کد خبر : 65392
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 676 بازدید

ایست، کوهدشت و رومشکان دیگرآب ندارند!!!

  احسان صلاحی / میرملاس :  به نام خدایی که آب آفرید   ****   ز آب آمده زندگی را پدید‌ چو یزدان به گیتی ره نو گشاد  ****  گیاه و دد و دام و مردم نهاد همه تشنه‌ی آب پاک آمدند  ****   از او زنده بر روی خاک آمدند در مناطق خشك ونيمه […]

55

 

احسان صلاحی / میرملاس : 

به نام خدایی که آب آفرید   ****   ز آب آمده زندگی را پدید‌
چو یزدان به گیتی ره نو گشاد  ****  گیاه و دد و دام و مردم نهاد
همه تشنه‌ی آب پاک آمدند  ****   از او زنده بر روی خاک آمدند

در مناطق خشك ونيمه خشك، آب مهمترين عامل محدود كننده ي توسعه كشاورزي است. در كشور ما كمبود آب كه زاييده عوامل كليماتولوژي منطقه است، نه تنها مشكلاتي را براي توسعه كشاورزي و کشاورزان در پي داشته، بلكه عدم استفاده بهينه از آب هاي استحصالي نيز باعث شده تا اراضي كمتري تحت پوشش و توسعه كشاورزي قرار گيرند. بررسي هاي آماري، گزارش هاي منتشر شده و مشاهده هاي عيني مصرف آب در بخش كشاورزي ايران، نشان مي دهد كه در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان، اتلاف و اسراف اين ماده حياتي در بخش كشاورزي كشور ایران بسيار زياد است. مهمترين عامل اتلاف آب در بخش كشاورزي ايران، پايين بودن راندمان آبياري در زراعت های زارعین است كه باعث شده تا فقط 35 درصد از آب استحصال شده به مصرف واقعي برسد و65 درصد ديگر هدر رفته و تلف شود، همچنین نبود آگاهی در بعضی از زارعین باعث انتخاب الگوی کشت نادرست در منطقه خود شده که همین امر نقش مهمی را در اتلاف آب های منطقع دارا می باشد. منشأ اصلي منابع آب ايران را ريزش هاي جوي تشكيل مي دهند كه با توجه به متوسط بارندگي سالانه 250 ميلي متر ( حدود يك سوم متوسط جهاني) حجم نزولات آسماني حدود 400 ميليارد متر مكعب برآورد مي شود كه از اين مقدار 92 ميليارد متر مكعب به صورت جريان هاي سطحي در آمده و25 ميليارد متر مكعب مستقيما به آبخوان هاي آبرفتي نفوذ كرده و مابقي نیز به صورت تبخير و تعرق از دست مي رود. كل منابع آب تجديد پذير حدود 130 ميليارد متر مكعب است كه از اين ميزان در حال حاضر حدود 88 ميليارد متر مكعب جهت مصارف كشاورزي، صنعت، معدن و شرب برداشت مي شود و از اين ميزان نيز حدود 83 ميليارد متر مكعب تنها به مصرف كشاورزي( يعني حدود 94 درصد آب استحصالي سالانه) مي رسد كه دركشورهاي پيشرفته اين نسبت كمتر از 65 درصد است. خشكسالي يكي از پديده هاي آب وهوايي و از جمله رخدادهاي مصيبت باري است كه هر ساله خسارت هاي زيادي به بشر تحميل مي كند. بروز خشكسالي علاوه بركاهش منابع سطحي، زيرزميني در دسترس و وارد كردن خسارات هنگفتي به بخش كشاورزي آبي و ديم بر بخش هاي مختلفي از اكوسيستم نيز اثرمي گذارد.

وضعیت زراعی شهرستان های کوهدشت و رومشکان:
شهرستان های رومشکان و کوهدشت بر اساس آخرین ارزیابی اداره کل آمار معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان، مساحت اراضی کشاورزی آن ها حدود 200 هزار هکتار می باشد که معادل ۲۵ درصد اراضی زراعی استان لرستان است. همچنین باید توجه داشت که از این مقدار زمین های زراعی نزدیک 12 درصد آن ها به صورت آبی کشت می شوند و بقیه این زمین ها به صورت دیم زیرکشت قرار می گیرند. میانگین بارش سال گذشته زراعی شهرستان کوهدشت و رومشکان 449 میلی متر بوده است.
در شهرستان کوهدشت و رومشکان محصولات متنوعی مانند نخود، گندم، جو، چغندرقند، ذرت و صیفی و سبزی جات کشت می شده است، اما در چند سال اخیر بدلیل کاهش نزولات جوی و افزایش بهره برداری از منابع آب های زیر زمینی کشت گیاهان آبدوست هر ساله در این شهرستان ها با چالش های زیادی روبرو بوده است و از آن چشم پوشی شده است، اما امسال طی حکمی که اطلاع رسانی هم شده است کشت گیاهان آبدوست در این شهرستان ها ممنوع شده است و باعث نارضایتی برخی از کشاورزان این شهرستان شده است. در شهرستان های کوهدشت و رومشکان کشت چغندر و ذرت ممنوع شده است که این امر در اثر کاهش سطح ذخایر آب های زیر زمینی و چالش های تامین آب شرب شهرستان بوده است.
در اين شهرستان ها 230 هزار نفر زندگي مي كنند كه شغل عمده ی آنها كشاورزي است، يا به بيان ديگر، محور توليد وکار این شهرستان ها كشاورزي است. با توجه به اين كه، رژيم بارندگي این شهرستان ها عمدتاً زمستانه – بهاره است، لذا در فصل كشت، بدلیل عدم آب باران و جريان هاي سطحي جاري اجباراً از آب زيرزميني براي كشت محصولات مانند ذرت و چغندر قند استفاده می کنند. تا قبل از دهه ۱۳۳۰، از آب چشمه ها براي آبياري زمين هاي كشاورزي استفاده مي شده است، ولي بعدها كه حفر چاه هاي عميق در دشت هاي شهرستان ها متداول شد، آب های زیر زمینی دشت ها توسط آن ها استخراج گرديده و به مصارف كشاورزي ميرسد. با اضافه شدن اين منبع آب جديد(چاه)، كشاورزي رونق بسيار يافت و به تبع آن استخراج آب هاي زيرزميني نيز، هر چه بيشتر توسعه يافته است. علائم بحران آب، از اوايل سال ۱۳83 در بعضي از دشت هاي شهرستان کوهدشت، از طريق افت مستمر سطح آب زير زميني مشاهده گرديد. يك مديريت كارآمد، حكم مي كرد كه پس از مشاهده بحران، اقداماتي اساسي در جهت مهار افت سطح آب زيرزميني، در كوتاه مدت توسط دولت وقت صورت گيرد و در بلند مدت، تمهيداتي پيرامون تقويت پتانسيل آبي و تعادل بخشي اين دشت ها، از طريق كاهش آبدهي چاه ها، جلوگيري از اضافه برداشت و يا تغذيه مصنوعي منابع آب های زیر زمینی و غيره به عمل آيد. ولي چون اين قبيل اقدامات، به طور جدي صورت نگرفته است، در نتيجه اکنون تمام دشت های شهرستان کوهدشت و رومشکان سرنوشت یکسانی پیدا کردند. جالب اين است كه در اغلب موارد علت اصلي بحران آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان، خشكسالي ها و كمبود نزولات جوي قلمداد شده و از اضافه برداشت ها برداشت (بيشتر از تغذيه) يا توسعه ناپايدار، كمتر صحبت شده است. در حالي كه علت اصلي بحران آب در شهرستان کوهدشت و رومشکان اضافه برداشت ها است و نقش کاهش نزولات جوی و خشکسالی کمتر است، اگرچه خشكسالي ها نيز در اين زمينه نقش داشته اند. همچنین عدم اطلاعات كافي مصرف كنندگان اصلي آب از پيدايش، مديريت و مصرف آب سبب شده است كه آنان از وضعيت پتانسيل آب زير زميني منطقه خود، اطلاع كافي نداشته و بدون توجه به شرايط موجود اقدام به بهره برداري بي رويه و غير مجاز نمايند. بهترين گواه اين ادعا، چاه های غيرمجاز، بدون پروانه وکاهش سطح آب های زیر زمینی(7متر) است. همچنين كمبود آگاهي از مديريت مخازن آب های زيرزميني، نيز نحوه تغذيه، تخليه طبيعي و مصنوعي آن، باعث شده است كه كشاورزان در سالهاي خشك و يا دوره هاي خشكسالي هيدرولوژيكي، به جاي محدود كردن بهره برداري و كاهش دبي چاه ها، اقدام به افزايش زمان كاركرد چاه و افزايش دبي آن نمايند. اين نيز موجب تشديد اضافه برداشت ها از منابع آب های زیر زمینی و كسري آن شده است.
گیاه ذرت، یکی از گیاهان آبدوست می باشد، کشت ذرت سالانه در دنیا 550 بلیون متر مکعب آب مصرف می کند که در حدود 8 درصد مصرف سالیانه آب می باشد. در کشور ما برای تولید ذرت به طور متوسط 10000-12000 متر مکعب آب نیاز است. در مورد چغندر قند نیز برای تولید یک غده 500 گرمی حدود 40 تا50 لیتر آب مورد نیاز است. همچنین کل آب مورد نیاز چغندر قند در طول دوره رشد در مناطق مختلف کشور را بین 7500 – 14000 متر مکعب در هکتار ذکر کرده اند.

پیامد های بحران آب در دشت های کوهدشت و رومشکان:
بحران کمبود آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان داراي پيامدهاي متعدد و متفاوتي است که اگر چاره ای نیک اندیشه نشود در آینده ای نزدیک تبعات آن دامن گیر شهرستان و استان را خواهد گرفت. برخی از آن ها را به اختصار بیان می کنیم:
مهاجرت روستایان به شهرها: در اثر کم شدن منابع آبی و به تبع آن کاهش درآمد کشاورزی، روستائیان ناچار به شهرها روی آورده و بدلیل نبود شغل خاص برای آنان اغلب به کارهای غیر مفید روی می آورند و یا به شهر های دور و پایتخت برای امرار معاش مراجعت می کنند که این امر خود مشکلات عدیده ای را برای جامعه به وجود می آورد.
کاهش حجم فضاهای خالی و نشست زمین: افت مستمر سطح آب های زيرزميني، كه در اثر استخراج بيش از حد آب صورت مي گيرد، سبب خالي شدن آب بخشي از سفره های زیر زمینی مي شود. وقتي كه اين قسمت از ذخایر، به ويژه آن هايي كه از رسوبات دانه ريز درست شده اند، براي مدت نسبتا طولاني بي آب مي شوند، رسوبات منقبض و فشرده شده، و از حالت اوليه خود كه عمدتاً به صورت مكعبي است، خارج و به شكل چهاروجهي هاي نيمه متراكم تا متراكم در می آید. در دانه های کاملا گرد و یکنواخت، حجم فضا های خالی آن ها از حدود 48 درصد به 26 درصد کاهش پیدا می کند که در نتیجه نشست زمین را در پی دارد. بعنوان مثال فورستر و همکاران در سال 1980 نشست زمین در بانکوک را به میزان 60 متر گزارش کردند و یا اینکه کارانت و همکاران بین سال های 1950-1965 میزان نشست دشت های تایوان را 42 متر گزارش کردند( یعنی سالی حدود 12 سانتی متر).
مشکل در تامین آب شرب ساکنین این مناطق درگیری کم آبی: شهرستان های رومشکان و کوهدشت حدود 230 هزار نفر جمعیت دارند. در این مناطق تعداد 926 حلقه چاه وجود دارد که از این مقدار فقط 32 حلقه آن جهت تامین آب شرب(23 حلقه آبرفتی و 9 حلقه آن آهکی است) وجود دارد که از این تعداد هم 9 حلقه آن از مدار خارج شده اند. از طرفی باید ذکر کرد که سرانه مصرف هر فرد در استان لرستان 200 لیتر می باشد که با توجه جمعیت شهرستان کوهدشت و رومشکان ما میزان حدود 17 میلیون مترمکعب آب فقط برای مصارف شرب در سال نیاز داریم( این در حالی است که سالانه طبق آمار ها 150 میلیون متر مکعب از منابع زیر زمینی آب برداشت شده است) و درصورت مداومت کشت گیاهان آبدوست مانند چغندر، ذرت و صیفی کارها، در سال آینده یعنی 94 بخوبی این مشکل قابل لمس خواهد بود، هرچند که اکنون هم بخشی از روستاهای شهرستان های کوهدشت و رومشکان توسط تانکر برای آن ها آب حمل می شود که جوابگو هم نیست و حتی در شهرستان کوهدشت نیز بخش های از شهر مانند شهرک امام خمینی با مشکل کمبود آب و قطعی مکرر آب مواجه هستند. در شهرستان رومشکان نیز، مرکزیت این شهرستان و بخش های تابع با مشکلات کم آبی از الان دست و پنجه نرم می کنند و بار ها فرمانداران محترم و دانای این دو شهرستان (جناب محمدی و محمدی نژاد) تذکر این نکته را در سخنان خود داده اند و از پیامد های این کمبود آب در بخش کشاورزی و تامین شرب این شهرستان ها ابراز نگرانی کرده اند.

پیشنهادات:
تصفیه آب های فاضلاب شهری و بکارگیری آن در مصارف کشاورزی: بهره برداری صحیح از تصفیه فاضلاب شهری، نه تنها مشکل آلودگی آبهای سطحی را برطرف می کند، باعث حفظ منابع آب می گردد. از اواخر قرن بیستم استفاده از پساب و فاضلاب های شهری و صنعتی، مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله آمریکا، انگلیس و آلمان قرار گرفته و آب بازیافتی حاصل از تصفیه این فاضلاب ها برای آبیاری سطح وسیعی از اراضی کشاورزی این کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد. کشورهای خاورمیانه که اکثر آنها در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارند مانند مراکش، اردن، عربستان، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی هر کدام طرح هایی را برای کاربرد دوباره ی فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی در دست اجرا دارند. در کشور ما هم طرح های در سطح کوچک آغاز شده ولی استان لرستان و بخصوص شهرستان کوهدشت می تواند در شکوفایی این طرح های جدید با توجه به دشت های حاصلخیز و تشنه خود، بستری مناسب باشدکه لازمه ی آن هم زهکشی زمین ها کشاورزی برای بازده بیشتر و جلوگیری از شوری آن ها است.
تغییر الگوی کشت در شهرستان های کوهدشت و رومشکان: الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مطابق با سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان منطقه مورد نظر و بهره‌گیری بهینه از ظرفیتهای طبیعی منطقه مورد نظر است. تغییر الگوی کشت یکی از راهکار های مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی با توجه کمبود آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان است. به صورت اصولی برای تعریف یک الگوی کشت در یک منطقه معمولا پارامترهایی مانند شرایط اقلیمی منطقه، میزان نزولات جوی، بافت خاک منطقه و ارتفاع از سطح دریا منطقه مورد نظر را ملاک قرار می دهند. در شهرستان های کوهدشت و رومشکان می توان از کلزا، زعفران، کنجد، باغات زیتون و پسته (البته با استفاده از سیستم های تحت فشار) بهره برد، که بارها ریاست محترم سازمان کشاورزی استان جناب مهندس غضنفری هم بر لزوم تغییر این الگوی کشت در شهرستان های کوهدشت و رومشکان تاکید ورزیده اند.
استفاده از کشت های گلخانه ای وکشت های هیدروپونیک (کشت آبکشت): استفاده از این روش های کشت مزایای زیادی از جمله افزایش عملکر در واحد سطح تا حدود 17 برابر و کاهش مصرف آب تا حدود 12-10 برابر را در بر خواهد داشت. در اين سيستم ها می توان محصولات گوناگوني چون خیار، گوجه فرنگي، كلم، كاهو، انواع گیاهان علفی، هندوانه، اسفناج، انواع فلفل ها، بادمجان، گل ها و گياهان زينتی مخصوصاً اركيد کشت کرد و حتی در بعضی مناطق موز، هويج، لوبيا سبز، تربچه، شاهی آبي و چغندر را نیز توليد كرده اند.
طرح توسعه سدهای خاکی و آب بندها: ایجاد چنین طرح های ضمن جلوگیری از سیلاب ها در مناطق و دامنه کوه ها باعث نفوذ تدریجی آب در طول فصل بارش شد و همچنین زمینه را برای تغذیه آبخوان ها و سفره های زیر زمینی فراهم کرد و از نشست و فرسایش زمین نیز جلوگیری می شود.
اتمام پروژه های زیرساختی در بخش کشاورزی شهرستان کوهدشت: از جمله آن ها می توان به سد معشوره اشاره کرد که علاوه بر سیراب کردن زمین های حاصلخیز دشت کوهدشت می تواند به گفته مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان جناب مهندس غضنفری 9 هزار فرصت شغلی جدید نیز ایجاد کند.

