در جلسه ی انتخاباتی اصلاح طلبان چه گذشت؟

در جلسه ی انتخاباتی اصلاح طلبان چه گذشت؟

    خبرگزاری مهر نوشت: اکنون اصلاح طلبان به ۳ راهبرد انتخاباتی برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رسیده اند که در صورت برگزاری همایش دی ماه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به جمع بندی و تصمیم گیری نهائی نزدیک تر خواهند شد. کمتر از شش ماه به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است […]