ثبت ملی ۱۷ اثر تاریخی کوهدشت

ثبت ملی ۱۷ اثر تاریخی کوهدشت

معاون میراث فرهنگی لرستان از ثبت ملی ۱۷ اثر تاریخی شهرستان کوهدشت خبر داد.