• کرم‌رضا پیریایی دبیر شورای اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت شد

    کرم‌رضا پیریایی دبیر شورای اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت شد

      دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کرم‌رضا پیریایی را به عنوان مشاور و دبیر شورای اطلاع رسانی مجمع منصوب کرد.    به گزارش میرملاس ؛ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، کرم‌رضا پیریایی را به عنوان مشاور و دبیر شورای اطلاع رسانی مجمع منصوب کرد. متن حکم صادره از سوی رضایی بدین شرح است: […]