سالگرد عملیات کربلای ۴و۵  / شهیدان سرتیپ نیا

سالگرد عملیات کربلای ۴و۵ / شهیدان سرتیپ نیا

  جزیره بوارین ۲۱ دیماه۱۳۶۵       آرام آرام زمستانی دگر از راه میرسد و با یادی و اشکی به دیده بر شهدای کربلای چهار و گردان همیشه پیروز محبین به آن ایام نزدیک میشویم. و در امتداد آن زمستان سرد و پر حماسه ؛ به کربلای خونرنگ شلمچه و “جزیره بوارین” و گردان […]