کد خبر : 4977
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 171 بازدید

انتخابات نهم لرستان و زلزله تغيیر

          عباس دارایی : انسانها درطول زندگي خود در معرض انتخاب هاي گوناگون قرار دارند . اينکه اين گزينش ها چقدر براي آنها اهميت داشته و چه تاثيري در زندگي روزمره شان گذاشته ، به فراخور ارزش و اهميت موضوع هاي مختلف ، متفاوت است . اگر کمي تامل کنيم مي […]

 

 

 

 

 

عباس دارایی :

انسانها درطول زندگي خود در معرض انتخاب هاي گوناگون قرار دارند . اينکه اين گزينش ها چقدر براي آنها اهميت داشته و چه تاثيري در زندگي روزمره شان گذاشته ، به فراخور ارزش و اهميت موضوع هاي مختلف ، متفاوت است . اگر کمي تامل کنيم مي بينيم که اين انتخاب ها به تناسب دقت و توجه  در تعيين هدف و نتايج آن ، يعني در رسيدن يا نرسيدن به هدف مطلوب تاثيرهاي خوشايند يا ناخوشايند در ذهن بجاي نهاده  است . اگر به انتخاب هاي ناخوشايند در گذشته ي خود بيانديشيم شايد آرزو کنيم که زمان به عقب بر گردد تا دوباره دست به انتخاب بزنيم و با انتخاب صحيح ، به آن رضايت خاطر و منفعت ناشي از گزينش و انتخاب دست  يابيم و يا حداقل از خسارات ناشي از انتخاب غلط جلوگيري کنيم . بسيار اتفاق افتاده است که ما در انتخاب خود دچار اشتباه شده ايم . انتخاب لباس ، لوازم منزل ، خانه و دوست اما اين اشتباه ها نيز درجه بندي خاص خود را دارند . اگر در انتخاب يک لباس اشتباه داشته باشيم تاثيرگزاري ملموسي در شکل زندگي ما نخواهد داشت و مي توانيم با گزينشي دوباره لباس دلخواه را بدست آوريم اما برخي از اين اشتباهات راهبردي است و گزينش ناصحيح زندگي ما را تحت تاثير خود قرار مي دهد مانند انتخاب همسر و يا دوست . حالا ما با انتخابات بزرگتري نيز روبرو هستيم . انسانها وقتي از پوسته شخصيت حقيقي خود بيرون مي آيند شخصيتي اجتماعي پيدا مي کنند که از به هم پيوستن آنها ، جامعه تشکيل مي شود . انتخاب در جامعه براي رهبري آن جامعه جهت رسيدن به مطلوبها از جمله سخت ترين انتخابها هست که البته و متاسفانه به سادگي از کنار آن رد مي شويم. هر چه موضوع  انتخاب کردن داراي اهميت و عظمت بيشتري از جهات مختلف مادي و معنوي ، اجتماعي و سياسي  باشد به همان نسبت هم ضروري است که انتخاب ما از دقت نظر و هوشياري خاصي برخوردار باشد . به گونه اي که پس از انتخاب ، شخص خود را مسوول گزينش خويش بدانيم و کسي را مقصر  نشناسيم.

 برگزاری انتخابات نهم  مجلس شورای اسلامی درلرستان ونگاهی به نتایج آن نشانگرنوعی پارادکس درانتخابهای مردم این دیاردارد. از سويي در انتخابات مجلس شورای اسلامی  ، اين استان درادوار گذشته به مدیران کاندیدوچهره های شاخص درمرکزاستان  رويکرد مثبتي داشته اند اما درهمین  انتخابات مجلس نهم پس از چهارسال آن انتخابها درهمه حوزه هابه استثناي پلدختروبروجردرویکردیکبارمصرفی به خودگرفته وجایی درانتخاب وسبدرای مردم وموکلین خودندارند!!

 هر چند در خاموشي فعاليت احزاب و فعالان سياسي و اجتماعي ، آسيب شناسي دراين باره صورت نگرفته است اما  نگاهي به بررسي هاي ميداني نشانگر علل اين چرايي مي باشدکه “علت این رفتارچیست؟”چگونه درپنج استان غرب كشورنظيركرمانشاه ،كردستان ،ايلام ولرستان همدان ازجمع نزديك به چهل منتخب مردم درمجلس هشتم تنهادونماينده”كاييدي وبروجردي”باراي مردم تكرارشده اند؟

 
بايدگفت  عواملي در اين مناطق سنتي بر انتخاب مردم تاثيرگزار هستند که در اين بحث به آن مي پردازم.از نظر مردم، نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي  به سه گروه تقسيم مي شوند:الف: “مناسب ترين نامزد”ب: نامزدهاي “مناسب” ج: نامزدهاي “نامناسب”اما اين تناسب ها از نظر هر قشر متغير است . اصولا ما مناسب ترين نامزد را کسي ميدانيم که علاقه داريم انتخاب شود هر چند او کسي نباشد که اصطلاحا داراي شرط برد باشد . نامزد مناسب هم کسي است که اگر فرد مورد علاقه ما راي نياورد ، انتخاب او شما را ناراحت نکند و البته نامزد نامناسب کسي است که به هيچ عنوان راضي به انتخاب وي نيستيد. عقل و منطق حکم می کند که اگر رقابت اصلی بین گروه «كاندیداهای مناسب» باشد، به مناسب ترین آنها از نظر خودمان رای دهیم. اگر احتمال رای آوری و رقابت بین یكی از كاندیداهای مناسب با یكی از كاندیداهای نامناسب باشد، به كاندیدای مناسب رای دهیم و نهایتا اگر رقابت اصلی بین «كاندیداهای نامناسب» باشد، عقلایی آن است كه به نامزدی رای دهیم كه كمتر نامناسب باشد. اما این تناسب ها در منطقه ما رخ می دهد؟ و اصولا رای دهندگان حاضر هستند غیر از کاندیدای خودشان را بپذیرند و البته کاندیداها رقابت را با مبارزه در میدان جنگ اشتباه می گیرند و حاضرند هزینه های زیادی متقبل شوند تا رقیب از میدان به در شود.
اما چه عللي بر اين انتخابها تاثير مي گزارند؟ اصولا ما در این استانها با کاندیداهایی که دارای برنامه مشخصی بوده باشند مواجه نبوديم بلکه کاندیداها بجای ارائه برنامه های کاری و اثبات خود به مردم ، دنبال رابطه ها بوده تا جایگزین موارد یاد شده باشد ويادرپاره ايي حوزه هاراي به نمايندگان تازه وارددرواكنش به كارنامه نمايندگان د وره قبل تعبيرمي شود. کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دراين استانها به جای ارتباط با رسانه ها و رفتن به میان مردم از طریق مناظره ها ، میزگردها و غیره ترجیح دادند آسانترین راه را برگزینند و آن دور زدن تمام راههای معمول است که لازم به ذکر است انفعال رسانه هابه بجزمعدودي رسانه محلي در این فضا بیشتر به چشم آمد و عملا به ماشین تبلیغی یک نفرخاص تبدیل شده و بقیه کاندیداها را در فضای رسانه ای و تبلیغاتی می كوبيدند.درهمين استان لرستان دردوحوزه بروجردوپلدخترمردم باتاكيدبرانتخاب گذشته وباپرهيزازاحساس كارنامه هارابرگزيده وتمايل به تكرارنمايندگان دوره هشتم نشان دادند.به گوني كه درحوزه انتخابيه خرم آبادرحيمي نسب عليرغم تمامي فعاليتهاي رسانه ايي اش نتوانست دربين چهاركانديداي اول منتخب مردم قرارگيردوخيلي زودازجريان رقابت بازماندوديگرنماينده اين حوزه ملكشاهي رادهم پس ازسالهاانتظارمي رفت پايان دهنده راي يكبارمصرفي مردم اين ديارباشدكه درراه دستيابي به اين هدف ناكام ماندوقافيه رابه ابراهيم آقامحمدي واگذاركرد،دربروجردراي سنتي علاالدين بروجردي اين باردرسايزي خفيف ترازادوارگذشته تكرارشداماهادي مقدسي ريس كميسيون اجتماعي مجلس هشتم درمرحله دوم  صندلي سبزبهارستان رادررويارويي باچهره ايي تازه وارد”بهرام بيرانوندسپرد.درحوزه كوهدشت درسه ضلعي امامي ،قبادي وملكشاهي اين الهيارملكشاهي بودكه به راحتي گوي سبقت رازدونامدارعرصه نهم ربودوريس كميسيون قضايي مجلس هشتم راكنارزد.دردورودوازنانيزدرغياب عزت الله دهقان ودرمرحله دوم عباس قائدرحمت ديگرتازه واردبهارستان ازلرستان نام گرفت ورقابت الشترونورآبادبه مثابه مجلس هفتم به كام الشتريهاشيرين شده وحجت الله سوري منتخب مردم اين دوحوزه شده وبرخلاف رقابتهاي زيگزاگي ويكباردرميان گذشته محمدمحمدي نماينده دوره هشتم به علت بالابودن سن قانوني براي هميشه پس ازشكست دردوره نهم براي هميشه بابهارستان وداع كرد.

دراليگودرزنيزتوكلي كه دردوره هشتم دريك انتخابات نزديك مغلوب حجت اله رحماني شده بودباراي قاطع مردم اين دياربه مجلس رفت ونهايتآدريك انتخابات سالم وكم نظيرپس ازكشيده شدن انتخابات به مرحله دوم علي كاييدي درهياهوي شب نامه نويسي وعبورازنه رقيب انتخاباتي  پس ازغلبه برسيدحميدرضاكاظمي دركنارعلاالدين بروجردي دونماينده مجلس هشتمي بودندكه راي اعتمادمجددمردم بروجردوپلدختراكسب كرده ومسافربهارستان شدند.

دربسياري ازحوزه هاي ديگراستان كه نمايندگان جديدراهي بهارستان شده اندعلل راي آوري غالب در رابايد چنين برداشت كرد: 1- فاميل و طايفه گرايي 2-دوستگرايي 3- منطقه گرايي 4- فرصت گرايي .در بحث فاميل و طايفه گرايي می توان گفت، با بررسي هاي انجام شده و ميداني مشخص شده است که نقش غالب جهت دهي مردم به سوي يک نامزد خاص درانتخابات نهم لرستان  را نه استادان دانشگاه، نويسندگان، روزنامه نگاران، روساي احزاب و نهادهاي صنفي بر عهده دارند بلکه روساي طوايف بودند که چنين نفوذ و قدرتي دارشته وآنراایفاكردند.اين شکل راي گيري بسيار تاثير بسزايي در چندحوزه انتخابيه لرستان داشته  و حداقل 40 درصد آراي منطقه اين چنين جابجا مي شود و نامزدهاي انتخابات به فراخور ميزان نفوذ شخصي يا عوامل خود راي طايفه ها و روستاها را جذب كردند. متاسفانه تفکر قبيله اي و جناحي که همچنان حکم فرمايي مي کند باعث شده است تا افراد بر اساس شايسته سالاري انتخاب نشوند بلکه فاميل سالاري و گروه سالاري دربرخي انتخاب ها تاثير مستقيم داشته باشد.

اما از ديگر عوامل تاثيرگزاري بر انتخابات در منطقه كه مانع تكرارنمايندگان دوره هشتم شده “البته منظورتخطئه شايستگي  نمايندگان راه يافته به مجلس نهم نيست” دوست گرايي است . کانديداهاي مجلس با کمک عوامل خود اقدام به شناسايي افراد ذي نفوذ در منطقه کرده و با جذب و به کارگيري آنها با توسل به ابزارهايی که کمتر علاقه شخصي به کانديدا در آن مشاهده مي شود ، اين افراد اقدام به ساخت زيرمجموعه هاي خود کرده و به صورت هرمي (گلدکوييستي) براي ستادهاي انتخاباتي نفر جذب كرده اند. در اين گونه موارد اشخاص صرفا جهت علاقه به دوستان خود و صرفا براي احترام ، به کانديداها راي مي دهند .
منطقه گرايي نيز از جمله عوامل تاثيرگزاردرانتخابات نهم بودكه دربسياري ازحوزه هابسيارموثر بوده و نمي توان آنرادربرخي ازحوزه هاي انتخابيه لرستان ومناطق همجوارازجمله “پلدخترومعمولان ،الشترونورآباد،دورودوازنا،كوهدشت ،خرم آباد،دره شهرودهلران و…..” ناديده گرفت. درپاره ايي ازاين حوزه هاصرف نظرازاختلافات درسايزمحلي ودوگانگي زباني ،قومي ويا… شکل راي ساكنين برمبناي بومي گرايي وانتخاب براساس خودي بودكه دربعضي حوزه هاباپيروزي ودربعضي ديگرباشكست مواجه شد. اين چند گرايش از عوامل موثر در انتخابات مناطق همجوارولرستان به نظر نويسنده است که مي توان دلايل ديگري نيز بر آنها اضافه کرد. اما هر انتخابي که در منطقه صورت ميگيرد بر چشم اندازهاي آن منطقه تاثير ميگذارد و با توجه به راي بايداز خود انتظار داشته باشيم.
اما براي تغيير نگرش به مسئله انتخابات و دور کردن مردم از چند عامل تاثيرگزار در راي ، نياز به جنبش در قشر تحصيل کرده و آناني که فارغ از گرايشات سياسي و منطقه اي و قومي و قبيله اي دارد. احزاب سياسي در منطقه فصلي هستند و به همين  خاطر نيز تاثيري بسيار اندک در انتخابات مجلس دارند و سنديکاها و تشکلهاي صنفي فعالي هم وجود ندارد . در اين بين مي ماند اساتيد و تحصيل کردگان دانشگاهي، روزنامه نگاران و رسانه ها که بايد بار اين مسووليت را بر دوش گرفته و تا رسيدن به سرمنزل مقصود ازتلاش باز نايستند. به نظر مي رسد برگزاري همايش ها ، سمينار ، بررسي هاي آسيب شناسانه ، ميزگردها و کنفراسهاي مداوم ، تاثيرات خود را در دراز مدت خواهد گذاشت و گرنه بايد هميشه شاهد باشيم که ثروت و قدرت ميداندار عرصه انتخابات بوده و حسرت براي اکثريت مردم خواهد ماند.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

گراوند در گفته :

خیلی خوب بو اقای عباس دارایی.

[پاسخ]

گراوند در گفته :

ببخشید.خیلی خوب بود

[پاسخ]

ناهيدميرزايي در گفته :

به راستی نمایندگان این استان‌ها برای حل مشکل آلودگی هوا چه کار کرده‌اند و آیا مردم از آن‌ها به علت این عدم توجه به مشکلاتشان توضیح خواسته‌اند؟، و یا نمایندگان این استان‌ها در مجلس از این مسئولین دولتی برای عدم مقابله با ریز گردها توضیحی خواسته‌اند. آیا وقت آن نرسیده که به جای مدیریت جهانی و تعریف استاندارد جدیدی برای آلودگی هوا، به فکر رفع این مشکل باشیم؟ معضلی که اکنون نزدیک ۶ سال است که این استانها را فلج کرده است و عواقب جسمی آن بر مردمان این استانها سالیان بعد فاجعه بار خواهد بود. سیل مهاجرات ها از این استانها، عدم سرمایه گذاری، نابودی محیط زیست را چگونه می توان توجیه کرد؟اين نمايندگان دراين استانهااگرپيروزمي شدندفاجعه بود

[پاسخ]

مطلب بسيارخوبيه امايه كم تعصب درنوشتن اون پيداست

[پاسخ]

محمد امرایی در گفته :

خانم میرزایی به نکته خیلی خوبی اشاره کردند . این ریز گردها علاوه بر مشکلات زیست محیطی و سلامت عمومی، کشاورزی منطقه را که تنها ممر در آمد مردم محروم این استانها میباشد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دعا میکنیم که دامنه این پدیده نا مبارک پایتخت ا نیز در بر بگیرد تا شاید برخی از این مرفهین از همه جا بی خبر برای حفظ سلامت آقازاده های خارج نشینشون که برای چند روز در سال به تهران میان اقدامی کرده تا خدای نکرده گردی بر چین قبایشان نیفتد

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :