کد خبر : 5840
تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 257 بازدید

مديريتهاي ناكارآمد/تكراراشتباهات ياعبرت ازگذشته ؟؟

          عباس دارايي / میرملاس نیوز : آسیب شناسی مدیریت بویژه در نهادهای اجتماعی و شهری از جمله مباحث مهم و زیربنایی جامعه امروزی است بطوري  که تاکنون در راستای تبیین آفت ها و عوامل ناکارآمدی آن در حوزه نظری هزاران مقاله و کتاب نگاشته و منتشر گردیده  است. مساله  مدیریت […]

 

 

 

 

 

عباس دارايي / میرملاس نیوز :

آسیب شناسی مدیریت بویژه در نهادهای اجتماعی و شهری از جمله مباحث مهم و زیربنایی جامعه امروزی است بطوري  که تاکنون در راستای تبیین آفت ها و عوامل ناکارآمدی آن در حوزه نظری هزاران مقاله و کتاب نگاشته و منتشر گردیده  است. مساله  مدیریت در جوامع خرد خصوصا” با بافت های سنتی موضوع ویژه ای ست که مولفه های آن نیز با مباحث کلی حوزه مدیریت متفاوت می باشد.شاید بارها در ذهن من و شما خطور کرده باشد،چگونه باوجود استعداد های سرشار بومی و خیل عظیم دانش آموختگان جوان و عناصر زبده و کار آزموده لیک در راس هرم برخی مدیریت ها ی اجرایی استان و
 شهر مان افراد غیر بومی آنهم از نوع ناکارآمدش قرار دارند ؟به عينه ديده ايم كه درانتخابهاي مديريتي نيروهاي بومي ضعيفي انتخاب مي شوندكه سابقه وكارنامه مديريتي آنهادرآينده مهمترين مانع تصدي پستهاي مديريتي براي ديگرمديران پتانسيل داربومي خواهدبودواين به خودي خودي زمينه سازورودنيروهاي ناكارآمدترغيربومي به بدنه مديريتي استان وشهرستان است،سخن ازناكارآمدي مديريت است .بویژه در این مقطع زمانی كه مردم پلدختر دچار مشکلات فراوانی شدند و هزینه های گزافی را بابت این ایده تحمل و پرداخت نمودندبطوري كه دردوره هشتم مجلس شوراي اسلامي
 وپيروزي گفتمان علي كاييدي تغيرات متعددي دربدنه مديريتي شهرستان ايجادشدكه نتيجه معكوس آن نه تنهاعاملي براي پيشرفت مطلوب شهرستان به شمارنرفت بلكه باانتصاب نيروهاي بومي ناكارآمدوغيربومي هاي ناكارآمدتردووجه متضاداين انتصابهاعاملي مهم درنارضايتي هاي عمومي ازنماينده منتخب مردم پلدختردرمجلس هشتم عليرغم كارنامه بسياردرخشان درحيطه فعاليتهاي زيربنايي  پديدارشدووي عليرغم داشتن كارنامه قابل دفاع دراين حوزه چوب كم كاري وناكارآمدي برخي مديرانش راخورده ودرانتخاباتي كه مي توانست تنهابواسطه عملكردمطلوبش درهمان مرحله اول راهي
 بهارستان شوددريك ماراتن سخت ونفس گيررودروي رقيبي ازطيف سنتي اش قرارگرفت كه ازحمايت برخي ازهمين مديران منصوب دكترعلي كاييدي برخورداربود.

يكي ازمهمترین دلایل و عوامل ايجادچنين وضعيتي دربدنه مديريتهاي پلدختر تبعیض غيرعامدانه وووجودبي تدبيري در فرایند توزیع قدرت بوده  که بارها مورد تاكيدواقع شده است .بايدگفت مدیریت غیربومی درشهرستان  فی نفسه مذموم و پدیده ای نامانوس نیست بلکه بسیاری از مردم بر این باورند با وجود عناصر کارآمد و شایسته و تحصیل کرده دیگر نیازی به سپردن مدیریت دستگاههای اجرایی منطقه به مدیران غیربومی نیست.البته نباید فراموش کرد که آنچه مذموم بوده و هست بکارگیری مدیران ناکارآمد و ضعیف اعم از بومی و غیربومی است واگردرجايي توان پرورش وانتصاب مقوله
 مديريت بومي ميسرنباشدسپردن مديريت به افرادغيربومي نبايدانحراف ازوعده هاوبرنامه هاي انتخاباتي تعبيرشود.

اما چرا مدیران ضعیف آنهم از نوع”بومي ناكارآمدوغیربومی  ناكارآمدتر”در پلدختر و در عرصه اداره نهادها و دستگاههای دولتی رشد پیدا می کنند؟علل این پدیده را می توان در مقوله دیگری جست و آن چیزی جز اختلافات بیهوده ،سطحی و باندی افراد و گروههای منطقه ای نیست.وجود اختلافات غیر ریشه ای و مبتنی بر سلیقه های گوناگون اعم از فرهنگی ،طایفه ای ،باندی ،سیاسی و غیره فردمحوری را جایگزین شایسته سالاری و مدیریت جمعی نموده است

سئوالي كه دراذهان متبادرمي شوداين است كه آيااصولا” مدیریت بومی و غیربومی مقوله ای علمی است یا صرفا” مساله ای روانی و ذهنی که در جامعه ما بشکل جدی بروز کرده است ؟چگونه می توان خوب یا بد بودن مدیریت غیربومی را استنتاج نمود؟

آقاي دكتركاييدي بايدبداند هر عمل وحرکت انسان در بر دارنده انگیزه وهدفی است به عبارتی انسان بدون انگیزه وهدف دست به کاری نمیزند مطالعه وبررسی انسان از هستی جامعه وخودش نشانگر کوشش وتلاش وی در جهت دگرگونی محیط خود ورفع نیازها ، ایجاد امنیت برای خود وبقا وتداوم متعالی آن است حقیقت امر اینکه تلاش وکوشش انسان امروزی برای توسعه هم ملهم از اصول بنیادین مذکور است علی الاصول هر قدر آگاهی انسان ومحیطش افزایش یابد ، بهره یا بی از امکانات بالقوه وبالفعل طبیعت وجامعه بایستی آسان تر وبدون ستیز وتنش صورت گیرد اما این روند وفرایند در دوران
 کنونی که در شهرستان ملاحظه میکنیم  وباتداوم مديريت مديران اداري حاكم  به گونه ایی است که نه تنها هوشمندانه وهمسطح مطالبات مردم نیست وتحقق نمی یابد بلکه با نارسایی ها وکاستی هایی همراه است این نارسایی ها وکاستی ها گر چه در نزد وي  قابل لمس هستند اما به عینه دیده ایم که سیاستی عملیاتی در ورای رفع آنها مشاهده نمیشود و متاسفانه چون روند کنونی سیستم مديريتي  شهرستان یک روند پایدار وپويانيست   مجموعه این مسایل را هم چون شلیک تیری در تاریکی توسطنماينده منتخب پلدخترومعمولان درمجلس نهم  دانسته که نه تنها ره به جایی نخواهد برد بلکه برداشتن
 قدمی به عقب ودر نتیجه در جا زدن محسوب میگرددوهمانگونه كه همه به عينه ديده ايم فعاليتهاي پردامنه دوران چهارساله (90-86) هم نتوانست جبران مافات ناكارآمدي مديريتهاي ناكارآمداداري پلدخترومعمولان باشدو اين وضعيت برفعاليتهاي انتخاباتي دوره نهم ايشان  نيزسايه سنگيني افكنده بود بطوري كه شايدآنچه حجم مطالبات گسترده وخواسته هاي مردم حوزه انتخابيه رابسياربالاترازحدطبيعي خودسوق داده همين مديريتهاي ضعيف وناكارآمدي است كه نه تنهانمي توانندپاسخگوي مطالبات مردم باشندبلكه خودعامل اصلي روندكندپيشرفت پلدخترعليرغم اقدامات وپيگيريهاي
 مفيددكتركاييدي هستند.

درنگرش به مديريت هاي شهرستان بيان حكايتي تاريخي دراينجاخالي ازلطف نيست كه ” در روزگاران قديم شهري بود كه حاكم شهر بر اساس يك سنت ديرينه در يك روز و ساعت معين بدين صورت انتخاب مي‌شد كه هر فردي كه در آن لحظه‌ي مشخص از دروازه اصلي شهر وارد شود، به مدت يك سال حاكم و پادشاه شهر خواهد بود. درويشي بي‌خبر از همه جا در همان روز و ساعت وارد شهر شد و يك دفعه ديد كه جماعتي با گل و نقل و شيريني، دف‌زنان و پايكوبان به سمت وي آمدند و او را بر تختي نهادند و به سوي دارالاماره بردند. وقتي درويش از قضيه مطلع شد و بر مصدر امور قرار گرفت، در مدت اين يك سال
 دستور داد به مرور در محلي خوش آب و هوا در بيرون شهر براي او قصر زيبا و مجللي ساختند. زماني كه دوره‌ي زعامت او به سر آمد و شخص ديگري جانشين او شد، درويش زرنگ به قصري كه در طي يك سال پادشاهي خود در بيرون شهر ساخته بود مراجعت كرد و تا آخر عمر از اين زيركي، منفعت برد:” وچه زيباست قياس اين حكايت باروندمديريتهاي ناكارآمدي كه بربدنه مديريتي پلدخترومعمولان سايه افكنده واين دوران مديريتي تنهاوسيله وابزاري براي رياست وبالابردن سابقه مديريتي درفايل استعلامي براي ادواروساليان  آينده است نه پيشبردامور!”دراينجاهدف ازبيان اين حكايت خدايي
 ناكرده سواستفاده مديران ازبيت المال ومسائل مالي مطرح نيست”

آقاي دكتركاييدي بايددر خصوص مفاهیم بنیادین مباحث ومسایل مطروحه تعریف ارایه نمايد وبگويد که بر مبنای اینکه “حرکت”عبارت است از خارج شدن یک پدیده از حالت و وضع موجود .

“دگرگونی” یعنی حرکتی که پدیده در اثر آن حالت ، شکل وماهیت جدید پیدا میکند

“توسعه”به مفهوم خاص یعنی دگرگونی کیفی وساختاری در تمام ارکان وعناصر جامعه

“رشد ” یعنی دگرگونی کمی وساختاری ونهایتاً تحول یعنی  دگرگونی  ، توسعه وتکامل تدریجی ومتوالی

معیار ومیزان نیل به هدف در یک پروسه ترسیم شده توسط دكتركاييدي  دردوره چهارساله نهم کدامیک از مبانی واصول تعریف شده مذکور رادر بر خواهد گرفت ؟ بر مبنای این مطالب – عقیده دارم شهرستان پلدختر در طی سالیان گذشته بر اثر بی برنامگی از یک سووعمیق تر شدن شکاف بی اعتمادی از سوی  دیگر تنشها وناسازگاریها ی اجتماعی فراوانی را موجب گردیده است ولازمه برون رفت از این وضعیت علاوه بر برنامه محوری وساختار سازی ، شجاعت ، جسارت ، استقلال و اعتماد سازی وبازگشت منزلت وقدرت به مجموعه  مديريتي شهرستان است فاکتورهایی که اگر نگویید سیاه نمایی و… است به
 عنوان حلقه مفقود توسعه پلدختر میتوان از آنها یاد کرد .

هرمديري بايدازچندمولفه بهره مندباشدازجمله :هنر انجام امور به‌وسیله دیگران،فرآیندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد،انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل وعلم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی وبازی کردن نقش راهبری ، منبع اطلاعاتی وتصميم گيري.

بنابراين شايسته است جناب دكتركاييدي بعنوان منتخب مردم درمجلس نهم بررسي نمايد که چند درصد مدیران دستگاههاي اداري شهرستان  از دید کارکردی به وظائفی چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل  همت می نهند

اصلا آياوي اشراف دارد که برخي  مدیران شهرستان  از ۸ ساعت مفید کاری  چند ساعت در اداره خود حضور دارند و عمق دیدشان در نظارات و کنترل از دربهای بسته همیشه در جلسه به اتاق بغلی  می رسد و اصلا خبر داريد چه تعداد کارکنان در اداره حاضر یا غایبند… شاید این نظارت وظیفه دیگران باشداماتداوم اينگونه مديريتهاراه به جايي نخواهدبرد.

مدیریت یک فرآیند است؛ مفهوم نهفتهٔ مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.؛ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.؛ مدیریت کارا به تخصیص ومصرف مدبرانه می‌گویند.؛ مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد .

در بررسی اجمالی بخش های مختلف مباحث حوزه مدیریت این نتیجه حاصل شده است که مبحث مدیریت بومی و غیر بومی نخستین بار در تاریخ مدیریت جهان در ایران و در مناطقی با بافت های قومی و طایفه ای مطرح و به عرصه مدیریت راه یافت.لذاباپرهيزازبحث فرعي بومي وغيربومي والتزام به استفاده صرف ازنيروهاي بومي  بايدگفت جناب آفاي دكتركاييدي بايدبااولويت قراردادن پديده پرورش نيروي تحصيل كرده بومي وانتصاب مديران بومي به اين مقوله توجه كندكه مهمترین شاخصه هاي موردسنجش وي براي انتخاب مديران بايد علم ،تجربه،خلاقیت ،موقعیت شناسی ،شجاعت در تصمیم گیری ،داشتن
 منش کار جمعی و احترام به ارباب رجوع باشدامري كه درمديريتهاي منصوب دوره هشتم كه بارايزنيهاي ايشان صورت گرفت درحكم پيداكردن سوزن دركاهدان بوده وبيشترين لطمات راازاين انتخابهاعلاوه برمردم شخص آقاي دكتركاييدي متحمل گرديده ولذامدیر باید قابل ارزشیبابی حجمی و رفتاری باشد .اصولاانتخاب مديران آينده پلدختربايدملهم ازراي تاريخي مردم درانتخابات 15اردي بهشت ومطالبات واقعي آنهاباشدامري كه دردوره هشتم بااشتباهات تاريخي نماينده مردم پلدخترومعمولان همراه و پديده ايي ناهنجاربنام “مديريتهاي  تحميلي وناكارآمدومردم گريز”رادرعرصه اجتماعي
 شهرستان پرورش دادبطوري كه بسياري ازهمين مديران منصوب درعمل ودرعرصه انتخابات گفتمان وي رارهاكرده ودراردوگاه مخالفينش فعاليت نموده وحتي قرباني اش مي رفت دكترعلي كاييدي لقب گيردامابااعتمادمجددمردم فرصتي دوباره به وي اعطاشده تاباالهام ازاشتباهاتش دردوره گذشته اينبارجبران مافات نموده وگامي بلنددرجهت پيشرفت همه جانبه شهرستان بردارد.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :