- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

کنسرت استاد رحمانپور و گروه راهو در تالار اندیشه تهران

0-(1)

 

 

0-(8)

 

 

 

0-(3)

 

 

 

0-(2)

 

 

 

0-(7)

 

 

 

0-(11)

 

 

 

0-(12)

 

 

 

0-(10)

 

 

0-(5)

 

 

0-(6)

 

 

 

0-(9)

 

 

عکاس : نيرومند  رومیانی / میرملاس نیوز