پایان فصل برداشت انار در بزرگترین انارستان کشور + گزارش تصویری

پایان فصل برداشت انار در بزرگترین انارستان کشور + گزارش تصویری

به گزارش میرملاس انارستان سیاو کوهدشت واقع در زیرتنگ سیاب بخش کوهنانی با بیش از 1700 هکتار باغ انار امسال در میان بیم و امید و انبوهی از مشکلات ریز و درشت و دو سیل ویرانگر، بیش از سی و پنج هزار تن انار با کیفیت تولید و روانه بازارهای داخلی کرد و در صورت […]