کد خبر : 72515
تاریخ انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,531 بازدید

یک پیش فرض ، سه احتمال و یک پیشنهاد درمورد انتخابات پیش روی جریان حامی دولت در کوهدشت و رومشکان

  حمزه فیضی پور / میرملاس :  از ویژگیهای بارز جریان سیاسی موسوم به چپ(دهه ی ۶۰تا میانه ی دهه‌ ی ۷۰)ویا اصلاح طلبان از(از۷۶تا۸۴)وبا برگزاری انتخابات خرداد ماه سال۹۲ که باحمایت از دکتر روحانی به اعتدالگرایان معروف شدند،چه درسطح کلان کشوری وچه درسطح میانه(استانی) وچه در سطح خرد(شهرستان ومناطق)برخورداری از اشخاص معروف وکارکشته وفعال […]

666776

 

حمزه فیضی پور / میرملاس : 

از ویژگیهای بارز جریان سیاسی موسوم به چپ(دهه ی ۶۰تا میانه ی دهه‌ ی ۷۰)ویا اصلاح طلبان از(از۷۶تا۸۴)وبا برگزاری انتخابات خرداد ماه سال۹۲ که باحمایت از دکتر روحانی به اعتدالگرایان معروف شدند،چه درسطح کلان کشوری وچه درسطح میانه(استانی) وچه در سطح خرد(شهرستان ومناطق)برخورداری از اشخاص معروف وکارکشته وفعال سیاسی ونخبگان مدیریتی به تعداد فراوان است که هر کدام میتوانند مدعی حظور در عرصه های مختلف باشند واین خود یک امتیاز وحسن به شمار میرودونگارنده معتقد است این مجموعه ی غنی وبرخوردار ازسرمایه های قوی اجتماعی، سیاسی وعناصر انسانی مؤثر در سطح استان لرستان وحتی کشوری بویژه در حوزه ی شهرستان کوهدشت ورومشکان دارای تابلوی افتخارات بس ارزشمندیست که قدر آن راباید «بزرگان مؤثر ومتولیان گرد گنبد تدبیر»بدانند وبا دیده ی فرصت بدان بنگرند وزمینه های همگرایی و بازسازی قوای ذهنی وجمع شدن این نخبگان هرچند با ایده های مختلف و اختلاف نظرهای درون گروهی فراهم نمایند و مستمع نظرات آنان شوند تا آنگاه در سایه ی تعامل همفکرانه ومشورت و تفکر جمعی راهکاری به روز وعملی و یا راهکارهایی متعدد که منتج به نتیجه ی واحد شود حاصل گردد.

اما پیش فرض: با این وصف وحسب شنیده ها احتمال سه تا پنج نفر با صبغه ی سیاسی وابستگی به جریان حامی تدبیر وامید ،حضورشان در انتخابات محتمل است لذا نخبگان ومتنفذین با در نظر گرفتن «نظریه ی تشبیه بازیگری سیاسی به بازی شطرنج »که در آن طرفین هم بر خود متمرکز اند و هم حرکات طرف مقابل را رصد می نمایند باید با تحلیل وپیش نگری و در نظر گرفتن کلیه ی جوانب، مکانیسم های لازم تعریف شده را برای مواجهه شدن با هر احتمال از قبل بیندیشند و براساس آن در عرصه ی انتخابات پیش رو،همدلانه وبا همفکری ضمن احترام به رقیب، متعهدانه وارد فاز رقابت شوند،با این پیش فرض

سه احتمال زیر باید مورد توجه قرار گیرد و براساس آن ونیز در نظر گرفتن رقیب به ایفای نقش پرداخت:

احتمال اول:«همه داوطلبین این جریان فرصت حضور در عرصه را به دست بیاورند(دید خوشبینانه)
احتمال دوم:همه ی داوطلبین این جریان فرصت حضور در عرصه را از دست بدهند(دید بدبینانه)
احتمال سوم:از میان چهره ها برخی مجال حضور در صحنه را پیدا کنند وبرخی دیگر فرصت حضور از آنها گرفته شود(دید میانه)
در مورد احتمال اول باهر عدد ودرصدی که آن را بیان نماییم که همه ی داوطلبین مجال عرض اندام پیدا کنندکه البته نگاهی خوشبینانه است با توجه به بازیگری عناصر طرف مقابل واتاق فکرشان ممکن است با انگیزه ی ایجاد انشقاق وایجاد موج در میان دریای وحدت این جریان ریشه دار این احتمال اتفاق بیفتد حال سوال اینجاست که در ارتباط با این احتمال واحتمالات دوم وسوم نقش بازیگران وکنش گران فعال ومؤثر جریان حامی دولت چه خواهد بود وچگونه باید عمل نمایند تا بار دگر زمینه ی پیروزی را بی تعارف و چند دستی تقدیم طرفی نمایند که از بستر موجود مترصدانه از آن بهره خواهد گرفت؟!احتمال دوم ودید بدبینانه: اگر داوطلبین جریان حامی دولت نتوانند در عرصه حضور داشته باشند که البته این احتمال پر رنگ تر از احتمال اول بنظر میرسد چرا که در جریان مقابل تحلیل و واکاوی مسئله برایشان اینگونه خواهد بود که حامیان دولت در این شهرستان با تدبیر عمل خواهند نمود لذا بنظرشان بهتر آنکه از اول گام را محکم تر بردارند وصحنه ی رقابت در اختیار مجموعه افرادی باشد که هر کدام رأی بیاورند به منزله ی پیروزی آنان است ودراین میان مدیریت جریان ازدست بزرگان خارج خواهد شد وانتظارنداشته باشند که توده مردم منتظرتصمیم های دیرهنگام آنان باشند وسرانجام رایشان به سبد فردی خواهدرفت که به راحتی قول حل مشکلات شخصی را ولو شعارگونه به آنها خواهد داداحتمال سوم ودید میانه:که با این دید برخی از داوطلبین جریان حامی دولت فرصت عرض اندام پیدا خواهند کرد وبرخی از گردونه ی حضور خارج می شوند بنظر می آید این احتمال از احتمالات اول ودوم پیشی گیرد و عملی شود به این معنا که برخی چهره ها با در نظر گرفتن این واقعیت که معروف وشناخته شده اند و مؤثر در میان مردم واحتمال اجماع پیرامون آنها زیاد خواهد بود نتوانند در میدان رقابت حضور پیدا کنند و برخی دیگر با این فرض (که مد نظر جریان رقیب است)پایگاه اجتماعی آنچانی ندارند،ناشناخته اندواحتمال اجماع پیرامون آنها کم است مجال حضور در صحنه را پیدا کنند . با ذکر آنچه که گفته شد مؤثران جریان حامی دولت باید درکمال «امید» به «تدبیری »بیاندیشند که به فراخور هر احتمال مکانیسمی در نظر گرفته وبا توسل به آن، اتحاد حول محور یک نفر حاصل آید لذا مکانیسم اصلی در این زمینه که یک پیشنهاد است وممکن است دیگران

