پاسخ «کیوان رباطی» به «محسن امرایی» در خصوص انتقاد به عملکرد «خدانظر دریکوند» مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان

پاسخ «کیوان رباطی» به «محسن امرایی» در خصوص انتقاد به عملکرد «خدانظر دریکوند» مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان

  کیوان رباطی*/ میرملاس: همه ما خوب می دانیم که در حال حاضر شرایط و جو حاکم بر نظام سیاسی کشور بر گرفته از مشی اعتدال و میانه روی است و پارادایم و تفکر غالب جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم کشورمان مبتنی بر این شعار است و در عمل نیز با معرفی کابینه […]