کد خبر : 74191
تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 1,059 بازدید

مَعجونِ تدبیر

  علی محمد امرایی / میرملاس :  عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ظهورِ پی در پی و بی وقفۀ پدیده هایی است که فارغ ازتبعات و آثارمثبت و منفی آنها، جامعۀ انسانی را در موقعیتی قرار داده است که باکوچکترین غفلت فرصتهایش به تهدید مبدل گشته و در حسرت رهایی از بحرانهای […]

 

علی محمد امرایی / میرملاس : 

عصری که در آن زندگی می کنیم عصر ظهورِ پی در پی و بی وقفۀ پدیده هایی است که فارغ ازتبعات و آثارمثبت و منفی آنها، جامعۀ انسانی را در موقعیتی قرار داده است که باکوچکترین غفلت فرصتهایش به تهدید مبدل گشته و در حسرت رهایی از بحرانهای خود ساخته از جهل و لجاجت با توقف در گذشته مسیر ورود به توسعه را برخود مسدود کرده و بار سنگین هزینه های کمر شکنِ ندانم کاریها را برملت خود تحمیل میکنند . خواهی نخواهی هر پدیده ای که ظهور پیدا میکند برای جامعه علاوه بر آثار مفید ومثبت ، تبعات وآثار مخربی نیز می تواند در پی داشته باشد که اگر عالمانه وبطور اصولی با آنها برخورد نشود مضراتشان بر منافع آنها پیشی گرفته و اثرات نامطلوبی در جامعه از خود بجای می گذارند.
درجوامع کمتر توسعه یافته معمولا برای جلوگیری از شیوع پدیده ها و ناهنجاریهای مُخَرِب اعم از اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و…..صرفا به شیوۀ کنترل بر پدیده ها متوسل می شوند که شاید یکی از دلایل عدم توفیق مدیران در مواجهه با ناهنجاریها در این جوامع ، بکارگیریِ صرفِ همین شیوه ، یعنی رفتار کنترلیِ محض است که علاوه بر هدر رفتِ منابع مالی و عدم توفیق کارگزاران در خنثی سازیِ آنها ، ناهنجاریها در جامعه نهادینه شده و به سرعت ریشه دوانیده و قهرا رسمیت نیز پیدا می کنند. از مختصات و ویژگیِ این شیوۀ سنتی و غیر کارآمد، پافشاری بر مواضع غیر موثر و غیر علمی و همچنین نادیده گرفتنِ علل ایجاد ناهنجاریها و پدیده هائیست که جامعه را درگیر خودکرده ، می باشد . در این شیوه هیچگونه توجهی به علت ایجاد پدیدۀ بوجودآمده معطوف نمی شود و فقط کارگزاران برآنند بدون آنکه راه حل مناسبی برای رفعِ آن جستجوکرده به هر قیمتی پدیده را در جامعه محونمایند. این رویه نه تنها در بهبودی وضع موجود کاری از پیش نمی برد بلکه با تحمیل هزینه های هنگفت ، خود در بوجود آمدنِ پدیده های شومِ دیگر اثرمستقیم دارد .برای مثال همانطوری که بر همگان روشن است تخریب جنگل یکی از این پدیده های شوم است که سالیان زیادی است بی رحمانه گریبان جنگلها و مراتع کشور راگرفته است .این مکانیزم ( کنترل بر ناهنجاریها) در مواجهه با پدیده شومِ تخریب جنگل صرفا با تشکیل سازمانی عریض و طویل و استخدام نیروهای مورد نیاز و با در اختیار گرفتنِ امکانات لازم اعم از خودرو، سوخت ، لباس و اماکن متعدد و سایر ملزومات جانبی ، این سازمان را موظف می کند که ( صرفنظر از توفیق و یا عدم توفیق) با انجام ماموریتهای پی در پی و نظارت مستقیم بر مراتع و جنگلها ، از تخریب جنگلها و مراتع ممانعت به عمل بیاورد در حالی که عاملین به تخریب جنگل به دلایلی که برای این عمل خود قائلند کوچکترین وقفه ای در کارشان که همان قلع و قمع درختان باشد ایجاد نشده و با آگاهی ازممنوعیت عمل خود و با اطلاع از وجود چنین سازمانی برای مبارزه با تخریب جنگل ، از فرصتهای مناسب استفاده کرده وهمچنان بی وقفه اقدام به قلع و قمع درختانِ جنگلی می نمایند. بدیهی است که در مواجهه این دو عامل یعنی از یک طرف انجام وظیفه مامورین برای جلوگیری از تخریب جنگل و از طرف دیگر اصرار تخریب کنندگان جنگل برای تامین انرژی و معیشت ، نه تنها توفیقی در جلو گیری از تخریب جنگل حاصل نمی شود ، ای بسا پدیده های جدیدی نیز ایجاد و اصل مکانیزمِ مبارزه با تخریب جنگل را تحت الشعاع قرار داده و ماموریتهای پی در پی را بلا اثر کند . با این اوصاف علاوه براینکه پدیده شوم و مخربِ قطع درختان از بین نمی رود بلکه با نمایان شدنِ ناهنجاریهای جدیدتر ، هزینه های هنگفتی بر حاکمیت تحمیل و قُبحِ تخریب جنگل نیز شکسته می شود.
اما در جوامع پیشرفته که در این زمینه ها از توفیقات بیشتری برخوردار بوده و ناهنجاریها را به حداقل رسانیده و تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده اند با یک بررسی اجمالی در می یابیم که پدیده ها را ضمن کنترل ، مدیریت نیز نموده اند یعنی در واقع قبل از هر اقدامی علتِ ایجاد آن ناهنجاریها را جویا شده و راهِ حلِ مناسب را در دل خودِ پدیده کشف و عملیاتی کرده اند مثلا در مواجهه با پدیده تخریب جنگل ، با توسل به این شیوه ، یعنی مدیریت بر پدیدۀ تخریبِ جنگل ، به فراست در یافته اند که بخش عمده ای از این تخریبها به خاطر تامین انرژی است که با در اختیار قرار دادنِ انرژیِِ ارزان تر وسهل الوصول تر به عنوان انرژیِ جایگزین ، نیاز مصرف کنندگان را به انرژی مرتفع و تخریب کنندگانِ جنگل را نیز ترغیب و تشویق نموده اندکه با استفاده از این انرژیِ جایگزین رابطه تخریبیِ خود را با جنگل اصلاح و خود نیز از جنگلها و مراتع حراست و حفاظت نمایند. با این وصف نتیجه می گیریم که ابتدا باید پدیده ها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل انکار بپذیریم و سپس ضمن کنترلِ هدفمند ، با چاشنیِ مدیریتِ صحیح ، خسارت آنها را به حد اقل برسانیم . این مکانیزم که تلفیقی از کنترل و مدیریت است می تواند در همۀ بخشها اعم از اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و ….. کاربرد موثری داشته باشد. در حوزه فرهنگی نیز اعتقاد بر این است که سخت گیری های غیر اصولی و محدودیتها وکنترل وجمع آوری ابزارهای فرهنگی واعمال شیوه های غیر حرفه ای و ممانعت شدید و فیلتر سایتها و…..به تنهایی نمی تواند یک راه حل مناسب برای مثلا جلو گیری از آثار مخرب این ابزارها باشند بلکه می شود با بکار گیری افراد متخصص و متعهد و با بهره گرفتن ازفرهنگ و ادب و منابع ناب و بی بدیل ایرانی و وام گرفتن ازآثار مثبت سایر فرهنگها جذابیت برنامه های خودی را بقدری بالا برد که کاربران رغبتی به تماشای برنامه های دیگر از خود نشان ندهند متاسفانه خیلی از محدودیتهای خود ساخته به نفع فرهنگ بیگانگان رقم خورده است بطوری که آنها از این خلاءِ محسوس نهایت بهره برداری را برده و توجه جمع کثیری از ایرانیان را به برنامه های به ظاهرجذاب خود جلب نموده اند به اندازه ای که خود ما در محو ومسخ فرهنگ ناب و بی بدیل ایرانی نقش داشته ایم ، بیگانگان نقش نداشته اند. اگر سرمایه های گران سنگی همچون حافظ ، سعدی ، مولوی ، فردوسی و سایر نمادهای فرهنگ ایرانی را ….. بدرستی به جهانیان و ایرانیان عرضه نکنیم یقین بدانیم که به مرور هویت ایرانی خود را از دست خواهیم داد .اگر نقش تاریخی و تمدن سازِمان را با غرور و سربلندی به جهانیان معرفی و عرضه نکنیم دیری نخواهید پایید که نقش اولی و اصلی ما را در ساختن تمدن بشری غاصبانه بنام خود ثبت خواهند نمود خیلی از ماها مانند کف روی آب در حال گذر از روزگار هستیم و بودن ونبودن ما هیچ تاثیری در روند تاریخ ندارد ولذا صرف هزینه های هنگفت و در عین حال بی تاثیر برای شهرت بخشیدن و تحمیل فردی ازافراد بر صفحات تاریخ کاری عبث و بیهوده است بزرگانی همچون حافظ و مولوی وسعدی و فردوسی و همۀ فرزانگانی که وجود مبارکشان موجبات اعتلای فرهنگ و تمدن این مرز و بوم را فراهم نموده است ، برای ثبتِ نامشان در تاریخ هیچ هزینه ای را بر جامعه شان تحمیل نکرده اند بلکه تاریخ بواسطۀ عظمتشان با فراغ بال به روی آنان آغوش گشوده ومشتاقانه آنهارا برای اعتبار خویش به مهمانیِ خود فراخوانده است.در واقع تاریخ چهره های ماندگار را از بین کسانی بر می گزیند که با خلق شگفتیهای خارق العاده راهِ زندگیِ عزتمندانه را برای بشریت هموار می سازند. آنچه مسلم است فرهنگ به عنوان عالی ترین فرآوردۀ بشر و نیز به عنوان زبان مشترک انسانها ، برای فهم ، نیاز به پردازشِ ظریفانه وعمیقی داردکه پرداختنِ به آن از مجالِ این مقال خارج و نگارنده نیز از توان تبیین آن عاجز است. حساسیت و ظرافتی که در حوزۀ فرهنگ وجود دارد اقتضاء می کند که فرهیختگان و صاحبان اندیشه بیش از پیش با جدیت تمام رسالتِ حراست و حفاظت از کرامت و حیثیت فرهنگی جامعه را بدوش کشیده و این کشتی آسیب دیده از بی کفایتی های خویش و بیگانه را به ساحل نجات برسانند و غبارِجفا از چهرۀ آن بزدایند.
پدیده های سیاسی و اقتصادی نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند وعقلانیت و مدیریت ، در ساماندهیِ آنها نقش ارزنده ای ایفا میکنند. در چند سالۀ اخیر( ۹۲-۸۴ )که اعتبارکشور با جار زدنهای کوچه بازاری وتمسخُر مآبانه به تاراجِ سوءِ مدیریت خودخواهانه سپرده شد شاهد ظهور و بروزِ پدیده های خانمان براندازی مانند تمامیت خواهی ، افراطی گری و دروغ وهتاکی و … در حوزه سیاسی ، وتورم وگرانی و رکود واختلاس… در حوزه اقتصادی بودیم که اگر آن رویه های غیر اصولی ادامه پیدا می کردند و درتحولات سیاسیِ اخیر، این پدیده های شوم که هنوزآثارِ خانمان سوزشان باقیست با تدبیر وهوشمندی ، مدیریت نمی شدند ای بسا کشور در شرائطی قرار می گرفت که بازگشت به روال عادی برایش محال و غیر ممکن بود . نتیجه اینکه تجربۀ تاریخی به ما می آموزد که کارِ مُلک یعنی مملکت داری و سیاست بدون تدبیر وتأمل به سامان نخواهد رسید. ولذا توسل به عقلانیت و مدیریت برای عبور از بحرانهای ناشی از لجاجت ها و ندانم کاری ها همیشه کارگشاه بوده و در مواقع حساس جامعه را مدد رسانی کرده ومانع از خسارتهای جبران ناپذیرشده است.

رند عالم سوز را بامصلحت بینی چه کار   ******    کار مُلک است آنکه تدبیر وتأمل بایدش

 

 

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

کامران امرایی در گفته :

سلام سردار. باز هم از بیان شیوای شما استفاده کردیم. موفق باشید.

[پاسخ]

فرودگراوند دانشجوی دکتری محیط زیست در گفته :

با سلام و احترام خدمت استاد عزیز وفرهیخته سردار امرایی
وتشکر ازبیانات زیبا که مصداق واقعیت هست

[پاسخ]

حمزه ابراهیمی در گفته :

درود به این قلم شیوا و اندیشه ی دردمند

[پاسخ]

علی موحدی در گفته :

باسلام واحترام، ،قلمتان همیشه سبز .

[پاسخ]

خرم آباد- کریم نژاد در گفته :

مناسب بود قلم حضرتعالی نیکبختی وشادکامی رابرایت آرزومندم

[پاسخ]

بازوند رومشگان در گفته :

آقای امرایی خیلی دوست داریم مخلصیم
ممنون بابت قلم شیوا و سخنان خوبت استفاده کردیم

[پاسخ]

مدرس دانشگاه در گفته :

سردار، قلمت همچون بیان گفتاریت شیوا و گیرا است همیشه شاد کام باشید

[پاسخ]

حمیدکریم نژاد در گفته :

بسیار عالی ومتین وآموزنده بود سردارعزیز وارجمند ازقلم شیواو زیبایتان بسیارخرسندیم خداوندشمارامستدام بدارد موفق وسربلند باشید

[پاسخ]

یزدان صفری در گفته :

احسنت بر جناب امرایی .خدا را شاهد میگیرم بعد از خواندن مطالب شما یاد افکار زیبای سید اصلاحات می افتم .قابل توجه دوستان اصلاح طلبی یعنی تبلور این افکار فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی. نه اینکه بدنبال منافع و متامع شخصی دویدن .منتظر مطالب بعدی شما هستیم

[پاسخ]

شمسعلی طرهانی در گفته :

درود خدا بر شما جناب آقای امرایی . با نظر آقای صفری موافقم واقعا شما مصداق یک اصلاج طلب تمام عیار هسنید نه عده ای که هنوز به معنای آن نرسید ه اند .منتظر مطالب بعدی شما هستیم .استفاده کردیم
ممنونم

[پاسخ]

کریمی در گفته :

عالی بود جناب آقای امرایی

[پاسخ]

س.امرایی در گفته :

با سلام خدمت استاد عزیز آقای امرایی
از انصاف نگذریم هر چی از مطالب زیبای شما بگیم باز کم گفتیم.
مطالبتون بسیار آموزنده و بی نقص بود دستت مریزاد .

[پاسخ]

فیضی در گفته :

ضمن عرض ادب ؛احترام وتحیات خدمت سردارسرافراز
از بیانات شیوا وشیرینت استفاده کرده ومیکنیم انشاا..که سایه ت مستدام تاهمواره از قلم سبزت شاهد پیام های مسرت بخش و بشارت دهنده ت باشیم .

[پاسخ]

سارینادهقانپور از کرج در گفته :

سلام سردار .تعریف شما را از پدرم بسیار شنیده ام .قلمتان همیشه سبز و روان باد.از خاطرات جنگ و جبهه و همرزمانتان بخصوص عموی عزیزم شهید حاتم آزادبخت برایمان نبویس.ممنون مرد بی ادعا

[پاسخ]

نورعلی از سنندج در گفته :

با سلام بر استاد عزیز جناب آقای امرایی

متن زیبا و رسایتان را دیدم واستفاد کردم عالی بود .

موفق باشید

[پاسخ]

فیروز زارعی نژاد در گفته :

سلام سردار بی ادعا
مطالب جالب و خواندنی بود استفاده کردیم امیدوارم تداوم داشته باشد ماندگار باشی

[پاسخ]

بهرام حسن پور در گفته :

برادر و دوست ارجمندم جناب آقاي امرايي با عرض سلام و خداقوت بي شك هر كس مطلب زيبا و علمي فوق را مطالعه نمايد هر چند نگارنده ي آن را نشناسد پي خواهد برد فردي هنرمند و توانا قلم آن را هدايت نموده است اميدوارم اشك قلمت مدام ساري و جاري باد.ان شاءاله

[پاسخ]

هوشنگ آزادبخت در گفته :

جناب امرایی گرامی! درود برشما که دگربار،یکی ازناهنجاری هاراکه سالهاست دغدغه ی تلخ طبیعت دوستان است وفراوان به اهمیت آن پرداخته شده رابه زیبایی هرچه تمام به قلم توانای خودسپرده اید.به یقین اگرطی سالیان گذشته درمقابل جنگل ستیزی سوداگران بی مقدارموانع ومجازات های سنگین لحاظ می شداین چنین شاهدبه تاراج رفتن گرانبها ترین سرمایه ی ملی خودنبودیم.می طلبدبرای ادامه ی حیات اندک سردران بی پناه تدابیر ویژه ای اندیشیده شودکه این قانونی سفت وسخت وهمیشه پشتیبان می خواهدونیروهایی عاشق ودلسوز،که اگرذره ای همت ورزیم دست رسی به آن بسیارسهل خواهد بود.ماناباشی وپایداروقلمی مدام برقرار.

[پاسخ]

رومیانی در گفته :

سلام برادر امرایی
امیدواریم روزی برسد که ملت و مسئولین با اتحاد و همدلی بیشتر برای ایرانی آباد برنامه ریزی کنند.
پایدار و برقرار باشید

[پاسخ]

هادی قبادی در گفته :

رند عالم سوز را بامصلحت بینی چه کار
کار مُلک است آنکه تدبیر وتأمل بایدش

[پاسخ]

محمد جواد آزادبخت در گفته :

درود بر استاد عزیز آقای امرایی مطالب خوبی بود.منتظر نوشته های بعدی شما هستیم

[پاسخ]

جوادرحیمی در گفته :

سلام بر امرایی عزیز، خیلی زیبا وجالب بود

[پاسخ]

شیراوند-آ
دست مریزاد.خداوندنگهدارت باشد

[پاسخ]

شیراوند-آ در گفته :

دست مریزاد- خداوندنگهدارت باشد

[پاسخ]

س.امرایی در گفته :

با عرض سلام خدمت سردار امرایی
استفاده کردیم و بهره بردیم.مجالی بود برای عرض ادب.

[پاسخ]

عزت الله محمدی گراوند در گفته :

با عرض سلام واحترام به سردار سر افراز برادر امرایی
وقتی قلم درآیینه اندیشه بندگی خویش رابه نمایش بگذارد. زلالی حق را به ارمغان آورد. درد و درمان راچه زیبا گفتی
از درد اندیشه خیزد و از اندیشه درمان چه نیکوست این جهاد بی بدیل.

[پاسخ]

عبدلله در گفته :

زیبا ودرد مندانه بود استاد ، موفق باشید .
به اعتقاد من در سطور آخر نکته ای را باید یادآور می شدید تا شعر زیبای حافظ بهتر تجلی پیدا می کرد: باید می فرمودید که ملک را ، نه تنها نباید به دست نادانان ندانم کار داد،حتا به دست”عاشقان سوخته” هم نباید داد(رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار)

[پاسخ]

باسلام،بامیدروزهای شایسته سالاری ولیاقت سالاری.

[پاسخ]

یاسین آزادبخت در گفته :

مرحبا به اندیشه زلالتون سردار امرایی عزیز،همیشه از مطالب بسیار ارزشمند جنابعالی نهایت استفاده را می بریم

[پاسخ]

ع - حكيم در گفته :

درود بر شما آقاي امرايي
جانا سخن از زبان ما مي گويي
موفق باشيد

[پاسخ]

محمدجواددوستي در گفته :

باسلام خدمت جناب آقاي امرايي عزيز
بسيار زيبا وشيواقلم زده ايد .وتفكرحضرتعالي قابل ستايش است اميدوارم در سايه تدبير خويش همواره موفق ومويد باشيد !

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :