کد خبر : 71466
تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۲:۳۴
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 893 بازدید

کوچ نشینی سیاسی ( دوره گردی سیاسی )

    محمد سوری / میرملاس :  تأملی جامعه شناختی – روان شناختی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی در شهرستان کوهدشت و رومشکان کوچ نشینی سیاسی ( دوره گردی سیاسی ) کثیف ترین و پلیدترین رفتار سیاسی پریکلس یونانی : آدمی که به کار سیاسی نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست بلکه باید اورا […]

 111111

 

محمد سوری / میرملاس : 

تأملی جامعه شناختی – روان شناختی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی در شهرستان کوهدشت و رومشکان

کوچ نشینی سیاسی ( دوره گردی سیاسی ) کثیف ترین و پلیدترین رفتار سیاسی

پریکلس یونانی : آدمی که به کار سیاسی نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست بلکه باید اورا شهروندی بی خاصیت بدانیم .

در عصر حاضر مهمترین و حساسترین حوزه فعالیت انسان در عرصه جامعه فعالیت سیاسی است و این سخت متأثر از فرهنگ ، اندیشه ، منافع گروهی و شخصی و عوامل اقتصادی هر جامعه است و خود سیاست نیز متقابلاً بر آنها اثر می گذارد و در شکل گیری جهت گیریهای فرهنگی و اندیشه ها و جریانهای سیاسی مؤثر است . آگاهی سیاسی مردم و احساس مسؤلیت آنها در قبال سرنوشت  جمعی خویش و حتی نسل آینده کشورشان می تواند سبب بقای جامعه مطلوبشان باشد و زمینه ترقی و تعالی آنرا تضمین نماید ولی اگر چنین آگاهی و احساس مسئولیتی وجود نداشته باشد فعالیت سیاسی چنین مردمی گام گذاشتن در برهوت سیاسی و افتادن در دام شیاطین عرصه سیاست خواهد بود و بجای دفاع از منافع خود و جامعه خویش ابزاری در دست دلالان و نیرنگبازان عرصه سیاست خواهد بود .

جوامعی که دارای حداقل آگاهی و دانش سیاسی هستند ، معیار های زندگی سیاسی ، اداره امور عمومی و گزینش سیاستمداران بویژه نمایندگان  در سطح معقول و قابل قبولی نیست و نمایندگان و سایر مسئولین ، مسئول و پاسخگوی اعمال خود نبوده و از انتقادها نگرانی ندارند . لذا در شرایط کنونی بر همه ی آگاهان سیاسی ، اساتید دانشگاه ، فرهنگیان مسئول و دانشجویان و جوانان آگاه  فرض است تا در این مسیر با قلم و بیان خود  مردم را  از این شرایط گمراه کننده بیدار کنند زیرا آگاهی سیاسی مردم و احساس مسئولیت آنها در قبال سرنوشت جمعی خود و کشورشان می تواند جامعه مطلوبشان را رقم بزنند و زمینه بالندگی نسل امروز و آینده را تضمین نمایند و مانع سوءاستفاده دغلبازان سیاسی از عواطف و احساسات مردم شوند لذا اگر چنین آگاهی و مسئولیتی وجود نداشته باشد در آینده ای نه چندان دور جامعه در مسیر تلخی قرار گرفته و خیلی زود فرو می ریزد .

در انتخابات تنها رإی دادن شرط کافی برای مشارکت سیاسی نیست بلکه دانستن پاسخ درست به پرسشهای سیاسی و اقتصادی لازم است . مردم باید بدانند که نماینده و مسئولین شهرشان چگونه عمل می کنند ؟ و نیز باید بفهمند که در پشت سیاستهای خاص چه منافع و چه نیروهایی قرار دارند؟ و نتایج چنین سیاستهایی در سطح خرد و کلان چیست؟ چه کسانی به واقع از سوی آنها انتخاب شده اند؟ و مردم آنها را برای رسیدن به چه هدفهایی برگزیده اند؟ بی توجهی به این موضوعات و ناآگاهی سیاسی در این خصوص  بسیاری از اوقات سبب تباهی جامعه و زندگی انسانهای معاصر و آینده می شود .

بزرگترین آفت و کثیفترین رفتار سیاسی در انتخابات ادوار گذشته و حال که مختص  شهرستان کوهدشت و رومشکان است کوچ نشینی سیاسی ( دوره گردی سیاسی )  است . کوچ نشینی سیاسی به آن دسته از افراد فعال در عرصه سیاست اطلاق می شود که فعالیت سیاسیشان بر مدار منافع شخصی شان شکل می گیرد و به اصطلاح  به نرخ روز نان می خورند و هر بار علی رغم گرایش سیاسی خود هوادار یک جریان سیاسی دیگر می شوند . البته باید در اینجا آن عده از از افراد که مسئولانه و عزتمندانه و با پشتوانه عقلی و علمی مبادرت به تغییر موضع سیاسی شان می نمایند استثنا کرد و مشمول چنین صفتی نمی شوندزیرا تجدید نظر در آراء و اندیشه ها لازمه ی زندگی هر فرد و اجتماعی است و کسی حق ندارد چنین انسانهای آگاهی را سرزنش نماید زیرا این عمل در تمام ادیان آسمانی و مکاتب سیاسی و اجتماعی بشر ی توصیه شده است . بلکه آنانی که که به توصیه ماکیاول مبنی بر اینکه هدف وسیله را توجیه می کند عمل می نمایند و به بیانی دیگر هر جا منافعشان اقتضا کرد بدور از مرام و عقیده سیاسیشان عمل می کنند و از آغاز انقلاب تا کنون به صورت مرضی بر این روش رفتار می نمایند لذا اینانند که باید مورد سرزنش و طعن قرار داد و از دایره فعالیتهای سیاسی کنار زد  . کوچ نشینان سیاسی به عشایر کوچ می مانند که برای دستیابی به چرای مناسب برای دامهای خود مدام از یک نقطه به نقطة دیگر کوچ می کنند و  همینکه چرایشان به ته دیک برسد بدون تعلق خاطر و دلبستگی به آن  مترصد فرصتی هستند تا چرای مناسبتری بیابند تا بار خود را بربندند  و بی دغدغه چرایی که رو به اتمام است رها کنند و به چرای چربتری دستیابند . اینانند که معادلات سیاسی را در هم میریزند و بصورت هوادار استیجاری عمل کرده وهر بار در جبهه ای قرار می گیرند که به آن تعلق ندارند . اینان  مشارکت سیاسی را در قالب جریانهای اصول گرا و اصلاح طلب نه بر مبنای خط فکری و ایدئولوژی خاصی و نه ناشی از دغدغه خدمت و پشتیبانی از برنامه های سیاسی و اقتصادی بلکه به دلیل توقعات شخصی خود و با دریوزگی جهت اشغال یک جایگاه مدیریتی و کسب منافع مالی و ارضای یکی از تمایلات و خواسته های فردی دست به فعالیت و هواداری از یک کاندیدا می زنند  . و اگر شرایط برد را در هر کدام از کاندیداها احساس نمایند فارغ از گرایش سیاسی خود به دست و پای آن افتاده و گرداگرد آنرا حلقه می زنند.

اینانند که  منافع مردم و ملت را به بهای منافع شخصی و نامشروع خود لگد مال کرده و مردم را به استحزاء می گیرند . مصداق کوچ نشینی در جریانهای سیاسی شهرستان کوهدشت و رومشکان کاملاً مشخص است و نمی خواهم از حالت بی طرفی خارج شوم و به این موضوع بپردازم علی ای حال به این بسنده می کنم.

در سالهای اخیر دلبستگی و تنفر ، گرایش و گریز ، حسادت و بدبینی مفرط ، فردگرایی و شخصی نگری آشکار و حمایت و طرفداری ناچاری و اضطراری از یک جریان سیاسی همه وهمه متأثر از منافع شخصی در مقابل رقبای طایفه ای و صنفی و …. بوده است که این صفات از مهمترین و بارزترین خصلت های برتر روانی و رفتاری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در شهرستان کوهدشت به شمار می رود .

