• استاندار لرستان گفت: فرمانداران باید موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان را برداشته و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند

    استاندار لرستان گفت: فرمانداران باید موانع پیش روی سرمایه گذاری در استان را برداشته و شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند

        به گزارش میرملاس نیوز ؛ هوشنگ بازوند  در جمع فرمانداران استان با تاکید بر ضرورت پیگیری سیاستها و اولویتهای دولت تدبیر و امید در شهرستانهای مختلف استان اظهار داشت: در این راستا باید فرمانداران تعامل و همکاری خوبی با مدیران دستگاهها و همچنین نمایندگان مجلس داشته باشند. وی با تشریح اولویتهای اصلی مدیریت […]