79، ح56

به نام خداوند مردان جنگ‏
كه كردند بر دشمنان عرصه تنگ‏
به نام خداوند ياران دين‏
زشك رسته مردان اهل يقين‏
به نام يلان محمد (ص) نژاد
كه شد شورشان غبطه‏ى گردباد
على صولتانى كه در خون شدند
به يك نعره از خويش بيرون شدند
به نام غيوران زهرا (س) نسب‏
زخود رستگان به حق منتسب‏
حسن (ع) مذهبان صبور آمده‏
مى زهر نوشان آن ميكده‏
خراباتيان حسين (ع) آشنا
گرفته به كف رايت كربلا
اگر دم فرو بندم از ذكرشان‏
رها نيستم يكدم از فكرشان‏
من و ياد ياران كه سر باختند
ولى بر ستم گردن افراختند

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۱ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۲:۳۰:

درود

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۲:۵۹:

سلام و تشکر از شما.

[پاسخ]

س.م.والی پور در گفته :

یادوخاطره ی دلاورمردان جبهه وجنگ گرامی وطول عمرباعزت وسربلندی را برای یازماندگان جبهه وجنگ ازدرگاه خداوند متعال خواستارم. درود وسلام خدا بر آقایان حاج حسن ، حاج بهروز وحاج بهزاد باقری که ازیادگاران حبهه وجنگ وکربلای ایران هستند.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۰۸:

سید عزیز ارادت ما به شما سادات از افتخاراتمان است انشاا… همیشه در پناه جدت باشی

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۰۴:

سلام آقای والی پور تشکر ازلطف شما و یاد شهدا. و سلام خدا بر سردار نامی دیروز و گمنام امروز حاج حسن باقری و برادر دلاورشان حاج بهزاد باقری که الحق از یادگاران کربلای ایران هستند.

[پاسخ]

ج نظریان در گفته :

سلام ،یادوخاطره آن شیرمردان همیشه جاویدگرامی باد.تشکروسپاس ازحاج بهزادعزیزوسعیدآقا

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۱۲:

برادر عزیزم حاج جواد بزرگوار خانواده حضرتعالی که از سابقون هستند پدر گرانقدرت دایهای گرامیت و خود حضرتعالی .انشاا… که در پناه حضرت حق باشی

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۰۸:

سلام بر شما جناب نظریان. ممنون از لطف شما. یاد همه شیرمردان لرستان جاوید باد.

[پاسخ]

یتیمی رنجور (سعیدکلسرخی) در گفته :

شهدا آنقدر گرفتارم که شرمنده شما خوبانم دعایم کنید
رفقا از غریبه بدتر شدن هی و عده امروزو فردا میدن اینگونه منم معلق موندم فرصت دیدار ندارم

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۱۵:

انشاا… خداوند مشکلات همه را برآورده ی به خیر کند.

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۱۱:

سلام آقای والی پور تشکر ازلطف شما و یاد شهدا. و سلام خدا بر سردار نامی دیروز و گمنام امروز حاج حسن باقری و برادر دلاورشان حاج بهزاد باقری که الحق از یادگاران کربلای ایران هستند.

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۱۹:

سلام آقای گلسرخی. اینشالاه که به زودی رفع گرفتاری شود .

[پاسخ]

احسان امید در گفته :

حاج آقا بهزاد عزیز سلام . و عرض ارادت خدمت شما و اخوین گرامی
تشکر از خاطره بسیار زیبایتان شما از سرمایه های این مملکت هستید و یادگاران دفاع مقدس .
خداوند حفظ تان کند

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۱۶:

احسان جان ارادت بنده را پذیرا باش

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۲۵:

سلام آقا احسان.
انصافاً که حاج بهزاد باقری و اخوی محترمشان از سرمایه های این مملکت و یادگاران به حق دفاع مقدس هستند. همه خاطرات حاج اقا بهزاد عزیز از آن دوران زیبا و شنیدنی هستند.

[پاسخ]

م.قبادی در گفته :

شهادت را مي توان کامل ترين جلوه ايثار دانست. همين وجوه ايثارگرانه و آگاهانه در رفتار شهيد است که مقام وجودي او را برتري و تعالي مي بخشد. حضور و سلوک و ايثار شهيدان و ايثارگران و مجاهدان، نه فقط موجب کمال فردي و ارتقاء و سعه وجودي ايشان مي گردد؛ بلکه نقشي سازنده و شورآفرين و تعالي بخش و الهام دهنده و هدايت گري براي امت و ديگر مردمان دارد و موجب تغيير و تحول و رشد در سرشت و سرنوشت جوامع و امت ها نيز مي گردد.

http://gordanmohebin.mihanblog.com

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۰:۰۵:

سلام مرتضی جان مثل همیشه زیبا بود حضورت باعث مسرت است

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۳۱:

حاج مرتضی قبادی برادر عزیزم و ادمین محترم وبسایت ارزشی محبین سلام
مطالب شما همیشه زیبا و خوندنی هستند. امیدوارم که همیشه سلامت و برقرار باشید.

[پاسخ]

م.قبادی در گفته :

شهادت به حکم اين که عملي آگاهانه و اختياري است و در راه هدفي مقدس است و از هر گونه انگيزه خودگرايانه، منزه و مبراست، تحسين برانگيز و افتخارآميز است و عملي قهرمانانه تلقي مي شود. در ميان انواع مرگ ميرها تنها اين نوع از مرگ است که از حيات و زندگي، برتر و مقدس تر و عظيم تر و فخيم تر است… پس شهادت، قداست خود را اينجا کسب مي کند که فدا کردن آگاهانه تمام هستي خود است در راه هدف مقدس… از نظر اسلام هرکس به مقام و درجه شهادت نايل آيد که اسلام با معيارهاي خاص خودش او را شهيد بشناسد، يعني واقعاً در راه هدف ها عالي اسلامي با انگيزه برقراري ارزش هاي واقعي بشري کشته بشود، به يکي از عالي ترين و راقي ترين درجات و مراتبي که يک انسان ممکن است در سير صعودي خود نايل شود نايل مي گردد.»

http://gordanmohebin.mihanblog.com

[پاسخ]

امین جمشیدی در گفته :

با سلام خدمت حاج بهزادباقری
بسیار زیبا بود
خدا به حق شهدا و مردان آسمانی که نامشان را در این خاطره آوردید به شما توفیق روزافزون عنایت فرماید

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۲۰:

امین جان بنده سعادت زیارت شما را نداشته ام ولی از دایی یونس اوصاف شماها رازیاد شنیده ام انشاا… در تمام مراحل زندگی موفق باشید.

[پاسخ]

امین جمشیدی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۸:۳۷:

کم سعادتی از بنده بوده است
انشاءالله سلامت و موفق باشید

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۳۴:

آمین.

[پاسخ]

امین آزادبخت در گفته :

سلام و درود خدا بر شهدای دلاور لرستان علی الخصوص شهدای فوق الذکر
خداوند به یادگاران و همرزمان شهدا خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید انشاالله
برادر بالنگ خدا قوت

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۲۴:

امین عزیز یادگار آن دلاور مرد تاریخ ..بدون شک تمام دوستان پدر والامقام حضرتعالی در آن مقطع تاریخی رشادتهای آن عزیز را فراموش نخواهد کردانشاا… همیشه بمانی

[پاسخ]

امین آزادبخت پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۰:۰۳:

جناب آقای باقری ، دلاور سالهای حماسه و خون، عرض سلام و ادب این برادر کوچکتان را پذیرا باشید
بی شک رشادت های جنابعالی و همرزمان شهیدتان تا قیامت سند افتخار و عزت ایران اسلامی بوده ، هست و خواهد بود. با آرزوی توفیق روز افزون الهی برای جنابعالی و برادر بزرگوارتان سردار حاج حسن باقری از درگاه احدیت.

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۳۹:

سلام خدا بر سردار شهید آزاد بخت و آزادبختها که بدون شک جزیی از تاریخ لرستان هستند.
با سلام و تشکر از شما امین آقای عزیز یادگار گرامی شهید آزادبخت. روح همه شهدا شاد.

[پاسخ]

جواد ضرونی در گفته :

برادر باقری خاطره قشنگی بود درود خدا برشهدا وشما یادگاران دفاع مقدس ،البته درک آن برای ما جبهه ندیده ها بسیار مشکل است ،واقعا این کارها دل شیر می خواهد .برادر عزیز امیدوارم همیشه در کمال صحت وسلامت باشید .خداوند روح تمام شهدا وروح سردار خستگی ناپذیر جبهه های غرب وجنوب کشور حاج حمید قبادی را شاد کند.تشکر ویژ می کنم از سعید بالنگ عزیز یرای زحماتی که در این راه می کشند اجر همگی با سید وسالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۳۱:

جناب آقای ضرونی اگر یک کتاب هزار صفحه ی فقط از شجاعت این شیر مرد لر بنو یسند یقین بدان باز هم کم میآورند …شجاعت و درایت داریوش, حمید ,و دیگر دوستان شهیدمان و حتی بعضی از آنان که اینک در کنار ما و شما زندگی ساده ی دارند مثال زد نی بود.انشاا… همیشه بمانی

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۴:۱۸:

سلام جناب ضرونی
با تشکر از شما دوست گرامی. حقیقتاً سردار حاج حمید قبادی عزیز سردار خستگی ناپزیر جبهه های غرب و جنوب بودند و فراموش نشدنی. شک ندارم که این سردار آسمانی اکنون در میهمانی دوستان شهیدش شهدای خرم آباد و بروجرد و درود و ازنا و الیگودرز ,شهدای پلدختر, شهدای کردستان و آذربایجان و شهدای اکثر مناطق ایران و خاصه دلاوران شهید شهر کوهدشت سردارانی چون شهید آزادبختها شهید بالنگها شهید سوری ها شهید سرتیپ نیا ها شهید امرایی ها شهید رضایی ها شهید عباسی ها شهید کوشگی ها شهید ابراهیمی ها شهید گراوندها شهید میرزایی ها شهید طرهانی ها وبسیار دیگر از شهدای سرافراز این خطه قرار دارد و همان محفل های دوستانه دوران خودشان را مهیا نموده اند. درود خدا بر این سرداران شهید و دیگر شهدای دلاور این خطه و دوستان و همرزمان به یادگار مانده از این غافله.

[پاسخ]

هادی قبادی در گفته :

با درود به روح پاک تمامی شهیدان خصوصاً سردار شهید داریوش مرادی
خاطراتی که دوستان بیان می کنند تنها گوشه ای از اوج ایثار و فداکاری و رشادت های توأم با اخلاص آن عزیزان است که ای کاش یادگاران دوران طلایی دفاع مقدس همت نموده و بیشتر بگویند و بنویسند و نسل امروز هم با مطالعه تاریخ آن دوره بیشتر باور کنند که در سالیان نه چندان دور آنگونه فرهنگی در جامعه ما جاری بوده است

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۴:۴۰:

برادر بزرگوارم حاج آقا هادی عزیز سلام و عرض ادب

انشالاه باهمت و زحمات جنابعالی و مسیری را که برای بسیاری از جوانان شهر کوهدشت مشخص و مهیا نمودید و حضور و همراهی دیگر یادگاران شهدا بزرگوارانی همچون حاج بهزاد باقری عزیز که از وقت و زندگی خود می زنید و در این مسیر فعالیت می نمایید و همچنین زحمات عزیزانی چون سعید آقای بالنگ و آقای آزادبخت و دیگر دوستان پایگاه خبری میرملاس و همکاری بیشتر امثال حقیر در این راه, این هدف دست یافتنی است.

خداوند به حق همین شهدا شما و خانواده محترم را در سایه خودش موفق نگاه دارد. انشالاه.

[پاسخ]

کوهدشت در گفته :

سلام آقای باقری عالی بود سر افراز باشید تاریخ تقریبی آن اتفاقات و شناساییها یادتان مانده؟ ممنون

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۴۲:

سلام برادر کوهدشتی عزیز.تقریبا قبل از تکی بود که در دربند یخان تیپ ۵۷در آن منطقه داشت.و آن عکسی که جناب علی مرادی برادر شهید داریوش مرادی ارسال کرده ..فردای بعد از شناسایی بالای شاخ شمیرا ن گرفته شده

[پاسخ]

حسين اماني در گفته :

شعار نمي دهم، اما مقايسه كنيد وضعيت جامعه امروز را با آن دوران…
اگرچه ممكن است بگوييم آن رشادت ها و خلوص نيت ها و ازخود گذشتگي ها برآمده از شرايط و حال و هواي آن روزهاست
اما اين سخن به هيچ وجه توجيهي براي رعايت نكردن اخلاق، عدم گذشت و رفتارهاي ناپسند ما امروزي ها نيست.
شهدا زنده اند…
شهدا مي بينند…

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۲۸:

حسین جان انشاا… در تمام مراحل زندگی موفق باشی وپیروراه عموی بزرگوارت و پدر گرانقدرت باشی پدر حضرتعالی از سابقون جهاد وشهادت هستند .سوابق قبل و بعد از انقلاب ایشان بر هیچ یک از دوستان و همشهریان فهیم کوهدشتی پوشیده نیست.انشاا… در آینده نزدیک گفتنیهای از یادگاران دفاع مقدس در همین سایت میر ملاس به سمع همگان خواهد رسید.

[پاسخ]

عبداله امرایی(عیدی) در گفته :

سلام آقابهزاد.دست گلتون درد نکنه

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۴:۳۸:

سلام جناب امرایی عکسهای جالبی از فوتبال ارسال کرده بودید انشاا… موفق باشید

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۶:۰۲:

سلام و عرض ادب اقای امرایی

واقعاً دست گل حاج بهزاد عزیز و آقا سعید بالنگ درد نکنه. تشکر از شما که قدر زحمات ایشان را میدانید.

[پاسخ]

کوهدشتی مقیم مرکز در گفته :

بهزاد عزیز با کمال تأسف من لیاقت دیدن سردار شهید داریوش مرادی را نداشتم ولی از دلاوریها و رشادت ها و نبوغ فراوانش از مرحوم حاج حمید قبادی رحمه الله علیه و سایر عزیزان وصف او را زیاد شنیده ام. از اینکه ما را برای دقایقی از این زمانه پست و نکبت بار رها ساخته و به دوران طلایی جنگ و شهدای بزرگوارمان وصل کردی سپاسگذاری می کنم. اجرتان با سید و سالار شهدای کربلا.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۲ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۳۰:

سلام بر کوهدشتی مقیم مرکز انشاا… در پناه خداوند باشی برادر عزیز حضور شما مسرت بخش است

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۱۰:

برادر گرامی کوهدشتی مقیم مرکز
سلام و تشکر از لطف شما برادر گرامی. حاج حمید قبادی عزیز بدون بغض ساده و بی ریا و در نهایت فروتنی از رشادتهای دوستانش صحبت میکرد در صورتی که خود ایشان نیز بسیار شجاع و دلیر بودند. حاج حمید قبادی گرچه در جبهه به شهادت نرسیده اما ارزش شهید نامیده شدن را دارند. هرچند در ذمره شهدا شناخته شدن فقط به شهادت در جبهه و با تیر ترکش نیست و خدای متعال همه آن کسانی که مخلصانه از جان و مال خویش گذشتند و در راهش جهاد کردند را شهید میشمارد و حاج حمید قبادی عزیز نیز و بزرگوارانی چون برادرم حاج بهزاد و حاج آقا هادی و بسیاری دیگر از این عزیزان و جانبازان که در کنار شهدا به جانبازی مشغول بودند در لیست خوبان خدا بوده و هستند و رفتنی نشدنشان در آن دوران مسًلت خداوندی بوده.
خداوند روح همه رفتگان راهش را شاد و به این بازماندگان و یادگاران آنها طول عمر عطا بفرماید انشالاه.

[پاسخ]

کريم امرايي در گفته :

قطعابااخلاص وشجاعتي که ازبچه هاي اطلاعات وعمليات درسالهاي ايثاروشهادت سراغ داريم شک نميدانم اگراين عزيزان درروزعاشورا
حضورداشتنددررکاب حضرت اباعبدالله (ع)شمشيرميزدندوجزءشهداي کربلاميشدند
يادوخاطره شهداي شجاع/دلير/مخلص وفداکارواحداخلاص(اطلاعات وعمليات)بخصوص شهيدان گرانقدرحميدقبادي/داريوش مرادي/توکل مصطفي زاده وتوکل حسنوندراگرامي ميداريم
خداوندبه برادران ايثارگروارزشي حاج حسن وحاج بهروزوحاج بهزادباقري نيزپاداش رشادتهايشان راعطافرمايد
يادبادان روزگاران يادباد

(

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۸:۵۱:

کریم جان حضرتعا لی که خود از رزمندگان دفاع مقدس بوده اید . یقیناٌ خاطرات جالبی در سینه دارید انشا بتوانید برای این نسل بازگو نمایید. تا بماند برای تاریخ شهرمان دلاوری و رشادت آن عزیزان و الگوی جوانانمان شوندکه هستند. منتظر خاطرات شما می مانیم

[پاسخ]

علی مردای پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۳۶:

انشالاه.
سلام و تشکر از شما آقای امرایی .

[پاسخ]

ن.آزادبخت در گفته :

برادر عزیزم بهزاد نازارم دلم برای زلال لحظه های جاودانه ی با برترین وبهترین آفریندگان به سرآورده اید سخت تنگ است کاش می شد بار دیگر از مرزهای احساس ودنیازدگی فراتر شد وبا یاد نورانی وخداگونه شهیدان جرعه ای از عرفان ،عبودیت و عدالتخواهی خوبان امینی چون شهید دلاور داریوش مرادی را سر کشید راستی بهزادجان چکونه میتوان ذره ای از آن شاهکار بی مانند دلدادگی شجاعت وپاکبازی را تجربه نمود؟آیاباز میتوان با امید و نویدهای تازه ای نسلی که با دم مسیحای پیرجماران بر مدار فراتر از فرشتگان گام نهادند را به شهادت نشست؟چگونه میتوان دل از آرام وقرار و جاذبه های شیرین دنیابرکند وچونان پهلوان میدان شهادت علی اکبرشهرخون وشهادت یعنی آنکه در حقیقت مقدس ،مراد و نور بود برگونه های سرخ شهادت بوسه زد؟آیامقام سردار جوانان پاک نهادشهرمان او که فراتر از حنظله غسیل الملایکه بود میتوان باز هم با تمام وجود تماشانمود؟

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۰۳:

آزادبخت عزیز قلمت همیشه جذابیت خودش را دارد .انشاا… که دم مسیحای پیر جماران همیشه بر سر این امت با خدا بوده و هست .امت ما همان بزرگران عشقند. همان کلانشینکف کاران کربلا پنج اند.اگر شهوت قدرتها بجنبد بر این مرزو بوم خیابان را بیابان کنند .و……

[پاسخ]

آزادبخت تهران پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۴:۴۵:

جناب آقای آزادبخت قلمتان شیوا و دلنشین، چونان تلاش و همت راسختان همیشه زبانزد عام وخاص است با هربار خواندن مطالبتان به شور ونشاط تازه ای دست میابم و بلندی روحتان همچون مطالبتان به ژرفای جان مینشیند،وبا دیدنت انرژیمان مضاعف میشود ، سایه ات مستدام،قلمت پر رونق و تنت از هر گزندی بدور باد.

[پاسخ]

م طرهانی در گفته :

خدایا این حمید ما عجب رزمنده ای بود در عملیات های سخت همیشه شرکت داشته ولی چقدر ساده جان را جانان سپرد . روح جاویدش شاد و روح بلند خود و همرزمانش با شهدای کربلا محشور باد .

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۹:۱۵:

جناب طرهانی نمی دانم چقدر با روحیات دلاور مرد شهرمان حاج حمید عزیز آشنای داری .ولی این را بگویم که حمید یکی از نیروهای بسیار شجاع و دلیر بود .سادگی ,فروتنی,مردم داری و خیلی چیزهای دیگر که خوبان دارند او همه را یکجا داشت .بعضی وقتها به این مرد بزرگ غبطه می خوردم . اکثر اوقات رفتار ایشان برای خیلی از رزمندگان الگو و سرمشق بود . با وجود تمکن مالی هیچ وقت بر کسی فخر نمی فروخت.انشاا… خداوند با رفقایی شهید ش محشورشان نماید..

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۵۸:

انشالاه.
ممنون از لطف شما برادر طرهانی. حاج حمید قبادی واقعاً عجیب دلاور مردی ساده و بی ریا بودند. روحش شاد و یادش گرامیباد.

[پاسخ]

خدایا این آزادگان کجا رفتند

[پاسخ]

عظیم ازادبخت در گفته :

حاج باقری عزیز :انتظار ما از شما گفتن و ذکر این خاطرات زیبا از ان مردان خدایست به امید روزی که شما هم خاطرات خودتان را در کتابی گرداوری نمایید. کتاب هم مرز آتش اثر شهید حاج حمید قبادی را من برای فرزندانم ودانش آموزانم می خوانم تا بدانند سرداران نامی لرستان چه زجرها که نکشیده اند و ایندگان به وجود مقدس انها افتخار کنند در پایان منتظر ذکر خاطراتتان از سردار شهید علی مردان آزادبخت هستیم موفق باشید

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۴۲:

سلام عظیم جان اتفاقاٌ در اولین برخورد این حقیر و اولین آشنایم با علیمران عزیز به همراه حمید آزادی را نوشتم انشاا… در اولین فرصت اگر حضرات میر ملاس لازم بدانند درج خواهند کرد.آرزوی سلامتی برای حضرتعالی و خانواده محترمتان دارم.سلام بنده را به حمید عزیز برسان

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۰:۰۱:

سلام آقای آزادبخت

خیلی از این کار شما که کتاب هم مرز با آتش را برای دانش آموزانتان می خوانید لذت بردم کارتان واقعاً قابل تحسین است. حاج حمید قبادی و سردارانی همچون شهید آزادبخت ها و بسیاری دیگر از سرداران شهر کوهدشت و لرستان هیچ چیزی کمتر از شهدای کشوری نداشتند.
دلاوری چون سردار حاج حمید قبادی هم فرمانده دلیر اطلاعات عملیات بوده و هم ستاره ایی درخشان در طراحی عملیات بوده اند که با اکثر گردانهای لشگر و فرمانده های دلاور آنها ارتباط و رفاقت عجیبی داشته اند. و چقدر زیباست که شما این سرداران واقعی اما گمنام را به دانش اموزان لرستانی معرفی میکنید.

[پاسخ]

شاهد پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۸:۴۴:

با سلام خدمت برادر عزیزم آقای مرادی :من معتقد هستم تقدیر خداوند این بود که حمید عزیز در جنگ شهید نشود بماند و یادگاری همچون کتاب هم مرز آتش را برای نسلهای آینده به جا بگذارد این حقیر نه تنها حمید بلکه با خیلی از سردارانی که با شهید علی مردان دوست بودند و به خانه ما می امدند اشنایی دارم .خداوند نگهدار شما

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۱:۲۰:

ممنون میشیم اگر این خاطرات رو در اختیارمون بگذارید

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۰۸:

برادر عزیزم آقا عظیم آزادبخت
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم هم شما و هم خانواده محترم سلامت و شاداب باشید.
در مورد مطلبی که در ارتباط با سردارحاج حمید قبادی اشاره فرمودید کاملاً با شما موافقم و به راستی که هم مرز با آتش گواه تقدیر خداوندی در مورد ایشان است.
در مورد سردار دلاور شهید علیمردان فقط همین رو بگم که اکثر شهدا معصومیتی در صورتشان نمایان بوده اما در سیمای مبارک شهید علیمردان آزادبخت هم معصومیت وجود دارد و هم شجاعت ودلیری ایشان که زبانزد همه است کاملاً قابل مشاهده است.
روح ایشان روح حاج حمید و روح همه شهدا و امام شهدا با سید شهدا محشور باد.
در پناه خدا موفق باشید انشالاه.

[پاسخ]

مراد سوري در گفته :

با سلام وتشكر از برادر عزيز بهزاد باقري به خاطر بيان خاطرات زيبايش كه ما را از دنياي غفلت به ياد دوران طلايي معنويت مي برند. خداوندا روح اين شهدا را با شهداي كربلا محشور نما وآنان را شفاعت كننده ما در دنياي باقي قرار ده.آمين

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۴۷:

دکتر عزیزسلام. شما که خود از سابقون جنگ هستید .ما هرچه داریم و به آن افتخار میکنیم از صدقه سر شما خانواده شهداست.سلامتی بهترین آرزوی است که از عماق وجودم برایتان دارم انشاا…دیدار تازه گردد

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۲۱:

سلام اقای سوری

تشکر از لطف شما.. درود خدا بر روح شهید سوری و دیگر شهدای این خطه.

[پاسخ]

امیرهوشنگ رشیدیان در گفته :

سلام آقای بالنگ خسته نباشید این مطلب در وبلاگ رنگ سرخ بهاران درج شد انشاالله همیشه موفق باشید. rangsorkhbaharan.blogfa.com/‎

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۰:۳۰:

سلام امیرهوشنگ
ممنون از لطفت
دستت درد نکنه و اجرت با شهداء

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۴۳:

سلام آقای رشیدیان

ممنون از لطف شما دوست گرامی انشالاه که موفق باشید.

[پاسخ]

علی مرادی در گفته :

سلام و عرض ادب حاج آقا بهزاد باقری
دست شما درد نکنه و آرزوی سلامتی و طول عمر برای جنابعالی, اخوی بزرگوارتان و خانواده محترم دارم.

خاطره زیبایی بود. دیروز شما می جنگیدید و دشمن را شناسایی میکردید و امروز جنگ ما در وحله اول احترام به شما عزیزان و گرامی داشتن یاد شهدا و ایثارگران است.
این خاطره شما از شهید داریوش بهانه ایی شد تا به حق یادی هم از دیگر شهدا و همرزمانتان بشود. از جمع آن شیرمردان تقریباً همه پر کشیدند و تنها شما و جناب علی آقا (که همونجور که سعید آقا گفتنداحتمالاً علی گلمیرزایی منظور شما بوده باشد) از آن جمع به یادگار ماندید. باشد که امثال من قدر شما عزیزان و یادگاران شهدا را بیشتر بدانیم.

اینشالاه که همیشه سربلند و سلامت باشید.

اقای بالنگ سلام خدا قوت وتشکر از جنابعالی و همکارانتان. با عرض پوزش به خاطر تاخیر و غیبت چند روزه.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۰:۰۸:

علی جان از راه دور صورت ماهت را میبوسم.قصد جواب دادن به کامنت ها را نداشتم احساس کردم بی ادبی باشد از آقا سعید احوالتان را پرسیدم .گفتم شاید چند روزی به اینترنت دست رسی نداشته باشید . بعد از آن برخودم لازم دانستم که جواب کامنت گذاران عزیز که منت بر بنده حقیر گذاشته اند از طرف حضرتعالی بدهم خداوند انشاا…به شما و خانواده محترمتان سلامتی عنایت فرماید .خدایش هر وقت کامنت حضرتعالی را مشاهده میکنم . به یاد داریوش عزیز اشک در چشمانم حلقه میزند .

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۰:۴۴:

سلام حا ج بهزاد عزیز خیلی ممنون از لطف و محبت شما من هم از راه دور صورت نورانی شما را میبوسم و آرزومند دیدار شما هستم. اتفاقاً مخاطب اصلی این مطلب جنابعالی هستید ودر واقع کامنتها و ابراز لطف دوستان در جواب مطلب شماست . کار شما بسیار درست بوده. و وظیفه بنده است که از شما به خاطر تاخیر عذرخواهی کنم.
باز هم این لطف جنابعالی خیلی خیلی تشکر میکنم و اینشالاه که به زودی توفیق دیدارتان را پیدا کنم.
عشق ما و ذوق ما هم شما عزیزان و دوستان شهید هستید که بادیدن تصایور شما یا مطالب شما در هر جایی و در هر موردی واقعاً ذوق و شوق میکنیم, حقیقتا ما عاشق شما دوستان و یادگاران شهید و شهدا هستیم.
اینشالاه که در کنار خانواده محترمتان همیشه سرافراز و سربلند باشید برادر عزیز و بزرگوارم.

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۰:۲۸:

درود بر روح بلند سردار شهید داریوش مرادی
سلام آقای مرادی
ممنون که سر زدین اتفاقا منتظرتون بودیم هم بنده و هم حاج بهزاد که البته به حاج بهزاد عرض کردم که حتما به اینترنت دسترسی نداشته باشند
خیلی خوشحالمون کردین با حضورتون

[پاسخ]

علی مرادی در گفته :

سعید جان سلام.

واقعا معذرت میخوام در اخرین ایمیلی که به هم داشتیم لندن نبودم و نزدیک به یک هفته در اطراف اسکاتلند پرواز داشتم که دسترسی اینترنتیم خیلی پایین بود. به هر حال عذرخواهی میکنم هم از جنابعالی و هم از حاج بهزاد عزیز. و همچنین از همه دوستانتان در در سایت میرملاس کمال تشکر را دارم.

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۱:۰۰:

سلام آقای مرادی
انشاالله که همیشه سفرهای بی خطر داشته و در پناه خدا سلامت باشید

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۵:۵۱:

ممنون سعید جان.
اولین اجرتان به خاطر همه این زحمات مطمعناً خشنودی سردار مخلص خدا شهید اسدمراد بالنگ از شما و افتخار ایشان در میان دوستان شهیدش است. یقیناً دیگر شهدا نیز اجر زحمات شما را میدهند.

برقرار و پیروز باشید.

[پاسخ]

گرامی باد یاد شهیدان گمنام اطلاعات وعملیات که نشان از گمنامی گرفتند خصوصا سردار شهید داریوش مرادی که به یفین از خونسرد ترین نیروهای اطلاعات وعملیات در حین شناسایی در سطح کشور بودند. و همچنین سپاسگزارم از آقای حاج بهزاد باقری که از یادگاران و جانبازان دفاع مقدس میباشد….

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۱۹:

سلام آقای هاشمی
من هم از شما نهایت تشکر را دارم .یقیناً حاج آقا بهزاد باقری از یادگاران قافله خوبان هستند خداوند اینشالاه به ایشان طول عمر و سلامتی عطا بفرمایند.
خداوند نگهدار شما باد.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۱۵:

جناب آقای هاشمی از اینکه سری به دیار شهدا زدی متشکرم. بنده به قول امروزیها کاربری بیشتر نبوده ام .هرآانچه که دارم صدقه سر شهدا بوده .انشاا… خداوند به حضرتعالی سلامتی عنایت فرماید

[پاسخ]

آزادبخت تهران در گفته :

با سلام و تشکر فراوان از جناب آقای باقری بابت مطالب زیبایتان و درود بر شهدای تا ابدقهرمان علی الخصوص سردار شهید داریوش مرادی روحش شاد ویادش انوشه باد

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۶:۱۱:

سلام جناب آزادبخت
من هم از شما نهایت تشکر را دارم انشالاه روح همه شهدا شاد و از ما راضی باشند.
خدا یار و یاور شما باد.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۲۳:

جناب آزادبخت تهرانی .بنده نیز از لطف حضرتعالی بسیار متشکرم. البته که بسیاری از آزادبخت ها قلم زیبای دارند.و کسانی که با آنها نیز حشر و نشری داشته باشد قلمش زیبا میشود . همیشه بمانی

[پاسخ]

برادر باقری واخوان محترم ذکر خیرتان همواره در خیل عاشقان وعاشوراییان جاری وساری است ،اگه از شهید الیاس سوری فرمانده گردان تخریب خاطراتی دارید خیلی مشتاق هستیم اون رو هم ذکر کنید.

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۱۸:

جناب کاوه ی عزیز انشاا… در اولین فرصت از همسنگرانش تهیه خواهیم کرد .از حسن نیت جنابعالی نسبت به بنده واخوان بسیار سپاسگزارم

[پاسخ]

یاراحمدی از سمنان در گفته :

ایام خوش آن بود که با جمع شهیدان سپری شد!
با سلام و ارادت خدمت رزمنده مجاهد حاج بهزاد باقری
و گرامی میدارم یاد شهیدان عزیز حاج رحیم دلفان //جمشید سلیمانی //توکل مصطفی زاده // داریوش مرادی//علیراست پیرحیاتی/// حمید قبادی // علیمردان آزدبخت // حمید ابراهیمی و تمامی شهیدان به خون خفته استان لرستان…….

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۲۸:

یار احمدی عزیز عرض ارادت خدمت حضرتعالی. این اسامی که نام بریید بسیاری از خاطرات باهم بودن را برای هر کسی که در آن فضا بوده زنده می کند. انشا خداوند خیرتان دهد.همیشه بمانی

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۲:۰۶:

یاد همه این شهدای مظلوم و دیگر دلاوران شهید این استان گرامی باد. سپاس آقای یاراحمدی به خاطر یادآوری نام این شیران به خون خفته.

[پاسخ]

درود بر روح پر فتوح شهید داریوش مرادی این انسان بزرگ و شجاع.

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۲:۰۰:

سلام. جناب آقای کاظمی. درود بر شما .

[پاسخ]

رضایی (قم) در گفته :

سلام برادر عزیزم جناب آقای باقری که خود شهید زنده هستید از اینکه توان دارید که خاطرات شهدا را زنده می کنید و مارا به یاد آن روز ها می اندازید تشکر میکنم.
مرا به یاد سال 62 منطقه ی جفیر اطلاعات عملیات تیپ 57 ابوالفضل انداختید شیرمردانی همچون داریوش مرادی، حسین منصوری ، قاسم مدهونی ، رحیم دلفان، علی راست حیاتی، مسعود امیدی ودیگر شهیدان زنده … روحشان شاد و یادشان گرامی باد

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۲۲:۰۱:

سلام آقای رضایی
ممنون از حضورتون
سلام به خانواده محترم برسونید

[پاسخ]

بهزاد باقری همدان پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۲:۳۰:

سلام خدمت دوست عزیز و مهربانم جناب رضایی عزیز اگر بشود شماره خودت را از طریقی به این حقیر برسانی در کاری که شروع خواهد شد .انشاا… بتوانی سهیم باشی.که رضایت خداوند در آن است

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۳:۰۲:

سلام جناب آقای رضایی

مشخصه که حضرتعالی خودتون از سینه سوخته های جبهه و جنگ هستید خدا حفظتون کنه یادی از جمع دوستانتون فرمودید که حقیقتا مظلوم بودند و کسانی چون شهید قاسم مدهنی و شهید علیراست پیرحیاطی در نهایت مظلومیت پیکر پاکشان نیز چندین سال در غربت مانده و مفقودالجسد بودند. یاد همه این سرداران جنگ به خیر که نامشان در کنار نام دیگر سرداران شهید خطه لرستان معنی و مفهوم کاملتر پیدا میکند, در کنار نام سردارانی همچون حاج محمد آزادبخت حاج عبدالحسین کردی علیمردان آزادبخت و اسد مراد بالنگ, حمید و جلال ابراهیمی, شهیدان سرتیپ نیا, حمید سوری, روح اله سپهوند, حاتم آزادبخت,درویشعلی شکارچی, خیرال توکلی, حسن گودرزی و علیمحمد کوشکی و برادران میرشاکی, سید ولی خلفوند و کریم پاپی زاده و رحیم رشنوها, فضل اله و حجت قلایی ها بهمن میرزایی و محمود رضایی محمد علیم عباسی ها, اسماعیل هادیان علی خاورزاده پرویز سرلک و در نهایت یار تازه سفرکرده همه این سرداران خوش نام حاج حمید قبادی.
یاد همه این شهدا و همرزمان آنها و یاد دیگر شهدای لرستان گرامیباد.

[پاسخ]

رضایی(قم) پاسخ در تاريخ شنبه ۲۴ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۱:۴۱:

برادر مردای سلام مرا از راه دور پذیرا باش
خداوند متعال در هر دوره و زمانی گروه خاصی را که تربیت شده در مکتب امام حسین (ع) جهت محور های خاص در این زمین خاکی نمایان میکند. خداوند مهربان را شاکرم که مارا در زمانی که شیرمردانی از جنس مردان کربلا و یا بهتر بگویم فرشتگانی از جنس سرزمین خونین شلمچه قرار داده که از نزدیک مردان خدا را لمس کنیم ما ماندیم با کوله باری از حسرت و دوری و داغ عزیزان… برادر عزیزم شهدایی که شما ذکر نموده اید مردانی بی ادعا بودند که با همان سادگی و خلوص پاکشان به سوی معشوق خود پرواز کردند و از کاروان عشق جا نماندند… ما با هرکدام از این عزیزان خاطرات خوب و فراموش نشدنی داریم که گهگاهی عزیزانی همچون بهزاد باقری که خود یادگاری از آن شهداست با خاطراتشان ما را به یاد آن روزها می اندازد .
و اما مردان دیگر که روزگاری از همه هستی خود جهت حفظ این نظام گذشتند مانند سرداران امثال باقری ها و لرستانی ها و قبادی وسپهوند و دیگر سردارانی از شهر های بروجرد و درود و الیگودرز و الشتر و نوراباد را بایدبه نسل سومی ها معرفی و از دلاوری هایشان در کنار شهدا سخن گفته تا اینکه نظاره گر گوشه نشینی انها نباشیم و از حضرت عالی تشکر می کنم که یادگاری از داریوش عزیز هستید.

[پاسخ]

صارمی از سوئد در گفته :

سلام و خدا قوت بر راوی محترم خاطره که با قلم ساده و صمیمی خود ما را به سالهای دفاع مقدس کشاند
بنده توفیق حضور در رکاب شهیدان داریوش مرادی و حمید قبادی را درعملیات والفجر 9 را داشتم خدا شاهد است که این دو مغز متفکر وخلاق اطلاعات وعمایات در سخت ترین مراحل عملیات دوش به دوش فرمانده لشگر حلال مشکلات نیروهای عمل کننده بودند خستگی برایشان معنی نداشت دغدغه و فکرشان موفقیت عملیات بود و بس….. خداوند انشالا روح این دو شهید عزیز را که به حق ستونهای لشگر 57 حضرت ابوالفضل (ع) بودند شاد و سر سفر آقا امام حسین (ع) مهمان نماید…….

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ جمعه ۱۶ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۹:۲۵:

سپاس از حضورتون آقای صارمی
ممنون میشیم اگر خاطرات و تصاویر ارزشمندی که دارید در اختیارمون بگذارید

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۴:۴۱:

سلام جناب آقای صارمی
ضمن عرض ارادت به حضرتعالی که از رزمندگان دفاع مقدس و همرزمان این عزیزان بوده اید و سپاس فراوان از لطف شما به این عزیزان سفرکرده. در اینکه این دو دوست دلاور دو مغز متفکر و خلاق بوده اند هیچ شکی نیست.

انصافاً رشادتها خلاقیت و کارهای بزرگ فراوانی از سرداران شهید لرستان در واحدهای مختلف در جنگ, از تدارکات گرفته تا مخابرات, از بهداری تا شیمیایی, از حفاظت اطلاعات گرفته تا ستاد, از گردانهای تخریب تا جهاد, از گردانهای رزمی تا شناساییِ اطلاعات و عملیات به یادگار مانده که بعضاً در کل جنگ نمونه بوده است و همه این موفقیت ها با همفکری و همکاری همه آن فرماندهان و رزمندگان با هم صورت میگرفته که در آن دوران بسیار جوان و نوجوان بودند و گرد هم جمع شده با هم پیوند دوستی و برادری بسته بودند تا دشمن را سر جایش بنشانند که البته بعضی از آنها یا ذاتاً و یا به تجربه حضور در جنگ نخبه هایی کمیاب بودند

هرچند تعداد این افراد آنچنان زیاد نبوده و تک ستاره هایی بودند که در نهایت گمنامی در آسمان این لشگر و منطقه دفاع مقدس میدرخشیدند کسانی همچون سردار حاج حسن باقری که پی بردن به فقط گوشه ایی از عمق خدمات این سردار حقیقتاً گمنام لرستانی نیازمند تحقیقات گسترده از از رزمندگان و فرماندهان ابتدای جنگ است. همچنان که فرماندهان و معاونین گردانهای محبین و کمیل, مالک اشتر و انبیا و ابوذر نیز مغزهای متفری بودند که رشادتها و تخصص های کمیابی از خود به جای گذاشتند.

روح همه شهدا شاد باد.

[پاسخ]

کردی از بروجرد در گفته :

الا ای عشق ای خواهان مستی ///
الا ای آسمان ای کل هستی///
الا ای عاشقان ای بیقراران ///
الا ای صاحب روح بهاران ///
الا ای یاس/ ای لاله / ای شقایق ///
الا ای جمله ی مستان عاشق ///
بیاید همه مستانه باشید ///
تمامی بر در میخانه باشید ///
بهوش ای جمع سر مستان دوران ///
نباید کنج دل ناخوانده مهمان ///
به اردوی خدا جویان بگویید ///
به جز این ره ره دیگر نپویید ///
به راه عشق تا آخر بمانیم ///
بیاییم شهیدان را بخوانیم ///
کجایید ای شهیدان خدایی //

[پاسخ]

فراهانی در گفته :

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم ! بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است
که با آرامش به خانه می رسیم……
زنده و جاوید باد یاد شهیدان

[پاسخ]

ياسر منصورى در گفته :

سلام و صلوات بر شير مردان لشكر٥٧ حضرت ابولفضل(ع).عرض سلام و خسته نباشيدخدمت حاج بهزاد باقرى وجناب بالنگ عزيز.

[پاسخ]

عزیزجمالی در گفته :

با سلام
درودبرسرداران بی ادعاویادگاران سالهای ایثار وشهادت حاج حسن حاج بهروزو حاج بهزاد باقری
وسلام ودرود برسردار گمنام کسی که در همه ی عملیات هافرمانده ای شجاع بود وتمامی بچه های جنگ اورامیشناسند
حاج یوسف عبدالهی و برایش ارزوی بهبودی کامل دارم

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ اسفند , ۱۳۹۲ ۰۴:۵۳:

سلام بر این سرداران گمنام و یادگاران شهدا.
و همچنین آرزوی سلامتی برای حاج یوسف عبدالهی. اینشالاه که شفای کامل به دست بیارند.

[پاسخ]

دارابی در گفته :

گرامی باد یاد سردار دلاور شهرمان شهید مظلوم غافله ی حزب الله داریوش مرادی

[پاسخ]

نجفی در گفته :

یاد و خاطره فاتحان دلیر دوران جنگ و جهاد پهاوانان دیار مردانگی شهیدان داریوش مرادی / توکل مصطفی زاده /روح الله سپهوند / مسعود امیدیان /حمید قبادی / سید جواد و سید مصطفی میرشاکی /حمید ابراهیمی / محمود رضایی / حاج رحیم دلفان / علیمردان آزادبخت / حاج کردی /فاضل شیرازی /علیراست پیرحیاتی / حسین منصوری اسوه بی باکی / گرامی باد

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۴:۰۷:

یاد و خاطر همه سرداران دلاور و شهیدان گمنام استان لرستان گرامیباد.

[پاسخ]

دارابی در گفته :

گرامی باد یاد سردار دلاور شهرمان شهید دلاور قافله حزب الله داریوش مرادی

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱:

گرامی باد یاد همه شهدای سرفراز استان لرستان. با تشکر از شما برادر عزیز دارابی

[پاسخ]

ذبیعی در گفته :

<> ( امام خمینی )
از ابتدای آفرینش انسان همواره کسانی بوده اند ه در این کره خاکی زندگی کردند اما قدر و ارزش واقعی آنها مجهول مانده است اما در عالم دیگر ودر جهان ابدیت گوهره وعیار اصلی آنها مشخص و بقولی حق به حقدار می رسد.
شهدای عزیز و بطور خاص شهدای اطلاعات وعملیات از زمره انسانهایی هستند که خیلی طول می کشد قدر و منزلت آنها کشف شود اما ملائک و فرشته ها به آنها میبالند که در جوار این وارستگان زمینی زندگی می کنند. حضرت امام فرمودند که شهید نظر میکند به وجه الله…پس کسی که اینطور به عالم بالا و معنا نگاه میکند قطعا فرشتگان و مقربین درگاه الهی به شهدا می نازند
در طول تاریخ بشریت و ایران اسلامی شهدای زیادی تقدیم این مرز و بوم شده اند که هر کدام برایمان مایه مباهاتو افتخار میباشند و نامشان تا ابد خواهد درخشید. آنها با رشادت ایثار جوانمردی و گذشت وصف ناشدنی به ایران ایرانی غیرت و شوکت دادند..
شهدایی که می توانستند با جملات هر چند کوتاه و بی هزینه جان خود را از مهلکه نجات دهند بعدها هم منشاء خیر برکت شوند اما خوب می دانستند اگر زنده بمانند یا درگیر مسائل اقتصادی و مالی می شوند و یا کت وشلوار پوشیده و پشت میزهای ریاستی می نشینند و یا دق میکنند لذا ترجیح دادند همان موقع شهد شیرین شهادت نوش کنند.
یکی از این شهدا برادر عزیز و خوبم دوست صمیمی و رفیق شفیقم شهید داریوش مرادی بود که در گرمای 50 درجه سر پل ذهاب در عملیات مرصاد به محاصره منافقین درآمد و در نبردی تن به تن با رگبار گلوله ها و تیر خلاص روی سرش ای شهید عزیز روانه بهشت برین شد ….
داریوش به واجبات خیلی اهمیت می داد. کمک به فقرا همیشه مد نظرش بود. عاشق جبهه و جنگ بود . در جبهه هم مواظب هم رزم هایش بود که آسیب نبیند و میگفت اینها در دست ما امانت هستند.
هیچگاه یادم نمی رود در خرداد 67 که ایشان به دیدن من آمد و گفت با هم بریم قدم بزنیم من در حالیکه مجروح بودم قبول نکردم گفتم نمیتوانم شهید فرمود نمی خواهی برای آخرین بار منو خوب ببینی گفتم مگه اتفاقی افتاده ایشان گفتند جنگ در حال خاتمه است من گفتم اینکه خوب است ایشان گفتند بله خبر خوبی است اما من تمام خواهم شد و مرا تا عالم قیامت نخواهی دید. ورفت و دیگر داریوش عزیز را ندیدم تا بقول خودش در قیامت.
الان بعد از گذشت 25 سال همیشه در قلب و روح وذهن من باقی و جاودان است امیدوارم مرا در قیامت مورد شفاعت خودش قرار دهد
داریوش عزیز روح بزرگ والهی داشت و مزدش را از خدای مهربان دریافت کرد
ضمنا من بعد از شهادت ایشان متوجه شدم فرمانده اطلاعات و عملیات لشگر 57 ابوالفضل شهید شده است و من طی سالهای دوستی مسولیت ایشان را نمی دانستم والسلام

سرهنگ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

حمید رضا ذبیعی

[پاسخ]

سعید بالنگ / دبیر سرویس ایثار و شهادت "میرملاس نیوز " mirmalas@gmail.com پاسخ در تاريخ جمعه ۲۳ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۵:۴۱:

سلام جناب سرهنگ
سپاس از حضورتون
منون میشیم اگر خاطراتی دارید در اختیارمون بگذارید یا شماره همراتون رو بذارید که تماس بگیریم خدمتون

[پاسخ]

علی مرادی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۵ اسفند , ۱۳۹۲ ۱۴:۰۴:

برادر بزرگوارم جناب سرهنگ ذبیعی

سلام و عرض ادب
امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. جنابعالی از فرماندهان ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی و از قدیمی ترین دوستان شهید داریوش در دوران نوجوانی و قبل از آغاز دفاع مقدس هستید. خیلی خیلی دلم میخواست از شما اطلاعی داشته باشم و بسیار خرسند شدم وقتی نظر و خاطره حضرتعالی را در ادامه خاطره برادر عزیزم حاج بهزاد باقری مشاهده کردم و امیدوارم از طریق همین پایگاه خبری سعادت ارتباط و دیدار شما را پیدا نمایم.

شما و شهید اینقدر با هم صمیمی و نزدیک بودید که من قدرت بیان تشکر بخاطر مطلب زیبایتان را ندارم اما این اجازه را دارم که از بازدید شما از پایگاه خبری میرملاس داشته باشم. و همچنین قدردانی میکنم از این پایگاه خبری خصوصاً سعید آقا بالنگ که با لطف و همکاری همسنگران شهدا و درج خاطرات آنان باعث اطلاع یافتن از خیلی از بزرگواران و پیشگامان عرصه جهاد و همچنین ارتباط بسیاری از دوستان قدیمی و همسنگران شهیدان با یکدیگر میشوند

به امید دیدار و با آرزوی سلامتی برای شما.

[پاسخ]

خانواده پاسدار شهيد علي جعفر اسدي فرد در گفته :

سلام . خسته نباشيد به ياران صادق ووفادار به شهدائ انقلاب اسلامي ايران .چرا نزديك به سي سال از عمليات عاشوراي دو درمنطقه چنگوله جنوب مهران كه باهمكاري تيپ 72محرم خوزستان ولشكر 57حضرت ابوالفضل لرستان درموخ 24/05/64انجام شد هنوز يادماني ازشهدائ دراين منطقه اجرا نشده باشكر

[پاسخ]

خانواده شهيد اسدي فرد در گفته :

سلامي به صميميت دوران جنگ ورشادت ياران به ادعا. خانواده هاي معظم شهدا . جانبازان فداكار وسرافراز. رزمنده هاي دلاور استان هاي خوزستان ولرستان ازشما تقاضا دارم درصورتي عكس وياخاطراتي از پاسدار شهيد علي جعفراسدي فرد داريد درسايت ويابه آدرس شهرستان رومشكان ارسال كنيد . خداوند يار وياور شما باشد . باتشكر

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :