کد خبر : 9816
تاریخ انتشار : ۵ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۹
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 3,071 بازدید

جنگ بی پرچم !

  حشمت اله آزادبخت / میرملاس نیوز :   جنگ بی پرچم ! قی افتا و لرسو، تانک و زره پوش کوه و رو افتایه لش ، خی می زنه جوش بی پرچم ، جنگ بی سردار سرگرت جنگ بی سر، کشتار بی رحم جنگ بی نوم و نشو ، جنگ بی پرچم ناونم واکی، […]

 

حشمت اله آزادبخت / میرملاس نیوز :

 

جنگ بی پرچم !

قی افتا و لرسو، تانک و زره پوش

کوه و رو افتایه لش ، خی می زنه جوش

بی پرچم ، جنگ بی سردار

سرگرت جنگ بی سر، کشتار بی رحم

جنگ بی نوم و نشو ، جنگ بی پرچم

ناونم واکی، ناونم سی چی ؟!!!

قی افتا و لرسو ، تش دِ کُرنگیا

دس هُمسا نمی رت سی ترم هُمسا

بمیرم سی روز تنگ ، سی رنج بیور

چَم گنمزار سوزم بی وِ سنگر

ناونم وا کی ، ناونم سی چی؟!!

اَر برارم یکی یه اگر هزاره ، چی بکه وا بارون ِ تش و طیاره؟!

گله یا هزار هزار رتن وِ تالو

اسبیاکِ نازار نازار زخمی دِ میدو….

 

این شعرِترانه ای ست از استاد ایرج رحمان پور که اتفاقی به دستم رسید و خواندنش تلنگری شد تا من بغض های فروخورده ی سالیان ایلم را بر گونه ی کاغذ جاری کنم.صحبت از جنگ هایی ست که در کوه و کش تاریخ سرزمین من ، بی دلیل به وقوع پیوست و جان ومال هزاران انسان بی گناه ، پامال لگد تهاجمات بی ریشه شد…پیش از پرداختن به متن ، لازم است یادآور شوم که کار موسیقی این ترانه را ، با اجرای استاد رحمان پور، حسین پیرنیا انجام داده و به زودی روانه ی بازار خواهد شد. اما متاسفانه چون بعضی از کارهای رحمان پور ، قبل از مجوز و انتشاررسمی ، بدون جلد وشناسنامه و باکیفیت ضعیف ، دست به دست شده است که این ستمی ست بر کارهای ارزشمند ایشان… تاریخِ بی تاریخِ محلی سرزمین من و تو، یعنی ما را، اگر به شست بی تعصبی ورق بزنیم به درگیری ها ونبردهای بی شناسنامه و بی ریشه ای برمی خوریم که بی هدف ، در دایره ی کوچک دل خوشی ها وسادگی های مردمش رخ داده و در چشم برهم زدنی ، داروندارشان را به آتش کشیده است.بی آن که دلیل موجهی بر چین پیشانی خشم شان جامانده باشد.درهمان جنگ ” داداوا ” در منطقه ی بالاگریوه که مرحوم سقایی به زیبایی ، بر حنجره ی آوازش آن را روایت کرده است ، برنوها ، ساعت ها بر سینه ی هم تبارها و برادرها غرید و از سینه های محبت به هم ، فواره های خون برخاست و جوی خون بر صورت گندم زارها پاشید . تازه دامادها به حجله های انتظار برنگشتند و نعش خونین جوان ها در گیس برانی سیاه تشییع شد وسیخِ داغ فرزند در جگر مادرها فرو رفت تا تنها قلدریِ خانی بر خان دیگر تثبیت شود . هم تبارانی که قرار بود به یاری داس دروِ هم بروند و در عروسی هم چوپی بگیرند ، بی آن که علت جنگ را بدانند به جان سرخوشی هم افتادند. سایه ی چیت همسایه که جای امن خواب آرام بره ی همسایه بود، به دود سیاه باروت کینه نشست و دست مرد مهربان همسایه به بدرقه ی تابوت همسایه اش بالا نرفت. چرا که آن ها بی دلیل، دشمن خونی هم شده بودند. جنگ های بی پرچم و بی نامی که در گلوله بارانی بی فلسفه ، وسعت مهربانی ایل را گلگون کرد.انگشت نفرتی به ماشه ی کینه رفت .سینه ای سرخ شد بی آن که بداند با چه کس درجنگ است . بسیار کسانی که جنازه اشان گوشه ی سنگی ماند تا قصه ی کشتارهای سنگین بیهوده ای را برای آیندگان راوی باشند که ما بی دلیل برهم تاختیم ، بی کینه ای بردل وبی نفرتی در سر؛ چرا که دشمن نبودیم. کاش بودند و می گفتند چرا سم اسبان بر سیاه چادر افتاده ی هم کوبیدند و گله های همدیگر را غارت کردند؟! گله هایی که حاصل رنج روز وشب مادران ایل بود و خون دل ها به پرورششان از چشم زندگی جاری شد و با چشم برهم زدن غارتی ، برباد رفتند ودست های ترکیده و گونه های آفتاب سوخته ای را به خاک سیاه نشاند. هرچند هنوزهم دود جنگ های بی ریشه ی قبیله ای از دامن نفتی این روزها هم بلند می شود و نمونه ی آن جنگ خونین اندیمشک بود که گره دست های مردمی را بی سبب از گردن هم گشود و مشت دوستی های شان را به سمت بی گناهی هم گره کرد. اگر پای بررسی را از جنگ های ایلی فراتر بگذاریم ، به جنگ هایی می رسیم که در سطحی بالاتر بستر خونین کشتار بی سبب انسان های بسیاری را پهن کردند.سربازان هیتلر به جان جهان افتادند و سر راه خود خانه های ناشناسِ بی شماری را زیر زنجیر تانک ها له کردند.خانواده هایی که با هیچ کس دشمن نبودند و ندانستند چرا کشته شدند؟! کشتزاران انبوهی در مسیرغرور فاشیستی هیتلر خاکریز شدند و گندمزاران وسیعی سنگر شد .کشاورزان بی خبر آتن که داس بردوش رفته بودند روزیِ خانواده را بافه کنند ، غروب نشده ، نعش خونین شان براسبان لنگان به خانه آمد بی آن که نام سربازان خشایارشاه را بدانند.کتاب های بی شماری در لهیب دیوانگی اسکندر سوخت بی آن که محتوایشان را بداند.کمان داران قلب همدیگر را نشانه گرفتند بی آن که همدیگر را بشناسند.قلعه های بلندی برکودکان نیشابور آوار شد پیش از آن که بتوانند واژه ی مغول را بی غلط تلفظ کنند.سرداری خشکیده در خون ، پرچم پیروزی اش را بر قلعه ای ویران کوبید بی آن که بداند ساکنانش چگونه حرف می زدند؟! تانک های صدام بر آرامش خرمشهر شبیخون زدند و سرنیزه ی سربازان عرب ، گرده ی حامله ی زنانش را درید و موج خون بر کارون خروشید و سقف ها بر گهواره ها لرزید بی آن که جرمی اعلام شود.خون پستان مادران غزه در گلوی مرده ی طفل ها گیر کرد بی آن که بدانند چرا گلوله ها از پنجره ی لالایی شان عبور کردو بر تاقچه ی خوابشان نشست؟! ومن چقدر بیزارم از نبرد و تو چقدر دلگیری از جنگ های بی نام و بی پرچم !

(ایمیل دریافتی)

درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت )

دیدگاه ها

اسدالله آزادبخت در گفته :

جناب آقای حشمت آزادبخت

ضمن سپاس از قلم شیوایتان لازم دانستم که چندنکته را یادآورشوم : مبارزه سران ایل طرحان در سالهای حکومت قاجاریه درمقابل چکمه پوشان اجانب ونیروهای خودی دفاع از شرف وناموس این دیار بوده وعلیرغم عدم ثبت وضبط آنهمه رشادت وتهورباید امثال شما که دستی برآتش دارید آنها را منعکس کنید همانطوریکه مستحضریدمرحوم نظرعلی خان امیراشرف وپسرارشدشان مرحوم امیراعظم باسپاهی تا دندان مسلح تا ساوه پیش رفتند وهیچ سپا ولشکری توان مقابله ورویارویی با آنها را نداشت اما ازبدحادثه کسی رشادتهای سپاه طرحان را درحافظه ی تاریخ ثبت نکرد تا امروزه اینگونه غریب وگمنام ازیادها محوشوند . حافظه ی مردم کوهدشت هنوز صدای طیاره های لشکر شابختی راازیادنبرده که مواضع نیروهای امیراعظم درمنطقه باباحبیب را بمباران کردندوعده ای ازهمشهریان خودی سبب شکست آنها شدند. آیا بنظر شما جنگ وگریزهای نظرعلی خان امیراشرف باسپاه کران ناپیدای عبدالحسین خان ابوقداره را جنگی بدون پرچم تلقی میکنیدکه بایدازیادوخاطره ها محوشود؟حصرسپاه شابختی درمنطقه ی مله سیاه خوشناموندتا نزدیک تنگه گراز را بمدت ششماه وخوردن گوشت قاطر را چگونه میخواهید بدون شناسنامه وهویت محو کنید ؟ اگرخاطرات شخص شابختی را بخوانید هرچند میدانم خوانده اید هیچوقت به بیهودگی آنهمه شجاعت ودلاورمردی پدرانمان مهرابطال نمیزنید و اشعار سروده شده ی استاد رحمانپور را دال بر بی هویتی جانفشانی وشهادت همشهریانمان درمقابل زور وتزویررا نمی پندارید.شایسته است جهت تنویر افکارعمومی وخوانندگان عزیزنسبت به درج این مطلب توضیح بیشتری داده تا موضوع به خوبی برای همگان روشن شود.تاریخ این دیار پرازمنحنی و فراز ونشیب است اگر به حافظه تاریخ مراجعه کنیم . موید باشید.

[پاسخ]

حشمت اله آزادبخت در گفته :

ضمن سپاس از توجه شما جناب آزادبخت باید بگویم دفاع در برابر مهاجمان غارتگر ومتجاوز خودش پرچم افتخار بلند می کند اما اینجا صحبت از جنگ هایی جدای این مقوله است .همین جنگ ایران وعراق را مقدس می نامیم چون ما از خودمان دفاع کردیم اما اگر از آن طرف نگاه کنید چرا به ما حمله کردند وهزاران انسان بی گناه کشته شد؟ درخیلی از جنگ های محلی دلیل جنگ بیهوده بوده وهست. وهمیشه در جنگ ها دو خان مقابل دانسته اند چرا می جنگند ومردمشان ندانسته اند..برادر کشی های بومی را چگونه توجیه می کنید و در طبقه ای بالاتر کشتار بی رحمانه ی هیتلر و شاهان ایران ویونان و…را چه می نامید؟آیا مردمی که در سرراه حمله ی مغول کشته شدند دشمن خونی آن ها بودند واصلا می دانستند چه کسانی به آرامششان تاخته اند؟….از همه ی این ها که بگذریم همیشه باید لعنت فرستاد به جنگ.

[پاسخ]

مهدی دوست محمدی در گفته :

از این قلم چون چشم تو خون می چکد …

[پاسخ]

هنجس در گفته :

البته با احترام زیادی که برای قلم آقای حشمت اله آزادبخت دارم، در این موضوع کلام آقای اسداله آزادبخت را تایید مینمایم.

[پاسخ]

ARam در گفته :

کاش جناب آقای اسداله آزادبخت اگرمنابع ای دررابطه بامبارزات مردم لرستان دردوران قاجاریه وحتاپهلوی پسرسراغ دارندمعرفی نمایندتاماهم آن رامطالعه نماییم!!

[پاسخ]

ebrahim در گفته :

عزیز من نظرعلی خان کجارو فتح کرد؟ اگه تا ساوه رو هم فتح کرده باشه که درهیچ تاریخی نیست عده ای بدبخت رو هم اون خدابیامرز بکشتن داده.راست گفته درهرجنگی عده ای بدبخت وبیگناه کشته شده اند جنگ های پارتیزانی نظرعلی خان رو کجاخونده اید جناب؟ چرا بجای اینکه به ترک میر ، نوشاد ونجف و باسوادهای کوهدشت افتخارکنیم برویم وبه جنگهای نظرعلی خان افتخارکنیم؟کدام گل این آقایان به سر این مملکت زده اند که حالا بهشون فخر بورزیم؟ ما به گرز وتفنگ وغارتگری افتخارکرده ایم و اگر ادیسون نبود هنوز شمع توی خونه هایمان روشن بود.

[پاسخ]

یک همشهری در گفته :

مایه ی تعجب وتاسف است که حتی روشنفکران عزیز ما واقعه ی ننگین قشون کشی برای خاموش کردن مشروطیت وغارت پایتخت زیر لوا وفرماندهی سالارالدوله مستبد وجنایتکار وشکست مفتضحانه از یفرم خان انقلابی درساوه و فرار همراه با غارت مردم بی گناه وبی پناه قصبات بین راه را مایه ی افتخار میدانند شایسته است این عزیزان با مطالعه در این موارد اظهار نظر فرمایند تا باعث گمراهی بیشتر نشوند .

[پاسخ]

اسدالله آزادبخت در گفته :

ابراهیم عزیز

از دقت نظر وژرف نگریتان سپاسگزارم . چنانچه بخواهم به جنگهای پارتیزانی مرحوم نظرعلی خان امیراشرف بپردازم بدون شک باید صفحات جداگانه ای را بازکنم اما باید خدمت شما دوست وهم اندیش گرام عرض کنم که حرمت عارف شوریده وشاعرگمنام این دیار(ترک میر آزادبخت)به مراتب بالاتر از این مقوله است که شما بدرستی وشایسته اشاره کرده اید اما مقوله مورد بحث بنده رشادت و تهور دلاورمردان این خاک است که سینه های سوخته شان را سپر سرب داغ گلوله های مهاجمین ومتجاوزین به مال وجان وناموس مردم نموده اند را نباید از یاد ببریم وخاطرشان را ازحافظه خود پاک کنیم . همانطوریکه از کلامتان هویداست دامنه ی اطلاعاتتان آنچنان وسیع وگسترده است که نیازی به اطاله کلام من نیست .درنهایت نظرشخصی بنده این است همان عده ای که بقول شما بدبخت بیگناه در جنگ ها کشته شده اند باید فراموش نشوند و شجاعتشان را جنگ بی پرچم تلقی نکرد . پاینده باشید

[پاسخ]

یک همشهری پاسخ در تاريخ یکشنبه ۹ مهر , ۱۳۹۱ ۰۵:۰۱:

جناب آقای اسداله آزادبخت باسلام واحترام به شوخی باید عرض کنم که مرحوم امیر اشرف را با چه گوارا اشتباه گرفته اید درست است که ایشان جنگجویی بسیار شجاع وحکمرانی قدرتمند وترسناک بوده وجنگهای زیادی بر علیه رقبای خانوادگی ومحلی خود انجام داده وهمه را سر کوب و بیشترشان را کشت است اما شنیده نشده که هیچ جنگی بر علیه مهاجمین ومتجاوزین به جان ومال وناموس مردم داشته آنچه برایشان مهم بوده حفظ قدرت ومنافع خود ونوکرانش بوده است از قضا زمانیکه قصد بنای قلعه وارک را داشته است با مخالفت طایفه آزادبخت مواجه می شود چنان با این طایفه بر خورد میکند که مجبور می شوندبرای حفظ جان به پشت کوه مهاجرت نمایند که عده ای از آنها در آنجا برای همیشه ماندگار شدند وگمان نمی کنم که همدیگر را بشناسید.

[پاسخ]

امرايي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ آذر , ۱۳۹۱ ۱۱:۲۸:

همشهري محترم ، احتمالا گوش شما سنگين است و خيلي گفته ها را احتمالا نشنيده ايد. كافيست به كتاب شورش لرستان و نامه اي ذيل عنوان فراخوان نظرعلي خان امرايي به سالار نظام سلگي جهت اعزام نيرو براي مبارزه با نيروها روس و انگليس مراجعه و نامه را با حوصله و تا آخر بخوانيد تا به درجه‌ي وطن پرستي و از خود گذشتگي ايشان پي ببريد . ايشان در گردنه بيد سرخ لشكر روس و انگليس را شكست داده و كرمانشاه را از تصرف توسط ايشان نجات مي‌دهد. همچنين به يادداشتهاي سردار ظفر بختياري و مكاتبات و مراسلات نظام السلطنه مافي و كتابهاي ديگر كه چگونه پس از شكست در جنگ ساوه، يك تنه جلوي ورود سواران بختياري را كه اشترينان را تصرف كرده و بروجرد را محاصره مي كنند گرفته و از جنايات و فجايعي كه در همدان و ملاير و بعدا در كرمانشاهان مرتكب شدند جلوگيري و آنها را كه در آن برهه از زمان كل مملكت را در اختيار داشتند مجبور به صلح و بازگشت مي كند . زندگي نظرعلي خان مملو از رشادت و جانفشاني و گذشت بوده كه خوشبختانه شنيده ام كتابي كه توسط مرحوم اسفنديار غضنفري امرايي نوشته شده در دست انتشار است كه جاي خوشوقتي دارد

[پاسخ]

امرايي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ آذر , ۱۳۹۱ ۱۲:۲۸:

به آقاي ابراهيم لطف كرده ايد،دامنه‌ي اطلاعاتشان وسيع كه نيست بسيار محدود و درحد ابتدايي است ايشان را ارجاع مي دهم به مطالعه كتابهاي تاريخ واليزاده، تاريخ ساكي، اسناد نظام السلطنه و فرمانفرما و مكاتبات و مراسلات نظام السلطنه و تاريخ هيجده ساله آذربايجان كسروي و خاطرات سردار ظفر بختياري و نشريه لرستان پ‍ژوهي و سفرنامه ي ويلسن و تاريخ مشروطه ملك زاده و تاريخ بختياري ابوالفتح اوژن و بختياري در عهد مشروطه ووووو

[پاسخ]

ناشناس پاسخ در تاريخ جمعه ۵ مهر , ۱۳۹۲ ۱۱:۵۰:

امرايي
آزادبخت عزيز
هيچ وقت يك قطره(ترك مير ) راه با دريا (نظر علي خان امرايي)مقايسه نكن كسي كه از شرف و ناموس مردم لر دفاع كرده است به هيچ عنوان با حرف عزيزي هم چون شما نامش در تاريخ كمنام نخواهد شد

[پاسخ]

علی کولیوند در گفته :

کس نمزونه ارا
کس نمزونه چطور
بو زلفه سوته مای
سوتین داوارل اشکیا
مال نازارل رمیا
آگر کته خرمونه
رنج باوئل بیور بی
چیم دالکه ل پر اسر
دستوره حمله ایر هت
ئه دم گناهکاره
ار جائه تر وه ظلما
سر بی گناهل بریا
وه نومه کی؟ ئه رکاو کی؟
دتل نازار ایل
اسر چئملتو پاک کن
چئم انتظاری بسه
نه باوه مای نه برا
چنه سه جنگ گرونه
جنگه ارا کس مزان
جنگه ارا هویچ و پویچ
دالکه بلاون کورت
کوره نازار و رعنات
ئه “جنگ بی پرچم” کوشیا

درود حشمت عزیز

[پاسخ]

هنجس در گفته :

جناب آقایان یک همشهری و ابراهیم و کولیوند مطمئن باشید که جنگ ارا هوچ و پوچ نبوده شما دلاوریهای سرداران کوهدشتی در جنگ با شاه بختی که از ناموس و دیار خودشون دفاع کردند هیچ و پوچ میدانید،حالا اگه مشکلی با این موضوع دارید اون جای خود دارد،بعدا تو جنگ و درگیری که حلوا حلوا نمیکنن یا قربون صدقه هم که نمیرن بالاخره یکی کشته میشه چند نفر مجروح میشن،شما اینقدر به خودتون فشار نیارید.

[پاسخ]

میرسلیم خدایگان در گفته :

دست مریزاد حشمت عزیز. به نظرم آقای اسد آزادبخت به مقوله ی دیگری پرداخته اند که در جای خود نیازمند تحلیل و بررسی است. اما آنچه آقای حشمت آزادبخت به عنوان خوانشی از ترانه ی رحمانپور ارائه کرده است درست است. بسیاری از جنگهای قومی و ایلی و فامیلی از روی تعصب و بی منطق بوده است. جنگهایی که نه تنها هیچ کمکی به تاریخ و فرهنگ قومی ،ملی و انسانی ما نکرده است بلکه هر چماق و هر گلوله ای که در این گونه جنگها فرود آمده است بر پیکر فرهنگ و انسان اجتماعی فرود آمده است. جامعه بر اساس تساهل و تسامح پایدار می ماند ، به واسطه ی درک حضور دیگری. اما هرگاه من تمام حق را به خودم بدهم بدون شک قائل به حذف و تخطئه ی دیگری می شوم و این با اصل اساسی دموکراسی و حاکمیت خرد جمعی منافات ذاتی دارد. جنگ و حتی دعواهای خیابانی هیچ قاعده و منطقی ندارد و هیچ عقل سالمی آن را تایید نمی کند.
درباره ی رشادتهای فلان خان و بیسار حاکم نیز باید زمینه ها و شرایط حاکم بر آن دوره ی تاریخی را بررسی کرد و آنگاه به دلایل بروز جنگ و پیش آمدها و پیامدهای آن پرداخت و میزان ضرورت و عدم ضرورت آن را از حیث تاریخی و اجتماعی برسنجید تا به قضاوتی منصفانه و خارج از تعصب در باره ی آن رسید. اما بحث بر سر این همه نیست، بحث بر سر آنست که بررسی و سنجش این رخدادهای تاریخی چه چراغی به راه آینده ی جامعه مان خواهد آورد.

[پاسخ]

آزادبخت در گفته :

نظرعلی خان رییس چندتاآدم بدبخت عمله بوده اگه تاساوه را تصرف کرده چرا تاریخ نگفته؟ درضمن مگر اتم کشف کرده زور داشته برا خودش داشته

[پاسخ]

آقای اسداله آزادبخت متأسفانه جواب منوندادند! گفتم اگرایشان منابع ای همانندتاریخ مشروطیت احمدکسروی یا دکترمهدی ملک زاده دررابطه بامبارزات مردم لرستان سراغ دارندویاخودشان به رشته تحریردرآورده اند!!رامعرفی کنندتاهمه بخوانند.

[پاسخ]

كوشكي از طرهان پاسخ در تاريخ شنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۲ ۱۶:۲۵:

خدمت ارام عزيز بايد عرض كنم كه از آن واقعه تاريخ زيادي نمي گذرد . مي توانيد به بزرگان نزديك خود مراجعه نماييد تا مطلب برايت روشن شود . قشون طرهان تا ساوه رسيده و توسط كزازهاي سه گانه با پشتيباني نيروهاي دولت شكست مي خورند . يكي از اين فرماندهان قشون طرهان منصور خان احمدي كوشكي بوده كه در ان درگيري كشته مي شود .چند نفر هم از گراوندهاي سرطرهان از هوز جيجه كشته مي شوند و در آنجا هم دفن مي شوند و وابستگان انها هنوز كه هنوز است وقتي كه گذر به انجا مي كنند به آن قبرستان و ياد كشته شدگان خود مي نمايند .

[پاسخ]

کویر در گفته :

با سلام خدمت برادر خودم اسد آزادبخت:
افتخارکردن به گذشتگان فی نفسه کار خوبی است به شرط آنکه آن گذشتگان در را ه اعتلا فرهنگ ودفاع از ارزشها ی این منطقه تلاش واز خود گذشتگی نموده باشند.
در باره نظرعلی خان امرایی ،ملقب به امیراشرف باید گفت که متاسفانه نبرد های ایشان جنبه ی دفاعی نداشته بلکه خود او نیز به عنوان مهره ای در دست دیگران بود که هر موقع می خواستند از او استفاده می کردند.قشون کشی به تهران برای چی وبه دستور چه کسی بود؟آیا نظرعلی از لحاظ سیاسی آنقدر مهره ای مهم وباارزش و اثر گذار در تحولات ایران بود که در صورت موفق شدن می توانست در تصمیمات کشوری نقش ایفا کند؟
به نظر بنده فقط می خواستند از نیروی عشایر لر استفاده کنند تا زودتر به منافعشان برسند.از طرفی مگر همین آقای نظرعلی خان نبود که با سیاست غلط خود منطقه ی طرحان را برای همیشه از عبور راه آهن محروم کرد؟ ویلسون سفیر انگلیس در خاطرات خود از سفر به طرحان وملاقات با خان امرایی می گوید:وقتی به خدمت خان امرایی رسیدم واز او تقاضانمودم که اجازه بدهند تا خط آهن از طرحان عبور کندبا کمال شگفتی دیدم که خان مخالفت می کند ومن برایش توضیح دادم که خط آهن،اشتغال وفرهنگ را برای منطقه طرحان به ارمغان می آورد؛اما خان امرایی قانع نشد ووقتی دلیل مخالفتش را پرسیدم،گفت:شما می خواهید کاری کنید که هروقت حکومت مرکزی در تهران اراده کند مارا سرکوب کندوبراحتی بر ما دسترسی داشته باشد.ویلسون می گوید: من دیدم که او فقط از لحاظ نظامی به قضیه نگاه می کند وحاضر است از تمام منافع راه آهن به خاطرمسایل امنیتی چشم پوشی کند.سپس می گوید:به خان امرایی گفتم پس دستور دهید تا ما بتوانیم این خط آهن را از شرق لرستان عبور دهیم وخان با فرستادن تعدادی سوار به نزد خوانین با لاگریوه از آنها خواست تا برای ایجاد خط آهن وعبور در آن منطقه مخالفت نکنند.
آقای اسد آزادبخت چرا ما با تعصب به این قضیه نگاه می کنیم؟لرها هیچ وقت برای حکومت ها درد سر ایجاد نکرده اند؛بلکه این حکومت ها بودند که برای خان امرایی که می خواست در منطقه فعال مایشا باشد مشکل ایجاد می کرد.
فراموش نکنیم آن زمانی که رضاخان دستور خلع سلاح عمومی برای استان ها صادر می کند؛یکی از وزرای معروفش به او می گوید: قربان،لرستان را از این برنامه معاف کنید و وقتی که رضاخان دلیلش را می پرسد؛می گوید:من سالها دربین عشایر لر خدمت کرده ام وبه این نتیچه رسیده ام که تمام عشقشان به دو چیز است.اسب واسلحه.ولر جماعت تفنگش را بیرون نمی آورد یا اگر بیرون بیاورد آن را بر سینه ی لری دیگر نشانه می گیرد.وبرای همین است که تمام حکومتها اسلحه ی لر ها را تهدیدی برای خود به حساب نمی آورندولرها نیز موقعی که رگ تعصبشان حرکت می کند به راحتی سینه برادر خود را نشانه می روند.وجالب است که طبق آمار لرستان یکی از امن ترین استانهاست.هرچند شواهد چیز دیگری را نشان می دهند.
آقای اسد آزادبخت:جنگ باید با شعور وآگاهی وبرای هدف مقدسی باشد وتمام کسانی که بعنوان سرباز می جنگند بدانند که هدف از جنگیدنشان چیست.نه این که چشم وگوش بسته آنها رابه جنگ ببرند.
مرحوم شریعتی در کتاب «آری اینچنین بود برادر» می گوید:ما را به جنگ هم می بردند.جنگ دو گروه که با هم می جنگیدند بدون این که هم را بشناسند برای کسانی که با هم نمی جنگیدن اما همدیگر را می شناختند.آن بنده های خدایی که همراه نظرعلی خان در جنگ شرکت داشتند یقیناً هدف از این جنگ را نمی دانستند.وخونشان درراهی نامعلوم هدر رفت.پس این چه افتخاری است که ما باید به گذشتگان خود آنهم از این دست داشته باشیم.
ای کاش ما نیز شخصیت هایی مانند :بحرالعلوم،آیت الله العظمی آقای بروجردی(ره)،دکتر زرین کوب را می داشتیم،آنوقت براحتی می توانستیم سرمان را بالا بگیریم ومجبور نبودیم که از گذشته ی خونبارخود دفاع کنیم.
بد نیست که به کارهای عمرانی وفعالیت های فرهنگی وبه یاد ماندنی خان امرایی درمنطقه که امروزه در تاریخ ثبت وهرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی وخارجی است اشاره می کردید.
تا کور شود هرآنکه نتواند دید.
خداوند به لطف وکرمش از سر تقصیرات همه در گذرد.

[پاسخ]

ebrahim پاسخ در تاريخ دوشنبه ۱۰ مهر , ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴:

درودبرتو کویرجان….

[پاسخ]

امرايي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ آذر , ۱۳۹۱ ۱۱:۱۵:

موضوعات تاريخي را چرا قلب مي كنيد .موضوع ملاقات ويلسن با نظرعلي خان در تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس و سفرنامه ويلسون نوشته سعادت نوري به طور مفصل و مشروح آمده است به اين دو كتاب مراجعه كنيد كه نظر علي‌خان با كشيدن راه آهن موافقت كرده و حفظ امنيت متخصصين و نيروهاي راه آهن را متعهد مي شود متاسفانه با لغو قرارداد 1919 موضوع كشيدن راه آهن منتفي و بعدا در زمان رضاشاه راه آهن از شرق لرستان كشيده ميشود . هر كه را بايستي در ظرف زماني و مكاني خود سنجيد مگر شاهان و وزيران و ديگر سرداران در زمان قاجاريه فعاليت فرهنگي يا عمران آبادي داشته اند كه نظرعلي خان داشته باشد . به سر فرزند ايشان استاد اسفنديار غضنفري امرايي كه هر چه ادبيات گذشته لرستان دارد از ايشان دارد چه گلي زده شده است توسط اين مردم حسود قدر نشناس

[پاسخ]

كوشكي از طرهان پاسخ در تاريخ شنبه ۲۳ شهریور , ۱۳۹۲ ۱۶:۲۸:

زماني كه نظرعلي خان حاكم بوده حالا يا عادل يا هر چه هيچ كدام از اين كساني كه الان خود را خان طايفه مي شمارند جرات گفتن كلمه (من) را نداشته اند . مثلا بگويند من زمين مي خواهم يا …… .

[پاسخ]

با سلام خدمت دوستان : فارغ از موضوعيت جنگ وعوامل جنگ افروز ومقاصد رهبران جنگ آنچه مسلم و قابل اعتنا وتوجه دوستان ميتونه باشه رشادتها ودلاوريهاي وجسارت اين قوم (زن ومرد هرچندبه قول دوستان در خيلي از موارد مورد سوءاستفاده خودي بيگانه قرار گرفته )ميباشد .
متشكرم

[پاسخ]

سیدمجتبا حسینی در گفته :

درود بر حشمت آزادبخت و معجزه ی قلمش…

[پاسخ]

اسدالله آزادبخت در گفته :

جناب همشهری و آرام عزیز از حسن توجه شما به مطالب مندرج شده در سایت پرتلاش میرملاس نهایت سپاس را دارم وازدوست خوبم جناب آرام عذرخواهی میکنم بدلیل غیبتم که جواب کامنت پربارشان را ندادم . دوست نازنین چنانچه بتونید کتاب رجال ایران نوشته محمود محمود رو تهیه کنید اطلاعاتی درآن قیدشده که خالی از لطف نیست .

اما از برادر ارجمند واندیشمندم جناب کویر صمیمانه سپاسگزارم به جهت کامنت متین و پر بارشان . کویر عزیز از اطلاعات شما بهره بردم و خیلی از مطالبتان دست اول بود البته برای بنده چون تا به امروز برخورد نکرده بودم . نکات ظریف و قابل تاملی را اشاره فرمودید ازجمله ( تمام عشقشان به دو چیز است.اسب واسلحه.ولر جماعت تفنگش را بیرون نمی آورد یا اگر بیرون بیاورد آن را بر سینه ی لری دیگر نشانه می گیرد.وبرای همین است که تمام حکومتها اسلحه ی لر ها را تهدیدی برای خود به حساب نمی آورندولرها نیز موقعی که رگ تعصبشان حرکت می کند به راحتی سینه برادر خود را نشانه می روند.وجالب است که طبق آمار لرستان یکی از امن ترین استانهاست.هرچند شواهد چیز دیگری را نشان می دهند).امیدوارم بزودی ازنزدیک زیارتتان کنم واز داشته هایتان کسب فیض. نصرت و سعادت برایتان آرزو میکنم .

[پاسخ]

بی سواد در گفته :

جناب اسد آزادبخت نه به آن هیاهوی کامنت های اولت ونه به کوتاه آمدن کامنب آخرت آخه برادر من اطلاعاتت نمیرسه بحث نکن جان برادر تو شاعری نه مورخ

[پاسخ]

چه زیباوپسندیده است درحوزه ای که تخصص نداشته ومطالعه نداریم واردنشویم!متأسفانه این خصلت دروجودبیشتر نویسندگان رسانه های محلی مشاهده می شودکه خودرادرتمام زمینه های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی، شعروشاعری وحتا……………….؟!صاحب نظرومتخصص می دانند!! برادرمن جناب آقای آزادبخت عزیز،حرف حق رابپذیراگرچه به زیانت باشد!! دراین دورانی که شمامی فرماییدفلان شدوبهمان شدومی خواهیدمبارزات مردم قهرمان آذربایجان وایل بختیاری دردوران حکومت قاجاریه ومبارزات آزادیخواهانه مردم درزمان مشروطیت رابه خودمان نسبت دهیدوفلان شخص رابه جای ستارخان وباقرخان وسرداراسدبختیاری جلوه دهید،ایل من وتومبارزه ای نداشته وجنگ بین مرحوم نظرعلی خان وابوقداره جنگ استبدادوآزادی خواهی وفکرواندیشه نبوده است!اگرسندی داریدارائه دهیدتاما هم بخوانیم؟!البته اگربازهم کتاب احمداحمدرامعرفی نکنید!! پایاربای ازشعرهایت لذت می برم بازهم شعربگو.

[پاسخ]

امرايي پاسخ در تاريخ سه شنبه ۱۴ آذر , ۱۳۹۱ ۱۰:۵۵:

آقاي آرام جان ، چه خوب گفته‌ايد در حوزه‌اي كه تخصص نداريد چرا وارد مي شويد. نظرعلي خان در زمان حيات خود هم گرفتار تنگ نظري ها و دوستي دشمني هاي بي مورد بود كه او را بيشتر درگير منازعات محلي مينمود. وگر نه در برهه هاي حساس تاريخي شجاعت و استقامت در قول و قرار و وطن پرستي او كه چه بسا از اشخاصي مانند ستارخان و باقر خان افزون بود را به منصه ظهور رسانده است ولي آنها مردمشان ترك هستن كه سر مفاخرشان را به آسمان مي رسانند و ما لرهستيم كه حسادت و تنگ نظري در وجودمان سرشته شده و همين است دليل عقب ماندگيمان. شهريار همرديف حافظ و سعدي شده است ما در تجليل فرزند خلف همين راد مرد اسفنديار غضنفري كه ادبيات لرستان را زنده كرد و تاريخمان را و… چه كرده ايم.آيا كوچه اي هم به نامش شده است….

[پاسخ]

عیدی پور در گفته :

بوی خون می آید

بوی خون…

[پاسخ]

اسدالله آزادبخت در گفته :

آرام عزیز

دوست و برادر نازنینم کامنت ها رو در همین صفحه دوباره بخون چون خدمتتون کتاب رجال ایران نوشته استاد محمود محمود رو معرفی کردم نه احمد احمد ! در ضمن من کی ازتخصص حرفی به میان آوردم ؟ آیا یک معلم مقطع راهنمایی که در یکی از روستاهای مهجور این شهر تدریس میکند از تخصص و ارائه نظر به شکل آکادمیک مگر اندوخته ای میتواند داشته باشد؟ من با هزارویک زحمت میتونم تمرین های کتاب اول راهنمایی رو حل کنم آنوقت چطور در همه ی زمینه ها اظهار نظر کرده ام ؟ نه علم اقتصاد خوانده ام ونه دهلیزهای تنگ وتاریک سیاست را عبور . برادر ارجنمدم چنانچه اسم قشنگتان را روزی بدانم بدون فوت وقت جهت عذرخواهی به حضورتان میرسم تا چنانچه کدورتی یا سوء تفاهمی در ذهنتان ایجادشده عفو نمایید . امروزه دنیای وسیع اینترنت سبب گشته تا تولد سایت های زیادی را شاهد باشیم ودر اکثر سایت های خبری که جنبه درج مطلب و انعکاس هرگونه خبری را دارند معمولا افراد زیادی در مباحث متنوع این سایت ها مشارکت دارند وشاهد تخریب وتعدیل و حذف و بدزبانی از جانب هیچ دوست ودشمنی نیستند . بنده با اسم ومشخصات شناسنامه ای درخصوص این مطلب اظهار نظر کرده ام و گمان نمیکنم این چند خط که نوشته ام ضرر وزیانی به کسی یا کسانی وارد کند چون نه بحث اتم وهسته است ونه بهشت و دوزخ . شما آنقدر حساسیت و عصبیت صرف کرده ای که از گذاشتن این کامنت واقعا پشیمانم .بازهم صمیمانه در خدمت شما همشهری و همزبان خوبم هستم وامیدوارم رضایت شما رو جلب کرده باشم . درپایان برای همه ی دوستان خوب میرملاس ویاران همیشگی اش آرزوی سعادت دارم.

[پاسخ]

طه ریون پاسخ در تاريخ یکشنبه ۲۱ مهر , ۱۳۹۲ ۰۲:۵۶:

افرین به متانتت آزادبخت………..

[پاسخ]

جناب آرام شماهم دیگه اینقدر اطلاعات خودتو به رخ دیگران نکش.اگه میخوای تا ده کتاب در مورد تاریخ لرستان رو واست اینجا پیاده کنم،تا اونوقت ببینیم کی اطلاعاتش بیشتره

[پاسخ]

دوست عزیزم اسدجان! من می دانستم جنابعالی کتاب محمودمحمودرامعرفی نموده اید،گفتم شایدایندفعه کتاب احمدجاسم قاسم احمدرادرنطرداشته باشید!! هربژیان

[پاسخ]

مصطفی امرایی (خرم آباد) در گفته :

جل الخالق …….. نظرعلی خان در اینترنت چکار میکند؟ شما را به خدا حرمت نگهدارید مجبور نیستید کارنامه بزرگان تاریخ این سرزمین رابه بازار بیارید.

[پاسخ]

یک همشهری در گفته :

با سلام و احترام خدمت همه عزیزان ! بنده برخورد جناب آزادبخت را متین ومنتقی دیدم چون نشان دادند که اصرار وسماجتی بر بحث اولیه اش را ندارد و واقعیت را پذیراهستند هدف هم همین بود ولاغیر ! موید باشید.

[پاسخ]

اسدالله آزادبخت در گفته :

هر وخت شعر پری نفهمون خونم

چمونی بلور ارا گا ژنم

زیرا بعضیا کوته نظرن

چو عباس دمشق وَ دُم شق خونن

[پاسخ]

داريوش جعفري در گفته :

سلام و درود بر آقاي حشمت اله آزادبخت
به نظر من متآسفانه امروزه هم خيلي از مردم دچار جنگ‌هاي بي پرچم هستند.
فقط كمي موذيانه‌تر و نامردانه‌تر!
و صد البته مدرن‌تر!
و با عرض تأسف براي بدست آوردن لقمه‌اي حقيرانه يا جذب دل آدم‌هاي بي ارزش و فرصت طلب.
و اين نوع جنگ‌ها هميشه بوده و خواهد بود.
حتي در بين مدعيان تمدن!
پيشينيان ما به خاطر رو راست بودن با خشونت هم‌ديگر را قلع و قم مي‌كردند
و امروزي‌ها با پنبه هم‌ديگر را سلاخي مي‌كنند.

[پاسخ]

امرايي در گفته :

باعث تآسف است كه در حالي‌كه اقوام ديگر شخصيتهاي تاريخي خود را بزرگتر از آنكه بوده اند معرفي مي كنند و مجسمه هاي آنها را زيب ميادين شهرشان كرده نامشان بر خيابانها و ديگر اماكن مي نهند ما در لرستان همواره به تكذيب شخصيتهايمان مي‌باليم كه همين موجب عقب ماندگي قوم لر در طول تاريخ بوده است. توجه منتقدين به نظرعلي خان و آنهايي كه تقاضاي كتاب كرده‌اند را فقط براي نمونه به كتاب شورش لرستان و نامه اي تحت عنوان فراخوان نظرعلي‌خان امرايي از محمد شريف خان سالار نظام سلگي جهت اعزام نيرو براي جلوگيري از قواي متخاصم روس و انگليس و همچنين كتاب مراسلات و مكاتبات نظام السلطنه و كتاب لرستان در عهد مشروطه نوشته سعادت خودگو و جلد سوم كتاب حيات يحيي و تاريخ والي زاده‌ معجزي و تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس و سفرنامه ويلسن نوشته سعادت نوري ووووو جلب ميكنم .جواب همه در اين مختصر نمي گنجد براي نمونه به عرض مي رساند نظرعلي خان با كشيدن راه آهن و حفر چاه نفت موافقت و ذيل ورقه را امضا ميكند نميدانم آقاي كوير چرا مطلب برگرفته از محمود محمود يا سعادت نوري را چرا برعكس كرده اند شايد عقده يا كينه اي دارند. مطلب غارت طايفه آزادبخت هم كه ديگري نوشته دروغ محض و زائيده تخيل عقده اي ديگري بيش نيست . نظرعلي خان به حمايت دامادش سالارالدوله تنها كسي است كه بنا بر قول لري تا آخرين نفس جنگيد ولي هنگامي كه به كنه نيات شاهزاده قاجار پي برد طلاق دختر خود را از او گرفت و در حمله بعدي او كه موجب كشت و كشتار بسياري در صفحات كرمانشا و كردستان و همدان شد علي رغم درخواست بسيار سالار با او نرفت و از طرف دولت مشروطه صمصام السلطنه حفظ امنيت لرستان را بع عهده گرفت و از بروز فجايعي كه در كرمانشاه به وقوع پيوست جلوگيري كرد.چه خوب بود اگر در مورد كسي اطلاعاتي نداريد قضاوت بيهوده نكنيد. خوشبختانه شنيده ام تاريخي جامع و كامل در خصوص خانواده غضنفري كه توسط فرزند خلف همين مرد استاد اسفنديار غضنفري امرايي نوشته شده در دست انتشار است .

[پاسخ]

دانشجوي لر ، فوق ليسانس تاريخ در گفته :

با تآييد آقاي امرايي، من در خصوص شخصيتهاي تاريخي ( چه سياسي و چه علمي) لرستان براي انتخاب موضوع پايان نامه ام مختصر تحقيقاتي كرده ام. در مورد نظرعلي خان علاوه بر كتابهايي كه آقاي امرايي معرفي كرده اند كتاب شرح حال رجال ايران نوشته ي مهدي بامداد را معرفي مي كنم ضمناٌ او تنها شخصيت لرستاني است كه در آن كتاب بيوگرافيش آمده است. انسانهاي بزرگ باعث افتخار و سربلندي كشور و ايل و تبارشان هستند و انسانهاي كوچك باعث خفت و سرشكستگي آنها، آيا كورش و داريوش و نادر شاه و…را با شاه سلطان حسين و فتحعلي شاه و… را به يك چشم بايد نگريست. نظرعلي خان هم از شخصيت هاي بزرگ لرستان و غرب كشور و مايه افتخار هر لري بايد باشد.

[پاسخ]

بهروز بیرانوند در گفته :

دوست عزیز نظرعلی خان امیر اشرف ها و علیمردان خان بیرانوند و امثال انها نه ستارخان و باقرخان نند ونه میرزا کوچک خان جنگلی که در راه ازادی و استقلال مبارزه کرده باشند که بشود به انها افتخار کردنظرعلی خان مامور جمع اوری مالیات از ایلات ورعایا لرستان جهت تقدیم به والی ابوقداره برای ارسال به دربار حکام بی لیاقت وهرزه قاجارجهت عیاشی و خوشگذرانی انها بوده است وعلی مردان خان بیرانوند در خدمت روسها و ظل السلطان شاهزاده قاجار وحاکم لرستان کافی است به نامه ظل لسلطان به مردان بیرانوند در کتاب شورش لرستان توجه فرمایید

[پاسخ]

بهروز بیرانوند در گفته :

دوستان عزیز جسارت رشادت وازجان گذشتگی اجدادمان دران دوران همچو مرگی پاک بوده است در راهی پوک.نام ونانی بوده برای خانها

[پاسخ]

امرايي در گفته :

آقاي بيرانوند عزيز اگر كتابهاي ياد شده را مطالعه مي كردي متوجه بودي كه لرستان پيشكوه از پشتكوه مجزا و ماليات پيشكوه به حكام قاجار تحويل مي شده نه ابوقداره و اينكه يكي از صفاتي كه امير اشرف به آن معروف بوده و در كتب بسياري ذكر شده است عدم پرداخت ماليات به دولت و سخاوت و شجاعت اوست . لطفا كتب ياد شده را پيدا و مطالعه كن.

[پاسخ]

بهروز بیرانوند در گفته :

دوست عزیز اقای امرایی درگیری بیرانوندها با ابوقداره براساس مدارک و مستندات تاریخی موجود دقیقا به علت تمرد ابل بیرانوند از پرداخت مالیات به وی رخ داده است ضمنا مجزا شدن لرستان پیشکوه و پشتکوه در عهد پهلوی صورت گرفت

[پاسخ]

امرایی پاسخ در تاريخ جمعه ۲۱ تیر , ۱۳۹۲ ۱۲:۱۹:

لطفاً کتابهای یاد شده را مطالعه کن جناب بیرانوند. لرستان پیشکوه در زمان آقامحمد خان از پشتکوه جدا می شود آن هم به خاطر سیاست آقامحمد خان برای تضعیف قدرتهای محلی و جنایت هولناکی که حسن خان والی از بزرگان سلسله و دلفان می کند که داستانش مفصل است . جریان لشکر کشی غلامرضاخان و جنگ او با ایل بیرانوند هم بر میگردد به استمداد نظام السلطنه حاکم لرستان پیشکوه از وی برای از میان برداشتن دشمنانش از جمله خوانین بیرانوند و نظرعلی خان امیراشرف و کمک به او برای وصول مالیات شما می توانی به کتاب تاریخ معجزی والی زاده همچنین کتابهای لرستان در عهد مشروطه و لرستان در زمان قاجار سعادت خودگو و تنگه زاهدشیر نوشته آقای بیرانوند مراجعه کنید . ضمناً مستنداتی را که نوشته اید اگر ذکر کنید ممنون می شوم.

[پاسخ]

بهروز بیرانوند در گفته :

همیشه کسانی جنگ راه می انداخته و می اندازند می دانند با که و برای چه ولی کسانی که با هم مجنگند نمی دانند برای چه و برای که

[پاسخ]

بهروز بیرانوند در گفته :

عراق حمله کرد چی روز دیاره دس امریکا هنی ده کاره …. از البوم جرس با صدای ایرج رحمانپور عامل جنگ افروزی از دیدگاه وی در سالهی دهه 60 سرمایه داری جهانی

[پاسخ]

صدای ایرج گرمی بخش وشادی افرین محافل وبزم های مدعیان برابری خواهی دیروز و نوکیسه داران امروز وسرمایه دراران لرستانی مقیم تهران وجشنها ومراسم تبلیغاتی همراه اول

[پاسخ]

داریوش ملکی در گفته :

امیراشرف افتخارمردمان زاگرس نشین وابرمرد جاودان تاریخ است.

[پاسخ]

طه ریون در گفته :

انچه از ویژگی امیر اشرف بر زبان و ذهن مردم نقش بسته،فردی جنگجو و قاطعه،مگر خوانین و پادشاهان ایران برای گسترش قلمرو خودشون دست به جنگ و خونریزی نمیزدند؟مگر اسکندر خاک ایران رو به توبره نبست که الان تو اروپا حلوا حلواش میکنن؟تنها کوروش کبیر در تاریخ جهان پیروزیهای بدون خونریزی ای رو داشته،حتی مسلمانان هم برای گسترش اسلام با دیگر ادیان وارد جنگ شدن،اینها جزیی از تاریخ سرزمین ماست،برای نوشتن تاریخ موارد خوبش رو گلچین نمیکنن،نه ظه هر کس که بوده مردونگیش از خیلیها بیشتر بوده،شک نکنید.

[پاسخ]

موموندی در گفته :

با سلام
ابتدا با ید عرض نمایم چه خوب بود در ارائه مطالبمان انصاف را رعایت می نمودیم ، بنا بر گواه نوشته های تاریخی و صحب پدرانمان و بزرگان، شخصی چون امیر اشرف جزء مفاخر لرستان بوده و هست ، کسی هم ادعا ندارد که ایشان معصوم بوده ولی به جرات میتوان گفت ایشان آنقدر لیاقت داشته اند که پس از گذشت بیش از دهها سال نامشان دربین بزرگان و قدمای قوم لر به نیکی یاد شود حال بماند افراد معدودی تازه بدوران رسیده برای مطرح نمودن اسم خود ناجوانمردانه به ایشان و یا سایر بزرگان قوم حمله می برند و با تحریف تاریخ می خواهند وانمود کنند که کسی هستند ، آقایانی که به خود اجازه می دهید که بدون مدرک و یا سندی معتبر تاریخ لرستان را مورد حمله قرار دهید و با این کار برای خود نامی در و کونید ، باید بدانید که داستان رشادتهای سران این قوم قصه لالای مادران در گوش کودکان لر ولک همواره باقی می ماند ، اگر راست می گویید داشتهای خود و پدرانتان را رو نماید نه اینکه بر دیگران بتازید و کسانی را که دستشان از دنیا کوتاه است زیر سوال ببرید بگویید که خود و هم فکرانتان چه گلی بر سر این مردم زده اید .

[پاسخ]

این روزها سایه انسان های کوچکی چون آقای کویر آنقدر بزرگ شده که به خود جرات داده درباره خان بزرگ لرستان اظهار فضل مینمایند.ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست……………. نظرعلیخان و بازیچه کسی بودن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اتفاقا باید به عرض شما برسانم تنها خوانینی که هیچگاه زیر حرف زور نرفته و سر خم نکرده اند مرحوم امیر اشرف و فرزندان خلف ایشان بوده اند. آیا تنها خانی به دست درازی های والی پشتکوه خاتمه داد و از جان و مال و ناموس مردم طرهان دفاع کرد مرحوم امدر اشرف نبود؟؟؟؟چرا کسی از رشادت های خان امرایی در نبرد با سپاهیان ابوقداره اشاره نمیکند؟آیا مگر ای فرزند ایشان نبود که زیر بار حرف زور نرفت و مقابل شاه بختی فرمانده نظامی غرب کشور ایستاد و آنها را محاصره کرد تا جایی که به خوردن گوشت یابو رو آوردند؟؟؟؟؟؟به نظر شما اینان بازیچه حکومت یا افراد دیگر بودند؟؟؟؟؟؟آقای کویر به شما توصیه میکنم بار دیگر درباره کسانی که ماورای ادراک شما هستند سخنی نرانید که فقط نقصان عقل و شعور سخنتان راتوجیه کن.از آقای امرایی که اینگونه با تعصب از خان بزرگ لرستان طرفداری کرده و لااقل حقایق را گفته اند سپاسگزارم.

[پاسخ]

امرایی مهدی در گفته :

بااحترام به نظر تمام دوستان باید بگویم مانبایدازروی تعصب حرف بزنیم نظرخان شخصیتی بوده که در تاریخ جاودانه خواهد ماندواقای حشمت ازادبخت شما بهتره به کار موسیقی وادبیات بپردازی نه تاریخ

[پاسخ]

فرید رماوندی در گفته :

باسلام-لرهای بختیاری لر هستن ن لرسو همه شاهد بودید که صدا سیما پخش فیلم چه توهینی به خان های بختیاری کردن .سریع همه مردم بختیاری صدا سیما را سرکوب کردن ایستادگی کردن فیلمو پخش7 نکردن .الان هرکی سری دنم دوگوش دراورده من من میکنه

[پاسخ]

خرم ابادي در گفته :

امير اشرف افتخار لرستان است

[پاسخ]

حسین حاتمی در گفته :

چرا نباید به علیمردان خان بیرانوند افتخار کرد؟طبق کدوم سند ایشون به روس ها خدمت کرده.وقتی که روس ها به بروجرد میان و میخوان پایگاه ها رو مثل کرمانشاه و ایلام و همدان تصرف کنند علیمردان خان باوجود اینکه پول زیادی از روس ها گرفته ولی بعلت تجاوزشون به روس ها حمله میکنه و حتی یک سرباز روس رو زنده نمیگذاره.همین که تونسته املاک و دارایی های لرستان رو حفظ کنه بزرگترین خدمت بوده.در ضمن غلامعلی خان بیرانوندم با نامه آیت الله بروجردی مبنی بر دفاع از ناموس لرها با سربازان روس درگیر شده.اگر میرزا کوچک خان الان به یه بزرگمرد تبدیل شده چون مردمش خواستن بزرگ باشه.ولی ما لرها بجز سرکوب کردن خودمون کاری دیگه بلد نیستیم.خوانین لرستان بی نظیر بودن
http://af.samta.ir/atlas/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

[پاسخ]

مهرداد نقدی در گفته :

دورود بر شما جناب حشمت آزاد بخت. قلم شیوای شما را با تک تک سلول هایم تا قبل از پرداختن به جنگ های جهانی و منطقه ای می ستایم و با اطمینان میدانم که امروز نسل تحصیل کرده این دیار محصور میان کوهها خوب میدانند که منظور ایرج رحمانپور از این دلنوشته طعنه وار چیست… در جواب دوست عزیزم جناب اسد آزاد بخت که از نامش بر می آید میوه درخت فرهنگ دلاور پرور کوهدشت میباشد باید بگویم ٬ برادر خود شما تا به حال چند بار شاهد نزاع بی خود و بی جهت در همان شهرستان کوهدشت و خرم آباد بودی که بخاطر هیچ و پوچ نازنین جوانانی به خاک خون کشیده شدند؟؟؟؟ پس عاری از هرگونه تعصبی باید اعتراف کنیم که قیاس خشونت و جهالت بیهوده با دلاوری و ناموسپرستی و وطن پرستی نا بجاست.

[پاسخ]

گودرز اسدیان فیلی در گفته :

بنده درود نمیفرستم زیرا اقایی ازادبخت باید بیاییند توضیح بدهند چگونه یک جنگ و نزاع جاهلانه را با دفاع از شرف و ناموس یکی میکنید.
بنده خودم در جریان ان درگیری مسخره اندیمشک بودم که محرکاشان یعده بودند که بخاطر یکسری تسویه حساب های سیاسی مردمی را به جان هم انداختند
حتی آن جوان کشته شده من دقیقا میدانم خانواد ایشان اصلا در جنگ دخالت نکردند و سعی کردن از راه قانونی بروند.
و بگذریم
شما چگونه دلاوری های مرحوم دوست مراد زیدعلی بیرانوند و مرحوم علی مردان و شیخه و امیرهمایون و هزاران دلاور بیرانوند را که با ارتش رضاخان جنگیدن را با یک دعوا و نزاع جاهلانه که میشد با پیگیری ان را رفع کرد و دیگر پایی دیگران را وسط نکشید را با دلاوری ها این مردان بزرگ یکی میکنید
و یا در همان ترهان و کوهدشت که خیلی از عزیزان میر طایفه خود شما و دیگر طوایف ترهان و رومشکان و بیرانوند بخاطر دفاع از شرف ایلی و عشایری خود شربت شهادت نوشیدن را با این نزاع که آتش بیارش یک عده از خدا بی خبر بودند که مردم را الکی به جان هم انداختن یکی میکنید؟
در ضمن پرچم هم داشتند که با نام مقدس الله تزئین شده بود.
نصر من الله و فتح الغریب

درود بر ایل سرفراز بیرانوند کوبنده قشون قاجار و پهلوی
و درود بر خاندان غنضفری امرایی که شخصیت مانند اسفندیارخان بزرگ مرد ادب لرستان و نظه خان را به مردم لرستان قدیم کرده است.

[پاسخ]

طریونی در گفته :

نظرعلی خان شاه بی باک طرهان ، خیلی با اقتدار و با صلابت و نترس بوده و به حکومت مرکزی باج نداده. زمانه اقتدا نموده و اگر زودتر و آموخته تر اقدام می نمود تهران را فتح و تاج شاهی بر سر می نهاد.

[پاسخ]

اهورا در گفته :

من که عکس این امیر اشرف شما را دیده ام والله باالله این امیر اشرفی که من دیده ام از امیر اشرفی نمیبرد تازه زمانیکه به الشتر جهت مالیات گرفتن می رود در منطقه ی گریزان الشتر با واکنش ایلات و طوایف سلسله مواجه میشود و طوایف سلسله با فرماندهی مهر علی خان امیرمنظم که جنگ را هدایت میکند این امیراشرف شما به سختی شکست میخورد ، و جنگ گریران و آن رشادتها و دلاورمردیهای مردم الشتر برای همیشه در تاریخ بومی ایلات حسنوند و در ذهن مردم ماندگار شده ، موفق باشید

[پاسخ]

طریون در گفته :

نظرعلی خان انسان قدرتمندی بوده ولی توجه داشته باشید کسان بزرگ طرهان چون ملکمه کوشکی برا گراوند یوسفخون نورعلی اقارضا ازادبخت و…حمایتش کردن.اینا دور هر کس رو میگرفتن میشد نظرعلی خان.

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

هبا سلام چرا هیچ کدام از این مورخان اسم صمصام لشکر صیعلی کونانی وزیر و شخص مورد علاقه امیر اشرف را نادیده میگیرن وپسر عموهایش عباسقلی محمد پدار خان طرها محمد حسن کونانی @کو محمد حسن خان طرهانی .سردار سهمناک شهرت کونانی ایا پدر ایشان محمد نبود سردار سپا امیر اشرف باوالی پشت کوه وقتی کشته میشود امیر اشرف این چنین میگوی به صید علی .سواران طرهان بی تاشا جستن به گمانم محمد کونانی وجهانگیر خان خسروی کشته شدن و این چنین نیز بوده .پس خاهشن با شخصیت امیر اشرف این چنین بازی نکنی

[پاسخ]

رضا بیرانوند در گفته :

متن بسیار پر محتواسا
آهنگ ش رو دارید بفرستید؟

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :