جوابیه عسگراولادی به نامه هفت اصلاح طلب

جوابیه عسگراولادی به نامه هفت اصلاح طلب

    دبیرکل جبهه پیروان گفت: بنده در دوران دولت اصلاحات باب گفتگویی را با ارگان دولت و نیز با دبیر کل حزب حاکم باز کردم امّا متاسفانه آن باب را بستند؛ کار بجایی رسید که در انتخابات سال 88 باب اردوکشی خیابانی باز شد.   پاسخ نامه عسگراولادی به هفت اصلاح‌طلب خطاب به الیاس […]