• در اجرای مصوبه راه آهن لرستان، سر کوهدشت بی کلاه ماند !

    در اجرای مصوبه راه آهن لرستان، سر کوهدشت بی کلاه ماند !

          به گزارش اختصاصی میرملاس نیوز ؛ چند روز پیش خبری از استانداردر خبرگزاری مهر درج شد که خبر از نهایی شدن نقشه های راه آهن دورود – خرم آباد – اندیمشک داد که این خبر باز اجحافی بزرگ در حق مردم کوهدشت خواهد بود، این در صورتی است که مطابق بند ۱۱ […]