خانه تکانی بزرگ در آموزش و پرورش لرستان/ مدیران «رومشکان»، «پلدختر»، «کوهنانی» و «ناحیه ۲ خرم آباد» عزل شدند!

خانه تکانی بزرگ در آموزش و پرورش لرستان/ مدیران «رومشکان»، «پلدختر»، «کوهنانی» و «ناحیه ۲ خرم آباد» عزل شدند!

به گزارش میرملاس با حکم مدیرکل آموزش پرورش لرستان، سرپرست ادارات آموزش و پرورش رومشکان، پلدختر، کوهنانی و ناحیه ۲ خرم آباد منصوب شدند. خدا نظر دریکوند با صدور حکمی، باقر بازوند را به عنوان سرپرست آموزش و پرورش رومشکان معرفی کرد. پیش از این عبدالرضا خسروی در این سمت فعالیت می‌کرد. همچنین طی حکمی […]