ایجاد پنج میلیون شغل؟

ایجاد پنج میلیون شغل؟

سید محمد صادق محمدی وفایی/ میرملاس: بهار است غنچه ها سر بر آورده اند ، درختان جوانه زده اند و گلها با انواع و اقسامی که دارند عطر افشانی می کنند. از سویی بهار انتخابات نیز فرا رسیده است و شعارهای تبلیغاتی یکی پس از دیگری از پهندشت سیاست سر بیرون می آورند از اینرو آن […]