میرعمادی: کسی که رای آورد مغرور نشود

میرعمادی: کسی که رای آورد مغرور نشود

به گزارش میرملاس آیت‌الله سید احمد میرعمادی اظهار کرد: با توجه به اینکه امروز ۲ انتخابات مهم در حال برگزاری است، لذا بر همه مردم واجب است تا در انتخابات حضور حداکثری داشته‌ باشند. وی با تاکید بر اینکه انتخابات یک نعمت است، بیان کرد: در کشور ما به طور میانگین هر سال یک انتخابات […]