پیشنهادات مفیدتری داشته باشند ارائه می گردد تشکیل کمیته ای مرکب از افراد شاخص جریان ولو با نظرات مختلف با ویژگی های زیر:
۱-برخورداری از صداقت سیاسی
۲-میزان نفوذ اجتماعی آنان در میان(طوایف و اشخاص این جریان وحتی جریان مقابل برای جذب آرا)
۳-برخورداری از قدرت بالای درک واقعیت ها وتحلیل عالمانه ی مسائل پیرامونی
۴-شناخته شدن افراد برای عموم مردم و متصف بودن به صفاتی چون «مردمی بودن،از خود گذشتگی،ثبات قدمی و وفاداری به آرمان های انقلابی و مردمی،دلسوز ومعتقد بودن به تقدم منافع جمع ومردم بر فرد یا گروهی اندک»ونهایتأ ویژگی های مثبت دیگری که به ذهن تصمیم گیران خلاق می آید.اعضای این کمیته با تشکیل جلسات متعدد ودعوت از افراد مدعی واستماع نظرات آنان با هدف تهیه وتدوین یک منیفست یا بیانیه ی سیاسی که در آن همه ملزم و متعهد به اجرای آن باشند در قبال احتمالات ذکر شده با جمع بندی نظرات وبا خرد ورزی،راهکار عملی لازم را تهیه وبا در نظر گرفتن ویژگی عملیاتی بودن آن راهکار بر مبنای واقعیت ها، همه را ملزم به اجرای آن نمایند تا در پرتو هم شکلی واتحاد حاصل شده،نسیم امید وتدبیر در شهرستان های کوهدشت ورومشکان وزیدن گیرد به گونه ای که این ذهنیت از قبل در افراد حاصل شود که مبادا جو موجود افراد را احاطه نماید وتحت تاثیر تبلیغات کاذب که از هر سو ممکن است بر افراد عارض شود خود را برنده ی میدان بپندارند وآنگاه هرچه که بر آن تدبیری اندیشیده شده .عقیم گردانند،از این رو همه باید بپذیرند راهکار اعضای کمیته فصل الخطاب خواهد بود تا از آن طریق میدان را به شخصی سپرد که مؤلفه های«برد قطعی» را در انتخابات داشته باشد که ابزار تعیین این راهکار یا راهکارها می تواند نظر سنجی های علمی،پرس وجو های میدانی و یا رفتن به سراغ دودمان ها وطوایف با حضور اعضای سرشناس کمیته باشد،درنهایت نتیجه حاصله اعلام وهمه بدان پایبند و وفادار بمانند. نباید زمان را از دست داد و عناصر مؤثر جریان باید گذشته های تلخ حاکم بر فضای روابط میان اشخاص تأثیرگذار را به زمان پیش روی همدلی وهمراهی واز خودگذشتگی تبدیل نمایند وتکروی ها وهر آنچه را که در گذشته اتفاق افتاده که منجر به دلتنگیهایی شده و فاصله هایی را ایجاد نموده است با تحقق شعار عملی اعتدال و بزرگ منشی به فراموشی بسپارند وآینده ای روشن که محصولش با هم بودن برای هدفی بزرگ فکه همان خدمت به مردمان فراموش شده ی این دیار است صادقانه پیش پای نسل جدید که جویای نام ونان اند و بر آن صحه باید گذاشت قرار دهند.

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

کوشکی در گفته :

احسنت بر برادر دلسوز وخیر خواه ومردمی جناب آقای فیضی هرچند درمورد درصد احتمالاتی که بیان فرمودیدنمیتوان گفت کدام قوی تر است

[پاسخ]

صادق درویشیان بروجرد در گفته :

واقعا بایدمردم فهیم شهرستان کوهدشت قدر نخبه های آن دیار را بدانند و با تفکر و اندیشه به فکر خود و آینده شان باشندواز جوانان و افراد تحصیلکرده حمایت کنن

[پاسخ]

مخاطب همیشگی در گفته :

من که دقیق متوجه نشدم منظورشان چیست!

[پاسخ]

جوان اصلاح طلب پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۴ ۲۳:۲۵:

ضمن تایید صداقت ایشان وضمن احترام به ایشان باید گفت الحق والنصاف ایشان دارد از خود گذشتگی می کند یعنی می گوید برای پیروزی جریان چپ حاضر است کنار برود در صورتی که ان کمیته تشخیص بدهد
اما اقای فیضی من می گویم ما اصلاح طلبان باید همه جوره پبشبینی داشته باشبم ما باید به طرف مقابل بگوییم اگر هیچ کس نماند ما به کسی رای می هیم که شما دوست ندارید سال ۹۰ را بیاد بیاورید ما اصلاح طلبان چگونه سر ودست شکستیم وبر نامه جریان مقابل را اجرا نمودیم یکی از دوستان می گقت در تهران در یک جلسه دورن گروهی اصول گرایان افرادی در ان جلسه گقتند اقایانی از اصول گرایان که معترضند بدانند ما توانستیم جریان مقابل یعنی اصلاح طلبان را با هزینه خودشان با فکر خودشان در خدمت جریان اصول گرا بکار بگیریم در ان جلسه همان فرد در برابر اعتراض اصول گرایان می گوید اقایان اگر ما نبودیم این همه رای یک کتندیدای اصلاح طلب را روانه مجلس می نمود وی در این جلسه امر رای اصول گرایان شهرستان را به حضار می دهد ومی گوید من حتی ۵ درصد هم از رای اصول گرایان استفاده نکردم اما توانستیک یک اصول گرای باشناسنامه را وارد مجلس کنیم اقایان محترم بزرگواران اصلاحات کاری نکنید که دو باره ما سر ودست بشکنیم که یک کاندید اصول گرا وارد مجلس بکنیم وپشت پرده به ما بخندد کسی چه می داند شاید اصول گرایان هم اکنون هم همان برنامه را برای ما طراحی کرده باشند که بی نیاز از خودشان فقط از ما استفاده بکنند

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ جمعه ۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۳۵:

جناب اتفاقا ازبن بستی که برای اصلاح طلبان بوجود آورده بودند آنهای که به ملکشاهی اصولگرا رای دادند مسیری برای جریان اصلاح طلبی باز نمودند اگر بادقت نگاه کنی

[پاسخ]

, پاسخ در تاريخ جمعه ۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳:

دوست عزیز دوباره بخونش!!!

[پاسخ]

آقای فیضی سلام ،

فرموده اید: (راهکار اعضای کمیته فصل الخطاب خواهد بود ..)

نخیر فصل الخطاب مردمند . اشتباه نگیریم!

[پاسخ]

کاکمزن پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۸ مرداد , ۱۳۹۴ ۲۰:۴۷:

جناب معلم اگر متن را درست مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شدکه راهکار اعضای کمیته براساس نظرسنجی وتحقیق دربین طوایف وانتخاب اصلح ترین فرد براساس نظر مردم است پس حرف اول وآخر رامردم خواهند زد،بهتره تو خواندن متن ها بیشتر دقت کنید

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ شنبه ۱۰ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۲:۱۰:

کاک نمرن !
گویا نخواندی:
((راهکار اعضای کمیته فصل الخطاب خواهد بود تا از آن طریق میدان را به شخصی سپرد که مؤلفه های«برد قطعی» را در انتخابات داشته باشد ))
پس تا پاییز که شمارش شروع کنیم . صبر کن

[پاسخ]

خوشناموند در گفته :

باسلام وسپاس ازتحلیل شما برادرعزیز””هرچه یک فرد
سابقه سیاسی بیشتری داشته باشد وازنظراسمی مطرح تر
باشد قطعن برای اجماع مفیدتر است ودراین برهه با توجه
به گسیختگی وعدم انسجام آرا اصلاحات وپراکنش چندساله
به طرفهای مقابل بنظر می آید جناب اسفندیار پور وبعد فرج
مومنی میتوانند همانند آهن ربایی سیاسیون چپ خاموش و
اصلاحاتی ساعتگرد!!رادوباره درمسیرخود ودرجهت کمک به
دولت تدبیر وامید بچرخاند,درغیر این صورت کفه ترازو
بنفع جریان اصولگرایی میباشدوشکست حتمی است

[پاسخ]

اصولگرا پاسخ در تاريخ جمعه ۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۱:۳۷:

برادرخوشناموند میدونی ساعت فقط در یک جهت میچرخه!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

خوشناموند پاسخ در تاريخ جمعه ۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰:

باسلام,ساعتگرد کنایه از هرساعت بایک کاندید
بودن است نه چرخش دایره وار!!!

[پاسخ]

انلاین در گفته :

کدام مدیران خلاق واقعیت چیزی دیگریست خوب به مدیران این دور ودورهای قبل بیطرفانه بنگرید، شایسته سالاری حاکم است یا مدیران دور و ور نمایندگان که افرادی واقعا نالایق وناکارآمدند
مسئولین حداقل از بین طرفداران خودشان افراد لایق انتخاب کنند نه افرادی که بیشتر به آنها خودشون نزدیک میکنند،انتظار نداریم از جناح مخالف مدیر انتخاب کنند.شایسته سالاری را مد نظر داشته باشند مدیریت کار هر کسی نیست

[پاسخ]

سعیدگراوندکلسرخی در گفته :

سلام بر استاد ارجمند و خوش ذوق با قلم رسا و مطلب جامع که نکته نکته اش راهگشا و قابل تامل است
ان شاءالله موفق سربلند سلامت و سعادتمند باشید
درپناه حقتعالی یا علی

[پاسخ]

اصلاح طلب پاسخ در تاريخ جمعه ۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۲:۵۴:

برادرکوشکی کسانی که باعلم آمار!!!آشنا
هستندمعنی احتمال رامیدانند!!؟

[پاسخ]

فیضی پور پاسخ در تاريخ جمعه ۱۶ مرداد , ۱۳۹۴ ۲۱:۲۲:

سعید عزیز سپاس

[پاسخ]

حامی در گفته :

درود برا استاد فیضی پورعزیز
که اینگونه مسائل سیاسی را موشکافانه رصد وتحلیل می نمایند

[پاسخ]

دوست در گفته :

تحلیل علمی و دلسوزانه ای بود، به نظر این حقیر کسی لیاقت وکالت مردم را دارد که صادق و دارای ثبات فکری و شخصیتی باشد نه منفعت طلب و دو چهره…

[پاسخ]

علي محمد آدينه وند گراب در گفته :

برادر عزيز و دوست داشتني جناب آقاي فيضي مطالبت بسيار زيبا و گوياي دلسوزي و تدبير جنابعالي بود و از حسن توجه حضرتعالي به مسائل سياسي و انتخابات پيشروي مجلس شوراي اسلامي و تاكيدبر وحدت و همدلي و تمكين به سخنان نخبگان و بزرگان اصلاحات صميمانه تقدير و تشكر مينمايم اميدوارم موفق و منصور باشيد

[پاسخ]

علیرضا کوشکی طرهان در گفته :

دست مريزاد به اميد فرداي با هم بودنمان كه خروجي ان وحدت باشد.

[پاسخ]

فرزلا کوهنانی در گفته :

جناب تحلیل درست وبجای بود ودرود بر این صداقت

[پاسخ]

تبعیدی در گفته :

با سلام ودرود

سپاس بیکران کسانی را که برای اعتلای دیار سری بیقرار دارند

[پاسخ]

با سلام و ارادت و درود بر دلسوزانی که برای اعتلای انقلاب و اصلاحات خالصانه و از ته دل مایه میگذارند رمز موفقیت وحدت و همدلی و جلوگیری از تفرقه و نفوذ اغیار میباشد

[پاسخ]

ناصر جمشیدی در گفته :

با سلام خدمت دوست ارزشمندم جناب آقای فیضی؛
ضمن تشکر از دغدغه ای که حضرتعالی برای پیروزی و وحدت اصلاح طلبان دارید اما در بسیار از موارد همانطور که اشاره فرموده اید این بزرگان سیاسی شهرستان هستند که باید تصمیم نهایی را بر وحدت بر پیروزی بگیرند همچنان که تجربه نشان داده ه عدم اتحاد و وحدت بین آنها در بعضی از تحرکات سیاسی باعث آشفتگی و سردرگمی آراء را به دنبال داشته ، چون تجربه در جامعه ی شهرستان ما نشان داده؛ آماره های علمی، نظر سنجی ها و … تا حدودی دایره قضاوت ها را بیشتر و خاتمه نتیجه را تنگتر می نماید پس به زعم اینجانب همه و همه بزرگان سیاسی اگر دغدغه کمک به دولت تدبیر و امید را داشته باشند می بایست از منیت ها دوری کرده و با گذشت و چشم پوشی از بعضی از خطاهای سیاسی وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهند

[پاسخ]

علیزاده از رومشگان در گفته :

برادر گرامی جناب استاد فیضی از مطالب گو یاودرست جنابعالی استفاده کردیم وبا این نظر جنابعالی کاملا موافقم که میفرمایید آقایان مدعی در صحنه انتخابات, نظر کمیته را بپذیرند.در ضمن این بزرگواران, منشا اختلاف و انشقاق در کوهدشت و رومشگان نباشند واصلاح طلبان این حوزه را از حالت بلاتکلیفی خارج کنندو لطفا وحدت وحدت وحدت رادنبال کنند و از منیت دوری کنند واز فرصت ها و شرایط بخوبی استفاده نمایند. به امید استیلای اندیشه پاک و نیکو و اصلاح طلبانه و مفید برای کوهدشت و رومشکان

[پاسخ]

دانشجو در گفته :

سلام متن بسیار عالی بود

[پاسخ]

کوهدشتی در گفته :

عالی بود

[پاسخ]

طاهری در گفته :

با سلام اولا چون دولت اصلاح طلب است نباید مجلس اصلاح طلب باشد چون اونوقت دستشون توی یک کاسه میشه ودیگر اشتباهات دولت را نمی بینند ودولت هر کاری دوست داره انجام میده وکسی هم نیست اشتباهات دولت را نقد کند

[پاسخ]

طاهری در گفته :

سلام ببخشید دولت اصلاح طلب چه گلی به سرمون زده که مجلس هم اصلاح طلب بشه دولت وایمیسه توی چشم مردم این همه دروغ میگه

[پاسخ]

بهرام در گفته :

جناب فیضی درود براین قلم خسته نباشی استاد گرامی انشاالا با اعتماد بالا وارد انتخابات شوید

[پاسخ]

علي دادآدينه وند در گفته :

ضمن تشكر ازتحليل بجا وعالمانه اتان فكر ميكنم تمام خصوصياتي راكه ذكرنموديد دروجودفرج اله مومني خلاصه ميشودوبس

[پاسخ]

اسماعیلی در گفته :

برادر طاهری عزیز از اون گلی های که دولت پاک وصاحب زمانی احمدی نزادی که بهتر است

[پاسخ]

حسین از رومشگان در گفته :

سلام جناب فیضی عالی بود حرف دل همه ما بود

[پاسخ]

حبیب بهاری در گفته :

درود بر تو ای بزرگ مرد

[پاسخ]

امیدی در گفته :

سلام و درود خدا بر معلم واستاد گرامی جناب فیضی عزیز ودوست داشتنی به قول دیگر دوستان مطالب آموزنده بود با آرزوی موفقیت برای جنابعالی

[پاسخ]

علیرضا حیدری در گفته :

ممنون استاد به خاطر این همه صداقت انشاالا در هر کجا که هستید موفق باشید

[پاسخ]

اميدوارم اينبار جريان اصلاح طلب باتوجه به فضاي باز سياسي كه برايشان بوجود امده است نهايت استفاده را ببرند و بهانه اي براي افسوس روز پس از انتخابات نداشته باشند . به اميد همدلي و همراهي دوستان اصلاح طلب در ستادهاي انتخاباتي شهر و روستايمان

[پاسخ]

حسن شهبازی در گفته :

جناب فیضی در هر کجا هستی سالم وسرزنده باشید امید موفقیت در تمام مراحل زندگی جناب فیضی تسلیت به خاطر در گذشت برادرزاده گرامیتان

[پاسخ]

موس کرمیان در گفته :

جناب پیش بینی وسه احتمالی که دادی درست وبه بجا است انشاالا که بزرگان به وحدت برسند

[پاسخ]

نوردین همتی در گفته :

سلام خسته نباشید خدمت برادر ازادبخت وتبریک روز خبرنگاروعرض سلام خدمت برادر فیضی دوست داشتنی انشاالا بااحتماد وایمان کامل وارد صحنه انتخابات شویدو صدا وفریاد مردم باشید در دفاع ازمطالبات بحق مردم

[پاسخ]

گراوندازسرطرهان در گفته :

باتشکرازجناب آقای فیضی.اگرازمناطق شهرستان نظرخواهی شود همه به اتلاف امیدوار واقای مومنی ازمیان دوستان ازمحبوبیت بالاتری برخورداربوده وقطعا نماینده مردم کوهدشت ورومشگان دردولت تدبیر وامیداست

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :