کرمرضا پیریایی عضو اصلی هیات رییسه مجمع استانداران ایران شد

کرمرضا پیریایی عضو اصلی هیات رییسه مجمع استانداران ایران شد

  به گزارش میرملاس مجمع استانداران کشور، کرم رضا پیریایی استاندار سابق همدان و قم به عنوان عضو اصلی هیات رییسه مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد . هفتمین دوره انتخابات مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران در محل مجمع برگزار شد و نتایج آرای اخذ شده به شرح زیر است: ۱- اسماعیل نجار ۸۶ […]