گزارش تصویری / عاشورای حسینی 2 در کوهدشت

گزارش تصویری / عاشورای حسینی 2 در کوهدشت

گزارش تصویری / عاشورای حسینی 2 در کوهدشت عکاس: مسعود آزادبخت / میرملاس