یک لرستانی رییس جدید مرکز آمار ایران شد

یک لرستانی رییس جدید مرکز آمار ایران شد

  رئیس جدید مرکز آمار ایران طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت منصوب شد. به گزارش میرملاس ، امیدعلی پارسا ( اهل شهرستان پلدختر لرستان ) طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت به سمت ریاست مرکز آمار ایران منصوب شد. وی پیش از این ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران و همچنین معاون توسعه منابع پشتیبانی و […]