کد خبر : 72729
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۸
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,237 بازدید

چرا منطقۀ ما محروم است، و نقش نمایندگان در رفع این محرومیت چیست؟

  دکتر محمدمراد شیخی / اختصاصی میرملاس : در این تردیدی وجود ندارد که به اعتبار اسناد و مدارک رسمی ِ متعدد استان ما یک استان محروم است. اما چرا ؟ به اعتقادِ نگارنده بخشی از دلایل این محرومیت، تاریخی است و رّد و مسیر آن را می توان حتی تا دوران سقوط زندیه و […]

attach20130930848897767906

 

دکتر محمدمراد شیخی / اختصاصی میرملاس :

در این تردیدی وجود ندارد که به اعتبار اسناد و مدارک رسمی ِ متعدد استان ما یک استان محروم است. اما چرا ؟ به اعتقادِ نگارنده بخشی از دلایل این محرومیت، تاریخی است و رّد و مسیر آن را می توان حتی تا دوران سقوط زندیه و به قدرت رسیدن قاجارها تعقیب نمود. من در این فرصت قصد بررسی این چشم انداز تاریخی را ندارم ولی به اجمال می توان گفت که بخشی از این دلایل تاریخی به مسائل قومی بر می گردد. به هرحال قاجارها به دلایل فراوانی که بخصوص به دورانِ زندیه بر می گشت، روی خوشی از لرها نداشتند و این آزردگی در سرتاسر دوران پهلوی ها نیز استمرار یافت. زیرا لایۀ مرکزی قدرت و بخصوص گلوگاههای اقتصادی دولت در دوران پهلوی نیز در چنگ تتمۀ شاهزادگان قجری پرنفوذی بود که در دوران فلاکتِ رسمیِ مردم لرستان، توانسته بودند در مدارس خارجی درس بخوانند و با برخورداری از بورسیه های تحصیلی متنوع نسل آکادمیکِ پُر ادعایی را به بدنۀ نهادهای دولتی و بخصوص سازمان های اقتصادی دولت پهلوی تزریق کنند. این نسلِ تحصیلکرده عموماً مرکز نشین بودند یا در استان های نسبتاً توسعه یافته تمرکز یافتند و بدیهی بود که اعتباراتِ عمرانی را به سمتِ این مناطق سرازیر کنند.

قوای مجریه و قضائیه و تا حدود زیادی حتی قوۀ مقننه هم در تمام دوران پهلوی ها در قبضۀ تکنوکرات هایی بود که به راستی از عمق فقر و فلاکت مناطق حاشیه ای و بخصوص استان های مرزی یا بی خبر بودند و یا اصولاً اعتقادی به تمرکز زدایی از توسعه نداشتند. همانطور که اشاره شد از منظر تاریخی هم این تکنوکرات های برخاسته از طبقۀ اشرافِ غالباً قجری دلایل زیادی داشتند که استان های لُرنشین و بخصوص استان ما را که مدعی بودند زادگاه اشرار بالفطره است، نادیده بگیرند و با همین دلایل در 50 سال نخست قرن اخیر به راستی لرستان را به معنای واقعی کلمه از قطار توسعۀ عمرانی و حتی ارائۀ تسهیلات و خدمات شهری پیاده کردند.
اما بعد از پیروزی انقلاب ، نظام مقدس جمهوری اسلامی این مناسبات فرعونی را از اساس واژگون کرد. و برای نخستین بار محرومین و به تعبیر حضرت امام (ره) پابرهنگان به ولینعمت انقلاب بدل شدند. در آغازِ انقلاب مسئولین ارشد کشور به استثنای برخی از چهره های مذهبی و حوزوی شناخت چندانی از نخبگان بومی ذیصلاح که در امر عمران و سازندگی بتوانند بازوی عملیاتی دولت باشند، نداشتند و نخستین چهره هایی که در این مقطع تاریخی توانستند به رأس هرم اجتماعی مردم لرستان منتقل شوند، نمایندگان مجلس و روحانیون انقلابی با سابقه ای بودند که با وجود نزدیکی به ساختار قدرت به زادگاه خود هم تعلق خاطر داشتند. هنوز آهنگِ شعارهای انقلابی در جریان بود که ابرقدرت ها بعد از یکسری توطئه های رنگارنگ برای به زانو درآوردن نظام نوپای اسلامی، بزرگترین و طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن را در منطقه بر مردم ما تحمیل کردند.

بسیاری از مستعدترین نیروهای انسانی نخبه و مؤثر مردم ما با لبیک گفتن به ندای امام و پیشوای خود در طول جنگ شربت شهادت نوشیدند. در این دوران حلقه های میانی مدیرانِ استان عموماً از آن دسته از افراد بومی بودند که اغلب از طریق همان نمایندگانِ مجلس و عده ای قلیل از روحانیونِ انقلابی مسئولیت های اداری خود را به دوش گرفته بودند. این افراد به طور عمده در مدیریت دوایر دولتی و سازمان ها و حداکثر در رأس ادارات کل استانی ایفای وظیفه می کردند.
در دورانِ پس از دفاع مقدس که به دوران سازندگی معروف شد، نسلِ تازه ای از مدیران با پیشینۀ انقلابی که علاقمند بودند در روند توسعۀ کشور از تجارب سایر کشورها استفاده کنند در بدنۀ مدیریت کشور شکل گرفت. ویژگی های عمدۀ این افراد ِ تکنوکرات عبارت بود از سابقۀ انقلابی، تعلق خاطر به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و برخورداری از پیشینۀ آکادمیک. در این دوران چهره های آکادمیکِ ما که همزمان دو ویژگی ِ دیگر را هم داشته باشند، بسیار اندک بود. و هنوز هم حلقۀ مدیران ارشد ما به همان مدیرانِ کلیدی ِ سابق ( نمایندگان مجلس ، روحانیون انقلابی و افراد موردِ وثوق آن ها ) منحصر ماند. درعصر سازندگی روند بازسازی و توسعۀ کشور چنان آهنگ سریعی پیدا کرد که یک لحظه غفلت یا ندانم کاری می توانست به معنای عقب ماندن از روند توسعه تلقی شود.

توسعه نیازمند برنامه و بودجه است. و در سرمایه گذاری دولتی بخصوص در طرح های بزرگ عمرانی، فقدانِ طرحِ پیشنهادیِ مؤثر ( اشتغال زا ، دارای توجیه اقتصادی قوی، دارای تیمِ پیگیری کنندۀ قدرتمند و واجدِ تجربۀ علمی و عملیاتی ) می تواند به معنای فقدان توسعه باشد. در این دوران ما فاقدِ مدیران قدرتمندی در حوزۀ برنامه، بودجه و مدیریت استراتژیک بودیم و مدیران استانی ما به ندرت توانستند طرح اقتصادی کلان و در عینِ حال قابل اتکائی را پیشنهاد دهند و حتی اگر چنین طرح هایی پیشنهاد هم داده می شد ، تیمِ پیگیره کنندۀ قوی و کارآمدی برخوردار نبود که بتواند این طرح ها را به تصویب برساند.
در همین دوران که برخی از استان های برخوردار به طور مستمر بودجۀ عمرانیِ کشور را به سمت مناطقِ خود سرازیر می کردند، دلِ مردمِ ما به این خوش بود که در مجادلات فرسایندۀ جناحی و باندی نیروی همدیگر را خنثی کنند. ما هنوز از نظر نیروی انسانی مجرب و ورزیده محروم بودیم و در سطوح وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی نیز ، هم از نظر نیروی اداریِ مؤثر و هم از نظر قدرت چانه زنی و اقناع کنندگی در فقر ِ مطلق به سر می بردیم. لذا می توان مدعی شد که محرومیت های تدریجیِ ما در دوران پس از جنگ دلایل عینی تری داشت. و مهم ترین دلیلِ آن هم عدم کادرسازی توسط نسل نخست مدیران ارشد استان بود، که توانستند جایگاه و مناصب عمده ای را در ساختار قدرت سیاسی کسب کنند. عدم کادرسازی و جذب و تزریق نیروهای جوان تحصیلکرده به بدنۀ وزارتخانه ها و عدم ارتقاء نیروهای مستعد و مدیرانِ توانمندِ بومی در ساختار دولت توسط این مقاماتِ ارشدِ استانی در نهایت به ضرر توسعۀ منطقه بود. زیرا تجربه نشان داده است که اگر چنین مدیرانی می توانستند نیروهای بومی را به رده های بالاتر مدیریت ارتقاء دهند، بسیاری از این افراد مستعد می توانستند به واسطۀ شایستگی های فردی خود به شکل مستقل به مدیریت های بالاتری برسند و بعدها در پیشبرد توسعۀ منطقه ای به بازوهای حمایتی قدرتمندی بدل شوند.
به هر حال در دورانی که نمایندگان و مدیرانِ ارشد و شخصیت های کلیدی و نافذ استان های توسعه یافته و برخوردار حجم بالایی از لایۀ میانی مدیران منطقۀ خود را نیز با خود بالا می کشیدند و در بدنۀ دستگاههای تصمیم ساز و تأثیرگذار تزریق می کردند، تمام انرژی و همت مدیران ما صرف مجادلات جناحی شد. و حتی کار به جایی رسید که ما مردمان محروم کوهدشت باد به غبغب می انداختیم که سیاسی ترین شهر استان هستیم . در آن هنگام کسی نبود که از ما بپرسد این سیاست پیشگی چه سودی برایتان دارد؟ آیا بهترنبود که به جای سیاست ورزی مطالبات خود را مطرح می کردید و به جای افتخار به پیروزی های گذرا و بی ثمر نمایندگان را پای محاسبه می کشیدید که برای برطرف کردن فقر و بیکاری شهروندان محروم این دیار چه برنامه ای دارند؟ آیا بهتر نبود برگزیدگان به جای صرف کردن نیروی خود برای حذف رقبا، اصل شایسته سالاری را ملاک قرار می دادند و در عزل و نصب ها سواد، تجربه، لیاقت ، دلسوزی و فداکاری مدیران برای مردم را سرلوحۀ عمل و انتخابِ خود قرار می دادید؟ آیا بهتر نبود مدیرانِ مستعد و شایستۀ شهر و استانِ خود را ارتقاء می دادید و برای پیشبرد توسعۀ منطقه ای از انرژیِ این نیروها در مرکز بهره می بردید؟
در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال حاضر افتخار محرومیت همچون صفتی تاریخی در کنار شهر و استانِ ما خودنمایی می کند و زهر این محرومیت را مردمی می چشند که هر روز شاهد نومیدی و محرومیت فرزندانِ تحصیلکردۀ خود از یک شغل آبرومند هستند. بنا بر این مناطق محرومی چون منطقۀ ما نیازمند نمایندگانی هستند که از نسل مستعد ِ امروز برخاسته باشند. نماینده ای قادر به رفع محرومیت های انباشته شدۀ این دیار است که قبل از فرارسیدن شش ماهۀ دوم سال در میان مجلس و سازمان های استانی و اداراتِ کل و استانداری و سازمان برنامه و بودجه در تردد باشد. و با انتخاب مشاوران مجرب در پیشنهاد و پیش بینیِ این طرح از طریق این سازمان و در پیشنهادِ آن طرح از طریق آن ادارۀ کل پیوسته در حال مشاوره و همفکری باشد. پیشنهادات را در استانداری و معاونت های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه به طرحِ پیشنهادیِ قوی و مجاب کننده بدل کند و در شش ماهۀ دوم سال نیز از وزارتخانه به مجلس و از کمیسیونِ خود به کمیسیون تلفیق پیوسته در تردد باشد. هیچ طرح بزرگی خود به خود پیش نمی رود. نیروی ذهنی و عملیاتی قدرتمند می خواهد و تأمین سوختِ معنوی چنین امور کلانی بیش از هر کس بر دوش استانداران و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. یک نمایندۀ قدرتمند از اهرم نظارتیِ خود بر وزارتخانه ها برای پیشبردِ طرح ها و پروژه های اقتصادی کلان و اشتغالزا سود می برد . به راستی وقتی یک نماینده از این اهرم برای به کار گماردن این یا آن مدیرِ دوست و آشنا در فلان بخش یا فلان اداره بهره می برد، چگونه خواهد توانست برای رفع محرومیت های حوزۀ انتخاباتی به کمک مستمر وزراء امیدوار باشد؟
حالا می توان به روشنی دید که چرا ما محروم مانده ایم؟ و راهِ چاره برای برون رفت از این محرومیتِ مزمن چیست؟ مدیرانِ نسل اول باید به تاریخ پاسخ دهند که چرا از کادر سازی و بالا کشیدنِ نیرویِ جوان تحصیلکرده در دوایرِ دولتیِ مهم امساک کردند. نسلِ فردا از ما نیز خواهد پرسید که در این راستا چه کردیم؟ حالا مسیر آینده روشن است:
ما نیازمندِ نمایندگانی هستیم که از بنیۀ علمی و آکادمیکِ قدرتمندی برخوردار باشند. ما نیازمندِ نمایندگانی هستیم که به راستی طعم فقر و محرومیت را چشیده باشند و از اعماق جامعه بالا آمده باشند.ما نیازمندِ نمایندگانی هستیم که از قدرتِ چانه زنی بالایی برخوردار باشند و از این قدرتِ چانه زنی برای توسعۀ منطقه و ایجادِ اشتغال برای تحصیلکردگانِ بیکار و دیگر بیکاران ِ شهر ما استفاده کنند. ما نیازمند نمایندگانی هستیم که با عشق و اشتیاق ، دست مدیرانِ لایۀ میانی را بگیرند و آنها را در ساختار وزارتخانه ها و سازمان های تأثیرگذار مرکزی تزریق کنند. ما نیازمند نمایندگانی هستیم که از نظر برنامه و بودجه و آشنایی با سازوکارهای اداری در خصوص مراحل مختلف ارائه ، تصویب و عملیاتی نمودنِ طرح های بزرگ، مولد و اشتغالزا دارای علم و تجربه باشند.
یک نمایندۀ خوب باید فرهنگ، هنر و ادبیات ملی را به خوبی بشناسند و با تاریخ ، زبان و فرهنگ بومی آشنا و عجین باشند. چرا که یک روابط عمومی مثبت و مؤثر تنها از درون چنین معجونی بیرون می آید. او باید عاشقِ زادگاهِ خود و مردم محرومِ خود باشد و برای خدمت و ایثاربه مردمِ زادگاهش سر از پای نشناسد و خسته نشود. چنین کسی باید از نظر اقتصادی شفاف ، از نظر آکادمیک مجرب و ممتاز ، از نظر ایثار و فداکاری برای مردم تشنه و به تعبیر خودمان هلاک باشد. نماینده ای که درعشق و اشتیاق نامحدود به خدمت و سازندگی، شفافیت اقتصادی و بی توجهی به خود و گذاشتنِ همۀ تخم مرغ ها در سبد ِ مردم سابقۀ روشنی داشته باشد و به شغل نمایندگی به عنوان فرصتی برای خدمتگزاری به مردم نگاه کند.
مردم و نیروهای سیاسی باید به نسلِ نو آمده اعتماد کنند و به کسانی فرصت ظهور بدهند که عاشق خدمت به مردمند و برای نثار کردن توان، دانش و تجربۀ خود به پای مردم و توسعۀ منطقه آماده اند. راه شناسایی این نیروهای توانمند و آمادۀ خدمت هم کشاندن کاندیداها به پای محاسبه و محک زدن دانش و توانایی و برنامه های آنان برای برون رفت از محرومیت است. پیشنهاد می شود که نخبگان و رسانه ها فضا و فرصتی فراهم کنند تا کاندیداها برنامۀ خود را ارائه دهند و راهکارهای خود برای برون رفت شهرستان از توسعه نیافتگی و محرومیت را در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارند. اگر قرار باشد باز هم بدون ارائۀ برنامه و بر اساس احساسات فردی و طایفه ای رأی داده شود ، بدانید که در آینده هم وضع به همین منوال خواهد بود. این مطالبه غیر قابل چشم پوشی است که مردم محروم ما نیازمند نمایندگانی هستند که در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دارای برنامه باشند و در واقع باید فضایی فراهم شود که همچون مناطق توسعه یافته مردم به برنامه ها رأی بدهند. و از برنامه ای دفاع کنند که برای آیندۀ این مردم راهگشا و مثمر ثمر باشد و به بیکاری مزمن و وحشتناک جوانان این دیار پایان دهد.

 

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

محمد میرزایی در گفته :

با سلام خدمت دکتر شیخی عزیز
مطالب بسیار جالب بود دکتر جان کوهدشت نیازمند افراد لایق و دلسوز و با سواد مثل شما می باشد..
به امید آن روز…..

[پاسخ]

سوری پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۸:۴۲:

تمام این خصایص در وجود ملکشاهی است که میتواند کوهدشت صرف سیاسی را به سمت توسعه متوازن اقتصادی اجتماعی وسیاسی جهت دهد بدون افراط و تفریط

[پاسخ]

میری پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۸:۲۷:

سلام جناب دکتر شیخی عزیز، ای کاش زمانیکه ریاست پیام نور لرستان را بر عهده داشتید کمی به کوهدشت توجه میکردید، جناب دکتر خوب یادمان هست با وجود چندین عضو هیات علمی در دانشگاه پیام نور کوهدشت، تصویر بردار صدا و سیما را بر منصب ریاست دانشگاه گماشتید وبه درد دل دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص وضعیت اسفناک آن هیچ توجهی نمودید، البته رسم زمانه کسانیکه زمانی در منصب قدرت بوده‌اند پس از فراغت از مسوولیت تازه مصلح و منتقد می شوند و فراموش می‌کنند که در زمان زمامداری خودشان تنها چیزی که برایشان مهم نبوده نظر منتقدان بوده است، دوست عزیز به قول شاعر دو صد گفته چون نیم کردار نیست

[پاسخ]

مقاله واقعا جامعی بود، تنها نکته ای که جا مانده بود، بحث بیکاری جوانان تحصیل کرده و دلیل بیماری هست ، بند معتقدم که یکی از عمده ترین دلایل بیکاری، عدم داشتن مهارت کافی و از سوی عدم تناسب مدر تحصیلی با نیازهای استان است،تعداد دیپلمه های بیمار قاق هر نوع مهارتی و از سویی لیسانس هایی با گرایش حقوق و کشاورزی که مایل به داشتن کار دولتی هستند، بسیار زیاد است که بالاتر از کشش دستگاههای دولتی و نیاز استان است

[پاسخ]

یه دوست در گفته :

مردم لرستان به اندازه کافی صاحب فهم هستن!دوره دوره ی، بده،بستان است!گذشت آن زمان که کسی رای خودشو به خاطر پیشرفت دیگران به صندوق بندازن یا از طایفش مایه بذاره و پله ترقی نماینده ای بشه.اگر حداکثر خواسته یک شهروند لرستانی(توسعه استان) برآورده نشه حتماً باید یک حداقلی باشه که همون شایسته سالاری بهش میگن.گذشته و تاریخ این سرزمین گذشته!باید فکر آینده مردم بود و شعار نداد.نباید فکر کرد که مردم همیشه منتظر یک منجی هستن تا بیاد اونارو نجات بده.مردم لرستان آشنا هستن با این شعارها،شعار کسانی که برای تصدی منصب زمینه سازی میکنن.

[پاسخ]

فرهنگی در گفته :

با سلام خدمت دکتر شیخی اگه جنابعلی قصد کاندید شدن داری به نظر من الان زمانش نیست .

[پاسخ]

یه فرهنگی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۰:۵۰:

ببخشید، همکار عزیز، اشتباه می کنید! چرا الان زمانش نیست؟ یعنی واقعآ هنوز زمان آقایان امامی، قبادی و یا ملکشاهی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اتفاقآ در این زمان حساس که کشور به سمت توسعه می رود جای استادان و روشنفکرانی همچون دکتر شیخی خالی است که با چانه زنی قوی در سطوح بالا و اشراف کامل بر امور کوهدشت، این شهرستان محروم را اندکی به سمت توسعه نزدیک گردانند.

[پاسخ]

یه فرهنگی پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۰:۵۳:

در جواب همکار عزیز فرهنگی، باید بگویم که اشتباه می کنید! چرا الان زمانش نیست؟ یعنی واقعآ هنوز زمان آقایان امامی، قبادی و یا ملکشاهی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اتفاقآ در این زمان حساس که کشور به سمت توسعه می رود جای استادان و روشنفکرانی همچون دکتر شیخی خالی است که با چانه زنی قوی در سطوح بالا و اشراف کامل بر امور کوهدشت، این شهرستان محروم را اندکی به سمت توسعه نزدیک گردانند.

[پاسخ]

سهرابی در گفته :

با سلام مطالب فوق مطالبی از سردرد بود امیدوارم لرستان در مسیر توسعه به توسعه یافتگی برسد و از نگارنده متن فوق تشکر می شود

[پاسخ]

همکار پاسخ در تاريخ چهارشنبه ۱۴ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۳۴:

سلام آقای سهرابی نوشتن این متن ها همش برای رسیدن به منصب است مردم فهیم کوهدشت خودشان میدان

[پاسخ]

قیطاس پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ مرداد , ۱۳۹۴ ۲۰:۱۱:

خدا می داند شاید
شایدم از سر درد می باشد

[پاسخ]

امرایی پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۵:۰۷:

سیاست در مملکت ما اون هم در لرستان پدر ومادر نمی شناسد تا برسد به این تازه به دوران رسیدها

[پاسخ]

کوهدشتی در گفته :

جناب دکتر احتمالا مقصر این همه دزد در تهران دستگیر میشن یا این همه کارگر که دم میدونهای تهران نشستن یا این همه فقیر بیکار در شهرما به فلاکت زندگی میگذرانن مردم کوهدشت هستن برادر عزیز مسولین محترمی هستن که گناه این همه محرمیت را باید در روز قیامت نه در این دنیا باید بدهن که از حق من امثال ما گذشتن البته مردم ما هم دست کمی ندارن چون خودمان میخوایم و خودمان اینها را انتخاب کردیم باشد روز قیامتی هست فقط همین

[پاسخ]

دانشجو در گفته :

سلام آقای دکتر
متن علمی و جالبی بود

[پاسخ]

دانشجو در گفته :

باسلام
آقای دکترشیخی مشکل اساسی سیستم جبری بازی سیاسی ایجاد شده توسط سیاسیون است حلقه های محدود با توان انحصاری بالا در هردوجریان سیاسی در طیف های متعلق به هر جریان . چگونه می خواهید از این مانع عبور کنید و از آن مهمتر مردم تن داده و تسلیم این وضعیت را مجاب به همراهی کنید در این زمینه برنامه شما چیست؟

[پاسخ]

دانشجو پاسخ در تاريخ شنبه ۱۷ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۴:۴۳:

ایشان خودشون خیلی سیاسی هستند اصول گرای دوره ی احمدی نزاد بیش از هر کسی دنبال منصب هستند نوشتن این مقالات جز شعار چیزی حز رسیدن به قدرت وبزرگ شدن نیست

[پاسخ]

رهگذر در گفته :

سلام دکتر.شنیدم شمام کاندید شدید .حقیقت داره؟

[پاسخ]

شهروند در گفته :

راستی دکترشیخی اصلاحطلب است یااصولگرا ؟ هرکس میداند لطفاپاسخ دهد

[پاسخ]

گراوند پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۳ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۰:۱۲:

جناب آقای دکتر شیخی یک نخبه ی اعتدال گرا و منصف است، زیاد به مسایل چپ و راست توجه ای ندارد، فقط خدمتگزاری مخلص و صادق است.

[پاسخ]

پیام نور پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۹:۵۹:

جناب آقای گراوند ایشان معلم ریاضی بنده در مقطع راهنمایی بودند بعدا ادامه تحصیل دادند الان در روستا های دور افتاده هزاران جوان دکتر ونخبه داریم ایشان مدرس یه دانشگاه تربیت دبیر که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش است تدریس می کنند عملکردضعیف شما درپیام نور کوهدشت و ایشان نشان از این است که چقدر به فکر محرومیت زدایی هستید

[پاسخ]

همکار پیام نوری پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۰۲:۰۹:

نخبه به کسی میگن که همان سال اول کنکور بارتبه یه رقمی یا دورقمی وارد دانشگاهای معتبر تهران میشود من همکلاسی آقای شیخی در سال 69 در تربیت معلم الیگودرز بودیم. حدود پنج سال معلم راهنمایی در روستا بودند ایشان هم مثل افراد دیگه بعدا ادامه تحصیل دادند الان هم مدرس دانشگاه تربیت دبیر رجایی که زی نظر وزارت آموزش وپرورش است تدریس دارند دانشگاه پیام نور طبق بخشنامه جدید هم نمی تواند به نیروی غیر پیام نور مدیریت بدهد. انتقاد ایشان توهین به بزرگان اصلاح طللب واصول گرا ونماینده نخبه اعتدال گراست کهدر سطح ملی نفوذ با لایی دارند

[پاسخ]

فلاح دلفان در گفته :

مطلب وموضوع مطرح شده بسیار جالب و درد دیروز وامروز شهر های استان بویژه کوهدشت ونورآباد است که دکتر شیخی با قلمی بسیار شیوا ورسای بیان فرموده اند .حداکثر جایگاهی که مدیران کوهدشت کسب می کنند در حد مدیر کلی استان است در حالیکه در همین استان محروم ایلام بسیاری از معاونین اقتصادی دولت وجود دارد .در برهه ای نیمی از وزرای دولت از اصفهان بوده اند .
بنده با عملکرد دکتر شیخی در ریاست پیام نور استان آشنا هستم ایشان نیروهایی معرفی نمودند که اکنون در سطح مدیر کل وزارت خدمت می کنند .
امیدواریم مردم از عملکرد گذشته نمایندگان سابق درس بگیرند وبا چشم وگوش باز نماینده ای به مجلس بفرستند که قدرت چانه زنی داشته باشد جوان تحصیلکرده ومطالبه گر باشد به گونه ای که بتواند ضمن تعامل با دیگر نمایندگان استان وکشور نیروهایی در بدنه وزارت خانه ها بگمارد تا نسبت به شهرستان محروم کوهدشت خدمت بیشتری کند چه اگر این مهم حداقل در وزارت نیرو اتفاق می افتد امروز ساخت سد معشوره دچار چالش نمی شد .
دست مریزاد دکتر شیخی فرزند برومند کوهدشت.

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

اصول گرا

[پاسخ]

طرهان در گفته :

سپاس از جناب دکتر برای بیان دیدگاهشان و تشریح علل عقب افتادگی این منطقه , و تشکر از جناب آزادبخت برای مصاحبه هایشان ,
ولی ایکاش از راهکارهای برون رفت و طرح هایی که میتواند مشکل گشا باشد را بیان کرد و از کارشناسان ارائه طرح هم خواسته بشه تا مردم و مسئولان آگاهی یافته و دغدغه خاطر مردمی که نمیدانند و نمایندگانی که نمیتوانند شود ,

اداره امور چه نمایندگی چه وزارت چه ریاست جمهوری کار تیم و گروه کارشناسان است ولی متاسفانه نمایندگان ما قدرت تعامل و مشاور داشتن را نداشته و ندارند , که اوضاع ما به این روز افتاده .
بطور مثال عرض میکنم , فقط در حوضه نفت و گاز و پتروشیمی دو روز پیش وزیر نفت اعلام کرد ۱۸۵ میلیارد دلار طرح آماده واگذاری و اجراست که به احتمال زیاد عمده طرح های اجرایی در سالهای آتی خواهد بود , منتظر باشید که ببینید ما همچنان محروم از یک طرح خواهیم بود و ….
یا دیگر حوضه ها , حالا که تحریم برداشته میشه , تمام استانهای دارای نمایندگان و مدیران لایق طرحهای خود را آماده کرده و از گروههای مختلف سرمایه گذاری دعوت بعمل آورده و در کمین جذب سرمایه گذار هستند و اما ما ….

