• کاندیدای نهایی اصلاح طلبان کوهدشت مشخص شد

    کاندیدای نهایی اصلاح طلبان کوهدشت مشخص شد

        سر انجام پس از هفته ها رایزنی و تشکیل جلسات متعدد هم اندیشی بین کاندیداهای احتمالی جبهه ی اصلاحات در کوهدشت، کاندیدای نهایی اصلاح طلبان مشخص شد. به گزارش میرملاس ، در حالیکه بیش از شش جلسه ی هماهنگی و هم اندیشی بین شش کاندیدای احتمالی اصلاح طلب و با محوریت حاج علی […]