کد خبر : 61103
تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۳
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,131 بازدید

“لطفاً بدون هماهنگي وارد نشويد!“

  چنگیز محمدیان / میرملاس :  افراد بسيار ارزنده و گرانقدري را در ميان دوستان و همكاران خود مي‎شناسم كه متاسفانه در اغلب موارد ناخواسته به گذشت زمان ارزشمندي كه در اختيار آنان است و مي‎توانند آن را صرف كارهاي مفيد كنند، توجهي ندارند. اگر چه اغلب اين افراد اشخاصي دانشمند، اديب و اهل علم […]

IMG

 

چنگیز محمدیان / میرملاس : 

افراد بسيار ارزنده و گرانقدري را در ميان دوستان و همكاران خود مي‎شناسم كه متاسفانه در اغلب موارد ناخواسته به گذشت زمان ارزشمندي كه در اختيار آنان است و مي‎توانند آن را صرف كارهاي مفيد كنند، توجهي ندارند. اگر چه اغلب اين افراد اشخاصي دانشمند، اديب و اهل علم و فرهنگ هستند، اما متاسفانه به ديگران اجازه مي‎دهند به آساني فرصت آنان را هدر دهند.  

آنها گاهي اوقات همكاران، دوستان يا ميهماناني را به حضور خود مي‎پذيرند كه هيچ كاري جز به هم بافتن سخنان بي سر و ته كار ديگري بلد نيستند و با شرح رويدادها و وقايع بي ارزش و بي اهميت، تنها وقت خود و ديگران را تلف مي‎كنند. اين دوستان به علت برخي از ملاحظات شخصي كه مهمترين آنها اجتناب از رنجيده خاطر ساختن ديگران است، از پايان دادن به گفتگوي خود با اين گونه افراد اجتناب مي‎كنند. طبيعي است كه تداوم چنين روندي در دراز مدت مي‎تواند سرمايه زماني بسيار زيادي را از آنان تلف نمايد. 

آفتي كه اين روزها به شكل يك سرطان حاد و پيشرفته و با عنوان ”جلسه“ در شركت‎ها، سازمانها و ادارات خودنمايي مي‎كند، مصداق بارز اتلاف وقت در سطوح سازماني است. به جرأت مي‎توان گفت تاكنون هيچ‎كاري با اين جلسات يا به عبارت صحيح‎تر نشست‎ها انجام نشده است و تنها چاي، ميوه، شيريني و البته وقت گرانبهاي كارشناسان سازمان‎ها به هدر رفته است. هيچ عقل سليمي مخالف ايجاد هماهنگي براي انجام بهتر امور در يك سازمان نيست، اما تشكيل جلسه‎هاي پي در پي به هر بهانه و عذري تنها يك آفت يا يك بيماري است.

متاسفانه كم نيستند اشخاصي كه از اين نشست‎ها استقبال مي‎كنند چون تنها كاري كه مي‎توانند در سازمان‎هاي خود انجام دهند، نشستن در اين گردهمايي‎هاي بي ثمر (و شايد هم پر ثمر از نظر ميوه و شيريني است). اين گونه افراد كه خود از مهمترين عوامل اتلاف زمان كارشناسان و خبرگان در عرصه‎هاي دانشي هستند، در واقع با شركت در اين جلسات و به دست گرفتن نمادين قلم و كاغذ و گاهي نيز مطرح ساختن پرسش‎هاي بي ربط و بي مورد، مي‎خواهند اين گونه وانمود كنند كه در حال كار انجام كار بسيار حساس و مهمي هستند و اگر آنان در اين جلسه حاضر نبودند، آينده سازمان به خطر مي افتاد!

افسوس كه در كشور ما سامانه‎اي وجود ندارد كه به وسيله آن بتوان مدت زماني را كه تا كنون بر اثر برگزاري جلسات بيهوده از وقت كارمندان و مراجعان ادارات تلف شده است، سنجيد. اگر چنين چيزي وجود داشت، پي به عمق فاجعه مي‎برديم. غير ممكن است كه فردي كاري در اداره‎اي يا سازماني داشته باشد و تا كنون با چهره كريه طاعون ”جلسه“ رو به رو نشده باشد. بياييد اين بيماري را كه به كشور و منابع ملي ما هر روز ميليون‎ها ريال آسيب وارد مي‎كند، درمان كنيم. بياييد جمله كليشه‎اي و مصيبت بار “لطفاً بدون هماهنگي وارد نشويد!“ را از روي درهاي اتاقهاي مديران شايسته و فهيم پاك كنيم.

يكي از مهمترين دغدغه‎ها و نگراني‎هاي انسان‎هاي معاصر مديريت وقت و فرصتي است كه در اختيار آنها قرار دارد. از آنجايي كه عادت كرده ايم به تمامي چيزهايي كه پيرامون ما قرار دارند به عنوان پديده‎هايي طبيعي نگاه كنيم و كاركرد آنها را در تعامل با وضعيت معيشتي يا كاري خودمان در نظر بگيريم، ناخواسته در عنصر زمان غوطه ور شده‎ايم؛ بدون آن كه به عنوان يك ناظر به آن نگاه كنيم و متوجه گذشتن شبانه روزي آن باشيم. از اين رو، ساعتها در طول شبانه روز را صرف مي‎كنيم بدون آنكه توجهي به گذشت اين زمان داشته باشيم و باز ناخواسته يكي از گران قيمت ترين سرمايه‎هاي خود يعني عمر گرانبها را به بهايي ناچيز از دست مي دهيم.

معمولاً بحث مديريت زمان با مباحثي مانند: خود ـ ارزيابی، تسلط بر مکاتبات اداری، برنامه ريزی، مديريت جلسات، مديريت پروژه ها، مهار کردن تماس های تلفنی، و نکات ديگری آغاز مي‎شود. اما به نظر من مقدم بر همه اينها انگيزه و خواست شخصي براي كنترل زمان است.

منظور از خود ارزيابي در وهله نخست تحليل نحوه کنونی صرف زمان است. اگر قدري به كارهاي روزمره خود توجه كنيم، در مي يابيم بسياري از كارهايي كه به انجام دادن آنها عادت كرده‎ايم چندان ضرورتي ندارند و اگر نگوييم كه بايد از انجتم آنها خودداري كرد، حداقل مي‎توانيم بگوييم بهتر است انجام آنها را به وقت ديگري موكول كنيم. شناخت عوامل اتلاف زمان براي ما مهم است. با نگاهي مجدد به ضرورتهاي كاري متوجه مي شويم بعضي از كارها نه تنها شايستگي اطلاق واژه ”كار“ را ندارد، بلكه عوامل و عناصر ضد كار محسوب مي‎شوند و در حقيقت تلف كننده فرصت‎هاي ما هستند. بنابراين بايد با تغيير عادات و روشهای پيشين اين عوامل را به تدريج از ميان برد.

مهمترين كار در اين مقطع تحليل نحوه کنونی صرف زمان است. براي آن كه تحليل درست و واقع بينانه‎اي از چگونگي صرف زمان خود داشته باشيم، بايد پرسشنامه‎اي را تنظيم كنيم. اين پرسشنامه كه گاهي به صورت يك چك ليست نيز مي‎تواند طراحي شود، نگاهي تعيين كننده در اختيار ما خواهد گذاشت. تکميل پرسشنامه ی خود ـ ارزيابی مي تواند به همراه ايجاد جدول زمان بندی کارها همراه باشد تا بدين طريق حتا در ارزيابي خودمان نيز تا حدي صرفه جويي زماني كرده باشيم.

پس از تکميل پرسش نامه و جدول زمان بندی کارها خواهيم دانست که: اولاً چه درصدی از کارهاي ما از پيش برنامه ريزی شده است؟ ثانياً آيا روز کاري ما ساختاردرستی دارد يا خير؟ و در نهايت آيا کارهای برنامه ريزی شده بيش از حد انتظار به طول مي‎انجامند؟ ممكن است در حين پاسخگويي به اين پرسش‎ها پرسشهاي ديگري نيز در ذهن ما مطرح شود كه از جمله آنها مي‎توان به اين موارد اشاره نمود:

چرا زمانی طولانی صرف کارهای بی حاصل شد؟

چند مورد وقفه در کارهاي ما ايجاد شده است؟

آيا بهره وری واقعي داشته‎ايم؟

چه زمانی از روز بيشترين بهره وری را داشته‎ايم؟

چگونه می توانيم کنترل بيشتری بر وقت خود داشته باشيم؟

برای چند درصد از وقت خود می توانستيم برنامه ريزی درستی به عمل آوريم؟

ميزان کارآيی ما را بر اساس امتياز های 1 تا 10 چگونه برآورد می شود؟

اگر تنها يكي از اين پرسش‎ها را براي ترتيب دهندگان جلسات مكرر در ادارات مطرح كنيم، كافي است كه به اشتباه جبران ناپذير خود پي ببرند.
در مرحله بعد بايد عوامل اتلاف زمان را بشناسيم. در يك دسته بندي عمومي مي‎توان اين عوامل را بدين ترتيب طبقه‎بندي كرد:

گم کردن چيز های مورد نياز

جلسات تماس های تلفنی

وقفه ها

تعلل ها

کاغذ بازی های بی حاصل

مشکلات کاری

واگذاری کار به صورت معکوس

خود بزرگ بيني

آشفتگی و عدم تمرکز

حال كه با برخي از عوامل اتلاف وقت آشنا شديم، بايد تلاش كنيم برخي از عادت‎ها را تغيير دهيم. برای ايجاد تغيير بايد فرآيند چهار مرحله ای زير را در مورد هر يک از عوامل اتلاف زمان به کار ببريم تا بتوانيم به تدريج آنها را از ميان برداريم:

ياد داشت کردن عامل اتلاف زمان

تهيه فهرست مشکلات حاصل از عادت های اتلاف وقت

تجسم ذهنی عادت صرفه جويی در زمان

پرورش عادت صرفه جويی در زمان

براي كساني كه در شركت‎ها يا سازمان‎ها به كار اشتغال دارند، اين كار قدري گسترده‎تر است و ابعاد ديگري را نيز در بر مي‎گيرد، از جمله: تسلط بر مکاتبات اداری، مبارزه برای کاهش مکاتبات، رسيدگی مؤثر به نامه‎های کاری، بايگانی مؤثر و صحيح مكاتبات.

اگر بخواهيم به شيوه‎اي اصولي مكاتبات را كاهش دهيم، بايد اين اصول را حتماً به ياد داشته باشيم:

حذف برخی اسامی از فهرست نامه های صادره به خارج از اداره

حذف برخی اسامی از فهرست توزيع نامه ها در داخل اداره

درخواست از همکاران که فقط موارد خاص را گزارش کنند

درخواست از همکاران مبنی بر مختصر و فشرده کردن گزارش کار

تغيير مسير نامه ها در صورت لزوم

صحبت کردن را جانشين نوشتن کردن

کاستن از حجم کاغذهای ارسالی

بازگرداندن کاغذ های کاری غير ضروری به فرستنده آن ها

باشد كه با به كارگيري اين توصيه ها يا حداقل پياده‎سازي برخي از آنها بتوانيم مدیریت زمان داشته باشیم. با پديد آمدن انضباط فردي در هر انسان عاقل و تنظيم دقيق اوقات و امور كاري ديگر نيازي به برگزاري جلسات مكرر نخواهد بود. اميدوارم مدیران عزیز به این مهم توجه ویژه داشته باشند. 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

فرهنگی در گفته :

با تشکر از همکار ادیب و فرهیخته خودم جناب اقای محمدی ، مطلب بسیار جالب و به جا و کاربردی بود باشد که مورد توجه مدیران عزیز قرار گیرد.

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۶ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۲۹:

متشکرم از لطف و محبت شما

[پاسخ]

یک طلبه در گفته :

باسلام وتشکرازتذکربجاوبیان نکات ارزنده فرهیخته ارجمندجناب آقای محمدیان (زیده عزه).بدون تردیدبایدگفت که یکی ازسرمایه های ارزشمندهرشخصی بویژه کسی که مسولیتی متوجه اومیباشدزمان است که غالباارزشی برای آن قاِئل نیستیم ضمن اینکه فردای قیامت نیز بایدپاسخگوی لحظه به لحظه آن باشیم مخصوصا کسی که مسئولیتی به عهده دارد یقینافرصتها قابل برگشت وجبران نخواهند بودوچه زیبا فرمودندمولای متقیان امام علی (علیه السلام )که فرصتهاهمچون ابربه سرعت میگذرند

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۶ آذر , ۱۳۹۳ ۰۹:۰۳:

سپاسگزارم و تشکر از تذکر شما

[پاسخ]

شفيعي در گفته :

استفاده كرديم ،دست شما درد نكند انشاالله مورد توجه همه همكاران قرار گيرد.

[پاسخ]

تازه آبادی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۴ آذر , ۱۳۹۳ ۲۰:۲۷:

همدرد هستید دلتنگ میشی زود رنج میشی تا بحال به فکر این روابط ها نبودید شما ومشاورتون نسخه راداشته باشید شاید دارو یافت نشه

[پاسخ]

صمد سرخوش در گفته :

در این راستا من هم پیشنهاد میدم که به جای اصطلاح “سمینار” بذاریم”سمی نهار” که فقط نهارش به درد میخورد! درکل متن اگرچه نسبتا خوب شروع میشه ولی درادامه به صورت راونشناسی عوامانه ی مبتذلی تموم میشه. وانگهی راه برون رفت ازوضع موجود شاید توجه به”تروما”هایی است که برای ما اتفاق میافتند که میتوانند شکافی دروضع موجود پدیداورند ونظم موجود رابرهم زنند.

[پاسخ]

ای آمده گریان تو وخندان همه کس /// از آمدنِ تو گشته شادان همه کس
امروز چنان باش که فردا چو رَوی /// خندان تو برون رَوی و گریان همه کس
………………..
با مردم باش تا مردم با تو باشند، هرچه را برای خود میخواهی برای مردم بخواه وآنچه را که برای خود نمی خواهی برای مردم نیز نخواه و……

[پاسخ]

نجم الدين خوشناموند در گفته :

چنگيز جان نوشته جالب و پر محتوايي بود استفاده كرديم . اميد كه مسئولين بيدار شوند .

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۶ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۲۹:

همکار فهیم و دوست داشتنی خودم بسیار سپاسگزارم

[پاسخ]

يعقوب آزادبخت در گفته :

باسلام وعرض ادب خدمت دوست عزيزم چناب آقاي مجمديان مطالبتان بسيار بجا وسنچيده بود دست مريزاد

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ جمعه ۷ آذر , ۱۳۹۳ ۱۶:۱۹:

برادرآزادبخت ممنون ازلطف تان

[پاسخ]

كاظمي در گفته :

عالي بود استاد محمدي ادامه بده كه استفاده كنيم

[پاسخ]

فرهنگی پاسخ در تاريخ شنبه ۸ آذر , ۱۳۹۳ ۰۹:۳۸:

جنسش عالیه درجه یک چینی قدیمی

[پاسخ]

مدیر پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۲۹:

کاظمی عزیز از ایزوگامها چه خبر بقیشون رسیدند؟

[پاسخ]

احسان صلاحی در گفته :

با درود و سلام به معلم سالیان دورم
چناب محمدیان
بسیار گقتار نغز و پرمحتوایی بود.تشکر…

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۶ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۲۷:

احسان عزیز متشکرم موفق و موید باشید

[پاسخ]

مصطفی شکری در گفته :

به دوست اندیشمند و اهل “نظرم” جناب محمدیان سلام و درود میفرستم و بر ایشان خجستگی و مبارکی آرزو می کنم. به موضوع مهمی اشاره کرده اید: جلسات بی ثمر. جلسات غیر کارشناسانه ای که در بطن سازمانهای اداری ما ریشه دوانده است. امید که روزی کار کارشناسی و مطالعه میدانی از این “جلسات” با ارزش تر باشد…

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ شنبه ۸ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۱۴:

مصطفی خوبم همیشه از نظرات و مطالب حضرتعالی نهایت استفاده می‌شود ممنون از لطف شما

[پاسخ]

دلفانی ازشهیدمطهری در گفته :

جناب محمدی استفاده کردیم بازمنتظرمطالب خوبت هستم امیدوارم همچنان موفق ومویدوپیروزباشی

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۰۷:۵۰:

متشکرم

[پاسخ]

واقع در گفته :

حرفهای منسوخ شده طوری ما خبرداریم عامل میخواهدشعارشعار شعار

[پاسخ]

عباسی در گفته :

از دست بشد دلي كه جاني ارزد

وز تن گهري بشد كه كاني ارزد

افسوس كه در كار جهان ضايع شد

عمري كه از آن دمي جهاني ارزد.

[پاسخ]

اشنا در گفته :

مطلبی زیبا و در عین حال کاربردی

[پاسخ]

فرهنگی در گفته :

حال ادم بهم می خوره کل اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی

[پاسخ]

منقد پاسخ در تاريخ شنبه ۸ آذر , ۱۳۹۳ ۲۰:۱۳:

حالا آقای بظاهر فرهنگی چه زوری به شما اومده جناب حالت از معطل وعلاف بودن خودت از سرکلاسات که علم وادبی نداره بهم میخوره چیزی که بارت نیس نقد منصفانه بکنی بلدی نظر بده مثه فرهنگی فرهیخته بظاهر نافرهنگی متعصب

[پاسخ]

فرهنگی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۲۴:

تمامی صفات ذکرشده دروجود ناسالم خودت هست بعدش اول خودسازی بعد دیگران این قبول نیست روبرو بات خوبند چی درباره شماها میگن الله اعلم درمقام نصیحت نیستی خودرابساز ترشی نخورشاید……!

[پاسخ]

فرهنگی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۵۰:

این مطلب که نوشتی ادب میخواد مهرتایید زدی چنان عصبانی شدی همش غلط املایه گفتم اول خودسازی بعد دیگران معلومه بظاهر کیه نه اون متن دراز نه این لفظ …….!

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۲۱:۴۷:

سلام به دوستان گرانقدرم آقایان “فرهنگی و منتقد” ،چه خوب است همدیگر را تحمل کنیم و سعی در بهبود وضعیت حال داشته باشیم تا هتاکی کردن به همدیگر، بنده که مدتی است در جلسات متعدد شرکت می کنم این درد را حس کردم و همیشه عذابم میده و در قالب این نوشتار هرچند ناقص بیانش کردم، مسئول و یا کاره ای نبودم که الان منتقد باشم ، درد دلی بود که همه به ان واقفیم .

[پاسخ]

سجادفتحی در گفته :

“من علّمنی حرفا ، فقد سیّرنی عبدا”

هرکس حرفی به من بیاموزد ، مرا بنده و عبد خویش ساخته است .

امام علی ( ع )
…………………………….
سلام ودرود بر استادمحمدیان عزیزم،سلام بر تو که کلامت، کلام خداست و پیامت روشنی بخش راه انسانهاست!
استاد عزیز عرض ادب دانش آموز 15 سال قبل خودت را پذیرا باش…بابت مطلب زیبایی هم که نوشتی درود خدا بر شما باد.

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ شنبه ۸ آذر , ۱۳۹۳ ۰۸:۱۲:

سلام سجاد جان این نظر لطف شماست هرچه ما انجام داده ایم و می‌دهیم جز وظیفه شغلی و ذاتی خودم نبوده و موفق و موید باشید

[پاسخ]

ت.ب در گفته :

با مردم باش تا مردم با تو باشند، هرچه را برای خود میخواهی برای مردم بخواه وآنچه را که برای خود نمی خواهی برای مردم نیز نخواه و……
هیچ گاه به فکر باند وجناح بازی نباش وبدان پست ومقام زود گذر است وبه قول گفته پیامبر اکرم مسلمان واقعی کسی است که مردم از دست وزبان اودر امان بشند
[

[پاسخ]

نیش پاسخ در تاريخ شنبه ۸ آذر , ۱۳۹۳ ۰۹:۴۰:

ای کاش خودش تنها بود بصورت تیمی نیش می زنند بعدش هم نسخه می پیچند جدی نگیرید

[پاسخ]

محمدی در گفته :

با سلام و عرض ادب دوست گرامی ت.ب و م .ک از تذکر بجا شما متشکرم ، به زعم خودم همین رویه را مد نظر دارم اما شندین عین ادب است حتما رعایت می‌شود.

[پاسخ]

داریوش کوشکی در گفته :

با سلام خدمت جناب آقای محمدی.نوشته ات عالی بود انصافا بعضی از جلسات عملا آخرش هم که تمام میشود مصوبه ای هم ندارند یا درپایان همایش -یا سمینار حتی نتیجه گیری هم نمی کنند که چرا این جلسه واین همه آدم برا چی اومدند.در واقع همان سمینهار هستند

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۰۷:۵۲:

متشکرم دوست گرامی

[پاسخ]

ت.ب در گفته :

این شهر و مشکلات آن بقدری زیاد است که حتی نویسندگان را مجور به نگارش های طولانی میکند. این مطب که تقریبا بلند هم بود تمام مشکلات شهر را به نحوی برشمرده است و به درستی اصل مشکلات را در نا کارآمدی و سیستمی نبودن این شهر می بیند. راستش من بیشتر به این نکته اعتقاد دارم که از ماست که بر ماست. انتخابهای سنتی ما که باعث شده چند خانواده خاص کوهدشت را از آن خود بدانند (چرا که شاه کلید مدیران در دست نماینده است) و مردم هم که این موضوع را به نوعی پذیرفته اند باعث شده شهر ما با تمام پتانسیلی که دارد از تکاپو بیفتد. شهر از دست این همه پیری و کهولت مرده است و راه نجات آن دمیدن خونی جوان برای به حرکت در آوردن این قلب مریض است. اگرچه کس خاصی مد نظرم نیست لکن به امید به میدان آمدن کسانی که توان تحمل بار مشکلات این شهر را داشته باشند…

برادر محمدی ضمن خسته نباشید برای شماریشه مشکلات شهرستان زیاد است که زبان قاصر است بیان کند

[پاسخ]

خیراله کاظم نیا در گفته :

با تشکر از دوست خوب و همکار زحمت کشم اقا چنگیز
دست درد نکنه ،متشکر از نظر کارشناسانه ات، من خوندم و استفاده کردم

[پاسخ]

ر.م در گفته :

وبه نظربنده همه باید تحت فرامین رهبر معظم انقلاب حضرت ایت الله امام خامنه ای حرکت کرده ومطیع فرامین رهبری باشیم وپیرو ولایت مطلقه فقیه و در سربلندی کشورمان ایران عزیز تاظهور اقا امام زمان عج حرکت کنیم ودر مقابل دشمنان دین وجمهوری اسلامی واستکبارجهانی ازجمله امریکاه قاطعانه برخورد کنیم وجناح بازی را کنار بگذاریم

[پاسخ]

شفیعی در گفته :

با سلام خدمت همکار ارجمند برادر چنگیز محمدی مطالب مطرح شده بسیار مفید و ارزشمند بود اینجانب به یا د دارم در یک تحقیق که انجام گرفته بود میزان کار مفید در ایران روزانه 7 دقیقه تعیین گردیده بود حال جهت تایید نوشته حضرتعالی 44 ساعت وقت تلف شده در ادارات ما با تحمیل بار مالی و اختصاص ساعات اضافه کاری کدام ژاپن اسلامی را در سرزمین خود درست کردیم .تا جلسات و همایش ها ی پر هزینه که فقط بدرد بیلان کاری مسئولین می خورد کاربردی و عملیاتی نشوند بی خودی زمان را ازخودمان می گیریم . البته نان برای ما در این جلسات هست ولی خبری از آب نیست . جهت اطلاع در جلسه هم اندیشی مشاوران نکته جالبی از مدیر محترم آقای مومنی دیدم که هر کدام از دوستان مشاور دیدگاه خود را مطرح می کرد فوری می فرمودند راهکار بفرمایید پیشنهادتان چیست برای رفع این مشکل ،که گامی است در جهت رسیدن به آنچه مورد نظر شماست انشاالله

[پاسخ]

مدیر پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ آذر , ۱۳۹۳ ۱۴:۵۲:

شفیعی برای کاشناسی برو دوبی ازاقوام اونجاییند

[پاسخ]

ح.س در گفته :

کسی که پاکدامنی را انتخاب می­کند، احساس گناه و تنفر از خود را ندارد و روح او از آشفتگی و اضطراب به دور است و در آرامش و اطمینان به سر می برد. از غیبت کردن ،قضاوت نسنجیده،حسادت ،دروغ وخلاصه رنجاندن دیگران به شدت باید پرهیز کرد زیرا این گونه اعمال نا آرامی را تولید می کنند. فرد با رها شدن از خشم و آزردگی، تمام توجه خود را به زمان حال معطوف می کند و انرژی خود را به جای پرداختن به خشم و کینه‌توزی نسبت به دیگران، صرف فعالیت‌های تازه و پیشرفت‌های بیشتر در زندگی می کند. خیلی‌ها سال‌ها رنجش‌هایی را در دل نگه می‌دارند اما حاضر نیستند برای رها‌شدن خود و دیگران، آنها را ببخشند. تحقیقات نیزنشان می‌دهد که اشخاص باگذشت‌تر در مقایسه با افرادی که گذشت کمتری دارند از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

[پاسخ]

اهورا ابراهيمي در گفته :

با سلام خدمت شما برادر عزيز
مطالب مطرح شده بسيار عالي بود ، موفق و پيروز باشي .

[پاسخ]

بله.جناب چنگیزخان محمدی جلسات اداره آموزش پرورش را که دیدی همش نقشه کشیدن برای عزل و نصب بوده و هست،ازاین جلسات می باشند!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

محمدی پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۲۷ آذر , ۱۳۹۳ ۱۱:۴۷:

آدمی عزیز، منظور من همه جلسات بی بار و بی مصوبه بود حتی جلسات آموزش و پرورش!! اما بدان که بنده در عزل و نصب احدی نه دخیل بودم نه شرکت کردم ، بنده معتقدم تهدیدها و چالش های آموزش و پرورش مهمتر و بیشتر از شرکت در جلسات عزل و نصب می‌باشد.

[پاسخ]

ف الیاسی در گفته :

سلام دوست عزیز این نوشته هاتلنگر خوبیست شاید ما که عادت بیمارگونه ای به هدر دادن عمر گرانمایه مان داریم بیدار شویم. کر شما قابل تقدیر است.

[پاسخ]

ف الیاسی در گفته :

نوشتن توهین وانگ زدن اون هم با اسم مستعار کار شایسته ای نیست .این صفحات را عزیزانی با زحمت زیاد برای اعتلای فرهنگ این بوم ودیار طراحی کردهاند.لطفا مدیران محترم نوشته هایی که همراه توهین هستند را چاپ نکنند.

[پاسخ]

جواد عزیزی در گفته :

جناب آقای محمدی، استاد گرانقدر، از مطالبی که درج کردید مثال زمانی که روی نیمکت کلاستون نشسته بودم استفاده کردم. متاسفانه کمدی تلخی در ادارات شهرستان برقرار است و چنان روز مرگی بر تفکر مردم شهر حاکم شده که احساس می کنند شرایط لایتغیر است.

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :