کد خبر : 5840
تاریخ انتشار : ۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 247 بازدید

مدیریتهای ناکارآمد/تکراراشتباهات یاعبرت ازگذشته ؟؟

          عباس دارایی / میرملاس نیوز : آسیب شناسی مدیریت بویژه در نهادهای اجتماعی و شهری از جمله مباحث مهم و زیربنایی جامعه امروزی است بطوری  که تاکنون در راستای تبیین آفت ها و عوامل ناکارآمدی آن در حوزه نظری هزاران مقاله و کتاب نگاشته و منتشر گردیده  است. مساله  مدیریت […]

 

 

 

 

 

عباس دارایی / میرملاس نیوز :

آسیب شناسی مدیریت بویژه در نهادهای اجتماعی و شهری از جمله مباحث مهم و زیربنایی جامعه امروزی است بطوری  که تاکنون در راستای تبیین آفت ها و عوامل ناکارآمدی آن در حوزه نظری هزاران مقاله و کتاب نگاشته و منتشر گردیده  است. مساله  مدیریت در جوامع خرد خصوصا” با بافت های سنتی موضوع ویژه ای ست که مولفه های آن نیز با مباحث کلی حوزه مدیریت متفاوت می باشد.شاید بارها در ذهن من و شما خطور کرده باشد،چگونه باوجود استعداد های سرشار بومی و خیل عظیم دانش آموختگان جوان و عناصر زبده و کار آزموده لیک در راس هرم برخی مدیریت ها ی اجرایی استان و
 شهر مان افراد غیر بومی آنهم از نوع ناکارآمدش قرار دارند ؟به عینه دیده ایم که درانتخابهای مدیریتی نیروهای بومی ضعیفی انتخاب می شوندکه سابقه وکارنامه مدیریتی آنهادرآینده مهمترین مانع تصدی پستهای مدیریتی برای دیگرمدیران پتانسیل داربومی خواهدبودواین به خودی خودی زمینه سازورودنیروهای ناکارآمدترغیربومی به بدنه مدیریتی استان وشهرستان است،سخن ازناکارآمدی مدیریت است .بویژه در این مقطع زمانی که مردم پلدختر دچار مشکلات فراوانی شدند و هزینه های گزافی را بابت این ایده تحمل و پرداخت نمودندبطوری که دردوره هشتم مجلس شورای اسلامی
 وپیروزی گفتمان علی کاییدی تغیرات متعددی دربدنه مدیریتی شهرستان ایجادشدکه نتیجه معکوس آن نه تنهاعاملی برای پیشرفت مطلوب شهرستان به شمارنرفت بلکه باانتصاب نیروهای بومی ناکارآمدوغیربومی های ناکارآمدتردووجه متضاداین انتصابهاعاملی مهم درنارضایتی های عمومی ازنماینده منتخب مردم پلدختردرمجلس هشتم علیرغم کارنامه بسیاردرخشان درحیطه فعالیتهای زیربنایی  پدیدارشدووی علیرغم داشتن کارنامه قابل دفاع دراین حوزه چوب کم کاری وناکارآمدی برخی مدیرانش راخورده ودرانتخاباتی که می توانست تنهابواسطه عملکردمطلوبش درهمان مرحله اول راهی
 بهارستان شوددریک ماراتن سخت ونفس گیررودروی رقیبی ازطیف سنتی اش قرارگرفت که ازحمایت برخی ازهمین مدیران منصوب دکترعلی کاییدی برخورداربود.

یکی ازمهمترین دلایل و عوامل ایجادچنین وضعیتی دربدنه مدیریتهای پلدختر تبعیض غیرعامدانه وووجودبی تدبیری در فرایند توزیع قدرت بوده  که بارها مورد تاکیدواقع شده است .بایدگفت مدیریت غیربومی درشهرستان  فی نفسه مذموم و پدیده ای نامانوس نیست بلکه بسیاری از مردم بر این باورند با وجود عناصر کارآمد و شایسته و تحصیل کرده دیگر نیازی به سپردن مدیریت دستگاههای اجرایی منطقه به مدیران غیربومی نیست.البته نباید فراموش کرد که آنچه مذموم بوده و هست بکارگیری مدیران ناکارآمد و ضعیف اعم از بومی و غیربومی است واگردرجایی توان پرورش وانتصاب مقوله
 مدیریت بومی میسرنباشدسپردن مدیریت به افرادغیربومی نبایدانحراف ازوعده هاوبرنامه های انتخاباتی تعبیرشود.

اما چرا مدیران ضعیف آنهم از نوع”بومی ناکارآمدوغیربومی  ناکارآمدتر”در پلدختر و در عرصه اداره نهادها و دستگاههای دولتی رشد پیدا می کنند؟علل این پدیده را می توان در مقوله دیگری جست و آن چیزی جز اختلافات بیهوده ،سطحی و باندی افراد و گروههای منطقه ای نیست.وجود اختلافات غیر ریشه ای و مبتنی بر سلیقه های گوناگون اعم از فرهنگی ،طایفه ای ،باندی ،سیاسی و غیره فردمحوری را جایگزین شایسته سالاری و مدیریت جمعی نموده است

سئوالی که دراذهان متبادرمی شوداین است که آیااصولا” مدیریت بومی و غیربومی مقوله ای علمی است یا صرفا” مساله ای روانی و ذهنی که در جامعه ما بشکل جدی بروز کرده است ؟چگونه می توان خوب یا بد بودن مدیریت غیربومی را استنتاج نمود؟

آقای دکترکاییدی بایدبداند هر عمل وحرکت انسان در بر دارنده انگیزه وهدفی است به عبارتی انسان بدون انگیزه وهدف دست به کاری نمیزند مطالعه وبررسی انسان از هستی جامعه وخودش نشانگر کوشش وتلاش وی در جهت دگرگونی محیط خود ورفع نیازها ، ایجاد امنیت برای خود وبقا وتداوم متعالی آن است حقیقت امر اینکه تلاش وکوشش انسان امروزی برای توسعه هم ملهم از اصول بنیادین مذکور است علی الاصول هر قدر آگاهی انسان ومحیطش افزایش یابد ، بهره یا بی از امکانات بالقوه وبالفعل طبیعت وجامعه بایستی آسان تر وبدون ستیز وتنش صورت گیرد اما این روند وفرایند در دوران
 کنونی که در شهرستان ملاحظه میکنیم  وباتداوم مدیریت مدیران اداری حاکم  به گونه ایی است که نه تنها هوشمندانه وهمسطح مطالبات مردم نیست وتحقق نمی یابد بلکه با نارسایی ها وکاستی هایی همراه است این نارسایی ها وکاستی ها گر چه در نزد وی  قابل لمس هستند اما به عینه دیده ایم که سیاستی عملیاتی در ورای رفع آنها مشاهده نمیشود و متاسفانه چون روند کنونی سیستم مدیریتی  شهرستان یک روند پایدار وپویانیست   مجموعه این مسایل را هم چون شلیک تیری در تاریکی توسطنماینده منتخب پلدخترومعمولان درمجلس نهم  دانسته که نه تنها ره به جایی نخواهد برد بلکه برداشتن
 قدمی به عقب ودر نتیجه در جا زدن محسوب میگرددوهمانگونه که همه به عینه دیده ایم فعالیتهای پردامنه دوران چهارساله (۹۰-۸۶) هم نتوانست جبران مافات ناکارآمدی مدیریتهای ناکارآمداداری پلدخترومعمولان باشدو این وضعیت برفعالیتهای انتخاباتی دوره نهم ایشان  نیزسایه سنگینی افکنده بود بطوری که شایدآنچه حجم مطالبات گسترده وخواسته های مردم حوزه انتخابیه رابسیاربالاترازحدطبیعی خودسوق داده همین مدیریتهای ضعیف وناکارآمدی است که نه تنهانمی توانندپاسخگوی مطالبات مردم باشندبلکه خودعامل اصلی روندکندپیشرفت پلدخترعلیرغم اقدامات وپیگیریهای
 مفیددکترکاییدی هستند.

درنگرش به مدیریت های شهرستان بیان حکایتی تاریخی دراینجاخالی ازلطف نیست که ” در روزگاران قدیم شهری بود که حاکم شهر بر اساس یک سنت دیرینه در یک روز و ساعت معین بدین صورت انتخاب می‌شد که هر فردی که در آن لحظه‌ی مشخص از دروازه اصلی شهر وارد شود، به مدت یک سال حاکم و پادشاه شهر خواهد بود. درویشی بی‌خبر از همه جا در همان روز و ساعت وارد شهر شد و یک دفعه دید که جماعتی با گل و نقل و شیرینی، دف‌زنان و پایکوبان به سمت وی آمدند و او را بر تختی نهادند و به سوی دارالاماره بردند. وقتی درویش از قضیه مطلع شد و بر مصدر امور قرار گرفت، در مدت این یک سال
 دستور داد به مرور در محلی خوش آب و هوا در بیرون شهر برای او قصر زیبا و مجللی ساختند. زمانی که دوره‌ی زعامت او به سر آمد و شخص دیگری جانشین او شد، درویش زرنگ به قصری که در طی یک سال پادشاهی خود در بیرون شهر ساخته بود مراجعت کرد و تا آخر عمر از این زیرکی، منفعت برد:” وچه زیباست قیاس این حکایت باروندمدیریتهای ناکارآمدی که بربدنه مدیریتی پلدخترومعمولان سایه افکنده واین دوران مدیریتی تنهاوسیله وابزاری برای ریاست وبالابردن سابقه مدیریتی درفایل استعلامی برای ادواروسالیان  آینده است نه پیشبردامور!”دراینجاهدف ازبیان این حکایت خدایی
 ناکرده سواستفاده مدیران ازبیت المال ومسائل مالی مطرح نیست”

آقای دکترکاییدی بایددر خصوص مفاهیم بنیادین مباحث ومسایل مطروحه تعریف ارایه نماید وبگوید که بر مبنای اینکه “حرکت”عبارت است از خارج شدن یک پدیده از حالت و وضع موجود .

“دگرگونی” یعنی حرکتی که پدیده در اثر آن حالت ، شکل وماهیت جدید پیدا میکند

“توسعه”به مفهوم خاص یعنی دگرگونی کیفی وساختاری در تمام ارکان وعناصر جامعه

“رشد ” یعنی دگرگونی کمی وساختاری ونهایتاً تحول یعنی  دگرگونی  ، توسعه وتکامل تدریجی ومتوالی

معیار ومیزان نیل به هدف در یک پروسه ترسیم شده توسط دکترکاییدی  دردوره چهارساله نهم کدامیک از مبانی واصول تعریف شده مذکور رادر بر خواهد گرفت ؟ بر مبنای این مطالب – عقیده دارم شهرستان پلدختر در طی سالیان گذشته بر اثر بی برنامگی از یک سووعمیق تر شدن شکاف بی اعتمادی از سوی  دیگر تنشها وناسازگاریها ی اجتماعی فراوانی را موجب گردیده است ولازمه برون رفت از این وضعیت علاوه بر برنامه محوری وساختار سازی ، شجاعت ، جسارت ، استقلال و اعتماد سازی وبازگشت منزلت وقدرت به مجموعه  مدیریتی شهرستان است فاکتورهایی که اگر نگویید سیاه نمایی و… است به
 عنوان حلقه مفقود توسعه پلدختر میتوان از آنها یاد کرد .

هرمدیری بایدازچندمولفه بهره مندباشدازجمله :هنر انجام امور به‌وسیله دیگران،فرآیندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد،انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل وعلم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی وبازی کردن نقش راهبری ، منبع اطلاعاتی وتصمیم گیری.

بنابراین شایسته است جناب دکترکاییدی بعنوان منتخب مردم درمجلس نهم بررسی نماید که چند درصد مدیران دستگاههای اداری شهرستان  از دید کارکردی به وظائفی چون برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل  همت می نهند

اصلا آیاوی اشراف دارد که برخی  مدیران شهرستان  از ۸ ساعت مفید کاری  چند ساعت در اداره خود حضور دارند و عمق دیدشان در نظارات و کنترل از دربهای بسته همیشه در جلسه به اتاق بغلی  می رسد و اصلا خبر دارید چه تعداد کارکنان در اداره حاضر یا غایبند… شاید این نظارت وظیفه دیگران باشداماتداوم اینگونه مدیریتهاراه به جایی نخواهدبرد.

مدیریت یک فرآیند است؛ مفهوم نهفتهٔ مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.؛ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.؛ مدیریت کارا به تخصیص ومصرف مدبرانه می‌گویند.؛ مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد .

در بررسی اجمالی بخش های مختلف مباحث حوزه مدیریت این نتیجه حاصل شده است که مبحث مدیریت بومی و غیر بومی نخستین بار در تاریخ مدیریت جهان در ایران و در مناطقی با بافت های قومی و طایفه ای مطرح و به عرصه مدیریت راه یافت.لذاباپرهیزازبحث فرعی بومی وغیربومی والتزام به استفاده صرف ازنیروهای بومی  بایدگفت جناب آفای دکترکاییدی بایدبااولویت قراردادن پدیده پرورش نیروی تحصیل کرده بومی وانتصاب مدیران بومی به این مقوله توجه کندکه مهمترین شاخصه های موردسنجش وی برای انتخاب مدیران باید علم ،تجربه،خلاقیت ،موقعیت شناسی ،شجاعت در تصمیم گیری ،داشتن
 منش کار جمعی و احترام به ارباب رجوع باشدامری که درمدیریتهای منصوب دوره هشتم که بارایزنیهای ایشان صورت گرفت درحکم پیداکردن سوزن درکاهدان بوده وبیشترین لطمات راازاین انتخابهاعلاوه برمردم شخص آقای دکترکاییدی متحمل گردیده ولذامدیر باید قابل ارزشیبابی حجمی و رفتاری باشد .اصولاانتخاب مدیران آینده پلدختربایدملهم ازرای تاریخی مردم درانتخابات ۱۵اردی بهشت ومطالبات واقعی آنهاباشدامری که دردوره هشتم بااشتباهات تاریخی نماینده مردم پلدخترومعمولان همراه و پدیده ایی ناهنجاربنام “مدیریتهای  تحمیلی وناکارآمدومردم گریز”رادرعرصه اجتماعی
 شهرستان پرورش دادبطوری که بسیاری ازهمین مدیران منصوب درعمل ودرعرصه انتخابات گفتمان وی رارهاکرده ودراردوگاه مخالفینش فعالیت نموده وحتی قربانی اش می رفت دکترعلی کاییدی لقب گیردامابااعتمادمجددمردم فرصتی دوباره به وی اعطاشده تاباالهام ازاشتباهاتش دردوره گذشته اینبارجبران مافات نموده وگامی بلنددرجهت پیشرفت همه جانبه شهرستان بردارد.

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :