استاندار لرستان: مدیران استان برای جذب اعتبارات شناور، تلاش بیشتری کنند

استاندار لرستان: مدیران استان برای جذب اعتبارات شناور، تلاش بیشتری کنند

به گزارش میرملاس سید موسی خادمی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: یکی از موارد مهم دستور کار این جلسه به‌طور متداول دستگاه‌ها استانی ارائه گزارش خود از جذب منابع ملی بود که قرار شد در قالب منظم‌تری در جلسات آینده ارائه دهند. وی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های اصلی ما […]