بعضی از کاندیداها بصورت تجربه این خصلتها را دریافته اند لذا نه با تأکید بر ارزشها و آرمانهای اصیل اسلامی و انسانی ونه با تدوین و ارائه برنامه های سیاسی ـ اقتصادی کارآمد در سطح خرد و کلان برای برون رفت از بن بست ها و معضلات پیش روی شهرستان  بلکه با سوء استفاده از اختلافات و تعصبات طایفه ای و صرفاً به قصد مصادره آراء آنها به این رقابتهای قرون وسطایی دامن می زنند .

گذری به کامنتهای موجود در سایت ها خبری و شنیدن گفتمانهای روزانه مردم در کوچه و بازار حکایت از برجسته بودن گفتمانهای طایفه ای و قومی است و این خطر و چالش بزرگی است که در آینده دامن گیر این شهرستان در انتخاب یک نماینده شایسته و توانا در انتخابات آتی است .

آشوبهای انتخاباتی و حمله دون شأن طوایف صاحب نام و شریف که  توسط عده ی معدودی متعصب و  پرخاشگر و فاقد ریشه طایفه ای  به سمت رقبا ی سیاسی به قصد برهم زدن قواعد و معادلات سیاسی و بدنام کردن طوایف بزرگ و با سابقه درخشان همه نشانه ظهور مجدد اختلافات قومی دوران بربریت است و تأسف بارتر این است که این عده با تحریض بعضی از فعالین سیاسی و  لبخند رضایت بخش و تأیید کننده بعضی کاندیداها نسبت به عمل شنیع این عده همراه است .

دخالت دادن گرایشها و تعلقات طایفه ای در امور سیاسی از سوی هر فرد و گروهی که باشد محکوم است و شایسته مردم متدین و فهیم نیست که در دام چنین بازیگران هزار جهره ای قرار گیرند زیرا چنین عقیده ای نه با اسلام ناب سازگاری دارد و نه مقبول هر انسان منصف و حقیقت بینی است  الا موجب بازار گرمی و بعضاً توفیق کسانی می شود که فاقد هر نوع اندیشه اصلاحی و برنامه اقتصادی کارآمد است لذا چیزی که دغدغه و مطلوب آنهاست ورود مردم به بازیهای طایفه ای و گل آلود کردن مشارکت سیاسی مردم به نفع خود است.

 

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

سوري در گفته :

ضمن خسته نباشي خدمت آقاي سوري به نظر من بعضي از افراد موافق فرمايش شما اگر شرايط كوچ نشيني سياسي برايشان مهيا شود به راحتي تسليم اين امر خواهند شد . البته افرادي به خاطر مطرود شدن يك قوم و طايفه و در جهت نظر آنان حركت كردن تن به نوشتن و موافق ميل شما بودن را مي دهند

[پاسخ]

دوست اقای سوری در گفته :

مقاله ای است که واقعا درد این روز های مردم کوهدشت ورومشگان را بیان نموده .این نوشتار به صورت عینی دارای مصداق هایی در جامعه است که صد البته مردم به خوبی می دانند .فقط من هم در تایید مقاله اقای سوری که حقیقتا بسیار شیوا متین ومتقن مطلب را نوشته اند می گویم گاهی اوقات یک فرد در افکار و منش خود تجدید نظر می کند وراه دیگری را بر می گزیند احترام این شخص واجب است اما کار جایی مورد قبول نیست که فرد علی رغم این که یک شیوه وراه وروش جدید را در زندگی حود بر گزیذه است نمی تواند دل از منفعت های و مرام سیاسی قبلی خود بکند واین همان اشکال کار است یعنی فرد به قول اقای سوری دنبال یک چرای خوب می باشد نه این که از گدشته دل کنده باشد بلکه می خواهد هر طوری شده فقط به هدف خود برسد اما اقای سوری نگرانی شما را مردم اگاه وغهیم کوهدشت ورومشگان می فهمند وبه خوبی می دانند که این افراد چه کسانی هستند کسانی که به اصحاب روز شنبه معروف هستند ویا کسانی که حاضرند تمام گدشته سیاسی خود را کتمان کنند تمام شناسنامه سیاسی خود را خط بکشند تا به هدف خود برسند .اقای سوری عزیز در ایران هیچ کس نمی تواند دو لا دولا شتر سواری کند تجربه ملی و کشوری را داریم که حتی برخی از انها در استان خودمان بودند وقتی تا عرش مناصب اصول گرایی بالا رفته بودند وقتی بوسیله رای ونظر اصول گرایان ابوالمشاغل شده بودند اما طمع رسیدن به مقامی دیگر رای اظر انها را تغببر داد اما بعد از مدتی جواب ان را دیدند من به یقبن می گویم این پدیده بسیار بد بوده وهردو جریان مطرح کشور با عاملاان چنین کاری بر خورد می کنند اگر قبول ندارید تا اسفند صبر نمایید

[پاسخ]

م سوري در گفته :

با تشكر از آقاي سوري كه به آسيب اجتماعي مهمي اشاره كردند .كه متاسفانه خيلي از مردم و كانديداتورها را در بر گرفته است و به طوري كه حاضرند براي دستيابي به موقعيت سياسي خود خيلي از مسايل اخلاقي را زير پا مي گذارند.واز هر ترفندي استفاده مي كنند .

[پاسخ]

به نکات خوب و با ارزشی اشاره کرده اید ،متأسفنه بعد از گذشت 36سال از انقلاب اسلامی، هنوز مردم شهر ما آگاهی سیاسی به معنای واقعی آن را درک نکرده اند . هرچند عنوان می شود کوهدشت یک شهر سیاسی است امامتأسفانه سیاست زده است و در دام تعصبات طایفه ای که علت آن هم رفتار مدعیان سیاسی کار و قدرت طلبی است که سالهاست بقای سیاسی خود را در دامن زدن به این جور رفتارها می دانند و هنوز هم با وجود عملکرد ضعیف چند ساله اشان دست از سر مردم بر نداشته اند ومدعی تر از گذشته به میدان آمده اند. در شرایط فعلی برای برون رفت از این وضعیت، آگاهان سیاسی ما و رسانه های محلی که چند سالی است از رشد خوبی برخوردار شده اند باید میدان داری کنند و به کمک مردم بیایند و نگذارند از این بیشتر روند توسعه ورشد منطقه ما در جا بزند.
یکی از عوامل عقب ماندگی و محرومیت شهر ما محصول همین رفتارهای متعصبانه قبیله ای و سوئ استفاده سیاسیونی است که منافع خود را در گرو ادمه این روند ناشایست می دانند و با وجود نا کارآمدی این روش در پیشرفت وتوسعه و محرومیت زدایی، هنوز دست از سر مردم بر نداشته اند و طلبکارانه خود را خدوم مردم معرفی کرده ومانع خارج شدن مردم از این وضعیت اسفبار هستند.
مردم ما باید بدانند آزموده را آزمودن خطاست. اگر می خواهند آینده سیاسی و اقتصادی و… شهر تغییر کند وبه نتیجه مطلوب برسند باید به دنبال تغییر رفتار خود باشند و با ارزیابی رفتارهای گذشته خود و کسانی که در رأس امور آنها بوده شربیط را عوض کنند وگرنه تکرار رفتارهای گذشته به معنی در جا زدن است واین یعنی خیانت به خود ونسلهای آینده.

[پاسخ]

اصولگرا در گفته :

خیلی عالی بود جناب آقای سوری واقعیت انکارناپذیری است درشهرستان کوهدشت . انشالله مردم آگاه شده اند ودیگر فریب نخواهند خورد

[پاسخ]

سوری ازنا در گفته :

باسلام خدمت استاد گرانقدر! من به شخصه باشناختی که ازشخصیت جنابعالی دارم به شما وفکرتان احسنت میگویم .واقعیت سیاست در کوهدشت ورومشگان همین است خیلی جامع ومختصر بیان نمودید حال خیلی ازافرادجامعه را

[پاسخ]

درست میفرمایید. واقعا کوهدشت پر از ادمهایی است که ثبات قدم در مسیر سیاسی خود ندارند و شدیدا نان به نرخ روز خورند
به عنوان مثال خیلیا که در دوره ای از زمان شدیدا واهمه داشتند از اصلاحاتی بودن، الان که دولت تدبیر و امید پیروز شد مجددا خود را اصلاحاتی نام نهادند امیدواریم که چندباره تغییر مسیر ندهند

[پاسخ]

مهرداد امرایی در گفته :

با تشکر از اقای سوری.مطالب تان عین واقعیت است.دردی که این جامعه به آن مبتلاست.

