• عملیات اجرایی سد معشوره بدون کار کارشناسی و تنظیم قرارداد شروع شده است / تغییر مشخصات فنی سد معشوره/ حجم آبگیری محدود تر می شود

    عملیات اجرایی سد معشوره بدون کار کارشناسی و تنظیم قرارداد شروع شده است / تغییر مشخصات فنی سد معشوره/ حجم آبگیری محدود تر می شود

        معاون اجرایی رییس جمهور گفت: عملیات اجرایی سد معشوره از ابتدا بدو ن کار کارشناسی و تنظیم قرارداد با پیمانکار شروع شده استه است. محمد شریعتمداری روز جمعه در مراسم افتتاح ایستگاه فیض آباد شهرستان سلسله گفت: در اجرای این طرح پیش از از تنظیم قرار داد ،مبلغ ۵۰۰مییلیارد ریال برای آغاز عملیات […]