سخن آخر:
كمبود آب در شهرستان های کوهدشت و رومشکان يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در دهه هاي آينده به شمار مي رود. متأسفانه در شهرستان های کوهدشت و رومشکان هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. مجموعه اقداماتي كه تاكنون در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده، عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده است و كمتر توجهي به مديريت مصرف گرديده است، به همين دليل تجديد نظر در الگوي مصرف و صرفه جويي آب خصوصاً در بخش كشاورزي و افزايش بهره وري و راندمان توليد كليه بخش هاي توليد و مصرف كننده آب و نيز بخش مصرف خانگي از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است.

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

همشهری در گفته :

مطالبه مردم لرستان توسعه و پیشرفت استان است.ریشه فقر و بیکاری و مهاجرت باید خشکانده شود.
اما جهت اطلاع: طی سالهای گذشته که ما لرستانیها (مسئولین و نخبگان و مردم )در خواب خرگوشی بوده ایم.
خوزستان با ساخت سدهای زیاد تواسته ۱۵ میلیارد متر مکعب آب را مهار کند و لرستان با احتساب دو سد اخیر(ایوشان و مروک) توانسته فقط ۹۰ میلیون متر مکعب آب را مهار کند و این در حالی است که لرستان سر چشمه است .
خوزستان ۶۸۵ هزار هکتار زمین را به کشت آبی تبدیل کرده و لرستان فقط ۲ هزار هکتار .البته ایوشان و مروک هم شاید سالهای آینده اضافه شود که باز به ۱۰ هزار هکتار نیز نمی رسد.و این در حالی است که خاک لرستان زرخیز است.
میزان اشتغال را خودتان حساب کنید برای هر دو استان.
میزان ثروت تولیدی سالیانه که عاید خوزستان نیز میشود را خودتان حساب کنید.
هزار هزار مشکلات مردم لرستان را نیز خودتان می دانید
این آدرس را هم سری بزنید:
جهت مطالعه و تفکر همشهریان عزیز: مقایسه وضعیت ما و استانهای هم جوار.
http://daminfo.wrm.ir/fa/tabularview?rnd=80036

[پاسخ]

هم ولایت در گفته :

خسته نباشی خوب بود ولی زیاد مطلب میدی .بهش میگن استارت سیاسی

[پاسخ]

سعید بالنگ پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۷ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸:

هم ولایت عزیز اگر ننویسی میگیم چرا ننوشتی و اگر بنویسی میگیم چرا نوشتی !!!
مهندس صلاحی هم اگر نماینده باشه وضع از این بهتر نشه بدتر نخواهد شد !

[پاسخ]

hamid پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۷ اسفند , ۱۳۹۳ ۱۵:۱۶:

دستمریزاد مهندس صلاحی خدا قوت برادر عزیز من همیشه نوشته های شما رو دنبال می کنم بسیار اموزنده هستند و تاثیرگذار
جناب هم ولایت ما همیشه میگیم چرا نخبگان و جوانان تحصیل کرده ما برای شهر مایه نمی گذارن . حالا که امثال آقای صلاحی در مباحث کشاورزی بدون چشم داشت و هیاهوی سیاسی پیش قدم شده چرا با تیکه پرانی و مسخره کردن اجرشونو می دیم؟ همین رفتارهای ما نشان ضعف فرهنگی ماست که عاقبتمون این شده. حتما باید جوانان ما تیتر روزنامه های پایتخت برای سرقت و قتل باشند که کوهدشت رو روسیاه کنند؟ چرا به داشته هامون که همین جوانان نخبه و فهیم هستند افتخار نمی کنیم و بها نمیدیم؟

