- پایگاه خبری، تحلیلی میرملاس - http://www.mirmalas.com -

آیا «اشتغال‌زایی» وظیفه دولت است؟

مصطفی شکری/ میرملاس: یکی از موضوعاتی که در اقتصاد ایران مورد توجه قرار می گیرد، این مهم است که دولت چه میزان شغل ایجاد کرده‌است؟

اما باید گفت که اصولاً کار دولت ایجاد شغل نیست. وظایف دولت در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی مشخص است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، وظایفی که حاکمیت باید بر آنها اهتمام ورزد که منجر به ایجاد اشتغال توسط بازار، بخش خصوصی و خلاصه مردم (و نه دولت) شود شامل این موارد است:

 

۱- ادامه مهار تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تجارت و عدم توجیه فعالیت‌های سفته بازی.

۲- افزایش آزادی‌های اقتصادی، حذف مجوزها، رانت‌ها و انحصارها در حوزه‌های مختلف.

۳- جلوگیری از اعمال نفوذ و ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌ها و اصناف.

۴- حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مناسب (اینترنت پرسرعت، تامین انرژی، حمل‌و‌نقل، شبکه بانکی و مالی و…).

۵- بهبود روابط خارجی کشور برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.

۶- ارائه تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری.

۷- حمایت از طبقات خاص ناتوان و محروم.

۸- البته همه مواردی که در بالا اشاره شد، جزو وظایف کل حاکمیت (و نه‌تنها دولت به معنی قوه‌مجریه) است.