در غم فقدان پزشکی شجاع و با اخلاص/ دکتر «مهرداد ابدالی» درگذشت/ گزارش تصویری روزهای «مجاهدت»

در غم فقدان پزشکی شجاع و با اخلاص/ دکتر «مهرداد ابدالی» درگذشت/ گزارش تصویری روزهای «مجاهدت»

هادی قبادی/ میرملاس: یک هفته از پرواز باورنکردنی دوست عزیزمان دکتر مهرداد ابدالی گذشت . مرگ زودهنگامش همگان را شوکه کرد بویژه آنان که بیشتر می شناختندش اما چه باید کرد ناچار بودیم به خودمان بقبولانیم که مهرداد دیگر در بین ما نیست . آنچه مرا بیشتر در مرگ مهرداد سوزاند این بود که پس […]