[پاسخ]

قاسمی در گفته :

کهنه رندی بود نام نامی‌اش بابا کرم
گه فروتن بود و گه انبانه فیس و ورم
دوخت هر دم کیسه و اندوخت دینار و درم
زیست عمری کامیاب و مالدار و محترم
چون زعهد کودکی تا آخرین ساعت که مرد
نان به نرخ روز خورد!

آنکه در مجلس، به پهلوی مدرس می‌نشست،
ناگهان از او برید و با رضاخان داد دست
چون رضا خان جیم شد، خود را به حزب توده بست
چون ورق برگشت و حزب توده هم شد ورشکست
رفت و بر درگاه فرزند رضاخان سر سپرد
نان به نرخ روز خورد!

مؤمنان او را یکی از مؤمنین پنداشتند
صالحان او را نکوکار و امین پنداشتند
دزدها او را به دزدی بیقرین پنداشتند
از چه رو جمعی چنان جمعی چنین پنداشتند؟
چونکه هم در زهد شهرت داشت، هم در دستبرد
نان به نرخ روز خورد!

باتشکر از مدیریت سایت

[پاسخ]

واقع بین رومشکان در گفته :

با سلام و عرض ارادت خدمت آقای سوری عزیز که نکات خوبی را مطرح نمودید اما چند نکته را خدمتتون عرض می نمایم

1- کاش به جای واژه های بزرگترین ، کثیف ترین و پلیدترین از واژه های مناسب تری برای تیتر مقاله ات استفاده می کردی چون خودت می گویی که: « البته باید در اینجا آن عده از از افراد که مسئولانه و عزتمندانه و با پشتوانه عقلی و علمی مبادرت به تغییر موضع سیاسی شان می نمایند استثنا کرد و مشمول چنین صفتی نمی شوندزیرا تجدید نظر در آراء و اندیشه ها لازمه ی زندگی هر فرد و اجتماعی است و کسی حق ندارد چنین انسانهای آگاهی را سرزنش نماید زیرا این عمل در تمام ادیان آسمانی و مکاتب سیاسی و اجتماعی بشر ی توصیه شده است »

2 – فعالیت سیاسی شرایط خاصی دارد و نمی شود به گفته فردی مانند پریکلیس حدود 50 درصد مردم را که به هر دلیلی در فعالیت های سیاسی شرکت نمی کنند و بیشتر از این عده که فقط رای می دهند را متهم به « شهروند بی خاصیت » کرد!

3 – اگر می گویی فعالیت سیاسی سخت متأثر از فرهنگ ، اندیشه ، منافع گروهی و شخصی و عوامل اقتصادی هر جامعه است پس نبایستی تغییر موضع افراد را به دلایل منافع شخصی ایراد گرفت ( که البته من این نظر را قبول ندارم )

4 – نان به نرخ روز خور و چرایی چربتر و واژگانی اینچنینی شایسته مقاله فرد فرهیخته ای مانند شما نسیت

5 – ما فقط هوادار استیجاری نداریم کاش خیلی شفاف منظور خود را بیان می کردی که خواص که کاندیدای نمایندگی می شوند نبایستی به صورت کاندیدای اجاره ای در خدمت گروهی قرار گیرند ، اگر هوادار اجاره ای بد است کاندیدای اجاره ای بس بدتر

6 – کاش به جای صرفا حمله به عده ه ای از طوایف که آشوبهای انتخاباتی و حمله فیزیکی به سمت رقبا ی سیاسی را داشته اند مستقیم به فعالین سیاسی و بعضی کاندیداها که مشوق این گروه بودند انتقاد می کردی

در نهایت امیدوارم روزی برسد که مردم ما و خواص سیاسی ما بر اساس مصالح اسلام ، نظام و انقلاب و مردم مظلوم شهرستان های کوهدشت و رومشکان عمل کنند نه بر اساس منافع شخصی و گروهی و تعصبات کور قومی و قبیله ای و جناحی

که قرآن به درستی می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم

[پاسخ]

علي پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۱ تیر , ۱۳۹۴ ۱۰:۲۱:

آفرين بسيار قشنگ نوشتيد و موثر

[پاسخ]

بی طرف در گفته :

آقای سوری :
حضور و همگامی با عقاید ، احزاب سیاسی و جریانهای پذیرفته شده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مثل اعلام ایدئولوژی و یااظهار مذهب نیست که تغییر و جابجای در آن تابو ، زشت و یا گناه نابخشودنی باشد.
بلکه! اختلاف گروه های سیاسی پذیرفته شده در ایران:
همان اختلاف در تنوع در برنامه هاست برای اداره ی بهتر کشور .
پس جابجایی کثیف کاری نیست . صد البته ضرورت پویایی احزاب سیاسی است. چون عامه مردم هر دوره از انتخابات فکری را بر می گزینند لذا این عامه کثافت کاری نمی کنند. بلکه از گروه قبلی که نتیجه نمی گیرند ، با امید به کسب نتیجه ای بهتر، تغییر حمایت از افراد می دهند.
با درود.

[پاسخ]

سماقی در گفته :

عا لی است متشکر

[پاسخ]

رومشکان در گفته :

ابتداعاً عرض ادب دارم خدمت خوانندگان عزیز. عریضه جناب سوری را خواندم درد مشترکی است ولی ای کاش اول از خودمان شروع کنیم وقتی بنده حقیر می بینم که سیاسیون ارشد کشوری واستانی به خاطر رانت و مسائل ومنافع شخصی با سرعت نور پاشنه هایشان می چرخد، من نوعی که روز به روز کمرم زیر بار مشکلات اقتصادی (شهریه،جهیزیه وهزینه اب ،برق ،تلفن و …) خم وخم تر می شود چرا سیاسیون را به بازی نگیرم. گرچه این متد در کشور رایج است .شما حق داری ایده آل فکر کنید اما خوبه که رئال زندگی کنید.وقتی که احزاب شناسنامه دار وجود نداشته باشند تا افراد در قالب آن فعالیت کنن همین مشکل وجود داره ، اگر احزاب فعال بودند نه کاندید استیجاری وجو داشت و نه طرفدار استیجاری (صدالبته که مورد دوم را به دلایل بالا قبول ندارم). ناگفته نماند مشکلات معیشتی و احتیاج نیز براینگونه رفتارهای ناهنجار بی تاثیر نیستند گرچه تعداد معدودی هم هستن که عزت نفس ندارند………..

[پاسخ]

مریدحقیقت در گفته :

جناب آقای سوری ازمقاله ارزشمند وعلمیتان تقدیر وتشکرمیکنم وازپایگاه خبری تحلیلی میرملاس که حقیقتا به عنوان یک پایگاه خوش نام وپرطرفدار سپاسگزاریم

[پاسخ]

طوفان در گفته :

باسلام باید عرض کنم مردم خیلی جلوتر از فعالان سیاسی جلوترند همه را به نوعی دور میزنند مردم میدانند کار نمایندگان فقط قرایت فاتحه بر اموات و سفارش جهت کود شیمیایی وغیره است بنابراین برای رضایت ارواح اموات قدیم و اونهایی که جدید قراره برحمت خدا بروند به همه نامزدها قول مساعد میدن مگه جز این است؟ودیگر اینکه فعالیت سیاسی نیاز به بسترهای ویژه ای دارد که در شهر ما محیا نیست,احزاب ما فصلی هستند بیست روز قبل از انتخابات فعال میشن بعداز انتخابات تعطیل,ودیگر اینکه شکست خوردگان به پایتخت رجعت ودیگر خبری از انها نیست بنابراین برادر سوری هرکه امد بار خود بربست ورفت ماهمان بدبخت وخوار وبی نصیب /به نظرت راهی جز این هست الا کوچ یا گلونه یا تهران ؟

[پاسخ]

علي پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۱ تیر , ۱۳۹۴ ۱۰:۲۷:

احسنت گل گفتي؟

[پاسخ]

از رومشکان پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۳۱ تیر , ۱۳۹۴ ۱۹:۰۳:

ببخشید متن مقاله اشاره به کوچ فکری و تغییر موضع سیاسی دارد نه کوچ جغرافیایی

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :