• گزارش تصویری/ مراسم دیدار با پدران آسمانی در کوهدشت

    گزارش تصویری/ مراسم دیدار با پدران آسمانی در کوهدشت

    عکاس : امین آزادبخت / میرملاس