کد خبر : 99903
تاریخ انتشار : ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۶
نسخه چاپی نسخه چاپی
تعداد بازدید 205 بازدید

آسیب های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان درمدارس کدامند؟ / به قلم «خیراله خیرایی»

  خیراله خیرایی/ میرملاس: مهمترین هدف امتحان وارزشیابی از آموخته های دانش آموزان هدایت یادگیری دانش آموزان می باشد.با این برداشت ازارزشیابی می توان گفت که رویکردهاوروشهای آموزش وتدریس می بایست مبتنی برمیزان تحقق اهداف آموزشی وپرورشی برگرفته ازنتایج ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان قابلیت تغییرواصلاح داشته باشد. ۱)تمرکز بر یادگیری دانش آموزان درحیطه شناختی […]

 

خیراله خیرایی/ میرملاس:

مهمترین هدف امتحان وارزشیابی از آموخته های دانش آموزان هدایت یادگیری دانش آموزان می باشد.با این برداشت ازارزشیابی می توان گفت که رویکردهاوروشهای آموزش وتدریس می بایست مبتنی برمیزان تحقق اهداف آموزشی وپرورشی برگرفته ازنتایج ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان قابلیت تغییرواصلاح داشته باشد. ۱)تمرکز بر یادگیری دانش آموزان درحیطه شناختی (حوزه ی ذهنی و عدم توجه به حیطه عاطفی(نگرشی)ومهارتی.      ۲)مستمرنبودن ارزشیابی از یادگیری های دانش آموزان ومیزان تحقق اهداف آموزشی به هدایت یادگیری آنهاآسیب می رساند.                                     ۳)عدم تجزیه وتحلیل نتایج امتحانات کتبی وشفاهی وارائه بازخوردمناسب جهت شناسایی نقاط قوت وضعف یادگیری دانش آموزان توسط معلمان به منظورهدایت یادگیری آنها.            ۴)ناآشنایی دانش آموزان بااهداف آموزشی، امتحانات وارزشیابی مستمرمی بایست اهداف آموزشی رابه دانش آموزان بشناساند.                    ۵)عدم استفاده معلمان ازنتایج ارزشیابی برای اصلاح روش تدریس خود،اگردریک یاچندسوال امتحان اکثردانش آموزان عملکردضعیفی داشته باشنداین ضعف ناشی ازنامناسب بودن روش آموزش معلم می باشد.          ۶)تمرکزبرنمره ی کلی دانش آموزان و کم توجهی به بررسی عملکرددانش آموزان کلاس درهریک ازسوالات مثلا اگردر سوالی ۲۰درصددانش آموزان پاسخ صحیح داده و۸۰درصدپاسخ غلط           می بایست آن موضوع دوباره آموزش داده شود.                                     ۷)مقایسه کردن دانش آموزان باهم وعدم توجه به تفاوتهای یادگیری آنها،ضروری است عملکردهردانش آموزباخودش درآزمون های مختلف مقایسه گرددمثلااگردرآزمون اول دانش آموزی نمر۴گرفت ودرآزمون دونمره۷گرفت تشویق شود.                           ۸)عدم استفاده ازروشهای متنوع ومناسب باماهیت یادگیری درارزشیابی.                          ۹)استفاده ازسوالات نامناسب وحافظه محور.                                   ۱۰)ندادن فرصت تنظیم افکار به دانش آموزان درآزمون های شفاهی دراهمیت این موضوع نتایج تحقیقی نشان            می دهداگردرسوالات شفاهی  ۳به توان ۳ثانیه(۲۷ثانیه)به دانش آموزان فرصت داده شودعملکردآنها۸۰درصدبهبود می یابد.                              ۱۱)مکان وزمان نامناسب دربرگزاری بسیاری ازآزمونها نتایج آنهارازیرسوال می برد.

مدرس دانشگاه فرهنگیان خرم آباد

درج شده توسط : دبیر سرویس خبر میرملاس

دیدگاه ها

ناشناس در گفته :

سلام آقای خیرایی.تو دانشگاه فرهنگیان هیچ استخدامی ندارین؟سخت محتاج یک شغل شریفانه هستم.دانشجوی دکتری علوم تربیتی

[پاسخ]

ناشناس در گفته :

چرا همه پیام ها را ثبت نمی کنین؟!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

بیان دیدگاه !

نام :
رایانامه :