نماینده خرم آباد: باغ وحش «کاسیت» خرم آباد به شهرداری واگذار شود/ متاسفانه این باغ وحش وضعیت مناسبی ندارد

نماینده خرم آباد: باغ وحش «کاسیت» خرم آباد به شهرداری واگذار شود/ متاسفانه این باغ وحش وضعیت مناسبی ندارد

به گزارش میرملاس محمدرضا ملکشاهی راد با بیان اینکه واگذاری باغ وحش کاسیت خرم آباد به شهرداری تاثیر زیادی در بهبود وضعیت آن دارد، بر لزوم واگذاری سریع تر این باغ وحش به شهرداری تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه این باغ وحش وضعیت مناسبی نداشته و پارامترهای لازم از لحاظ تغذیه، بهداشت، فضا و […]