[پاسخ]

فرهنگی در گفته :

واقعا عالی قلم زدی احسنت مهندس

[پاسخ]

محمدکولیوند الشتر در گفته :

دستت درد نکنه مطلبت عالی بود. واقعامشکل بحران به وجودامده نه تنها درکوهدشت بلکه درشهرستانهای دیگر به علت بی تدبیری مسئولین طی هشت سال گذشته بوده است .جناب مهنس فریدونی درطول مدت دوسال ونیمی که درالشتر بودبه اندازه بیست سال برای شهرستان تسهیلات ارزان قیمت اختصاص دادمطمئن باشید اگربه توصیه های ایشان گوش کنید سودان به جیب شماکشاورزان محترم کوهدشت میرودچون مهندس فریدونی خودش کشاورز زاده است و درد کشاورزان را ازهرکسی بیشتر می داند

[پاسخ]

هم ولایت منظورش همشهری بوده.

[پاسخ]

هم ولایت در گفته :

نخیر برادر کوهدشت هنوز شهر نیست خیلی مایه بزاریم میشه ی روستای توسعه نیافته.در ضمن مگه فقط ی نخبه توی این شهره که همه شدن طرفدار مهندس صلاحی ضمن اینکه بنده مطالبشو دنبال می کنم و از هم تشکر میکنم ولی برادر فقید من هشت سال گذشته چرا کوچکترین تلنگر نزدید به این اوضاع حالا که فرصت صندلی نشینشی رسیده همه شدن کاسه ی داغ تر از آش.

[پاسخ]

مطلب آقای صلاحی رو کامل مطالعه کردم بسیار نکته سنج نقد کرده بودند من کشاورز در کوهدشت می شناسم سال گذشت 150 میلیون چغندر فقط فروخته یعنی ابی که سهم همه ی ماست رفته تو جیب این دوستان معترض. در مورد حرف های این فرد هم ولایت هم باید عرض کنم حتما به پزشک مراجعه کنند مگه مهندس صلاحی نماینده مجلس هستند یا مدیر کل هستند که اینجور صحبت می کنید ایشون فردی محترم و علمی هستند و همیشه نوشته هاشون در جهت اموزش بوده نه پست و منصب سیاسی . آقا یا خانم هم ولایت شما این سوال رو باید از استانداران و فرماندارن دولت گل و بلبل 8ساله گذشته بپرسید نه ایشون. .. چرا ما کوهدشتی همیشه دنبال مقصر جلوه دادن و نابود کردن هستیم؟چرا واژه ی تشکر و قدر دانی برای ماها معنا نداره؟ دوست هم ولایت شما هم اگر راهکاری دارید بفرماید؟اگر علمی دارید که برای پیشرفت کوهدشت مفید واقع میشه حتما ذکر کنید در غیر این صورت برای شما سکوت بسیار هم باارزش خواهد بود.

[پاسخ]

م. سوری در گفته :

افرین مهندس صلاحی.بسیار علمی و بلیغ بیان فرمودید تشکر انشالله تلنگری باشه واسه مدیران استان و شهرستان.

[پاسخ]

هم ولایت در گفته :

بنده مطلب مهندس صلاحی را نقد نکردم بلکه خود ایشان را نقد کردم چرا که به اعتقاد بنده در یک برهه ی خاص از زمان که صحبت از تحولات مدیریتی در میان است و ذینفوذان سیاسی جناح های مختلف در حال فعالیت هستند نمیتوان تمام داشته های علمی خود را به یکباره جامعه ی عمل بپوشانیم چرا که خواسته یا نا خواسته تمام توان علمی ما رنگ و بوی سیاسی میگیرد،معتقدم که جناب مهندس بهتر است بسمت پژوهش های علمی وکارآفرینی بروند و در عمل ثابت کنند که فرزندان این مرز و بوم توان علمی خوب و استعداد بکار گیری علم خود را دارند نه در رسانه ها دنبال مانور سیاسی باشند.

[پاسخ]

غریبه در گفته :

به نظرم هم ولایتی بد نگفته

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :