ساختمان پلاسکوی تهران فروریخت/ حدود ۲۵ نفر زیر آوار هستند

ساختمان پلاسکوی تهران فروریخت/ حدود ۲۵ نفر زیر آوار هستند

ساختمان پلاسکو در تهران در پی آتش سوزی گسترده ساعت ۱۱:۳۰ فرو ریخت. عده ای از مردم و آتش نشانها زیر آوار هستند، ۲۳ نفر به بیمارستان منتقل شدندو از سرنوشت حدود ۲۵ آتش نشان خبری در دست نیست.