[پاسخ]

گراوند در گفته :

احسنت، مرحبا به چنین روشنفکران دلسوز و آگاهی. انشاالله همیشه زنده و پاینده باشید. نوشته بسیار جالب و پرمحتوایی بود. امیدواریم که مردم فهیم کوهدشت این بار اشتباه نکنند و نماینده باسواد و قدرتمندی را انتخاب کنند.

[پاسخ]

کوهدشتیهای مقیم تهران در گفته :

سلام
دوستان عزیز طبق شناختی که من از دکتر شیخی دارم ایشان فردی سالم و بدون حاشیه هستن ایشان دنبال معامله سیاسی نیستن
آقای دکتر شیخی فردی بسیار فعال و پیگیری مسائل کوهدشت می باشند.لطفا منصفانه نقد کنیم

[پاسخ]

همکار یه همکار پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۰۱:

جناب کوهدشتی اگه ایشان دنباله معامله سیاسی نیستند چرادر دولت تدبیر وامید یه منتقد دلسوز شدند مردم فهیم کوهدشت به اندازه ی کافی دارای تدبیر وعقلانیت هستند تحت تاثیر این شعارهای تو خالی قرار نمی گیرند شهر کوهدشت دارای نخبگان بزرگ واصيلی هستند که سابقه درخشان در نظام جمهوری اسلامی دارند ودر هشت سال دفاع مقدس جانانه در مقابل دشمن مبارزه کردندهمین آقایان نقاد یه روز جبهه نرفتند این دنیا ارزش آینه نداره برای گرفتن منصب از هر ابزاری استفاده کنیم

[پاسخ]

میرزایی منش در گفته :

با سلام خدمت دکتر …چه عجب ……..اقای دکتر متاسفانه هر کسی که مدیر میشه اقوام خودشو میبره سر کار حتی اگه نگهبانی کنه …این مشکل عقب ماندگی استان یا شهر عزیزمان کوهدشت

[پاسخ]

حمیدآزادبخت در گفته :

استاد فرهیخته جنای دکتر شیخی
باسلام
وظایف نماینده مجلس
یکی از مواردی که باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. متاسفانه بسیاری از مردم و گاها خود نماینده ها امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد.
………………………………………………………………………………………………………
توضیحی مختصر از وظایف یک نماینده:
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد و دارای ویژگی‌های زیر است:
اول اینکه مقامی ملی است.
اینکه مقامی ملی است، نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی‌ آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص.
البته این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با مردم حوزه انتخابیه خود نیست.

دوم اینکه نمایندگی‌، امری کلی است.
اینکه نمایندگی‌، امری کلی است که و نمایندگان هم در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل می‌کنند.

سوم اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است.
اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است، یعنی انتخاب‌کنندگان (بر خلاف وکالت در حقوق خصوصی)،‌ نمی‌توانند هر وقت لازم بدانند، نماینده خود را عزل‌کنند، و نماینده می‌تواند تا پایان دوره نمایندگی خود، بدون اجبار برای پاسخگوی به موکلین به طور مستقل مشغول انجام وظیفه شود.

دیگر اینکه مقام نمایندگی‌ دارای دو ویژگی زیر است:
اول اینکه قائم به شخص است.
یعنی این مقام به هیچ عنوان قابل‌واگذاری به دیگری نیست و نماینده منتخب مردم نمی‌تواند مقام خود را به دیگری واگذار کند.

دوم اینکه مقام نمایندگی مشارکتی است نه شخصی و مستقل.
یعنی نمایندگان به صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت می‌کنند و مصوبات با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد و به نام مجلس اعتبار و شایستگی اجرا می‌یابد.

وظایف اصلی نمایندگان مجلس چیست؟
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:
الف ـ قانونگذاری
ب ـ نظارت
الف – قانونگذاری:
……………………………………………………………………………………………………….
جناب دکتر شیخی :
اینجانب بر این باورم که نمایندگان ادوار گذشته و تاکنون از نقش محوری خود ،که وکالت حوزه انتخابیه و قاصدی اثرگذار در انتقال آلام و رنجش های عموم به مجلس و دولت است غافل ،به حاشیه رانده شده اند، لذا بعد از برد انتخاباتی این منصب را فقط و فقط مختص عده ای که تلاشگر نامیده میشوند تعلق دارد که این خود اصل و فرع نمایندگی را به زیر سوال میبرد. در آخر کلام ،
سخن امیرکبیر که می فرماید:
تا بحال فکر میکردم مملکت حاکم دانا میخواهد. …………….درصورتیکه حکومت مردمی دانا میخواهد.
پس مردم ظریف نگر این دیار باید نگرش و دید خود به منصب نمایندگی تغییر تا شاهد شکوفایی دیار خود باشیم.

[پاسخ]

طرفدار توسعۀ کوهدشت در گفته :

با سلام و تشکر از سایت محبوب میرملاس ؛ و تشکر از جناب آقای دکتر شیخی که بحق یکی از نخبگان شهر و استان ما هستند.
مطلب جامع و ارزشمندی بود و به خوبی به این سئوال که ” دلایل محرومیت ما چیست؟ ” پاسخ داده شده است.
آقای شیخی راههای برون رفت از این مشکل را هم به شکل مختصر و گویا ذکر کرده اند و امیدواریم نمایندگان محترم با استفاده از تجارب ایشان در جهت رفع محرومیت ها کوشا باشند.
ضمناً اگر ایشان تصمیم دارند کاندید شوند ، وظیفۀ هر شهروند مسئولی است که بگوید ” چه خوب ! ” و به جای پند و اندرز دادن از مشارکت ایشان در انتخابات استقبال کند.
اتفاقاً به نظر حقیر حضور افراد تحصیلکرده و خوش نامی چون آقای دکتر شیخی و دیگر افرادی که خودشان از عمق جامعه برخاسته و طعم فقر و محرومیت را چشیده اند امر مبارکی است. زیرا کثرت کاندیداها سطح مطالبات قانونی شهروندان را ارتقاء می دهد.
در این همه سال از این همه نماینده چه خیری به این مردم رسیده است؟ کدام طرح بزرگ و ماندگار؟ کدام پروژه کلان و اشتغال زا؟
مطمئنم در صورت یک رقابت سالم و سازنده و اگر دانش و تجربه و راهکارهای کاندیداها در مناظره های انتخاباتی به گوش مردم برسد افرادی مانند دکتر شیخی به راحتی از بسیاری از مدعیان پرشعار و کم عمل پیشی خواهند گرفت.

[پاسخ]

پيام نور در گفته :

در پاسخ به فلاح
سلام خدمت برادر عزيز فلاح ايشان يك سال و نيم در پيام نور بودند اگر نيروي ايشان در وزارت خانه مدير كل بودند پس چرا ايشان براي گرفتن مديريت در اين دولت تلاش مي كند؟

[پاسخ]

فریدون حیدری (گراوند) در گفته :

دکتر شیخی عزیز سلام مرا از کرمانشاه بپذیر انشاءالله هر کجای این دنیای پر هیاهو زندگی میکنی در راه پیشرفت و توسعه این شهر واقعا ضعیف مانده تلاش کنید و تا آنجا که می توانید به فرزندان آن در شناخته شدن و استفاده از توانشان کمک کنید . شناخت دلایل عقب ماندگی یعنی پی بردن به نقاط ضعف که باید برای آنها برنامه ای چید و برای ارتقاء یک همت جمعی نغبگان از یک طرف و حمایت مردم فهمیده و قابل اعتماد ازسوی دیگر را می طلبد که با مطرح کردن وگذاشتن سمینارهای علمی وپژوهشی و عمومی و مشارکت همه می تواند پیش برود. انشاء ا… شما به عنوان پیشنهاد دهنده پیگیر این مطالبه باشید.

[پاسخ]

بیژن گراوند در گفته :

سلام و خسته نباشیدبه دکتر شیخی
گره مشکلات این مرز و بوم فقط با دستان نسل آکادمیک و متعهد به مردم و متخصص باز میشود . امیدوارم مردم با شناخت بیشتر انتخاب کنند

[پاسخ]

به نظراین حقیرمحرومیت ماناشی ازعدم اشنایی ما با مشکلات خودمان است اینکه مدیران مشکلات ماراعنوان کنند مشکلی راحل نخواهدکرد.چه بسا درزمانهای خاص وبه مناسبتهای خاص همه مدیران برمشکلات ما اشراف کامل دارند……..

[پاسخ]

دلفان در گفته :

نخبه اعتدال گرا و منصف خوب صفتی است من به مدت چهار سال با ایشان کار کرده ام واقعا عمل گرا و قدرتمند است. توان مدیریتی بالایی دارد.میتواند برا استان مایه ی برکت باشد.چشم و گوشمان را باز کنیم تا کی گرفتار سیاست و سیاست بازی.

[پاسخ]

جعفری از کتابخانه های عمومی در گفته :

باسلام
دکتر شیخی فردی باسواد ، معتدل ، متخصص و دلسوز مردم و نظام می باشد و به حق لایق و شایسته مناصب ارشد مدیریتی است………………………………

[پاسخ]

گراوند ج در گفته :

درود خدا بر شما دکتر جان ! انصافا عالی و پر محتوا نوشتی. باز منتظر مقالات بعدی شما هستیم…….

[پاسخ]

ضمن تشكر از استاد شيخي ، واقعا” نبود نيروهاي تحصيلكرده ، توانمند و با تجربه لرستاني در بدنه وزارت خانه ها يكي از دلايل عقب ماندگي كوهدشت و ديگر شهر هاي استان مي باشد . هيچكدام از ما تا بحال از نمايندگان اين موضوع را نپرسيده و يا نخواسته ايم . اين ايده بسيار خوب بايستي به يك مطالبه بدل شود .

[پاسخ]

یه دوست پاسخ در تاريخ پنج شنبه ۱۵ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:

همین آقای شیخی زمانی درپیام نور بودند اکثر اقوام درجه یکشون مدرک زیر دیپلم داشتند استخدام کردند همه این کارها باعث عقب افتادگی شهرمون می شود

[پاسخ]

یه فامیل پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۹ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۳:۲۰:

داری بی خودی تخریب می کنی، اصلآ این کار شما کار درستی نیست، متآسفم برات. من از اقوام دکتر شیخی ام، به خدا اشتباه می کنی و اکثر فامیلا از دستش گله دارند که چرا در دوران مدیریتش هیچ کسی از فامیلا رو استخدام نکرده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

تدبیر و امید در گفته :

با سلام متاسفانه فقط نظرهای خاصی را تایید می نمایید، بنده در نظری کاملا مستند عرض کردم که جناب دکتر شیخی با چه رویی(با توجه به عملکرد بسیار ضعیف و متناقض ایشان در دانشگاه پیام نور)در مورد محرومیت زدایی و… صحبت می نمایند؟؟!!!! ای کاش نگاهی به این عملکرد بندازین تا بدانید چه می گویم!!!

[پاسخ]

واقع بین در گفته :

خسته نباشی دکتر جان .مطلب شیوا ورسای نوشتی .تا مسائل قومی قبیله ای است وطایفه بازی نماینده اصلح انتخاب نخواهدشد .کارسیاست به قول مرحوم مدرس همچون دیانت باید قرین صداقت .راستگویی ودرستی باشد نه اساسش جناح بازی وفرقه ای .درانتخاب مدیران شایسته سالاری باشد نه گروه گرایی .کاربه کاردان سپرده شود وبه اهلش نه به فلانی چون طرفدار فلان کاندید بوده است . حال بنده نظر اقای شیخی رو تایید میکنم وگرنه ایشون رو اصلا نمی شناسم .خداکند حرفشون با عملشون یکی باشه

[پاسخ]

حقیقت:درصبح جمعه 16مرداد،94 در گفته :

جنا ب دکترهرچنددرمقاله جنابعالی روند محرومیت کلی وبه نکات اصلی سرسری پرداخته اید واین ناشی ازعجله کارتفسیرمیشودبحق وبدون اغماض دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت درزمان شما تغییر اساسی کرد1-سیستم دستی وسنتی نامه نگاری به کامپیورتبدیل شددقیقاباخرید 12کامپیور
2-ساختمان دانشگاه فعلی توسط جنابعالی باامکانات پیشرفته با500میلیون ونظارت مهندس وفایی راه اندازی شد
3- مبلغ 36میلیون باج به شهرداری ازبودجه استانی برای ساخت دانشگاه صرفابه خاطر عرق کوهدشتی ونجات دانشجویان کوهدشتی که بابدبختی درسایرشهرها سرگردان نشوند
4-توسعه وتکمیل دانشگاه داوودرشید که بعدازشما بخاطر برق وگازی گرفتارشده
5-جلوگیری از رانت قومی وقبیله ای در دانشگاه وموارددیگری که خارج از حوصله این مقال است

[پاسخ]

واقع بین پاسخ در تاريخ شنبه ۱۷ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۴:۳۶:

باسلام به آقای حقیقت در زمان ایشان پنج سال پیش دانشگاه پیام نور کوهدشت بالاترین بودجه رو داشت بیش از سیصد میلیون بود که ازاین بودجه یه ساختمان نیمه کاره در روستای داوود رشید ساخته شد وچند کامپیوتر خریداری شد امسال بعلت نداشتن پول برا تکمیل ابن ساختمان و کاهش دانشجو ساختمان نیمه کاره رو به فروش گذاشتن در ضمن این آقای مهندس وفایی مگه براساخت، ساختمان نیمه کاره مجانی کار کردند؟ الان در مدارس روستاها چند کامپیوتر وجد دارد

[پاسخ]

واقع بین پاسخ در تاريخ یکشنبه ۱۸ مرداد , ۱۳۹۴ ۱۵:۱۶:

آقای حقیقت درزمان دوساله مدیریت ایشان بالاترین بودجه برای دانشگاه پیام نور کوهدشت در نظر گرفته بودند بیش از شیصد میلیون که با آن یه ساختمان نیمه کاره چهار دیواری وچند کامپیوتر ساخته وخریداری شد همین ساختمان به علت نبود پول برای تکمیل آن وهمچنیین کاهش شدید دانشجو به فروش گذاشته شد همین آقای مهندس براساخت این پروژه مگر مجانی کار کردند؟ استخدام های ایشان نشان داد که چه اندازه از فبیله گرایی وقوم گرایی دوری کردن!

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

اگر دکتر قصد نماینده شدن هم داشته باشه مطمئناً از خیلی از نمایندگانی که اومدن و رفتن بهتر عمل خواهد کرد ، دلسوزی و احساس مسوولیت ایشان نسبت به قوم لر انکار ناپذیر است

[پاسخ]

گراوند در گفته :

جناب استاد دکتر محمدمراد شیخی ! با سلام وادب خدمت حضرتعالی، امید است با درایت و زیرکی و توانایی بالای علمی که در شما می بینم منشا خدمات ارزنده ای برای ایران اسلامی و شهر عزیزمان باشید… بار درود خدا بر پاکان…

[پاسخ]

کونانى در گفته :

به نظر بنده به کسى باىد راى داد که مدت زمان زىادى رو در کوهدشت زندگى کرده و با مشکلات مردم آشناست حتى اگر سابقه مدىرىتى هم نداره،کسى که به هر دلىل از کوهدشت زده بىرون توان روىا روىى با مشکلات کوهدشت رو نداشته و نخواهد داشت.

[پاسخ]

شهروند در گفته :

با سلام
با نظر شما در ارائه دیدگاهتان موافقم وقت آن رسیده که مردم کوهدشت یک تجربه غیر سیاسی هم از نمایندگان داشته باشند کوهدشت نیروهای قوی خصوصا در شاخه اصلاح طلبان دارد ولی در توسعه این چند سال از بقیه شهرستانها کمتر برخودار بودهاست حتی سد محشوره را نمایندگان غیر کوهدشتی پیشنهاد و حمایت کردند با توجه به این توان حتی راه که بستر توسعه است در کوهدشت پیشرفتی نداشته است

دکتر از ساخت سازه ده کلاسه در پیام نور کوهدشت که با بوجه قطره چکانی که از بودجه جاری تاسیس کردی و هفت سازه بزرگ در پیام نور استان از شما تشکر کنم قبل از مدیریت شما فقط سه دانشگاه پیام نور الشتر و الیگودرز و درود ساختمان آموزشی داشتن و شش مرکز دیگر در زمان مدیریت شما تاسیس شدن

[پاسخ]

کارمند پیام نور خرم آباد در گفته :

همه جای این کشور و دنیا ، حتی شما دوست عزیز اگه فامیل نزدیک شما به منصبی برسن ازش انتظار کمک دارین ، حتی شخص من یا شما هم اگر روزی مدیری از این استان باشیم قطعا در کنار سایرین برای خانواده و فامیل خودمان، کاری انجام خواهیم داد ، اتفاقا آقای دکتر شیخی نسبت به کوهدشتی ها ، آدم پیگیر و متعصبی هستن و اگه نماینده شما باشن بعید میدونم برا شما بد بشه. دکتر مقاله شما خوب بود.

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :