آقای احمدی نژاد! اگر قبلا تبعیت خود را اعلام کردید، چرا به گرگان رفتید؟/ چه شد که رهبری «پشت بلندگو» توصیه خود را تکرار کردند؟

آقای احمدی نژاد! اگر قبلا تبعیت خود را اعلام کردید، چرا به گرگان رفتید؟/ چه شد که رهبری «پشت بلندگو» توصیه خود را تکرار کردند؟

نامه احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب منتشر شد. نامه‌ای که کوتاه بود اما درعین حال همچنان ابهام برانگیز بود. نامه احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب از حیث محتوا شبیه نامه ای بود که او درباره ماجرای معاون اولی احمدی‌نژاد منتشر کرده بود. در آن نامه احمدی‌ن‍ژاد اشاره کرد: «به استحضار می رساند که مرقومه مورخه ۸۸٫۴٫۲۷ حضرتعالی […]