انتشار یک آهنگ زیرزمینی نمی تواند ذره ای از ارزش ها ی قوم اصیل لک را خدشه دار کند/ مسببین این اقدام به دست قدرتمند قانون باید سپرده شوند

انتشار یک آهنگ زیرزمینی نمی تواند ذره ای از ارزش ها ی قوم اصیل لک را خدشه دار کند/ مسببین این اقدام به دست قدرتمند قانون باید سپرده شوند

اینجانب به عنوان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن این حرکت زشت و ناجوانمردانه از همه مراجع مسئول بالاخص سربازان گمنام امام زمان علیه السلام در این زمینه می خواهم که تمام تلاش خود را برای شناسایی عوامل بی فرهنگ سازنده این آهنگ موهن که چنین خطای بزرگ و نابخشودنی از آنان سرزده به کار بسته و آن ها را به دست قدرتمند قانون بسپارند