ادعای کیهانی حسین شریعتمداری/ به قلم سجاد شفیعی

ادعای کیهانی حسین شریعتمداری/ به قلم سجاد شفیعی

سجاد شفیعی/ میرملاس: دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی قاطع دکتر حسن روحانی به پایان رسید و مردم بار دیگر نشان دادند که وعده‌های بی‌پایه و اساس، شعارهای توخالی و دروغ بستن به رقبا نمی‌تواند در جهت گیری رأی آنان تأثیر چندانی داشته باشد. انتخاب دوباره‌ی دولت تدبیر و امید با رأی نزدیک به ۲۴ […]