سخنی با آیت الله جنتی

سخنی با آیت الله جنتی

سیدصادق محمدی/ میرملاس: آیت الله جتتی به صراحت فرموده اند “جمعیتی که در تشییع جنازه جناب هاشمی ره شرکت کردند قابل پیش بینی نبود” جناب آیت الله اگر وقتی هاشمی برای ثبت نام و شرکت در انتخاباتها ،تصمیم می گرفت و حرکت می کرد ، مشایعت کنندگان و استقبال کنندگان او را می دیدید و […]