پاسخ نامزدهای انتخاباتی به نحوه مدیریت مسائل اجتماعی کشور

پاسخ نامزدهای انتخاباتی به نحوه مدیریت مسائل اجتماعی کشور

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تشریح دیدگاه‌های خود در حوزه مسائل اجتماعی پرداختند.