استاندار لرستان کاردان و پرتجربه و پرتلاش است/ «بازوند» شایسته ترین گزینه برای استانداری لرستان در دولت دوازدهم

استاندار لرستان کاردان و پرتجربه و پرتلاش است/ «بازوند» شایسته ترین گزینه برای استانداری لرستان در دولت دوازدهم

هوشنگ بازونداستاندر فعلی لرستان، معصوم و عاری از خطا نیست اما کاردان و پرتجربه و پرتلاش و اهل چانه زن بوده و ابقای وی تحقق تداوم توسعه و احیای صنایع تعطیل و کاهش نرخ بیکاری در استان خواهد بود . جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم و محبوب با عرض سلام و ادب و […]