- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

دریای سرخ / یمن

دریای سرخ  [1]/ یمن

*

redsea-10 [2]

*

هنر برای پرداختن به دردهای بشر است. برای ساده‌تر کردن مسیر فهم چیزهایی که با صفحه‌ها استدلال و منطق سخت فهمیده می‌شوند. مخصوصا در زمانه ما که حجاب رسانه‌های گسترده جهانی وجود هزاران داده را نیز در رساندن مخاطب به فهم ناکارآمد می‌کند. 

آثار تبلیغاتی نیز گاهی می‌توانند تنه به تنه‌ی آثار هنری بزنند! آن‌قدر رسانه‌های جدید بر انتقال داده تمرکز دارند که گاهی -مانند خیلی از اینفوموشن‌گرافیک‌ها- به کل از جوهره هنر خالی می‌شوند و تنها یک ارائه سلسله‌وار و تصویری داده‌ها هستند. اما ظرفیت‌های این قالب‌های تصویری جای کار بسیار دارد. خانه طراحان انقلاب اسلامی [3] در یکی از آخرین تولیدات خود، روایتی دردناک از واقعیت جنگ  یمن را بیان کرده است.

*

[4]

*

[5]

*

[6]

*

[7]

*

[8]

*

[9]

*

[10]

*

[11]

*

[12]

*

[13]

*

[14]

*

[15]

*

[16]

*

[17]

*

[18]

*

[19]

*

[20]

*