• فرمانداری خرم آباد به اظهارات اعضای شورای شهر واکنش نشان داد

    فرمانداری خرم آباد به اظهارات اعضای شورای شهر واکنش نشان داد

         فرمانداری خرم آباد به اظهارات رئیس و اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه اخیر این شورا واکنش نشان داد. به گزارش میرملاس  به نقل از روابط عمومی فرمانداری خرم آباد، به دنبال طرح برخی مواضع از سوی اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه اخیر این شورا فرمانداری خرم آباد به ارائه […]