تصاویر حضور فرمانده انتظامی لرستان در کوهدشت و اجرای مانور یگان ویژه ناجا

تصاویر حضور فرمانده انتظامی لرستان در کوهدشت و اجرای مانور یگان ویژه ناجا