- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

تصاویری از منطقه ی گردشگری شیرز کوهدشت بهشت لرستان

1-(16)

 

 

1 (2)

 

1-(1)

 

1-(3)

 

 

1-(4)

 

 

 

1-(5)

 

 

 

1-(7)

 

 

 

1-(8)

 

 

 

1-(10)

 

 

 

1-(20)

 

 

 

1-(11)

 

 

 

1-(13)

 

 

 

1-(15)

 

 

 

1-(12)

 

 

 

 

 

 

 

1-(19)

 

 

 

1-(17)

 

 

1-(9)

 

 

 

1-(18)

 

 

 

1-(14)

 

عکاس : امین آزادبخت / میرملاس نیوز